Zawody

Kim jest logistyk oraz czym się zajmuje

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak27.01.20248 min.
Kim jest logistyk oraz czym się zajmuje

Kim jest logistyk? Logistyk to osoba zajmująca się planowaniem, koordynacją i kontrolą przepływu towarów, surowców, materiałów, informacji i środków finansowych w organizacji. Jest odpowiedzialny za optymalizację łańcucha dostaw i logistycznych procesów biznesowych. Logistyk zarządza transportem, magazynowaniem oraz dystrybucją produktów. Musi umieć dopasować zapasy do popytu, minimalizować koszty i zapewnić sprawny przepływ towarów. To kluczowa rola w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Kluczowe wnioski:
 • Logistyk odpowiada za optymalizację łańcucha dostaw i procesów logistycznych w firmie
 • Główne zadania to transport, magazynowanie i dystrybucja produktów
 • Musi dopasowywać poziom zapasów do popytu i minimalizować koszty
 • Zapewnia sprawny przepływ towarów w organizacji
 • Jest kluczową rolą we współczesnych przedsiębiorstwach

Kim jest logistyk w firmie

Logistyk to kluczowa osoba w każdej nowoczesnej firmie. Jego zadaniem jest zarządzanie całym łańcuchem dostaw i optymalizacja procesów logistycznych. Odpowiada za transport, magazynowanie oraz dystrybucję produktów lub usług. Musi dopasować zapasy do popytu, zadbać o terminowe dostawy i zminimalizować koszty.

Logistyk w firmie pełni bardzo ważną rolę - łączy działalność zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Bez sprawnej logistyki przedsiębiorstwo nie mogłoby funkcjonować. To właśnie logistyk koordynuje cały przepływ towarów i informacji tak, aby dotarły do właściwego miejsca we właściwym czasie. Musi stale monitorować zapasy, planować produkcję i transport, rozwiązywać problemy np. opóźnień czy braków.

Kluczowe kompetencje dobrego logistyka to zdolności analityczne (do optymalizacji procesów), umiejętności negocjacyjne (przy wyborze dostawców czy przewoźników), wysoka organizacja pracy i koordynacji oraz biegła znajomość technologii magazynowych i systemów logistycznych. To z pewnością nie jest łatwa praca!

Można powiedzieć, że logistycy są „krwiobiegiem” nowoczesnej firmy. To od nich w dużej mierze zależy sprawność działania, szybka obsługa klientów i zadowolenie odbiorców. Dobra logistyka przekłada się na redukcję kosztów i wzrost zysków przedsiębiorstwa.

Podstawowe obowiązki logistyka

Do typowych zadań logistyka należy:

 • Planowanie i koordynacja zaopatrzenia, transportu oraz dystrybucji
 • Zarządzanie procesami magazynowymi i spedycją
 • Monitorowanie stanu zapasów i optymalizacja poziomu zapasów
 • Organizacja łańcucha dostaw i sieci dystrybucji
 • Nadzór nad pracami magazynowymi

Logistyk i jego główne zadania

Logistyk ma bardzo szeroki zakres odpowiedzialności. Najważniejsze obszary, którymi się zajmuje to:

Transport i spedycja – logistyk musi zorganizować transport surowców do zakładów produkcyjnych oraz dystrybucję wyrobów gotowych do odbiorców i klientów. Wybiera najlepsze firmy transportowe i spedycyjne, negocjuje warunki współpracy, przygotowuje dokumenty przewozowe, koordynuje załadunki i rozładunki. Dbamy o terminowość i bezpieczeństwo transportu.

Transport wewnętrzny Transport zewnętrzny
Przewóz towarów na terenie firmy (np. między magazynem a produkcją) Transport surowców od dostawców i dystrybucja do odbiorców

Magazynowanie – logistyk organizuje całość prac magazynowych. Ustala rozmieszczenie stref i regałów, system identyfikacji towarów, decyduje o wyposażeniu (wózki, urządzenia transportu wewnętrznego). Nadzoruje przyjęcia towarów, składowanie, kompletację zamówień, inwentaryzację. Wprowadza usprawnienia w magazynie.

Sterowanie zapasami – bardzo istotne zadanie logistyka, wpływające na płynność działania firmy. Logistyk stale monitoruje stany magazynowe i na tej podstawie optymalizuje wielkości zamówień u dostawców. Gdy zapasy spadają poniżej ustalonego poziomu, uruchamia uzupełnienie. Analizuje rotację zapasów i dostosowuje poziom zamówień do prognoz popytu.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Kluczową funkcją logistyki jest integracja i koordynacja całego łańcucha dostaw. Łączy on bowiem wiele ogniw począwszy od dostawców surowców, przez produkcję, aż po hurtownie i detalistów zbytu. Aby zmaksymalizować zyski cała sieć dostaw musi działać jak dobrze naoliwiony mechanizm. Logistycy sterują więc przepływami materiałów i informacji tak, by w każdym momencie trafiały one tam, gdzie są potrzebne.

Czytaj więcej: Praca Korektor Tekstu: Zdalna, dla Początkujących w Wydawnictwie - Korektor Praca

Kompetencje i wykształcenie logistyka

Kim jest dobry logistyk i jakimi cechami powinien się wyróżniać?

Przede wszystkim musi mieć zdolności analityczne, by wnikliwie przeanalizować istniejące procesy i wprowadzić usprawnienia. Powinien też umieć szybko reagować na zmiany i podejmować trafne decyzje np. przy brakach czy opóźnieniach.

Logistyk musi umieć planować – harmonogramować transport, produkcję czy prace magazynowe. Jednocześnie jest mu potrzebna wysoka elastyczność, by dostosowywać plany do zmieniających się warunków.

Kluczowa jest umiejętność komunikacji i negocjacji – logistyk na co dzień kontaktuje się z działem sprzedaży, działem produkcji, dostawcami i firmami transportowymi. Powinien wykazywać się kompetencjami miękkimi w budowaniu relacji i poszukiwaniu konsensusu.

Niezbędna jest również bardzo dobra znajomość narzędzi i technologii logistycznych – systemów magazynowych, programów transportowych, urządzeń (wagi, skanery, terminale mobilne itp.). Logistyk musi umiejętnie wykorzystywać nowoczesne rozwiązania techniczne dla usprawnienia operacji.

Wymagania dla logistyka

Kim jest logistyk oraz czym się zajmuje

Jakie wykształcenie i doświadczenie potrzebne jest na stanowisku logistyka?

W większości firm oczekuje się co najmniej wykształcenia średniego technicznego, np. logistycznego lub ekonomicznego. Bardzo cenione są studia wyższe na kierunkach: logistyka, transport, zarządzanie łańcuchem dostaw, czy też pokrewne: zarządzanie, ekonomika produkcji itp.

Obecnie coraz częściej od kandydatów na logistyków wymaga się studiów wyższych i specjalistycznych certyfikatów branżowych.

Niezbędne jest doświadczenie w logistyce, najlepiej minimum 2-3 lata na stanowisku operatora logistycznego, koordynatora lub specjalisty ds. transportu. Mile widziana jest znajomość branży, w której działa przedsiębiorstwo oraz obsługa programów magazynowych czy systemów ERP.

Certyfikaty i uprawnienia

Warto zdobywać dodatkowe certyfikaty i uprawnienia potwierdzające kwalifikacje logistyczne. Przykładowe to:

 • Certyfikat kompetencji zawodowych w logistyce
 • Certyfikat DGR z przewozu towarów niebezpiecznych
 • Uprawnienia na wózki widłowe
 • Prawo jazdy kategorii C lub C+E

Zakres obowiązków logistyka w firmie

Zakres odpowiedzialności logistyka jest bardzo szeroki. W dużych firmach logistyk nadzoruje zespół pracowników, np. magazynierów, kierowców, spedytorów. W małych może samodzielnie wykonywać wiele zadań.

Szczegółowy zakres obowiązków logistyka obejmuje m.in.:

 • Organizacja i nadzór nad transportem oraz spedycją
 • Planowanie tras, harmonogramów dostaw i odbiorów towarów
 • Dobór firm transportowych i spedycyjnych, zlecanie zadań, rozliczanie zleceń
 • Przygotowywanie dokumentów przewozowych i celnych
 • Koordynacja i nadzór nad pracami magazynowymi
 • Utrzymywanie optymalnego poziomu zapasów
 • Analizy logistyczne i raportowanie wyników
 • Poszukiwanie rozwiązań optymalizujących przepływ towarów i obniżających koszty

Zarobki logistyka na różnych stanowiskach

Ile zarabia logistyk? Wynagrodzenie jest mocno zróżnicowane w zależności od stanowiska, wielkości firmy i lokalizacji.

Średnie zarobki na popularnych stanowiskach w działach logistyki przedstawia tabela:

Stanowisko Zarobki brutto
Koordynator logistyki/ transportu 3 500 – 4 700 zł
Specjalista ds. logistyki / ds. zakupów 4 000 – 6 000 zł
Kierownik logistyki 6 000 – 10 000 zł
Dyrektor logistyki 12 000 – 16 000 zł

Najwyżej opłacani są logistycy na stanowiskach managerskich, którzy zarządzają dużymi zespołami i budżetami. Wynagrodzenie rośnie też zazwyczaj wraz ze stażem pracy i zdobytym doświadczeniem.

Podsumowanie

Kim jest logistyk i czym się zajmuje? To jedno z kluczowych pytań dla każdej nowoczesnej firmy. Logistyka odgrywa bowiem niezwykle istotną rolę we współczesnym biznesie. Bez sprawnie działających systemów transportu, magazynów i logistycznych procesów przedsiębiorstwo po prostu nie mogłoby funkcjonować.

Logistyk integruje i koordynuje cały łańcuch dostaw w organizacji. Optymalizuje przepływ surowców, materiałów i wyrobów gotowych. Dbamy o terminowość dostaw, odpowiednie zapasy magazynowe oraz minimalizację kosztów logistycznych. To wymagająca praca, do której potrzebne są kompetencje miękkie, analityczne zdolności i bardzo dobra znajomość systemów logistycznych.

Rola logistyki i logistyków stale rośnie. Coraz więcej firm dostrzega, że ich konkurencyjność i zyski w dużej mierze zależą od sprawności operacyjnej łańcucha dostaw. Stawiają więc na nowoczesne systemy magazynowe, środki transportu i przede wszystkim - dobrze wykwalifikowaną kadrę logistyków.

Podsumowując, logistyk w firmie jest tym, który „smaruje trybiki” całej machiny biznesowej. Optymalizuje przepływ zasobów tak, aby we właściwym czasie dotarły tam, gdzie akurat są potrzebne. Dzięki logistyce firma działa sprawniej, szybciej obsługuje klientów i zwiększa wartość dla udziałowców.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły