Rodzina

Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki04.01.20246 min.
Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania jest konieczne, gdy przeprowadzamy się na nowy adres. Wypełnienie i złożenie tego dokumentu pozwala zaktualizować nasze dane w urzędzie oraz innych instytucjach. W artykule dowiesz się, jak prawidłowo sporządzić oświadczenie, gdzie je złożyć oraz jak wygląda cała procedura zmiany miejsca zamieszkania.

Kluczowe wnioski:
 • Oświadczenie o zmianie adresu należy złożyć w terminie 30 dni od przeprowadzki.
 • Razem z oświadczeniem trzeba złożyć wniosek o nowy dowód osobisty.
 • Niezłożenie oświadczenia grozi karą grzywny.
 • Zmianę adresu trzeba również zgłosić m.in. w banku i ZUS.
 • Procedura jest prosta, wystarczy wypełnić gotowy formularz.

Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - wzór

Zmiana miejsca zamieszkania to dość powszechna sytuacja. Przeprowadzamy się do nowego mieszkania lub domu, czasem nawet do innej miejscowości. Zgodnie z przepisami, każdą zmianę adresu zamieszkania należy zgłosić w urzędzie gminy lub miasta. Służy do tego specjalny dokument - oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania.

W niniejszym artykule dowiesz się, jak prawidłowo wypełnić oświadczenie o zmianie adresu zamieszkania, gdzie je złożyć oraz jak wygląda cała procedura zaktualizowania twoich danych osobowych.

Jak wypełnić oświadczenie o zmianie adresu zamieszkania?

Oświadczenie o zmianie miejsca pobytu jest proste do wypełnienia. Możesz skorzystać z gotowych formularzy dostępnych w urzędzie lub pobrać wzór z internetu. We wzorze podajesz swoje aktualne dane: imię, nazwisko, PESEL, dotychczasowy oraz nowy adres zamieszkania. Nie zapomnij podać daty przeprowadzki oraz złożyć czytelny podpis.

Warto sprawdzić kilka wzorów i wybrać ten najbardziej czytelny. Pamiętaj, by wypełnić oświadczenie czytelnie i bez poprawek. Ułatwi to pracę urzędnikom i przyspieszy załatwienie twojej sprawy.

Gdzie złożyć oświadczenie o nowym miejscu zamieszkania?

Zgodnie z art. 24 Kodeksu cywilnego, oświadczenie o zmianie adresu zamieszkania składa się osobiście lub przez pełnomocnika w organie gminy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania. Oświadczenie musi być złożone w terminie 30 dni od dnia przeprowadzki.

Oprócz oświadczenia o zmianie miejsca zamieszkania, trzeba złożyć wniosek o nowy dowód osobisty oraz uzupełnić deklarację o wysokości opłacanego podatku od nieruchomości. Nowy dowód otrzymasz maksymalnie w ciągu 30 dni.

Pamiętaj, że oświadczenie o zmianie adresu do korespondencji należy złożyć we wszystkich urzędach, z którymi masz do czynienia, czyli urzędzie skarbowym, ZUS-ie, placówce medycznej i innych.

Wymagane dokumenty do oświadczenia o zmianie adresu

Składając oświadczenie o nowym adresie zamieszkania, musisz mieć przy sobie dokument tożsamości z fotografią. Najlepiej zabrać dowód osobisty lub paszport. Jeśli składasz oświadczenie przez pełnomocnika, musi on okazać swoje upoważnienie wraz z odpisem twojego dowodu osobistego lub paszportu.

Dokument tożsamości zgłaszającego (dowód osobisty lub paszport) Wymagany
Upoważnienie dla pełnomocnika (jeśli dotyczy) Wymagane

Po złożeniu oświadczenia o zmianie miejsca pobytu dostaniesz potwierdzenie. Zachowaj je do czasu otrzymania nowego dowodu osobistego. Ułatwi ci załatwianie spraw w banku, przychodni i innych urzędach.

Czytaj więcej: Długi alimentacyjne po śmierci ojca: Jak niepłacone alimenty wpływają na spadek?

Kto musi złożyć oświadczenie o zmianie miejsca pobytu?

Złożenie oświadczenia o zmianie adresu zamieszkania w urzędzie gminy jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które zmieniły swoje dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub czasowego. Obejmuje to również obywateli innych państw UE, którzy na stałe mieszkają w Polsce.

Nie trzeba składać oświadczenia w przypadku wyjazdu za granicę lub zmiany adresu zameldowania. Oświadczenie dotyczy wyłącznie faktycznej zmiany miejsca twojego pobytu na terenie Polski.

Jeśli jesteś małoletni, oświadczenie o nowym adresie zamieszkania w twoim imieniu składają rodzice lub opiekunowie prawni.

Procedura zmiany adresu zamieszkania krok po kroku

Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Oto krok po kroku procedura zmiany adresu zamieszkania po przeprowadzce na nowe miejsce:

 1. Pobierz i wypełnij oświadczenie o zmianie miejsca pobytu lub zrób to na miejscu w urzędzie.
 2. Złóż oświadczenie wraz z wnioskiem o nowy dowód osobisty w odpowiednim urzędzie gminy.
 3. Urząd wyda ci zaświadczenie o zmianie danych osobowych.
 4. W ciągu 30 dni otrzymasz nowy dowód osobisty z aktualnym adresem.
 5. Powiadom o zmianie adresu także inne instytucje: ZUS, US, NFZ, bank, szkołę, przychodnię.

Jak widać, cała procedura sprowadza się do złożenia jednego oświadczenia o zmianie adresu. Resztę formalności załatwi za ciebie urząd. Ty musisz jeszcze powiadomić o nowym adresie zamieszkania pozostałe instytucje, z którymi masz do czynienia.

Skutki niezłożenia oświadczenia o nowym adresie zamieszkania

Co grozi za niezłożenie oświadczenia o zmianie miejsca zamieszkania? Otóż, zgodnie z art. 54 § 2a Kodeksu wykroczeń, za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny.

Poza konsekwencjami finansowymi, niezgłoszenie zmiany adresu pobytu może powodować problemy w załatwianiu spraw administracyjnych i wiązać się z dodatkowymi komplikacjami:

 • kłopoty w komunikacji z urzędami,
 • trudności w uzyskaniu świadczeń i zasiłków,
 • kary za nieodebraną korespondencję urzędową,
 • problemy z uzyskaniem nowych dokumentów.

Dlatego pamiętaj, by w ciągu 30 dni od przeprowadzki złożyć oświadczenie o nowym adresie zamieszkania w swoim urzędzie gminy. To prosty obowiązek, który pozwoli uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Podsumowanie

Przeprowadzka to dobry moment, aby uporządkować swoje sprawy urzędowe. Kluczowe jest wtedy złożenie oświadczenia o zmianie miejsca zamieszkania, dzięki któremu zaktualizujemy nasze dane osobowe. W artykule wyjaśniono, jak prawidłowo wypełnić i złożyć takie oświadczenie oraz jak wygląda cała procedura zmiany adresu zameldowania.

Okazuje się, że złożenie oświadczenia o zmianie adresu jest banalnie proste. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz i zanieść go wraz z wnioskiem o nowy dowód osobisty do urzędu gminy. Konieczne jest to w terminie 30 dni od dnia przeprowadzki. Kolejne kroki wykonuje już urząd.

Co istotne, oprócz urzędu gminy o zmianie adresu zamieszkania trzeba powiadomić także inne instytucje – ZUS, US czy naszą przychodnię. Warto to zrobić możliwie szybko, co pozwoli uniknąć wielu nieprzyjemnych konsekwencji i komplikacji natury administracyjnej.

Podsumowując, pamiętajmy o obowiązku złożenia oświadczenia o nowym adresie zamieszkania po każdej przeprowadzce. To niezbędny krok, by zachować porządek w naszych sprawach urzędowych i uniknąć ewentualnych kar finansowych.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 3.20 Liczba głosów: 5

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły