Praca

Jaka kwota to 13 pensja nauczyciela? Sprawdź ile wynosi 13 u nauczycieli i dla nauczycieli.

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka29.11.20237 min.
Jaka kwota to 13 pensja nauczyciela? Sprawdź ile wynosi 13 u nauczycieli i dla nauczycieli.

Ile wynosi 13 pensja nauczyciela - to pytanie zadaje sobie wielu pedagogów zatrudnionych w polskich szkołach i na uczelniach. Wysokość trzynastej pensji zależy od stopnia awansu zawodowego nauczyciela, a także od tego, czy jest to osoba aktywna zawodowo, czy emeryt lub rencista. W poniższym artykule przedstawiamy dokładne kwoty 13. pensji przysługujące poszczególnym grupom nauczycieli.

Kluczowe wnioski:
 • 13. pensja nauczyciela stażysty wynosi około 1000 zł brutto
 • Nauczyciel dyplomowany może liczyć na 13. pensję w wysokości około 1700 zł brutto
 • Emerytowani nauczyciele otrzymują 13. emeryturę w wysokości minimalnej emerytury
 • Wysokość 13. pensji nauczycieli akademickich jest zróżnicowana w zależności od uczelni
 • Kwota 13. pensji nauczyciela jest uzależniona od jego stopnia awansu zawodowego

Ile wynosi 13 pensja nauczyciela stażysty?

Nauczyciele stażyści to osoby, które dopiero rozpoczynają pracę w zawodzie. Zgodnie z przepisami, 13. pensja dla nauczyciela stażysty wynosi około 1000 zł brutto. Jest to zatem najniższa kwota trzynastki wśród wszystkich grup nauczycielskich.

Wysokość trzynastej pensji uzależniona jest od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Dla stażysty jest to kwota około 2900 zł brutto. Trzynastka stanowi właśnie około 1/12 tej kwoty, czyli mniej więcej 1000 zł.

Warto podkreślić, że 13. pensja dla nauczycieli, w tym również stażystów, wypłacana jest zawsze do końca pierwszego kwartału każdego roku. Oznacza to, że najpóźniej do 31 marca na konta bankowe trafiają pieniądze z tytułu 13 u nauczycieli.

Wysokość 13. pensji stażysty na przestrzeni lat

Trzynasta pensja dla nauczycieli stażystów była kilkukrotnie podnoszona w ramach ogólnych podwyżek płac. Dla przykładu, w 2017 roku 13. pensja stażystów wynosiła około 950 zł brutto, a więc była minimalnie niższa aniżeli obecnie.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrost wynagrodzenia trzynastego stażystów kształtował się następująco:

 • 2017 rok - około 950 zł brutto
 • 2019 rok - około 980 zł brutto
 • 2021 rok - około 1020 zł brutto
 • Obecnie (2023 rok) - około 1000 zł brutto

Jak wynika z powyższych danych, trzynastka dla nauczyciela stażysty sukcesywnie rosła, choć nieznacznie. Wzrost ten odpowiada ogólnej tendencji do podwyższania wynagrodzeń w oświacie.

Ile wynosi 13 pensja nauczyciela kontraktowego?

Nauczyciele kontraktowi to osoby posiadające wykształcenie wyższe, ale jeszcze nieposiadające pełnych kwalifikacji pedagogicznych. Jak wygląda kwestia ich 13 dla nauczycieli?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, trzynasta pensja dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony (czyli właśnie kontraktowych) wynosi około 1100 zł brutto. Stanowi to mniej więcej 1/12 wynagrodzenia zasadniczego takiego nauczyciela, które kształtuje się na poziomie około 3250 zł brutto miesięcznie.

Warto zauważyć, że 13. pensja nauczycieli kontraktowych jest nieznacznie wyższa aniżeli stażystów. Wynika to po prostu z tego, iż ich podstawowe wynagrodzenie jest również nieco wyższe.

Trzynastka dla nauczycieli kontraktowych należy do drugiej, najniższej grupy 13. pensji nauczycielskich obok stażystów i emerytów.

Kontraktowi mogą liczyć na nieco wyższą trzynastkę dopiero po uzyskaniu wyższego stopnia awansu zawodowego.

Czytaj więcej: Jak Obliczyć Wynagrodzenie za Godziny Nadliczbowe: Przykład, Wyliczenie Stawki i Rozliczenie Nadgodzin

Jaka jest wysokość 13 pensji nauczyciela mianowanego?

Nauczyciele mianowani to nauczyciele, którzy ukończyli 9-miesięczny staż z osiągnięciem pozytywnej oceny dorobku zawodowego. Ich trzynasta pensja kształtuje się podobnie jak u kontraktowych.

Wysokość 13. pensji dla nauczyciela mianowanego wynosi obecnie około 1200 zł brutto. W porównaniu do pensji trzynastej stażystów i kontraktowych jest więc nieco wyższa, ale wciąż znajduje się w drugiej grupie najniższych kwotowo świadczeń.

Podobnie jak w przypadku innych nauczycieli, regułą jest przekazywanie tej pensji do końca pierwszego kwartału każdego roku. Oznacza to, że 13 u nauczycieli mianowanych zasila ich konta najpóźniej 31 marca.

Wzrost wysokości trzynastki dla nauczycieli mianowanych

Trzynasta pensja nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania nieznacznie rosła na przestrzeni ostatnich lat. Wzrost ten przedstawiał się następująco:

 • 2017 rok - około 1150 zł brutto
 • 2019 rok - około 1170 zł brutto
 • 2021 rok - około 1200 zł brutto
 • Obecnie (2023 rok) - około 1200 zł brutto

Tak więc przyrost wysokości trzynastki dla mianowanych był niewielki. Wynika to z faktu, iż znaczące podwyżki dotyczyły głównie nauczycieli dyplomowanych.

Ile wynosi 13 pensja nauczyciela dyplomowanego?

Nauczyciele dyplomowani to pedagodzy posiadający najwyższy stopień awansu zawodowego. Ich trzynasta pensja jest znacząco wyższa niż pozostałych grup nauczycielskich.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, 13. pensja nauczyciela dyplomowanego wynosi około 1700 zł brutto. Jest to zatem kwota prawie dwukrotnie wyższa aniżeli trzynastka przysługująca nauczycielom stażystom. Różnica jest naprawdę znacząca.

Na wysokość trzynastki nauczyciela dyplomowanego wpływa wysokie podstawowe wynagrodzenie, które wynosi ponad 5000 zł brutto. 13 dla nauczycieli dyplomowanych stanowi właśnie około 1/12 ich pensji zasadniczej.

Pensja zasadnicza nauczyciela dyplomowanego około 5000 zł
Wysokość 13. pensji (1/12 pensji zasadniczej) około 1700 zł

Podsumowując, trzynastka nauczyciela dyplomowanego należy do najwyższych wśród wszystkich grup zawodowych nauczycieli. Różnica w stosunku do stażysty czy kontraktowego jest bardzo wyraźna.

Jakie są stawki 13 pensji nauczycieli akademickich?

Odrębną grupę stanowią nauczyciele akademiccy, czyli wykładowcy i pracownicy nauki zatrudnieni w szkołach wyższych - na uczelniach, uniwersytetach i w innych placówkach.

Niestety nie da się jednoznacznie określić wysokości ich trzynastej pensji. Jest ona bowiem zróżnicowana i zależna od konkretnej umowy zawartej z daną uczelnią. Głównymi czynnikami wpływającymi na 13. pensję nauczyciela akademickiego są:

 • Rodzaj umowy o pracę
 • Posiadany stopień/tytuł naukowy
 • Staż pracy na danej uczelni
 • Indywidualne ustalenia w umowie

W dużym uproszczeniu można jednak przyjąć, że 13 u nauczycieli akademickich zwykle mieści się w przedziale od około 1000 zł do nawet 3000 zł brutto. Zależy to jednak od wielu czynników. Nie ma więc tu ściśle określonych ani gwarantowanych stawek, jak w przypadku nauczycieli szkolnych.

Ile wynosi 13 pensja nauczyciela emeryta i rencisty?

Osobną kategorię stanowią emerytowani i renciści nauczyciele. W ich przypadku 13. pensja (emerytura) jest równa kwocie najniższej gwarantowanej emerytury w danym roku.

Aktualnie, od 1 marca 2023 roku, trzynastka dla nauczycieli emerytów i rencistów wynosi dokładnie 1588,44 zł brutto. Jest to więc najniższa gwarantowana emerytura w 2023 roku, stanowiąca jednocześnie wysokość ich 13 dla nauczycieli.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat wysokość trzynastki emerytalnej dla nauczycieli przedstawiała się następująco:

 • 2021 rok - 1250,88 zł brutto
 • 2022 rok - 1338,44 zł brutto
 • 2023 rok - 1588,44 zł brutto (najniższa gwarantowana emerytura)

Jak wynika z danych, 13. emerytura dla nauczycieli systematycznie rośnie. Związane jest to ze wzrostem najniższej emerytury w Polsce.

Podsumowanie

Trzynasta pensja, potocznie zwana "trzynastką", jest dodatkowym rocznym świadczeniem pieniężnym, które co roku trafia także na konta nauczycieli. Jednak wysokość 13 u nauczycieli jest zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego, a także od tego, czy są to jeszcze osoby aktywne zawodowo, czy już na emeryturze.

Jak wykazano, najniższe kwoty 13. pensji otrzymują nauczyciele stażyści i kontraktowi - odpowiednio około 1000 zł i 1100 zł brutto. Nieznacznie więcej mogą liczyć na nauczyciele mianowani, bo około 1200 zł brutto. Zdecydowanie najwyższe kwoty 13 dla nauczycieli trafiają do pedagogów z najwyższym, dyplomowanym stopniem awansu - sięgają one nawet 1700 zł.

Trzynasta emerytura dla nauczycieli seniorów jest natomiast równa najniższej gwarantowanej emeryturze. W 2023 roku wynosi ona 1588 zł brutto. Widzimy więc bardzo duże zróżnicowanie kwot 13. pensji w zależności od grupy nauczycielskiej.

Podsumowując, pedagodzy z najwyższym stopniem awansu zawodowego mogą liczyć na znacznie wyższą "trzynastkę" aniżeli ich mniej doświadczeni koledzy. Dotyczy to również nauczycieli akademickich, choć w ich przypadku trzynastka nie jest ściśle określona i wynika z umów z konkretnymi uczelniami.

Najczęstsze pytania

Trzynastka to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane raz w roku wszystkim nauczycielom. Stanowi ona równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

Trzynastka jest wypłacana zazwyczaj w czerwcu lub lipcu każdego roku, czyli na początku wakacji lub tuż przed nimi. Dokładny termin ustala organ prowadzący daną placówkę oświatową.

Nie, trzynastka dla nauczycieli wypłacana jest w kwocie brutto, czyli bez potrącania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy.

Tak, trzynastka przysługuje wszystkim nauczycielom bez względu na rodzaj umowy o pracę. Otrzymują ją zatem nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony.

Nie. Wysokość trzynastki jest taka sama dla wszystkich nauczycieli i wynosi 100% ich wynagrodzenia zasadniczego. Nie ma znaczenia staż pracy czy stopień awansu zawodowego.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Nadgodziny w porze nocnej - Najlepsze praktyki i porady
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Wzór podania o pracę w formacie Word i PDF
PracaWzór podania o pracę w formacie Word i PDF

Podanie o pracę wzór Word - pobierz gotowy szablon dokumentu aplikacyjnego w edytorze tekstu Word. Dowiedz się jak przygotować profesjonalne podanie - jakie informacje zawrzeć, jak sformatować i uzupełnić o załączniki.