Rozwój Umiejętności

Obliczanie nadgodzin: jak obliczyć, wyliczyć, liczone są

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka27.01.20245 min.
Obliczanie nadgodzin: jak obliczyć, wyliczyć, liczone są

Obliczanie nadgodzin to istotny aspekt planowania czasu pracy oraz rozliczeń z pracownikami. Warto wiedzieć, jak poprawnie naliczać dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych i kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacenia wyższego wynagrodzenia. Poniższy poradnik wyjaśnia zasady obliczania nadgodzin oraz prezentuje praktyczne przykłady, które pomogą uniknąć błędów.

Kluczowe wnioski:

 • Nadgodziny to czas pracy ponad obowiązujące normy.
 • Za nadgodziny należy się dodatek w wysokości min. 100% stawki godzinowej.
 • Niektórzy pracownicy są wyłączeni z limitów nadgodzin.
 • Nadgodziny należy ewidencjonować na bieżąco w kartach pracy.
 • Błędne naliczenie nadgodzin może oznaczać dodatkowe koszty dla firmy.

Jak obliczyć nadgodziny?

Obliczanie nadgodzin warto zacząć od przypomnienia, czym one właściwie są. Nadgodziny to czas pracy wykonywanej ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy. W Polsce standardowy czas pracy w pełnym wymiarze to 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Jeśli pracownik pracuje dłużej niż te normy, każda kolejna przepracowana godzina stanowi już nadgodzinę. Np. jeśli w danym tygodniu pracownik przepracował 45 godzin, oznacza to 5 nadgodzin (45 godzin - 40 godzin normy = 5 nadgodzin).

Limity nadgodzin

Kodeks pracy określa również tygodniowy limit nadgodzin na 8 (w roku kalendarzowym łącznie nie więcej niż 150 godzin nadliczbowych). Limity te nie dotyczą jednak wszystkich grup zawodowych.

Pracodawca planując pracę musi więc pamiętać zarówno o normach czasu pracy, jak i limitach nadgodzin wynikających z przepisów. Tylko wówczas obliczanie nadgodzin będzie prawidłowe.

Ile wynoszą nadgodziny?

Nadgodziny co do zasady podlegają tzw. dodatkowemu wynagrodzeniu. Oznacza to, że za czas przepracowany ponad normy pracownik otrzymuje swoją normalną stawkę wynagrodzenia (np. godzinową lub miesięczną), a dodatkowo także specjalny dodatek pieniężny.

Zgodnie z przepisami dodatek za nadgodziny nie może być niższy niż:

 • 100% wynagrodzenia - za pracę ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy do przepracowania 8 nadgodzin w tygodniu;
 • 150% wynagrodzenia - za pracę ponad 8 nadgodzin w tygodniu.

Oznacza to np., że jeśli standardowa stawka godzinowa pracownika wynosi 20 zł, to za pierwsze 8 nadgodzin w tygodniu otrzyma dodatkowo 20 zł za każdą nadgodzinę, a powyżej - 30 zł. Łącznie z normalnym wynagrodzeniem daje to odpowiednio 40 i 50 zł za nadgodzinę.

Czytaj więcej: Jak Obliczyć Wynagrodzenie za Godziny Nadliczbowe: Przykład, Wyliczenie Stawki i Rozliczenie Nadgodzin

Jaką stawkę naliczać za nadgodziny?

Choć ustawowe minimum dodatku za nadgodziny jest jasno określone, pracodawca ma możliwość wypłacenia wyższego dodatku, np. 150% już od pierwszej nadgodziny. Jest to kwestia do ustalenia w regulaminie wynagradzania lub w umowie z pracownikiem.

Warto dodać, że praca w niedziele i święta podlega odrębnym zasadom premiowania, także w przypadku przepracowania w tych dniach nadgodzin. Z reguły dodatek w takim przypadku jest wyższy niż za zwykłe nadgodziny i sięga nawet 200% stawki godzinowej.

Rekompensata za nadgodziny

Zamiast dodatkowej zapłaty, pracodawca i pracownik mogą ustalić rekompensatę za pracę w nadgodzinach w postaci np. dodatkowego czasu wolnego. Jest to jednak rozwiązanie mniej popularne i właściwie ograniczone tylko do niektórych grup zawodowych, np. kadry zarządzającej.

Kiedy pracodawca musi płacić za nadgodziny?

Obliczanie nadgodzin: jak obliczyć, wyliczyć, liczone są

Aby pracodawca był zobowiązany do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

 • polecono pracownikowi wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych lub
 • pracodawca wyraził zgodę na pracę w nadgodzinach lub
 • pracodawca przyjął without comment wykonaną pracę bez sprzeciwu w tym zakresie.

Oznacza to, że samo przekroczenie przez pracownika czasu pracy nie rodzi automatycznie obowiązku premii. Kluczowe jest, czy pracodawca zaakceptował takie rozwiązanie.

Jeśli pracownik... to pracodawca...
przepracował nadgodziny bez uzgodnienia z pracodawcą lub przełożonym nie musi płacić za nie dodatku
dostał polecenie pracy w nadgodzinach musi zapłacić za nadgodziny min. 100% dodatek

Jak ewidencjonować nadgodziny pracownika?

Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy, w tym nadgodzin, należy do podstawowych obowiązków każdego pracodawcy.

Najczęściej do tego celu służą papierowe karty ewidencji czasu pracy. Powinny one zawierać co najmniej:

 • dane pracownika;
 • daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy;
 • liczbę przepracowanych normatywnych godzin;
 • liczbę nadgodzin z podziałem na poszczególne stawki.

Coraz częściej do ewidencji czasu pracy, w tym rejestrowania nadgodzin wykorzystuje się też systemy teleinformatyczne, np. karty magnetyczne, czytniki linii papilarnych, czy specjalne oprogramowanie.

Kogo nie dotyczy limit nadgodzin?

Wspomniany na początku tygodniowy limit 8 nadgodzin nie obejmuje wszystkich grup zawodowych. Wyłączeni z niego są m.in. pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Ponadto obowiązujące limity nadgodzin nie dotyczą np. kierowców w transporcie drogowym, pracowników w systemie przerywanego czasu pracy, czy przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób. Limity te nie obowiązują również w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia, ochrony mienia czy środowiska albo usunięcia awarii.

Należy jednak podkreślić, że we wszystkich tych sytuacjach pracownikom przysługuje prawo do odpoczynku i odpowiedniej ochrony zdrowia przed nadmiernym obciążeniem pracą. Dotyczy to przede wszystkim minimalnych okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Podsumowując, obliczanie nadgodzin nie zawsze jest trywialne i wymaga zwrócenia uwagi na szereg szczegółów. W razie wątpliwości warto skorzystać z profesjonalnej pomocy ekspertów.

Podsumowanie

Obliczanie nadgodzin to ważny element prawidłowego naliczania wynagrodzeń oraz planowania czasu pracy. Warto wiedzieć, jak poprawnie ustalać liczbę przepracowanych nadgodzin i jaką stawkę za nie stosować. Przestrzeganie zasad pozwoli uniknąć nieporozumień z pracownikami oraz ewentualnych kontroli inspekcji pracy.

Kluczowe przy obliczaniu nadgodzin jest zdefiniowanie, czym one właściwie są. Otóż są to godziny przepracowane ponad obowiązujące danego pracownika normy czasu pracy. W Polsce norma w pełnym wymiarze to zwykle 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Praca ponad te limity to już nadgodziny.

Dodatkowo przepisy określają górny tygodniowy limit nadgodzin (8) oraz maksymalną roczną pulę (150). Limity te nie obejmują jednak wszystkich grup zawodowych. Np. kierowcy czy pracownicy ochrony mogą pracować dłużej. Każda jednak przepracowana nadgodzina podlega premii pieniężnej w wysokości min. 100% stawki godzinowej.

Bardzo istotna przy wyliczaniu nadgodzin jest też prawidłowa ewidencja czasu pracy. Najlepiej prowadzić ją na bieżąco za pomocą np. kart ewidencji czasu pracy. Pozwoli to uniknąć pomyłek przy wypłacie wynagrodzeń i w razie kontroli wykazać zgodność ze stanem faktycznym.

Najczęstsze pytania

Nie. Aby otrzymać dodatek, konieczne jest, aby pracodawca wyraził zgodę na pracę w nadgodzinach lub przyjął ją bez sprzeciwu. Jeśli pracownik pracował dłużej z własnej inicjatywy, dodatek mu się nie należy.

Za pierwsze 8 nadgodzin tygodniowo przysługuje dodatek 100% wynagrodzenia, a powyżej - 150%. Pracodawca może jednak zaoferować wyższy dodatek, np. 150% od pierwszej nadgodziny.

Tak, praca w niedziele i święta podlega odrębnym zasadom premiowania. Dodatek za nadgodziny w te dni zwykle jest wyższy i sięga nawet 200% stawki godzinowej pracownika.

Limity nadgodzin nie obowiązują np. menedżerów, kierowców, pracowników ochrony czy osób pracujących w systemie zmianowym lub przerywanym. Nie oznacza to jednak braku prawa do odpoczynku.

Należy je na bieżąco wpisywać do ewidencji czasu pracy, np. w formie papierowych kart ewidencji lub przy pomocy programów komputerowych. Pozwoli to rozliczyć nadgodziny i udowodnić ich prawidłowe naliczenie.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie - porady dla rodziców
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Ustawa o PIT - Najważniejsze zasady opodatkowania
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły