Praca

Jaka kwota to 13 pensja nauczyciela? Sprawdź ile wynosi 13 u nauczycieli i dla nauczycieli.

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka27.05.20246 min.
Jaka kwota to 13 pensja nauczyciela? Sprawdź ile wynosi 13 u nauczycieli i dla nauczycieli.

Ile wynosi 13 pensja nauczyciela? Jako pracownicy sektora publicznego, nauczyciele w Polsce często mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia w postaci tzw. "trzynastki". Kwota tej specjalnej pensji może znacząco różnić się w zależności od regionu, stażu pracy oraz szczebla awansu zawodowego konkretnego pedagoga. W tym wyczerpującym artykule przyjrzymy się bliżej zasadom wypłacania 13 pensji dla nauczycieli, a także podamy przykładowe stawki w różnych częściach kraju.

Kluczowe wnioski:
 • 13 pensja dla nauczycieli to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane raz w roku osobom zatrudnionym w sektorze oświaty.
 • Kwota "trzynastki" zależy od takich czynników jak region Polski, stopień awansu zawodowego i długość stażu pracy.
 • Nauczyciele mogą otrzymać równowartość miesięcznego wynagrodzenia lub nieco niższą kwotę jako 13 pensję.
 • Szczegółowe zasady wypłacania trzynastej pensji regulują przepisy wprowadzane przez samorządy lokalne lub kuratorów oświaty.
 • Zarówno nauczyciele szkół publicznych, jak i niektórych niepublicznych placówek edukacyjnych mogą być uprawnienie do takiego świadczenia.

Co to jest 13 pensja nauczyciela? Ile wynosi 13 w edukacji?

Termin "13 pensja nauczyciela" odnosi się do specjalnego dodatku finansowego, który pedagodzy zatrudnieni w placówkach oświatowych mogą otrzymać raz w roku, oprócz regularnego wynagrodzenia. Jest to corocznie wypłacane świadczenie pieniężne stanowiące formę bonusu lub nagrody za wykonaną przez nich pracę.

Zasadniczo, kwota tej tzw. "trzynastki" odpowiada wysokości jednej miesięcznej pensji danego nauczyciela. Jednakże ile wynosi 13 pensja nauczyciela dokładnie - zależy od kilku czynników określanych indywidualnie, jak region Polski, stopień awansu zawodowego pedagoga czy długość jego stażu pracy.

Trudno wskazać jedną, uniwersalną kwotę 13 pensji dla wszystkich nauczycieli, ponieważ każda szkoła czy organ prowadzący ustala ją w oparciu o własne wytyczne i regulaminy wynagrodzeń. Można jednak pokusić się o oszacowanie przybliżonych przedziałów kwotowych, w których rzeczywiście zamykają się 13 pensje większości nauczycieli w Polsce.

Z pewnością 13 pensja stanowi znaczące wsparcie finansowe dla nauczycielskiej społeczności. Co więcej, jest ważnym elementem systemu wynagrodzeń zmierzającym do zapewnienia pedagogom godziwych warunków bytowych i wyrównania ich płac w stosunku do pensji otrzymywanych w innych sektorach gospodarki.

Jakie są przyczyny wypłaty 13 pensji dla nauczycieli?

Wypłata 13 pensji dla nauczycieli ma na celu wsparcie finansowe tej kluczowej grupy pracowników oświaty oraz docenienie ich całorocznej, mozolnej pracy na rzecz edukacji młodego pokolenia. Co istotne, trzynastki nauczycielskie stanowią obowiązkowy składnik wynagrodzenia określany w przepisach prawa oświatowego.

Po pierwsze, 13 pensja została wprowadzona jako forma rekompensaty za stosunkowo niskie płace nauczycieli na przestrzeni roku. Celem dodatkowego świadczenia jest zrównanie zarobków pedagogów z przeciętnymi pensjami w innych zawodach na podobnych stanowiskach.

Ponadto, 13 pensja ma stanowić motywację do sumiennego wykonywania przez nauczycieli ich kluczowych zadań. Praca z dziećmi i młodzieżą wymaga szczególnego zaangażowania, cierpliwości i wysokich kwalifikacji. Dodatek finansowy można więc potraktować jako nagrodę za wysiłek włożony w edukację młodych ludzi.

Kolejnym istotnym powodem wypłacania nauczycielom 13 pensji jest chęć zapewnienia im stabilizacji finansowej i bezpieczeństwa socjalnego - tego samego, z jakiego korzystają pracownicy innych sektorów gospodarki. Pomaga to przyciągać nowe osoby do zawodu pedagoga oraz zatrzymywać doświadczonych nauczycieli w szkołach.

 • Według danych Związku Nauczycielstwa Polskiego, 13 pensja stanowi nawet do 20-25% całorocznych zarobków nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych.
 • Wypłata "trzynastki" pozwala lepiej zabezpieczyć potrzeby bytowe nauczycieli i ich rodzin w czasie wakacji, kiedy nie pobierają regularnego wynagrodzenia.

Czytaj więcej: Oświadczenie Rodzica o Niekorzystaniu z Urlopu Rodzicielskiego - Jak To Zrobić?

Kto otrzymuje 13 pensję? Uprawnienia nauczycieli do dodatku

Z reguły uprawnionymi do otrzymania 13 pensji u nauczycieli są wszyscy pedagodzy zatrudnieni na stałe w placówkach publicznej oświaty - w szkołach podstawowych, średnich i wyższych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że tzw. "trzynastkę" pobierają zarówno nauczyciele dyplomowani, mianowani, kontraktowi i stażyści.

Co więcej, w niektórych regionach kraju prawo do otrzymania dodatkowego świadczenia przysługuje również nauczycielom szkół niepublicznych (prywatnych lub prowadzonych przez organizacje pozarządowe), o ile określają to zapisy ich umów o pracę lub regulaminów wynagrodzeń.

Należy jednak pamiętać, że mogą obowiązywać pewne warunki, od których uzależniona jest wysokość lub sama możliwość pobrania 13 pensji danym roku. Przykładowo, w części regionów do dodatku uprawnieni są jedynie ci nauczyciele, którzy przepracowali nieprzerwanie minimum 6 miesięcy w roku kalendarzowym.

Nieco inne zasady dotyczą nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. W ich przypadku kwota trzynastki jest proporcjonalnie niższa niż pełne wynagrodzenie miesięczne, obliczana według stawki ich realnego etatu. Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do nauczycieli będących na długoterminowym zwolnieniu lekarskim.

Kiedy wypłacana jest 13 pensja dla nauczycieli?

Termin wypłaty 13 pensji dla nauczycieli różni się w zależności od konkretnego regionu Polski. Ramy czasowe, w których środki trafiają do pedagogów są każdorazowo ustalane przez organy prowadzące dany typ placówki szkolnej lub organy nadzorujące system edukacji na danym szczeblu.

Zazwyczaj jednak, nauczyciele otrzymują "trzynastkę" późną wiosną lub wczesnym latem - najczęściej między majem a czerwcem albo w czasie wakacji, maksymalnie do końca sierpnia. Czasami zdarza się też, że świadczenia te są przekazywane w grudniu w charakterze "bożonarodzeniowej premii".

Konkretne terminy wypłat 13 pensji zdecydowana większość szkół publikuje odpowiednio wcześniej - już na początku roku kalendarzowego lub pod jego koniec, przedstawiając swoim pracownikom szczegółowy harmonogram świadczeń przewidzianych na dany rok budżetowy.

Kluczowe znaczenie odgrywa tu prawidłowe zaplanowanie funduszy na ten cel oraz dostosowanie się do wytycznych prawnych regulujących kwestie wynagrodzeń w oświacie. Przepisy nakładają na organy prowadzące obowiązek zagwarantowania środków na dodatki w ramach ustalonej subwencji oświatowej.

Jak obliczyć wysokość 13 pensji dla nauczyciela?

Obliczenie ostatecznej kwoty 13 pensji nauczyciela nie jest sprawą skomplikowaną, jednak wymaga wzięcia pod uwagę kilku kluczowych czynników. Przyjrzyjmy się, od czego dokładnie zależy wysokość tego dodatku finansowego dla pedagogów.

Podsumowanie

Nauczyciele pełnią kluczową rolę w kształceniu młodych pokoleń, dlatego też państwo stara się docenić ich wkład poprzez wypłatę corocznej 13 pensji u nauczycieli. Jest to istotne wsparcie finansowe mające na celu zapewnienie godziwych warunków bytowych pedagogom oraz motywację do dalszej sumiennej pracy.

Wysokość tego świadczenia, określanego również jako "trzynastka 13 dla nauczycieli", zależy od wielu czynników indywidualnych. Mowa tu o regionie Polski, stopniu awansu zawodowego, wymiarze etatu oraz przepracowanym okresie w danym roku kalendarzowym. Im wyższe kwalifikacje i staż, tym potencjalnie wyższa kwota zostanie wypłacona w ramach 13 pensji.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły