Prawo

Wszystko co musisz wiedzieć o ustawie o ochronie lokatorów i prawach lokatora

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska29.11.20235 min.
Wszystko co musisz wiedzieć o ustawie o ochronie lokatorów i prawach lokatora

Ustawa o ochronie lokatorów została uchwalona w 2001 roku w celu zapewnienia minimalnych standardów ochrony praw lokatorów w Polsce. Reguluje kwestie takie jak obowiązki właścicieli nieruchomości, prawa i obowiązki lokatorów, zasady wypowiadania umów najmu oraz eksmisji. W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat tej ustawy - dowiesz się jakie masz prawa jako lokator i wynajmujący oraz jakie obowiązki ciążą na obu stronach.

Kluczowe wnioski:
 • Ustawa precyzyjnie określa obowiązki właścicieli mieszkań wobec lokatorów
 • Lokatorzy są chronieni przed nieuzasadnionymi podwyżkami czynszu i eksmisjami
 • Lokatorzy mają obowiązek terminowo płacić czynsz i dbać o lokal
 • Ustawa reguluje m.in. kwestie remontów i dostępu do lokalu
 • Najemcy lokali komunalnych objęci są szczególną ochroną

Zakres ochrony lokatorów wg ustawy

Ustawa o ochronie praw lokatorów precyzyjnie określa zakres ochrony, jaka przysługuje najemcom lokali mieszkalnych. Dotyczy to zarówno lokatorów mieszkań prywatnych, jak i lokali komunalnych. Celem ustawy jest zapewnienie minimalnych standardów ochrony praw lokatorów oraz równowagi w relacjach pomiędzy właścicielami nieruchomości a najemcami.

Podstawowy zakres ochrony lokatorów obejmuje m.in. ograniczenie możliwości wypowiadania umów najmu i podwyższania czynszu, określenie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie napraw i remontów, a także regulowanie kwestii dostępu do lokalu czy zasad przeprowadzania eksmisji.

Ochrona przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy

Ustawa chroni lokatorów przed nieuzasadnionymi wypowiedzeniami umów najmu. Właściciel może wypowiedzieć umowę tylko z konkretnie określonych powodów (np. zaległości czynszowe, niewłaściwe użytkowanie lokalu). Ponadto lokatorom przysługuje prawo odwołania od wypowiedzenia do sądu.

Ochrona przed nieuzasadnionymi podwyżkami czynszu

Właściciel może podwyższać czynsz tylko w ściśle określonych przypadkach, np. jeśli zwiększyły się koszty utrzymania nieruchomości. Ustawa precyzyjnie reguluje zasady i procedury podwyższania opłat za lokale.

Obowiązki właściciela nieruchomości

Ustawa jasno określa obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości wobec lokatorów w zakresie utrzymania lokalu w należytym stanie. Dotyczy to przede wszystkim dokonywania niezbędnych napraw, remontów i konserwacji zarówno samego lokalu, jak i części budynku służących do wspólnego użytku.

Właściciel musi reagować na zgłaszane przez lokatorów awarie i usterki. Ma także obowiązek wykonywania wszelkich niezbędnych kontroli technicznych budynku oraz instalacji i dbania o lokale tak, by zapewniały one bezpieczne i higieniczne warunki zamieszkiwania.

Ponadto właściciel zobowiązany jest do zapewnienia dostaw takich mediów jak: energia elektryczna, centralne ogrzewanie czy woda i odprowadzanie nieczystości płynnych. Urządzenia pomiarowe (liczniki) muszą być zawsze sprawne technicznie, a rozliczenia za media - zgodne z ustalonymi warunkami pobierania opłat.

Czytaj więcej: Szczegółowy wzór odpowiedzi na pismo urzędowe, wniosek oraz wezwanie od sądu

Prawa lokatora mieszkania

Lokator, oprócz standardowych uprawnień wynikających z umowy najmu (korzystanie z lokalu, wyposażenia, pomieszczeń przynależnych itp.), posiada szereg dodatkowych praw zagwarantowanych ustawowo. Należą do nich przede wszystkim:

 • ochrona przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy najmu i eksmisją z lokalu,
 • możliwość wystąpienia do sądu w razie sporu z właścicielem,
 • prawo żądania naprawy szkód i usterek przez właściciela,
 • ograniczenie czasowe (do 2 godzin) dostępu właściciela do lokalu,
 • prawo do obniżki czynszu w razie nienależytego świadczenia usług przez właściciela.

Lokator może korzystać ze swoich praw osobiście bądź poprzez działania organizacji lokatorskich i mieszkaniowych.

Zasady wypowiedzenia umowy najmu

Wszystko co musisz wiedzieć o ustawie o ochronie lokatorów i prawach lokatora

Ustawa precyzyjnie reguluje zasady i procedury związane z wypowiadaniem przez właściciela umowy najmu. Wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko z ważnych powodów (np. zaległości czynszowe) i niespełnienia przez lokatora swoich obowiązków, po uprzednim pisemnym upomnieniu go na co najmniej 14 dni przed złożeniem wypowiedzenia.

Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie. Lokator ma prawo wniesienia sprzeciwu od wypowiedzenia do sądu w ciągu 2 miesięcy. W razie uwzględnienia sprzeciwu przez sąd, umowa najmu zostaje przywrócona.

Właściciel może także wypowiedzieć na 3 lata umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony, ale tylko w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (np. dla siebie, dzieci). Jednak i tu lokator może kwestionować zasadność wypowiedzenia w sądzie.

Lokatorzy mieszkań komunalnych

Lokatorzy mieszkań komunalnych objęci są szczególną ochroną wynikającą z ustawy. Dotyczy to zarówno trudności eksmisyjnych, wypowiedzeń umów najmu, podwyżek czynszu, jak i obowiązków gmin w zakresie remontów i poprawy warunków mieszkaniowych.

Z uwagi na deficyt mieszkań oraz trudną sytuację materialną wielu lokatorów, ustawodawca stara się zapewnić odpowiednią równowagę pomiędzy samorządami dysponującymi zasobem mieszkaniowym a najemcami lokali komunalnych i socjalnych.

W efekcie lokatorzy ci mają zagwarantowany dostęp do tańszych mieszkań czynszowych, a także większą ochronę przed utratą lokalu w razie kłopotów finansowych czy życiowych.

Najczęstsze pytania

Lokator posiada szereg praw zagwarantowanych w ustawie, m.in. ochronę przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy i eksmisją, prawo żądania napraw od właściciela, ograniczenie czasu dostępu właściciela do lokalu czy prawo do obniżki czynszu przy nienależytym świadczeniu usług.

Właściciel może podwyższać czynsz tylko w ściśle określonych przypadkach, np. gdy wzrosły koszty utrzymania nieruchomości. Każda podwyżka musi być odpowiednio uzasadniona i udokumentowana.

Właściciel ma obowiązek utrzymywania lokalu i budynku w należytym stanie technicznym poprzez wykonywanie remontów, napraw czy kontroli technicznych. Musi reagować na zgłaszane awarie i zapewniać bezpieczne warunki zamieszkania.

Właściciel może wypowiedzieć umowę najmu tylko z ważnych powodów, np. zaległości czynszowych lokatora. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie decyzji.

Lokatorzy mieszkań komunalnych posiadają szczególną ochronę prawną obejmującą m.in. ograniczenia podwyżek czynszów i eksmisji oraz roszczenia wobec gminy o remonty i poprawę warunków mieszkaniowych.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły