Prawo

Jak załatwić ubezwłasnowolnienie? Dowiedz się jak długo trwa proces i ile czeka się na decyzję sądu

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka30.11.20237 min.
Jak załatwić ubezwłasnowolnienie? Dowiedz się jak długo trwa proces i ile czeka się na decyzję sądu

Jak załatwić ubezwłasnowolnienie to pytanie, które zadaje sobie wiele osób mających krewnego z problemami psychicznymi lub uzależnieniami. Proces ubezwłasnowolnienia bywa skomplikowany i długotrwały, warto jednak poznać kroki jakie należy podjąć by doprowadzić do ograniczenia zdolności do czynności prawnych danej osoby. W tym artykule wyjaśnimy jak wygląda procedura ubezwłasnowolnienia, jak długo trwa i na jaką decyzję sądu można liczyć.

Kluczowe wnioski:
 • Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy.
 • Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną oraz inne dowody świadczące o niezdolności do samodzielnego funkcjonowania.
 • Koszt procesu o ubezwłasnowolnienie to kilkaset złotych, wliczając w to opłaty sądowe i koszty biegłych.
 • Postępowanie o ubezwłasnowolnienie trwa zwykle od 6 miesięcy do 1 roku zanim sąd wyda ostateczną decyzję.
 • Sąd może całkowicie ubezwłasnowolnić daną osobę lub też ograniczyć jej zdolność do czynności prawnych.

Jak złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie

Aby rozpocząć proces ubezwłasnowolnienia, należy złożyć formalny wniosek w sądzie rejonowym, w którego okręgu zamieszkuje osoba, którą wniosek dotyczy. Wniosek taki może złożyć zarówno członek rodziny (małżonek, krewny w linii prostej, rodzeństwo), jak i przedstawiciel organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną osób z zaburzeniami psychicznymi.

We wniosku trzeba wskazać dane osobowe osoby, której wniosek dotyczy oraz przyczyny, dla których ubezwłasnowolnienie jest konieczne. Należy również określić, czy wnioskujemy o całkowite ubezwłasnowolnienie, czy jedynie o ograniczenie zdolności do czynności prawnych.

Warto pamiętać, że wniosek o ubezwłasnowolnienie podlega opłacie sądowej w wysokości 100 zł. Opłatę wnosi się gotówką w kasie sądu lub przelewem na rachunek bankowy sądu.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o ubezwłasnowolnienie obligatoryjnie należy dołączyć:

 • dokumentację medyczną potwierdzającą chorobę psychiczną lub inne zaburzenia osoby, której wniosek dotyczy
 • zaświadczenie lekarskie określające wpływ dolegliwości zdrowotnych na funkcjonowanie w życiu
 • dowody na trudności w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb życiowych

Dokumenty te mają kluczowe znaczenie dla udowodnienia tezy, że ubezwłasnowolnienie jest konieczne i uzasadnione stanem zdrowia danej osoby.

Kto może wystąpić o ubezwłasnowolnienie

Z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie może wystąpić zarówno osoba najbliższa, jak również przedstawiciel organizacji lub instytucji działającej na rzecz osób z zaburzeniami. Najczęściej są to:

- małżonek lub konkubent
- krewni w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki)
- rodzeństwo
- przedstawiciel organizacji pozarządowej
- Rzecznik Praw Obywatelskich

W przypadku osób uzależnionych od alkoholu czy narkotyków, wniosek bywa składany przez członków rodziny lub Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z wnioskiem może też wystąpić prokurator.

Czytaj więcej: Wniosek o wstrzymanie wykonania kary: Kompletny wzór i informacje o odroczeniu kary

Gdzie złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie

Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się w sądzie rejonowym właściwym miejscowo dla osoby, której postępowanie ma dotyczyć. Oznacza to, że wniosek kierujemy do sądu odpowiedzialnego za rejon, w którym dana osoba aktualnie zamieszkuje.

Warto sprawdzić dokładne granice obszarów poszczególnych sądów rejonowych, aby mieć pewność, że nasz wniosek trafi pod właściwy adres. Informacje w tej sprawie można znaleźć na stronie internetowej sądu lub samodzielnie ustalić je telefonicznie.

W niektórych sprawach dotyczących ubezwłasnowolnienia występuje jurysdykcja krajowa. Oznacza to, że wniosek można złożyć w dowolnym sądzie w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania danej osoby. Dotyczy to np. wniosków składanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

"Mając wszystkie formalności załatwione możemy w końcu złożyć wniosek do sądu i liczyć na sprawiedliwy proces prowadzący do ubezwłasnowolnienia naszego krewnego."

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku

Jak załatwić ubezwłasnowolnienie? Dowiedz się jak długo trwa proces i ile czeka się na decyzję sądu

W ogólności możemy wskazać kilka rodzajów dokumentacji, jaka powinna się znaleźć w aktach sprawy o ubezwłasnowolnienie:

 • dokumentacja medyczna od lekarzy różnych specjalizacji - kluczowe znaczenie ma tu potwierdzenie choroby psychicznej lub innych zakłóceń czynności psychicznych i ich wpływu na codzienne życie. Lekarz powinien wydać stosowne zaświadczenia, wyniki badań obrazowych, karty informacyjne ze szpitala itp.
 • zaświadczenia z poradni odwykowych lub grup wsparcia w przypadku osób uzależnionych
 • opinie z ośrodka pomocy społecznej
 • opinie z zakładu pracy
 • zeznania świadków (członków rodziny, sąsiadów) na temat stanu psychicznego danej osoby i trudności w funkcjonowaniu
 • faktury, rachunki wskazujące na marnotrawienie pieniędzy, niepłacenie za mieszkanie lub inne zobowiązania
 • w przypadku osób starszych - dowody na zaniedbywanie podstawowych potrzeb zdrowotnych lub życiowych

Im więcej rzetelnych dowodów uda nam się zebrać tym lepiej dla sprawy. Są one gwarancją obiektywnego i sprawiedliwego wyroku sądu.

Ile kosztuje proces ubezwłasnowolnienia

Koszty procesu o ubezwłasnowolnienie można podzielić na:

Opłaty sądowe 100 zł - wniosek o wszczęcie postępowania
Wynagrodzenia biegłych: psychiatry, psychologa 200-300 zł za opinię jednego biegłego
Ewentualne koszty pełnomocnika 500-1500 zł

Łącznie koszt całkowity może więc wynieść od kilkuset do ponad 2 tys. złotych w przypadku skomplikowanych spraw. Nie jest to mała kwota, jednak przy korzystnym wyroku sądu i pomocy dla naszego krewnego, warto ponieść ten wydatek.

Jak długo trwa postępowanie o ubezwłasnowolnienie

Jak długo sąd rozpatruje wniosek o ubezwłasnowolnienie, ile trwa ubezwłasnowolnienie - to jedno z kluczowych pytań jakie nurtują osoby składające wniosek. Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż każda sprawa jest inna. Zależnie od stopnia skomplikowania i ilości dowodów do rozpatrzenia, postępowanie może toczyć się od kilku miesięcy do nawet ponad roku.

Przeciętnie jednak można przyjąć, że proces ubezwłasnowolnienia od złożenia wniosku do ostatecznego wyroku trwa około:

 • 6-8 miesięcy w sprawach prostych i oczywistych
 • 8-12 miesięcy w sprawach złożonych z bogatym materiałem dowodowym

Należy więc uzbroić się w cierpliwość. Miejmy nadzieję, że sąd wnikliwie przeanalizuje zebrane dowody i podejmie decyzję jak najlepiej służącą dobru osoby, którą wniosek dotyczy.

Podsumowanie

Proces ubezwłasnowolnienia bliskiej osoby to niełatwa i czasochłonna procedura, jednak może być konieczna dla jej dobra. Dowiedzieliśmy się, że wniosek składa się w sądzie rejonowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania danej osoby. Należy go solidnie umotywować i poprzeć licznymi dowodami medycznymi oraz świadectwami osób z otoczenia.

Koszt całej procedury to najczęściej od kilkuset do 2 tysięcy złotych. Całość ponosimy w poczuciu, że działamy dla dobra naszego bliskiego i w nadziei na sprawiedliwą decyzję sądu.

Niestety jak długo sąd rozpatruje wniosek o ubezwłasnowolnienie, ile trwa ubezwłasnowolnienie - tego precyzyjnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Szacuje się, że od złożenia dokumentów do ostatecznego postanowienia mija zwykle od 6 miesięcy do nawet ponad roku. Wymaga to cierpliwości z naszej strony.

Mamy nadzieję, że artykuł pozwolił Ci lepiej zorientować się w temacie ubezwłasnowolnienia. Trzymamy kciuki za pomyślne rozwiązanie Twojej sytuacji!

Najczęstsze pytania

Z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie może wystąpić małżonek, rodzice, dzieci osoby, której wniosek dotyczy, jak również inni krewni czy przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób z zaburzeniami. W niektórych przypadkach wniosek składa prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Niezbędne są przede wszystkim dokumenty medyczne - zaświadczenia, historie choroby, wyniki badań - potwierdzające problemy psychiczne danej osoby. Ważne są też opinie z OPS, zakładu pracy, zeznania świadków czy dowody na zaniedbywanie spraw finansowych lub życiowych.

Łączny koszt uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy. Zazwyczaj całość opłat sądowych, wynagrodzeń biegłych, pełnomocników itp. to wydatek rzędu od kilkuset do 2-3 tys. zł.

Postępowanie toczy się przeciętnie od 6 miesięcy do 1 roku. W tym czasie sąd gromadzi dowody, wysłuchuje świadków, a następnie wydaje postanowienie o ubezwłasnowolnieniu bądź jego braku.

Tak, jeśli nie zgadzamy się z postanowieniem sądu, możemy w terminie 2 tygodni wnieść apelację do sądu II instancji. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika przy konstruowaniu pisma odwoławczego.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 3

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły