Umowy

Wniosek o Wypłatę Wynagrodzenia do Rąk Własnych - Jak Uzyskać Gotówkę z Płacy?

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki30.11.20236 min.
Wniosek o Wypłatę Wynagrodzenia do Rąk Własnych - Jak Uzyskać Gotówkę z Płacy?

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych to forma, w której pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o wypłatę części lub całości wynagrodzenia za pracę w gotówce zamiast standardowego przelewu na konto bankowe.

Kluczowe wnioski:
 • Wniosek o wypłatę gotówki może dotyczyć maksymalnie 50% wynagrodzenia netto pracownika.
 • Pracodawca nie ma obowiązku uwzględnienia takiego wniosku, ale zwykle się na to godzi.
 • Wypłata gotówki odbywa się zazwyczaj tego samego dnia, w którym wypłacane jest standardowe wynagrodzenie.
 • Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, aby pracodawca mógł przygotować gotówkę.
 • Pracownik powinien podać powód, dla którego potrzebuje gotówki, np. ważny wydatek.

Jak prawidłowo złożyć wniosek o wypłatę?

Aby prawidłowo złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia w gotówce, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jego formę. Wniosek powinien mieć formę pisemną - najlepiej napisać go własnoręcznie lub wydrukować i podpisać. Powinien zawierać dane pracownika, datę złożenia oraz prośbę o wypłatę określonej kwoty pieniędzy z wynagrodzenia w gotówce.

We wniosku o wypłatę do rąk własnych warto również wskazać powód takiej prośby, np. wyjazd, ważny wydatek itp. Może to zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez pracodawcę.

Najlepiej złożyć wniosek z kilkudniowym wyprzedzeniem, aby pracodawca mógł zaplanować wypłatę gotówki bez zakłóceń. Samą gotówkę odbiera się zazwyczaj w ustalonym terminie wypłaty wynagrodzeń w firmie.

Gdzie złożyć wniosek o wypłatę gotówki?

Wniosek o wypłatę pieniędzy do rąk własnych składa się zazwyczaj bezpośrednio u pracodawcy lub osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzeń, np. w dziale kadr lub księgowości. Niektóre firmy mają specjalne formularze, które trzeba w tym celu wypełnić.

Warto też sprawdzić w wewnętrznym regulaminie firmy lub zapytać pracodawcy, jaka dokładnie procedura obowiązuje przy składaniu wniosków o wypłatę gotówkową. Ułatwi to prawidłowe dopełnienie wszystkich formalności.

Kiedy pracodawca może odmówić wypłaty gotówki?

Pracodawca może odmówić wypłaty gotówki z wynagrodzenia, jeśli pracownik nie ma ku temu wystarczających podstaw lub gdy byłoby to niezgodne z przepisami.

Przede wszystkim zgodnie z prawem gotówka może stanowić maksymalnie połowę kwoty netto całego wynagrodzenia pracownika. Jeśli więc wniosek o wypłatę dotyczy większej sumy, pracodawca może go nie uwzględnić.

Ponadto firma może odmówić wypłaty gotówki, gdy pracownik już wcześniej dostał część pieniędzy z wynagrodzenia w gotówce lub gdy nie podał uzasadnionego powodu takiego wniosku.

Czy pracodawca musi zawsze się zgodzić?

Warto pamiętać, że ostateczna decyzja o wypłacie gotówki należy do pracodawcy. Nie ma on ustawowego obowiązku uwzględniania takich wniosków pracowników. Zwykle jednak, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne okoliczności, pracodawcy godzą się na wypłaty gotówkowe dla pracowników.

Dlatego złożenie dobrze uzasadnionego wniosku o wypłatę, z odpowiednim wyprzedzeniem i zgodnie z przyjętą w firmie procedurą, zdecydowanie zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Czytaj więcej: Podwyższenie Alimentów: Jak Podwyższyć Alimenty i Przejść przez Sprawę o Podwyższenie Alimentów

Komu przysługuje wniosek o wypłatę wynagrodzenia?

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych może złożyć każdy zatrudniony na umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej, o ile przysługuje mu comiesięczne wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę lub zleceniodawcę.

Nie ma znaczenia forma zatrudnienia – z wnioskiem może wystąpić osoba zatrudniona na pełen etat, pół etatu, umowę zlecenie czy umowę o dzieło. Ważne jednak, by była to praca regularna, za którą przysługuje comiesięczne wynagrodzenie.

Prawo do złożenia wniosku o wypłatę gotówki z wynagrodzenia przysługuje od momentu nawiązania stosunku pracy lub rozpoczęcia współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Czy wniosek przysługuje nowym pracownikom?

Nowozatrudnieni również mogą starać się o wypłatę części wynagrodzenia w gotówce, składając stosowny wniosek do pracodawcy. Jednak w ich przypadku szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku mogą być mniejsze niż pracowników dłużej zatrudnionych w firmie.

Wszystko zależy od polityki danego pracodawcy. Niektórzy wolą najpierw lepiej poznać nowego pracownika i jego sytuację, zanim zgodzą się na gotówkową wypłatę jego wynagrodzenia.

Ile razy można złożyć wniosek o wypłatę gotówki?

Wniosek o Wypłatę Wynagrodzenia do Rąk Własnych - Jak Uzyskać Gotówkę z Płacy?

Kodeks pracy nie reguluje, ile razy pracownik może złożyć wniosek o wypłatę części wynagrodzenia w gotówce. W praktyce jednak zwykle nie składa się takich wniosków częściej niż raz na 2-3 miesiące.

Zbyt częste wnioski bez ważnego powodu mogą zostać negatywnie odebrane przez pracodawcę i skłonić go do odmowy wypłat gotówkowych. Dlatego też warto rozsądnie rozplanować potrzebę otrzymania gotówki z wynagrodzenia w czasie.

Liczba wniosków o wypłatę gotówki w ciągu roku Szansa na pozytywne rozpatrzenie
1-2 razy Duża
3-4 razy Średnia
5 lub więcej Mała

Jak widać z tabeli, złożenie 1-2 wniosków o wypłatę gotówkową rocznie daje największe szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez pracodawcę.

Jaka forma wniosku jest wymagana przez prawo pracy?

Kodeks pracy nie precyzuje żadnych szczególnych wymogów co do formy samego wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Najczęściej wnioski mają formę pisemną i zawierają podstawowe informacje:

 • Dane pracownika (imię, nazwisko, stanowisko)
 • Datę złożenia wniosku
 • Prośbę o wypłatę określonej kwoty w gotówce
 • Podpis pracownika

Niektórzy pracodawcy mają dodatkowo przygotowane własne formularze czy druki wniosków o wypłatę gotówkową. Warto więc zapoznać się z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w danej firmie.

Jak szybko następuje wypłata gotówki po złożeniu wniosku?

Gotówka z wynagrodzenia jest zwykle wypłacana w ustalonym w firmie terminie wypłaty wynagrodzeń, np. 10. lub 15. dnia miesiąca. Ważne jednak, by wniosek o wypłatę został złożony odpowiednio wcześniej.

Zaleca się składać wnioski o wypłatę gotówkową z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu pracodawca będzie miał czas, aby zgromadzić potrzebną gotówkę i przygotować ją do odbioru przez pracownika we właściwym terminie.

Należy pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku realizacji wniosku o wypłatę gotówki. Jednak odpowiednio wcześnie złożony, dobrze uzasadniony wniosek zdecydowanie zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły