Prawo

Czy na świadczeniu rehabilitacyjnym można zwolnić pracownika - poradnik

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska02.01.20246 min.
Czy na świadczeniu rehabilitacyjnym można zwolnić pracownika - poradnik

Czy na świadczeniu rehabilitacyjnym można zwolnić pracownika - to pytanie zadaje sobie wielu pracodawców. Rehabilitacja lecznicza to szczególna sytuacja, w której pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale jednocześnie nie świadczy pracy. W związku z tym pojawiają się wątpliwości, czy i na jakich warunkach możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem-rehabilitantem.

Kluczowe wnioski:
 • Zwolnienie pracownika na rehabilitacji jest możliwe, ale z zachowaniem szczególnych warunków.
 • Należy sprawdzić, czy nie obowiązuje szczególna ochrona stosunku pracy.
 • Rozwiązanie umowy wymaga zachowania okresu wypowiedzenia.
 • Pracownik ma prawo do odszkodowania, jeśli zwolnienie było nieuzasadnione.
 • W razie wątpliwości warto zasięgnąć porady prawnej.

Zwolnienie pracownika na rehabilitacji

Rehabilitacja lecznicza to forma zwolnienia lekarskiego, podczas której pracownik nie świadczy pracy, ale korzysta ze świadczeń rehabilitacyjnych mających na celu przywrócenie zdolności do pracy. Jednak mimo toczącej się rehabilitacji, często pojawiają się pytania, czy możliwe jest w tym czasie zwolnienie pracownika.

Generalna zasada mówi, że rozwiązanie stosunku pracy w trakcie rehabilitacji leczniczej jest dopuszczalne. Jednak trzeba pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Po pierwsze - zastosowanie znajdują tu standardowe przepisy prawa pracy dotyczące rozwiązywania umów. Oznacza to konieczność zachowania okresów wypowiedzenia wynikających z Kodeksu pracy lub zapisów w umowie.

Po drugie, należy zweryfikować, czy pracownik nie podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem. Jeśli pracownik jest objęty taką ochroną (np. zwolnienie chorobowe po wypadku przy pracy), wypowiedzenie umowy może być niedopuszczalne.

Kiedy ochrona przed zwolnieniem nie obowiązuje?

Zasady ochrony stosunku pracy nie mają charakteru bezwzględnego. Oznacza to, że w pewnych sytuacjach możliwe jest rozwiązanie umowy z pracownikiem mimo formalnego objęcia go ochroną. Przesłanki wyłączenia ochrony są jednak ściśle określone.

Przykładowo - ustanie ochrony przed wypowiedzeniem może nastąpić w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy. Rozwiązanie umowy jest też dopuszczalne, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (np. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków).

Przesłanki zwolnienia pracownika rehabilitowanego

Skoro rozwiązanie umowy z pracownikiem na rehabilitacji jest co do zasady możliwe, warto bliżej przyjrzeć się przesłankom, które mogą uzasadniać takie zwolnienie. Najczęstszymi powodami są:

 • Likwidacja stanowiska pracy lub zakładu pracy - w takim przypadku pracodawca ma prawo zwolnić także pracownika przebywającego na rehabilitacji w ramach grupowego zwolnienia. Konieczne jest jednak zachowanie procedur grupowego zwolnienia i konsultacji ze związkami zawodowymi.
 • Naruszenie obowiązków pracowniczych - ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracownika może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym także podczas rehabilitacji.

Ponadto przyczyną zwolnienia może być również upływ czasu, na jaki umowa została zawarta (jeśli była to umowa na czas określony). Pracodawca nie musi w takim przypadku podawać przyczyn nieprzedłużenia zatrudnienia.

Czytaj więcej: Dowiedz się kto dziedziczy gdy nie ma dzieci: zasady dziedziczenia po mężu bez dzieci i szczegóły zachówku po babci

Sposoby rozwiązania umowy z pracownikiem na rehabilitacji

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na rehabilitacji może nastąpić w kilku trybach:

- za porozumieniem stron (na wniosek pracownika lub pracodawcy),

- za wypowiedzeniem dokonanym przez jedną ze stron,

- bez wypowiedzenia (w przypadku rażącego naruszenia obowiązków przez pracownika).

Najczęściej stosowanym sposobem będzie zwolnienie pracownika za wypowiedzeniem - zgodnie z zasadami Kodeksu pracy i z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Okres zatrudnienia u danego pracodawcy Okres wypowiedzenia
Do 3 lat 2 tygodnie
Od 3 do 10 lat 1 miesiąc
10 lat i więcej 3 miesiące

W wyjątkowych sytuacjach (np. kradzież mienia firmy) możliwe jest także zwolnienie dyscyplinarne - bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Zwolnienie a uprawnienia pracownicze

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie trwania rehabilitacji leczniczej może rodzić określone konsekwencje.

Przede wszystkim pracownik zachowuje prawo do wypłaty zasiłku rehabilitacyjnego do końca okresu pobytu na rehabilitacji określonego w skierowaniu. Pracodawca musi wydać pracownikowi odpowiednie zaświadczenie potrzebne do kontynuacji wypłaty świadczenia.

Pracownikowi przysługuje również odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy przez pracodawcę.

Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku umowy na czas określony - za czas do końca trwania umowy (maksymalnie 3 miesięcy).

Szczególna ochrona stosunku pracy

Warto nadmienić, że w niektórych przypadkach pracownik może korzystać ze szczególnej ochrony stosunku pracy także w trakcie rehabilitacji leczniczej. Dotyczy to np. kobiet w ciąży czy pracowników w trakcie urlopu macierzyńskiego.

Pracodawca musi mieć na uwadze, że wypowiedzenie umowy takiemu pracownikowi jest niedopuszczalne. W przeciwnym razie pracownik będzie miał prawo domagać się w sądzie uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach.

Jakie dokumenty potrzebne do zwolnienia

Zwolnienie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wymaga dokonania kilku czynności formalnych.

Kluczowe z nich to:

 • Sporządzenie pisemnego oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy - wypowiedzenie powinno zawierać przyczynę zwolnienia.
 • Doręczenie wypowiedzenia pracownikowi wraz z pouczeniem o przysługującym środku odwoławczym.
 • Wydanie świadectwa pracy - po rozwiązaniu umowy pracodawca ma 7 dni na wystawienie świadectwa.

Dodatkowo warto sporządzić notatkę służbową dokumentującą przebieg zwolnienia pracownika. Ułatwi to ewentualną obronę przed roszczeniami ze strony zwalnianego pracownika.

Kiedy nie wolno zwolnić pracownika-rehabilitanta

Istnieją sytuacje, w których rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem korzystającym ze świadczeń rehabilitacyjnych będzie niedopuszczalne.

Przede wszystkim nie można zwolnić pracownika, który korzysta ze szczególnej ochrony stosunku pracy z racji np. ciąży, urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego.

Ponadto zakazane jest dokonywanie wypowiedzeń:

 • w ramach odwetu za skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasad BHP,
 • w związku z powiadomieniem przez pracownika odpowiednich organów o nieprawidłowościach u pracodawcy.

Tego rodzaju działania mogą zostać uznane za dyskryminację lub mobbing, za co grożą surowe sankcje.

Podsumowanie

Rehabilitacja lecznicza to szczególna sytuacja, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu, ale jednocześnie nie świadczy na rzecz pracodawcy pracy. Rodzi to naturalne pytania dotyczące możliwości zwolnienia pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym i zasiłku rehabilitacyjnym. Jak wynika z powyższego artykułu - jest to w większości przypadków dopuszczalne, ale z zachowaniem odpowiedniej procedury i terminów wypowiedzeń.

Kluczowe jest sprawdzenie, czy pracownik nie podlega ochronie przed zwolnieniem, np. z racji ciąży czy choroby po wypadku przy pracy. Jeśli takiej ochrony nie ma, pracodawca może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy - zazwyczaj w trybie wypowiedzenia. Konieczne jest jednak dochowanie wymogów formalnych.

Co istotne, nawet gdy zwolnienie pracownika na zasiłku rehabilitacyjnym jest zgodne z literą prawa, to nie zawsze będzie uzasadnione. Dlatego pracodawcy powinni podejmować decyzje o zwolnieniach w sposób rozważny i odpowiedzialny.

Miejmy nadzieję, że informacje zawarte w tym artykule pozwolą rozwiać najczęstsze wątpliwości dotyczące zasad rozwiązywania umów z pracownikami korzystającymi ze świadczeń rehabilitacyjnych.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Zabezpieczenie Potrzeb Rodziny - Pozew o Zaspokojenie Potrzeb Rodziny Wzór
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Umowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć
PrawoUmowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć

Umowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć o zatrudnieniu na podstawie zlecenia i umowy o dzieło. Jakie rodzaje i zalety? Na czym polegają, jak je rozliczać i opodatkować? Poznaj ich definicję, różnice, wady oraz kiedy najlepiej z nich skorzystać.

Umowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża
PrawoUmowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża

Jak umowa o pracę na czas określony wpływa na sytuację zawodową kobiety w ciąży? Czy pracodawca może rozwiązać umowę próbną z pracownicą oczekującą dziecka? Sprawdź, jakie zmiany zachodzą w umowie terminowej po stwierdzeniu ciąży.