Praca

Wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia PDF - Wzór wniosku

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka12.01.20245 min.
Wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia PDF - Wzór wniosku

Wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia PDF to dokument, który może złożyć pracownik w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Pozwala on wystąpić z prośbą o skrócenie ustawowego okresu wypowiedzenia, aby szybciej rozwiązać stosunek pracy.

Kluczowe wnioski:
 • Wniosek należy złożyć na piśmie do pracodawcy, uzasadniając prośbę o skrócenie okresu wypowiedzenia.
 • Pracodawca nie ma obowiązku uwzględnić wniosku - decyzja zależy od jego uznania.
 • Najczęstsze powody składania wniosku to podjęcie nowej pracy lub ważne względy osobiste.
 • Do wniosku warto dołączyć dokumenty potwierdzające przedstawione powody.
 • Odmowa pracodawcy nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej odwołanie.

Wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia PDF

Wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia to dokument, który może złożyć pracownik w sytuacji, gdy pracodawca wypowiedział mu umowę o pracę. Pozwala on wystąpić z prośbą o skrócenie ustawowego okresu wypowiedzenia, aby szybciej rozwiązać stosunek pracy.

Kiedy składać wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia?

Wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia można złożyć w każdym momencie trwania okresu wypowiedzenia. Najczęściej pracownicy decydują się na złożenie takiego wniosku, gdy znaleźli już nową pracę i chcą jak najszybciej rozpocząć zatrudnienie u nowego pracodawcy.

Innym powodem może być chęć jak najszybszego zerwania współpracy z dotychczasowym pracodawcą z ważnych względów osobistych lub zawodowych.

Jak przygotować wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia?

Aby przygotować poprawny wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia, należy:

 • Sporządzić wniosek w formie pisemnej, podając dane wnioskodawcy i pracodawcy.
 • W treści wniosku w skrócie opisać sytuację oraz wskazać oczekiwany, skrócony termin rozwiązania umowy.
 • Podać przyczyny, dla których wnioskujemy o skrócenie okresu wypowiedzenia.

Wniosek powinien zawierać datę i podpis pracownika. Dodatkowo, warto go uzasadnić, zwłaszcza jeśli powołujemy się na szczególne okoliczności (np. podjęcie pracy u nowego pracodawcy).

Co warto dołączyć do wniosku?

Do wniosku dobrze jest dołączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające przyczyny skrócenia okresu wypowiedzenia, np.:

 • Ofertę pracy od nowego pracodawcy.
 • Zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu roku akademickiego.
 • Dokumentację medyczną.

Zwiększa to szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez dotychczasowego pracodawcę.

Czytaj więcej: Wniosek urlop na żądanie - Jak wypełnić druk, przykładowy wzór

Co powinien zawierać wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia?

Wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia powinien zawierać:

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, PESEL, stanowisko)
Dane pracodawcy (nazwa, adres firmy)
Datę i miejsce złożenia wniosku
Określenie dotychczasowego okresu wypowiedzenia
Określenie wnioskowanego, skróconego okresu wypowiedzenia
Uzasadnienie wniosku
Podpis pracownika

Prawidłowo sporządzony wniosek zwiększa szanse na jego pozytywne rozpatrzenie przez pracodawcę.

Krok po kroku jak wypełnić wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia

Wypełnianie wniosku o skrócenie okresu wypowiedzenia jest bardzo proste. Wystarczy:

 1. Wpisać wymagane dane osobowe wnioskodawcy i pracodawcy.
 2. Podać datę i miejsce złożenia wniosku.
 3. Określić obowiązujący okres wypowiedzenia.
 4. Wskazać oczekiwany, skrócony termin rozwiązania umowy o pracę.
 5. Krótko uzasadnić wniosek - podać powody skrócenia okresu wypowiedzenia.
 6. Podpisać wniosek.
 7. Dołączyć ewentualne dokumenty potwierdzające przyczyny skrócenia okresu wypowiedzenia.

Dopilnowanie wszystkich wymaganych elementów zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o skrócenie okresu wypowiedzenia.

Co może skutkować oddaleniem wniosku o skrócenie okresu wypowiedzenia?

Decyzja o skróceniu bądź oddaleniu wniosku o skrócenie okresu wypowiedzenia należy wyłącznie do pracodawcy. Wniosek może zostać oddalony, jeśli pracodawca uzna, że:

 • Nie zachodzą ważne przyczyny uzasadniające skrócenie okresu wypowiedzenia.
 • Skrócenie okresu wypowiedzenia byłoby niekorzystne dla pracodawcy.
 • Uzasadnienie wniosku nie jest wiarygodne lub wystarczające.
 • Pracownik nie przepracował w firmie wymaganego okresu (np. co najmniej 6 miesięcy).

Pracodawca może, ale nie musi podać przyczyn odmowy. Nie przysługuje na nią zażalenie.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o skrócenie okresu wypowiedzenia?

Do wniosku o skrócenie okresu wypowiedzenia warto dołączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające przyczyny, dla których wnioskujemy o skrócenie tego okresu. Mogą to być np.:

 • Umowa o pracę z nowym pracodawcą.
 • Zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu roku akademickiego.
 • Dokumentacja medyczna.
 • Inne dokumenty związane z sytuacją życiową pracownika.

Dołączenie stosownych dokumentów zwiększa wiarygodność wniosku i szanse na jego pozytywne rozpatrzenie przez dotychczasowego pracodawcę.

Podsumowanie

Wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia to dokument, z którego może skorzystać pracownik w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę. Pozwala on wystąpić z prośbą o skrócenie ustawowego okresu wypowiedzenia, aby szybciej rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą. We wniosku o skrócenie okresu wypowiedzenia wzór powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje.

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej, podając w nim dane osobowe oraz wskazując oczekiwany, skrócony termin rozwiązania umowy. Warto również zawrzeć uzasadnienie ze wskazaniem przyczyn takiej prośby (np. podjęcie pracy u nowego pracodawcy).

Pracodawca nie ma obowiązku uwzględnić wzoru wniosku o skrócenie okresu wypowiedzenia. Jednak solidne przygotowanie takiego pisma zwiększa szanse na jego pozytywne rozpatrzenie i tym samym szybsze rozwiązanie umowy o pracę.

Podczas składania wniosku warto pamiętać o dołączeniu dokumentów dodatkowo potwierdzających zasadność prośby o skrócenie okresu wypowiedzenia. Zwiększy to wiarygodność przedstawionych powodów i argumentów.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Prośba o zmianę godzin pracy - Wniosek o zmianę godzin pracy wzór
 4. Zabezpieczenie Potrzeb Rodziny - Pozew o Zaspokojenie Potrzeb Rodziny Wzór
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Wzór podania o pracę w formacie Word i PDF
PracaWzór podania o pracę w formacie Word i PDF

Podanie o pracę wzór Word - pobierz gotowy szablon dokumentu aplikacyjnego w edytorze tekstu Word. Dowiedz się jak przygotować profesjonalne podanie - jakie informacje zawrzeć, jak sformatować i uzupełnić o załączniki.