Rozwoju

Zrozumieć zachowania bierno agresywne: Klucz do eliminacji biernych agresji w pracy

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka30.11.20234 min.
Zrozumieć zachowania bierno agresywne: Klucz do eliminacji biernych agresji w pracy

Zachowania bierno agresywne stają się coraz częstszym problemem w miejscu pracy. Chociaż nie są tak widoczne jak agresja bezpośrednia, mogą mieć bardzo destrukcyjny wpływ na atmosferę i wydajność. Zrozumienie tych zachowań i umiejętność radzenia sobie z nimi jest kluczowa dla menedżerów i wszystkich pracowników.

Kluczowe wnioski:
 • Bierna agresja objawia się celowym unikaniem współpracy i obowiązków zawodowych.
 • Najczęstsze przyczyny to frustracja, stres i konflikty w zespole.
 • Skutkiem są spadek motywacji, wydajności i pogorszenie atmosfery.
 • Rozwiązaniem jest otwarta komunikacja, coaching i szkolenia.
 • Walka z bierną agresją leży w interesie pracodawców i pracowników.

Zrozumienie biernoagresywnych zachowań

Bierna agresja w miejscu pracy to celowe unikanie współpracy i obowiązków zawodowych przez pracownika. Objawia się ona biernością, brakiem zaangażowania, lekceważeniem poleceń przełożonych oraz utrudnianiem pracy innym.

Rozpoznanie bierno agresywnego zachowania bywa trudne, gdyż nie jest ono tak widoczne, jak agresja bezpośrednia. Biernie agresywny pracownik nie wszczyna otwartych konfliktów, ale też nie angażuje się w swoje obowiązki. Często spóźnia się, zwleka z wykonaniem zadań lub stara się je sabotażować.

Typowe przejawy biernej agresji

Do typowych przejawów biernej agresji w pracy należą:

 • Unikanie obowiązków zawodowych
 • Notoryczne spóźnianie się
 • Celowe spowalnianie pracy
 • Sabotowanie wysiłków współpracowników

Tego rodzaju działania zmierzają do sparaliżowania funkcjonowania zespołu i firmy. Dlatego tak ważna jest umiejętność identyfikacji i przeciwdziałania biernym agresjom.

Przyczyny biernoagresywnych zachowań w pracy

Zachowania biernie agresywne rzadko są bezpodstawne. Zwykle wynikają z pewnych, głębszych przyczyn, takich jak:

 • Frustracja i chroniczny stres
 • Konflikt interpersonalny
 • Zła atmosfera w zespole
 • Nieodpowiedni system motywacyjny

Pracownik, który nie potrafi konstruktywnie poradzić sobie ze stresem lub nierozwiązanym konfliktem, może popaść w bierną agresję. Będzie to dla niego sposób na odreagowanie i próba wymuszenia zmian w swojej sytuacji zawodowej.

Czytaj więcej: Jak zostać tłumaczem przysięgłym: Przejdź przez potrzebne studia i kroki stania się profesjonalistą

Jak radzić sobie z biernoagresywnymi pracownikami

Menedżerowie i liderzy zespołów powinni aktywnie przeciwdziałać biernym agresjom. Oto skuteczne metody:

Coaching

Należy przeprowadzić szczerą, coachingową rozmowę z pracownikiem i zdiagnozować źródła jego frustracji oraz poszukać konstruktywnych rozwiązań.

Szkolenia

Warto zorganizować szkolenie, które pomoże pracownikom lepiej radzić sobie ze stresem i emocjami oraz komunikować oczekiwania wobec siebie nawzajem i pracodawcy.

Metoda Rezultat
Coaching Identyfikacja źródeł frustracji
Szkolenia Poprawa komunikacji i radzenia sobie ze stresem

Dzięki temu, zespół będzie lepiej funkcjonować, a bierna agresja zostanie zredukowana.

Eliminacja biernych agresji - skuteczne metody

Aby trwale wyeliminować bierną agresję w pracy, należy zastosować kompleksowe podejście, angażujące zarówno pracowników, jak i pracodawców. Oprócz indywidualnego coachingu i szkoleń, warto:

 • Ulepszyć system motywacyjny, aby lepiej angażował pracowników
 • Wprowadzić transparentną komunikację o celach firmy i roli każdego pracownika
 • Dbać o integrację zespołu i dobre relacje interpersonalne

Regularnie należy też analizować postępy i ewentualne nowe przypadki biernych agresji, aby na bieżąco reagować. Tylko systemowe podejście daje szansę na trwałe wyeliminowanie problemu.

Szkolenia antybiernoagresywne w firmach

Bardzo przydatną metodą walki z bierną agresją w pracy są specjalne szkolenia antybiernoagresywne dla pracowników i menedżerów.

Ich celem jest nauczenie konstruktywnego radzenia sobie z emocjami, asertywnej komunikacji oczekiwań oraz rozpoznawania i eliminacji destrukcyjnych zachowań.

Uczestnictwo w profesjonalnym szkoleniu antybiernoagresywnym pomaga pracownikom zbudować lepsze relacje, poprawić atmosferę pracy i podnieść efektywność całej firmy.

Warto zatem zainwestować w takie szkolenia, które z pewnością szybko zwrócą się w postaci wyższej wydajności i satysfakcji pracowników.

Podsumowanie

Bierna agresja w miejscu pracy jest poważnym i narastającym problemem. Objawia się lekceważeniem obowiązków, spóźnianiem, sabotażem i utrudnianiem pracy innym. Choć trudniej ją zidentyfikować niż agresję bezpośrednią, jej konsekwencje bywają bardzo dotkliwe.

Typowymi przyczynami bierno agresywnych zachowań są frustracja, stres i zła atmosfera w zespole. Aby sobie z nimi poradzić, menedżerowie powinni stosować coaching pracowników, organizować szkolenia antystresowe i dbać o dobre relacje interpersonalne.

Kompleksowe podejście, uwzględniające zarówno indywidualną pracę z pracownikami, jak i działania na poziomie całej firmy, daje największe szanse na trwałą eliminację biernych agresji w pracy.

Walka z tym niszczącym zjawiskiem leży w interesie zarówno pracodawców, jak i pracowników. Przynosi korzyści w postaci lepszej atmosfery, większej motywacji i wydajności. Warto więc zainwestować w profesjonalne szkolenia antybiernoagresywne dla całych zespołów.

Najczęstsze pytania

Zachowania bierno-agresywne to forma agresji polegająca na ukrywaniu złości i niechęci pod maską bierności. Objawia się unikaniem współpracy, ignorowaniem próśb, celowym opóźnianiem zadań czy krytyką wypowiadaną z przekąsem.

Do typowych objawów bierno-agresji należą: nagły brak entuzjazmu i zaangażowania, celowe spóźnianie się, lekceważenie poleceń szefa, unikanie spotkań zespołu, demonstrowanie niechęci do wykonywania zadań.

Bierna agresja powoduje pogorszenie komunikacji i relacji interpersonalnych w zespole. Prowadzi do frustracji, konfliktów i nieufności. Obniża motywację i kreatywność pracowników. Negatywnie wpływa na wyniki i wydajność.

Aby minimalizować bierną agresję, należy: jasno komunikować oczekiwania wobec pracowników, doceniać zaangażowanie, szybko reagować na takie zachowania, dbać o dobre relacje w zespole, wzmacniać kompetencje miękkie pracowników.

W przypadku bierno-agresji ze strony przełożonego należy: zachować spokój, skupić się na zadaniach, konstruktywnie wyrażać oczekiwania, rozważyć zgłoszenie problemu wyżej, zadbać o wsparcie psychologiczne.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Nadgodziny w porze nocnej - Najlepsze praktyki i porady
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły