Prawo

Szczegółowy wzór odpowiedzi na pismo urzędowe, wniosek oraz wezwanie od sądu

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki29.11.20236 min.
Szczegółowy wzór odpowiedzi na pismo urzędowe, wniosek oraz wezwanie od sądu

Wzór odpowiedzi na pismo urzędowe jest kluczowy, aby prawidłowo zareagować na korespondencję z urzędu. Czy to pismo, wniosek czy wezwanie - odpowiedź musi być formalna i precyzyjna. W artykule znajdziesz gotowe schematy i przykłady, które pomogą Ci przygotować kompletną, poprawną odpowiedź. Dowiesz się jak zbudować treść pisma, jakich zwrotów grzecznościowych użyć i na co zwrócić uwagę by uniknąć błędów. Lektura pomoże zaoszczędzić czas i da pewność, że odpowiedź spełni wszelkie wymogi.

Kluczowe wnioski:
 • Gotowe szablony odpowiedzi ułatwią zredagowanie precyzyjnej, formalnej treści
 • Przykłady i wskazówki pomogą uniknąć najczęstszych błędów i pominięć w korespondencji urzędowej
 • Informacje o obowiązkowych elementach odpowiedzi zapewnią jej kompletność i zgodność z wymogami
 • Wzory odpowiedzi na różne rodzaje pism urzędowych – wnioski, wezwania, decyzje itp. – pozwolą wybrać odpowiedni schemat
 • Porady dotyczące stylu i formy odpowiedzi ułatwią zachowanie należytej staranności i szacunku dla adresata

Odpowiedź na pismo urzędowe

Prawidłowe zredagowanie odpowiedzi na pismo urzędowe jest kluczowe, aby załatwić sprawę w urzędzie. Czy to decyzja, postanowienie, czy jakakolwiek inna korespondencja - odpowiedź musi być zgodna z wymogami, precyzyjna i kompletna.

Przede wszystkim należy uważnie przeczytać treść pisma urzędowego, aby dobrze zrozumieć jego sens i żądanie urzędu. Kluczowe jest też sprawdzenie, czy pismo nie zawiera jakiegoś wezwania do określonego działania oraz jakiego terminu.

Jak odpowiedzieć na decyzję lub postanowienie

W przypadku decyzji lub postanowienia, odpowiedź może zawierać wniosek o wyjaśnienie, ponowne rozpatrzenie sprawy, wniosek o przywrócenie terminu lub odwołanie.

Należy pamiętać, że są określone terminy na złożenie takich wniosków lub odwołań, więc odpowiedź trzeba zredagować i wysłać odpowiednio szybko.

Jak napisać odpowiedź

Aby poprawnie napisać odpowiedź na pismo z urzędu, należy przestrzegać kilku zasad co do treści i formy.

Odpowiedź musi zawierać dane nadawcy, czyli nasze imię, nazwisko, adres zamieszkania. Należy też podać znak pisma, na które odpowiadamy oraz datę jego wydania.

Treść powinna być napisana w sposób czytelny i zwięzły. Należy odnieść się do konkretnych zarzutów, żądań lub decyzji urzędu i ustosunkować się do nich.

Przydatne zwroty i wyrażenia

W odpowiedzi przydają się zwroty grzecznościowe i wyrażenia, które nadają jej oficjalny, lecz szacunkowy charakter. Warto stosować sformułowania takie jak:

 • „W nawiązaniu do pisma z dnia...”
 • „Uprzejmie informuję, że...”
 • „W odpowiedzi na pismo uprzejmie wyjaśniam, że...”

Dobrze jest też zakończyć pismo grzeczną formułą i podpisem, np. „Z poważaniem” „Z wyrazami szacunku”.

Czytaj więcej: Testament notarialny wzór - Ostatnia wola i wzory testamentu notarialnego oraz własnoręcznego

Wzór odpowiedzi na wniosek

Wniosek to szczególna forma pisma urzędowego, w którym strona zwraca się o załatwienie konkretnej sprawy, np. wydanie zaświadczenia, ulgi w spłacie zobowiązania itp.

Jeśli urząd przesyła odpowiedź odmowną, warto rozważyć ponowne złożenie wniosku - tym razem z większą ilością argumentów i dowodów na poparcie.

Nadawca [imię i nazwisko]
Adres [adres zamieszkania]

Miejscowość, data

Nazwa i adres urzędu

Przykładowa treść

W nawiązaniu do postanowienia/decyzji [numer] z dnia [data] ponownie zwracam się z wnioskiem o [np. ulgę, umorzenie, dofinansowanie etc.].

Uprzejmie proszę o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdyż [argument 1, argument 2, argument 3 - np. pogorszenie sytuacji finansowej, zdrowotnej].

Do wniosku załączam dodatkowe dokumenty potwierdzające przedstawione argumenty.

Z poważaniem
[podpis]

Schemat odpowiedzi na wezwanie

Szczegółowy wzór odpowiedzi na pismo urzędowe, wniosek oraz wezwanie od sądu

Wezwanie od urzędu wymaga niezwłocznej reakcji, ponieważ z reguły zawiera termin na wykonanie określonych czynności.

Dlatego kluczowe jest dokładne zapoznanie się z treścią wezwania i zrozumienie, jakich konkretnie działań lub dokumentów żąda od nas urząd.

Należy pamiętać, że uchybienie terminom wyznaczonym w wezwaniu może grozić negatywnymi konsekwencjami, np. karami finansowymi.

Odpowiedź na wezwanie powinna potwierdzać jego otrzymanie, zawierać informacje na temat podjętych działań oraz załączone dokumenty, o które wnosił urząd.

Elementy odpowiedzi na wezwanie

 • Potwierdzenie otrzymania wezwania
 • Informacja o sposobie załatwienia sprawy
 • Ewentualne wyjaśnienie opóźnień lub przyczyn niewykonania poleceń
 • Wniosek o prolongatę terminu (jeśli to konieczne)

Odpowiedź, podobnie jak inne pisma urzędowe, kończymy zwrotem grzecznościowym i podpisem.

Szczegóły odpowiedzi na pismo

Aby odpowiedź do urzędu była wyczerpująca, warto zawrzeć w niej szereg dodatkowych informacji.

Poza odniesieniem się do meritum sprawy i przedstawieniem swojego stanowiska, dobrze jest wspomnieć o dotychczasowych działaniach w obszarze będącym przedmiotem korespondencji.

Istotne są także szczegóły dotyczące naszej sytuacji życiowej, zawodowej, rodzinnej, majątkowej - w zależności od kontekstu sprawy.

Co jeszcze można zawrzeć?

 • Informacje o szerszym kontekście i historii sprawy
 • Odwołania do wcześniejszej korespondencji w tej sprawie
 • Odwołania do stosownych aktów prawnych i paragrafów
 • Własną interpretację przepisów i uzasadnienie stanowiska

Im więcej rzeczowych szczegółów zawrzemy w odpowiedzi, tym mocniej umotywujemy nasze stanowisko i tym łatwiej przekonać urząd do pozytywnego rozstrzygnięcia.

Przykłady odpowiedzi w pismach

W pierwszej kolejności zawsze należy ustosunkować się do konkretnych zarzutów urzędu i odnieść się do nich punkt po punkcie, przedstawiając swoje wyjaśnienia i argumenty.

Można odwoływać się do wyroków sądów, utrwalonej linii interpretacyjnej, czy też szerszego kontekstu sprawy.

Dobrze jest pokazać także własne starania w kwestiach poruszanych w piśmie urzędowym, aby wykazać swoją dobrą wolę i wolę współpracy przy załatwianiu sprawy.

Błędy w odpowiedzi Prawidłowa odpowiedź
Brak odniesienia do konkretnych zarzutów Szczegółowe wyjaśnienia i odniesienia do każdego z zarzutów
Ogólnikowe zwroty bez przykładów Konkretne argumenty i dowody potwierdzające stanowisko

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.