Prawo

Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak15.01.20245 min.
Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Zgoda rodziców na pracę małoletniego wzór jest kluczowym dokumentem, który pozwala nieletniemu podjąć legalną pracę zarobkową. W artykule wyjaśnimy, kiedy taka zgoda jest wymagana, jakie dane i oświadczenia musi zawierać, a także przedstawimy gotowy wzór pisma, który można wykorzystać. Zastanowimy się również, na co jeszcze warto zwrócić uwagę i jakie ograniczenia nakłada prawo, jeśli chodzi o zatrudnianie małoletnich.

Kluczowe wnioski:
 • Zgoda rodziców na pracę jest wymagana do 16. roku życia lub do ukończenia gimnazjum
 • W piśmie muszą się znaleźć dane osobowe małoletniego i rodzica wyrażającego zgodę
 • Dokument powinien być opatrzony datą i podpisany przez co najmniej jednego rodzica
 • Praca małoletnich podlega ograniczeniom czasowym i związanym ze szkołą
 • Rodzice powinni dopilnować, by praca nie zagrażała zdrowiu dziecka

Zgoda rodziców na pracę nieletnich

Zgodnie z prawem pracy, osoba poniżej 16. roku życia nie może zostać zatrudniona bez zgody przedstawiciela ustawowego. Dotyczy to zarówno umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Zgoda rodziców na pracę nieletniego wzór jest więc niezbędnym dokumentem, aby móc legalnie podjąć pracę.

Kiedy wymagana jest zgoda?

Zgoda na pracę konieczna jest w przypadku osób poniżej 16 lat. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nieletni ukończył już gimnazjum - wtedy zgoda nie jest wymagana. Wymóg ten wynika wprost z Kodeksu pracy i ma na celu ochronę zdrowia młodych pracowników.

Zgoda musi być wyrażona na piśmie. Nie jest wymagana forma aktu notarialnego czy poświadczenia własnoręczności podpisu. Wystarczy zwykły podpis rodzica lub opiekuna prawnego na dokumencie.

Co powinno zawierać pismo zgody?

W piśmie zgody na pracę małoletniego powinny znaleźć się następujące informacje:

 • Dane identyfikujące małoletniego (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia)
 • Dane rodzica wyrażającego zgodę (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)
 • Data i miejsce wystawienia pisma
 • Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Warto dodać zdanie "wyrażam zgodę na zatrudnienie mojego syna/córki w firmie X na stanowisku Y". Pozwoli to uniknąć wątpliwości co do zakresu udzielonego zezwolenia.

Wzór pisma zgody rodziców na pracę

Zgoda rodzica na pracę nieletniego wzór może wyglądać następująco:

Miejscowość, data Warszawa, 1.01.2023 r.
Imię i nazwisko małoletniego Jan Kowalski
Data urodzenia 1.01.2010 r.

Ja, Anna Kowalska, legitymująca się dowodem osobistym ABC 123456 jako matka Jana Kowalskiego, wyrażam zgodę na zatrudnienie mojego syna w firmie X na stanowisku pomocnik kelnera.

Anna Kowalska (podpis)

Kluczowe elementy zgody

Jak widać, pismo nie musi być skomplikowane. Kluczowe są dane osób zainteresowanych, wyraźne wskazanie wyrażenia zgody i podpis. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka elementów przy formułowaniu zgody.

Czytaj więcej: Dekodowanie darowizny w trakcie małżeństwa: Czy wchodzi do majątku wspólnego?

Ograniczenia czasu pracy małoletnich

Prawo pracy nakłada pewne ograniczenia na czas pracy osób poniżej 18 roku życia. Zgoda rodziców na pracę nieletniego wzór nie zwalnia z przestrzegania tych przepisów. Należy o nich pamiętać zarówno po stronie pracodawcy, jak i rodziców.

Maksymalny wymiar i pora pracy

Małoletni między 16 a 18 rokiem życia może pracować maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jeśli ukończył 15 lat, dobowy limit wynosi 6 godzin, a tygodniowy - 30 godzin.

Młodsi pracownicy objęci są także zakazem pracy w porze nocnej między godzinami 20-6. Wyjątki są możliwe w rzadkich, ściśle określonych przypadkach.

Praca małoletnich a ochrona zdrowia

Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Przy wyrażaniu zgody na pracę dziecka rodzice powinni wziąć pod uwagę nie tylko kwestie formalne, ale przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie. Nie każda praca będzie odpowiednia.

Należy unikać pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia osób młodych.

Szczególną ostrożność zaleca się przy pracach fizycznych, zmianowych, czy w hałasie. Pracodawca powinien zapewnić małoletniemu pracownikowi niezbędną opiekę i bezpieczeństwo.

Podsumowanie

Artykuł omawia kwestię zgody rodziców na podjęcie pracy przez osobę nieletnią. Przedstawia sytuacje, kiedy taka zgoda jest konieczna, jakie dane i elementy powinna zawierać, a także gotowy zgoda rodzica na pracę nieletniego wzór do wykorzystania. Podpowiada również na co zwrócić uwagę przy formułowaniu pisma oraz jakie ograniczenia nakłada prawo jeśli chodzi o czas i warunki pracy małoletnich.

Kluczowym wnioskiem jest, że zgoda rodzicielska musi być wyrażona na piśmie z podpisem, gdy dziecko nie ma jeszcze 16 lat lub ukończonego gimnazjum. Dokument taki chroni zarówno interesy pracodawcy, jak i zdrowie młodego pracownika. Rodzice wyrażając zgodę na pracę nieletniego dziecka wzór powinni mieć świadomość ograniczeń prawnych i kierować się dobrem dziecka.

Praca zarobkowa nieletnich podlega bowiem większej kontroli niż osób dorosłych. Artykuł przypomina o limitach godzin pracy, zakazie pracy nocnej czy rodzajach zajęć szczególnie chronionych. Zgoda opiekunów nie zdejmuje z pracodawcy obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków zatrudnienia.

Podsumowując, zanim małoletni podejmie pracę, niezbędna jest nie tylko formalna zgoda rodziców, ale też wnikliwa analiza, czy charakter obowiązków nie zagraża jego zdrowiu lub rozwojowi. Pisemne zezwolenie to początek, ale rodzice i pracodawcy muszą wspólnie czuwać nad bezpieczeństwem młodego pracownika.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.