Prawo

Alimenty po śmierci ojca: Kto płaci alimenty?

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki16.01.20247 min.
Alimenty po śmierci ojca: Kto płaci alimenty?

Alimenty po śmierci ojca to temat, który niestety dotyczy wielu rodzin. W momencie, kiedy osoba zobowiązana do płacenia alimentów umiera, rodzi się pytanie - kto będzie teraz opłacał te świadczenia? Czy dzieci mają prawo żądać alimentów od innych członków rodziny zmarłego, np. rodzeństwa, dziadków lub drugiego małżonka? W jakich okolicznościach mogą oni ponosić taką odpowiedzialność i kiedy alimenty wygasają wraz ze śmiercią ojca?

Kluczowe wnioski:
 • Alimenty nie wygasają automatycznie po śmierci zobowiązanego
 • Osoby spokrewnione i powinowaci nie mają obowiązku wypłacania świadczeń alimentacyjnych
 • Istnieje możliwość dochodzenia alimentów z masy spadkowej zmarłego
 • Prawo do alimentów wygasa wraz z osiągnięciem samodzielności materialnej uprawnionego
 • Wysokość alimentów może się zmienić w zależności od możliwości majątkowych spadkobierców

Alimenty po śmierci ojca - Komu należą się?

Śmierć rodzica to zawsze trudna sytuacja, zwłaszcza gdy pozostawił on małoletnie dzieci. Częstym problemem staje się wówczas kwestia świadczeń alimentacyjnych - czy one nadal przysługują i od kogo można je ewentualnie otrzymywać?

Zasadniczo, zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny nie wygasa automatycznie wraz ze śmiercią osoby zobowiązanej. Oznacza to, że dzieci zmarłego ojca w dalszym ciągu mają prawo dochodzić alimentów. Tyle że w takiej sytuacji źródłem świadczeń staje się majątek spadkowy, czyli spadek po zmarłym.

Alimenty z masy spadkowej

Aby otrzymywać należne alimenty po śmierci ojca, dziecko (reprezentowane np. przez matkę) musi zgłosić się do sądu z powództwem przeciwko spadkobiercom zmarłego. W praktyce oznacza to dochodzenie roszczeń od osób, które odziedziczyły majątek po nim - najczęściej są to żona lub konkubina, ale także rodzeństwo, rodzice czy dalsi krewni.

Sąd orzeknie wówczas o przyznaniu uprawnionemu odpowiedniej kwoty tytułem alimentów, która będzie pokrywana z masy spadkowej. W efekcie to spadkobiercy stają się zobowiązani do comiesięcznych wypłat na rzecz dziecka, aż do czasu uzyskania przez nie pełnoletności.

Alimenty po zmarłym ojcu - Od kogo?

Częstym błędnym przekonaniem jest, że po śmierci ojca obowiązek alimentacyjny przechodzi automatycznie np. na jego rodziców lub rodzeństwo. Tymczasem ani dziadkowie, ani stryjowie czy ciotki nie ponoszą odpowiedzialności za utrzymanie osieroconego wnuka lub bratanka - chyba że dobrowolnie się na to zgodzą.

Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdyby osoby te brały czynny udział w wychowywaniu dziecka jeszcze za życia ojca, można rozważać dochodzenie od nich alimentów. Jednak i tak będzie to raczej trudne do udowodnienia. Dlatego z reguły jedynym źródłem świadczeń alimentacyjnych po śmierci ojca pozostaje masa spadkowa.

Czytaj więcej: Scheda spadkowa a zachowek: Kompleksowe informacje o wyłączeniu darowizny z masy spadkowej

Alimenty dzieci po zgonie rodzica mężczyzny

Co istotne, dziecko ma prawo do alimentów niezależnie od tego, czy jego rodzice byli małżeństwem, czy też nie. Oznacza to, że również dzieci pozamałżeńskie mogą ubiegać się o świadczenia po śmierci ojca - ich status prawny w tym zakresie jest identyczny, jak dzieci z małżeństwa.

Warunkiem jest jedynie udowodnienie pokrewieństwa z ojcem, na przykład poprzez uznanie ojcostwa. Wówczas, mimo że rodzice nie byli małżeństwem, dziecko automatycznie wchodzi w prawa do spadku. A wraz z nimi także prawo do dochodzenia należnych mu świadczeń alimentacyjnych od spadkobierców.

Pieniądze na utrzymanie dzieci po stracie taty

Alimenty po śmierci ojca: Kto płaci alimenty?
Należy pamiętać, że kwota przyznanych alimentów musi wystarczyć pokrycie usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Sąd określając wysokość świadczeń alimentacyjnych dla osieroconych dzieci bierze pod uwagę szereg czynników. Przede wszystkim podstawą jest faktyczna możliwość zarobkowa i majątkowa spadkobierców - im większy spadek, tym wyższe alimenty.

Ale sąd analizuje także realne koszty utrzymania i wychowania danego dziecka. Im starsze i bardziej samodzielne, tym potrzebuje mniej środków na swoje utrzymanie. Natomiast małe dzieci wiążą się ze znacznie większymi wydatkami rodziców.

Koszty utrzymania dziecka a wysokość alimentów

Wiek dziecka Szacunkowe miesięczne koszty utrzymania
0-5 lat 1500-2000 zł
6-12 lat 1000-1500 zł
13-18 lat 800-1200 zł

Jak widać, im starsze dziecko, tym jego podstawowe potrzeby są nieco mniejsze. W związku z tym wysokość alimentów również może ulec zmniejszeniu w miarę dorastania. Jednak zawsze muszą one zapewniać godne warunki bytowe.

Wysokość świadczeń alimentacyjnych sierot

Ustalenie ostatecznej wysokości alimentów to zawsze indywidualna decyzja sądu, uzależniona od konkretnej sytuacji. Jednak można wskazać pewne widełki i ogólne zasady w tym zakresie.

 • Dla małych dzieci alimenty zwykle wynoszą od 1000 do 2000 zł miesięcznie
 • W miarę dorastania kwoty te zmniejszają się do poziomu 500-1500 zł
 • Im większy majątek spadkowy, tym wyższe mogą być zasądzone alimenty
 • Są one wypłacane co miesiąc aż do uzyskania przez uprawnionego pełnoletniości

W efekcie comiesięczne wsparcie finansowe ma zapewnić dziecku godne warunki życia i możliwość zaspokajania wszystkich jego uzasadnionych potrzeb aż do osiągnięcia dorosłości.

Jak ubiegać się o fundusze po śmierci bliskiego

Aby otrzymywać alimenty po śmierci ojca, konieczne jest podjęcie formalnych kroków prawnych. W pierwszej kolejności trzeba zgłosić się do sądu z powództwem o alimenty przeciwko spadkobiercom zmarłego. W praktyce wymaga to pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Kluczowe jest przedstawienie w pozwie danych potwierdzających stopień pokrewieństwa z ojcem oraz informacji na temat spadkobierców i ich możliwości finansowych. Im więcej szczegółów, tym łatwiej sądowi będzie podjąć decyzję o przyznaniu alimentów z masy spadkowej.

Warto również zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie, który udzieli stosownych informacji oraz może zaoferować pomoc w ubieganiu się o świadczenia dla osób w trudnej sytuacji materialnej.

Podsumowanie

Śmierć ojca dziecka to dramatyczna sytuacja rodzinna, która często pociąga za sobą problemy materialne. Wielu zastanawia się wówczas, czy nadal przysługują alimenty i kto powinien je płacić. Otóż zgodnie z prawem, obowiązek alimentacyjny faktycznie nie wygasa automatycznie wraz ze śmiercią. Dziecko nadal ma prawo do świadczeń, tyle że źródłem finansowania zostaje majątek spadkowy po zmarłym ojcu.

W praktyce oznacza to, że o alimenty trzeba wystąpić z roszczeniem do sądu przeciwko osobom, które dziedziczą po zmarłym. Są nimi zwykle żona lub konkubina ojca, ewentualnie też jego rodzice, rodzeństwo lub dalsi krewni. To oni stają się zobowiązani do comiesięcznych wypłat określonej kwoty tytułem należnych dziecku świadczeń alimentacyjnych.

Sąd, ustalając ostateczną wysokość alimentów, bierze pod uwagę zarówno możliwości finansowe spadkobierców, jak i realne koszty utrzymania dziecka na odpowiednim poziomie. Stąd z reguły przy małych dzieciach kwoty te są wyższe i wahają się od 1000 do nawet 2000 zł miesięcznie. Wraz z dorastaniem potrzeby maleją i alimenty również mogą zostać zmniejszone przez sąd.

Najważniejsze jednak, że mimo śmierci ojca, dziecko w dalszym ciągu ma zagwarantowane podstawowe środki na utrzymanie. Choć oczywiście wolałoby, aby tata nadal żył i mógł je wspierać nie tylko finansowo, ale także emocjonalnie i wychowawczo.

Najczęstsze pytania

Nie, obowiązek ten nie wygasa automatycznie. Dziecko w dalszym ciągu ma prawo do alimentów, tyle że dochodzi się ich od tej pory od osób dziedziczących po zmarłym, czyli z masy spadkowej.

Za alimenty odpowiadają osoby, które odziedziczyły majątek po zmarłym ojcu - najczęściej są to żona lub konkubina, ale także rodzice, rodzeństwo czy dalsi krewni zmarłego.

Nie, dziadkowie nie ponoszą automatycznie takiej odpowiedzialności. Jedynie gdyby wcześniej brali czynny udział w wychowywaniu, można rozważać dochodzenie od nich alimentów, ale i tak będzie to raczej trudne.

Zależy to od wieku dziecka i możliwości spadkobierców. Ale zwykle dla małych dzieci sądy orzekają od 1000 do 2000 zł miesięcznie. W miarę dorastania kwoty te są stopniowo zmniejszane.

Do czasu osiągnięcia pełnoletniości przez uprawnione dziecko. Gdy skończy 18 lat i stanie się prawnie samodzielne, wygasa roszczenie alimentacyjne wobec spadkobierców ojca.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły