Praca

Praca na Statku Bez Kwalifikacji: Szanse na Tankowcach, Statkach Towarowych i Promach

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki30.11.20236 min.
Praca na Statku Bez Kwalifikacji: Szanse na Tankowcach, Statkach Towarowych i Promach

Praca na statku bez kwalifikacji to interesująca ścieżka kariery dla wielu osób szukających ciekawego zajęcia i dobrej pensji. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej szansom na zdobycie zatrudnienia na tankowcach, statkach towarowych i promach bez posiadania specjalistycznych certyfikatów czy doświadczenia w branży morskiej.

Kluczowe wnioski:

 • Możliwe jest rozpoczęcie pracy na statkach bez uprzedniego przygotowania zawodowego, aczkolwiek wymaga to silnej motywacji i determinacji.
 • Największe perspektywy dają stanowiska pomocnicze w gastronomii lub utrzymaniu czystości na pokładach pasażerskich.
 • Proces rekrutacji obejmuje rozmowy kwalifikacyjne oraz intensywne szkolenia wprowadzające organizowane przez armatorów.
 • Praca na morzu wiąże się z ciężkimi warunkami, ale przynosi satysfakcję i atrakcyjne finansowo kontrakty.
 • Kluczowe dla powodzenia jest mocne zdrowie, odporność psychiczna i umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Szanse zdobycia pracy na tankowcach

Tankowce to statki przeznaczone do transportu ropy naftowej, gazu lub chemikaliów. Praca na ich pokładzie wymaga specjalistycznego przygotowania i doświadczenia, niemniej osoby bez kwalifikacji również mają szanse na zatrudnienie.

Możliwe jest podjęcie pracy w gastronomii tankowca, gdzie potrzebni są kucharze, kelnerzy czy pomoc kuchenna. Nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe ani doświadczenie w branży morskiej. Liczą się chęci do pracy, komunikatywność i podstawowe umiejętności.

Inną opcją są stanowiska pomocnicze przy utrzymaniu czystości i porządku na tankowcu. Osoba sprzątająca kabiny załogi i pomieszczenia socjalne nie musi mieć specjalnych kwalifikacji. Pracodawca zapewnia szkolenie wprowadzające obejmujące przeszkolenie BHP.

Najważniejsze dla kandydatów bez doświadczenia są silna motywacja do pracy w trudnych warunkach, odporność na stres i umiejętność współpracy w zespole. Osoby z zapałem do pracy na morzu i otwartością na nowe wyzwania mają spore szanse na rozpoczęcie kariery na tankowcu.

Wymagania rekrutacyjne

W procesie rekrutacji na tankowce kluczowe znaczenie odgrywa ocena predyspozycji kandydata do pracy w specyficznych warunkach. Sprawdzane są cechy osobowościowe oraz motywacja.

Wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na morzu wydane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy. Osoby z problemami kardiologicznymi, gastrycznymi lub zaburzeniami równowagi mają nikłe szanse na zatrudnienie.

Mile widziana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, choć w przypadku stanowisk pomocniczych nie jest to warunek niezbędny.

„Praca w kuchni tankowca to dla mnie świetna okazja do zdobycia doświadczenia i podróżowania. Choć warunki nie zawsze są łatwe, daje mi to satysfakcję i możliwość rozwoju.”

Możliwość zatrudnienia na statkach towarowych

Statki towarowe służą do transportu masowego ładunków suchych, takich jak zboże, węgiel, ruda żelaza czy fosforyty. Podobnie jak te statki łączą różne części świata, przenosząc towary z kontynentu na kontynent, tak http://bajeczki-org.pl/seriale/ oferuje możliwość przeniesienia się w różnorodne światy filmów i seriali, które można oglądać online. To idealna opcja dla tych, którzy po ciężkim dniu pracy potrzebują relaksu. Również one zatrudniają czasem osoby bez specjalistycznych kwalifikacji, lecz z determinacją do ciężkiej pracy fizycznej.

Praca na statkach towarowych jest wymagająca ze względu na podstawowy zakres obowiązków, czyli załadunek i rozładunek towarów. Wykonywanie tych zadań odbywa się w trudnych warunkach, przy wysiłku fizycznym i narażeniu na urazy.

Kandydaci przechodzą badania predyspozycji fizycznych sprawdzające wytrzymałość i sprawność. Muszą legitymować się dobrym zdrowiem i brakiem przeciwwskazań. Przydatna jest też podstawowa znajomość pracy maszyn i urządzeń transportu bliskiego.

Rodzaj statku Możliwe stanowiska dla osób bez kwalifikacji
Tankowce kucharz okrętowy, kelner, pomoc kuchenna, sprzątaczka
Statki towarowe palacz, starszy palacz, marynarz pokładowy, bosman, motorzysta
Promy pasażerskie kelner, pomoc kuchenna, sprzątaczka, animator czasu wolnego

Armatorzy zapewniają osobom nowo zatrudnionym bezpłatne szkolenia wprowadzające w zakresie obsługi urządzeń pokładowych oraz przepisów BHP i ochrony środowiska.

Czytaj więcej: Oświadczenie Rodzica o Niekorzystaniu z Urlopu Rodzicielskiego - Jak To Zrobić?

Praca na promach bez doświadczenia

Promy pasażerskie, kursujące regularnie np. na liniach Polska-Szwecja czy Świnoujście-Ystad, dają szerokie możliwości podjęcia zatrudnienia także osobom dopiero rozpoczynającym karierę zawodową.

Niektóre stanowiska nie wymagają specjalistycznego przeszkolenia ani długoletniego doświadczenia. Są to przede wszystkim posady w gastronomii – praca na promie jako kelnerka, pomoc kuchenna czy osoba myjąca naczynia w restauracji pokładowej.

Innym rozwiązaniem jest podjęcie pracy w housekeepingu, czyli służbie utrzymującej czystość na promie. Osoby sprzątające kabiny nie muszą mieć specjalnych kwalifikacji ani znajomości branży morskiej.

Szkolenia wprowadzające

Każda osoba podejmująca pierwszą pracę na promie przechodzi bezpłatne szkolenie wprowadzające, organizowane przez armatora. Szkolenie zapoznaje m.in. z zasadami BHP i ochrony środowiska, obsługą urządzeń ratunkowych i gaśniczych, sytuacjami kryzysowymi.

Pracownicy uczą się też rozpoznawać oznaczenia dróg ewakuacyjnych, alarmów, środków gaśniczych i sprzętu ratunkowego. Poznają schematy konstrukcyjne statku wraz z nazewnictwem poszczególnych pomieszczeń i przedziałów.

Po ukończeniu szkolenia każdy nowo zatrudniony otrzymuje Książeczkę Żeglarską, będącą podstawowym dokumentem członka załogi promu.

Wymagania dla kandydatów bez kwalifikacji

Praca na Statku Bez Kwalifikacji: Szanse na Tankowcach, Statkach Towarowych i Promach

Co prawda istnieje możliwość rozpoczęcia pracy na tankowcach, statkach towarowych i promach bez specjalistycznego przygotowania, jednak kandydaci muszą spełniać pewne podstawowe wymogi.

Przede wszystkim liczą się tu cechy osobowościowe – samodyscyplina, odporność na stres i trudne warunki pracy, umiejętność współdziałania w grupie. Bardzo ważna jest motywacja do podjęcia zatrudnienia w niełatwych realiach pracy na morzu.

Konieczne jest także zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do pracy na statku. Lekarz bada m.in. układ krążenia, oddychania, kostno-stawowy, a także wzrok, słuch i równowagę.

 • badania psychologiczne sprawdzające cechy osobowości i predyspozycje
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy na statku
 • podstawowa sprawność fizyczna niezbędna do pracy fizycznej
 • umiejętność pracy w zespole pod presją czasu
 • motywacja i determinacja do podjęcia wyzwania

Proces rekrutacji i szkoleń dla początkujących

Procedura rekrutacyjna dla osób aspirujących do pracy na statkach towarowych lub pasażerskich bez uprzedniego doświadczenia składa się z kilku etapów weryfikacji kandydata.

Pierwszym krokiem są rozmowy kwalifikacyjne, podczas których rekruter sprawdza predyspozycje osobowościowe: motywację, odporność na stres, umiejętność nawiązywania kontaktów.

Kolejnym elementem są testy zdolności fizycznych weryfikujące ogólną sprawność i kondycję. Sprawdzane są także podstawowe badania lekarskie wykluczające przeciwwskazania.

Szkolenia dla początkujących

Każda osoba nowo zatrudniona na statku jest zobowiązana do odbycia bezpłatnego, kilkudniowego szkolenia wprowadzającego, organizowanego przez armatora.

Szkolenie zapoznaje m.in. z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługą łodzi ratunkowych, ochroną środowiska morskiego i zapobieganiem zanieczyszczeniom.

Pracownicy poznają także budowę statku, rozmieszczenie pomieszczeń i wyposażenia, oznakowania dróg ewakuacyjnych i sprzętu BHP, zasady zachowania w sytuacjach zagrożeń i alarmów.

Zarobki i warunki pracy na statkach bez certyfikatów

Wynagrodzenie na początkujących stanowiskach pomocniczych jest zwykle nieco niższe niż przeciętne zarobki na tych samych posadach na lądzie. Jednakże kontrakty na statkach są na ogół lepiej płatne niż np. w gastronomii czy utrzymaniu czystości w hotelach.

Pensje są uzależnione m.in. od konkretnego stanowiska, stażu pracy, wielkości armatora i typu statku. Zwykle jednak przekraczają one 3-4 tys. zł netto miesięcznie przy kontraktach 6-miesięcznych lub rocznych.

Warunki pracy na morzu są dość ciężkie. Trzeba liczyć się z pracą pod presją czasu, dużym obciążeniem fizycznym lub psychicznym, ograniczoną przestrzenią i prywatnością, tęsknotą za bliskimi, chorobą morską.

Z drugiej strony praca na statkach daje satysfakcję i możliwość rozwoju, a także szansę zwiedzenia świata. Przy odpowiedniej motywacji i radzeniu sobie ze stresem może to być ciekawe doświadczenie i dobra ścieżka kariery.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 3.25 Liczba głosów: 4

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły