Prawo

Potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego: przykłady i porady

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak28.12.20236 min.
Potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego: przykłady i porady

Potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego przykład pokazują, że jest to możliwe, ale z pewnymi ograniczeniami. W niniejszym artykule wyjaśnimy, kiedy i w jakiej wysokości komornik może dokonać potrącenia z zasiłku chorobowego, a także jakich świadczeń nie może potrącać. Przedstawimy również przykłady sytuacji, w których potrącenie jest niezgodne z prawem oraz wskażemy gdzie szukać pomocy. Zapraszamy do lektury!

Kluczowe wnioski:
 • Komornik może potrącić maksymalnie 60% zasiłku chorobowego
 • Niektóre świadczenia są wyłączone spod egzekucji komorniczej
 • Warto sprawdzić, czy potrącenie zostało wykonane prawidłowo
 • Można szukać pomocy u rzecznika praw obywatelskich lub w sądzie
 • Należy pamiętać o przysługujących prawach i terminach odwoławczych

Jakich potrąceń komorniczych można dokonać?

Komornik ma prawo dokonywać potrąceń z wielu świadczeń, w tym również z zasiłku chorobowego. Jednak nie ze wszystkich. Potrąceniu podlega zasadnicza część zasiłku, natomiast nie podlegają potrąceniu dodatki do zasiłku, np. dodatek pielęgnacyjny.

Komornik może więc potrącić środki z samego zasiłku chorobowego, ale już nie z dodatków do tego zasiłku. Dlatego warto zwrócić uwagę, z jakiego konkretnie świadczenia została dokonana egzekucja komornicza.

Z jakich świadczeń komornik nie może potrącać?

Są pewne świadczenia, które w ogóle nie podlegają egzekucji komorniczej. Komornik nie może więc potrącać z:

 • zaliczek alimentacyjnych,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • świadczeń z pomocy społecznej
 • świadczeń rodzinnych wypłacanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Te świadczenia są w całości wolne od potrąceń i zajęć komorniczych. Dotyczy to również sytuacji, gdy takie świadczenie byłoby wypłacane wraz z zasiłkiem chorobowym. Wówczas to z zasiłku można potrącić, ale już nie z tych dodanych świadczeń wymienionych powyżej.

W jakiej wysokości komornik może dokonać potrącenia?

Ustawodawca wprowadził pewne ograniczenie co do tego, w jakiej części komornik może dokonać potrącenia z zasiłku chorobowego. Jest to maksymalnie 60% świadczenia. Oznacza to, że co najmniej 40% zasiłku chorobowego musi trafić do osoby uprawnionej do tego świadczenia.

Wysokość zasiłku chorobowego 1500 zł
Maksymalna wysokość potrącenia (60%) 900 zł
Pozostała wypłata dla świadczeniobiorcy (minimum 40%) 600 zł

Jak widać na przykładzie, przy zasiłku chorobowym w wysokości 1500 zł, potrąceniu może podlegać maksymalnie 900 zł. Pozostałe minimum 600 zł musi trafić do osoby uprawnionej.

Czytaj więcej: Jak załatwić ubezwłasnowolnienie? Dowiedz się jak długo trwa proces i ile czeka się na decyzję sądu

Kiedy komornik nie może potrącić z zasiłku chorobowego?

Są sytuacje, w których komornik nie może dokonać potrącenia mimo ogólnej możliwości egzekucji z zasiłku chorobowego. Zakaz potrącania dotyczy między innymi przypadku, gdy osoba zobowiązana wychowuje sama dziecko w wieku do lat 18.

Ponadto potrącenia nie dokonuje się, jeżeli zasiłek chorobowy został przyznany w związku z:

 • wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 • chorobą zawodową,
 • wypadkiem przy pracy.

W tych przypadkach chorobowe podlega w całości ochronie przed potrąceniami komorniczymi.

Jak sprawdzić czy dokonano prawidłowego potrącenia?

Potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego: przykłady i porady

Aby sprawdzić, czy potrącenie komornicze było prawidłowe, należy zweryfikować kilka kwestii:

 1. czy potrącono z samego zasiłku, czy również z dodatków do niego (te drugie są wyłączone spod egzekucji),
 2. czy potrącono nie więcej niż 60% wysokości zasiłku,
 3. czy nie zachodziły szczególne okoliczności wyłączające możliwość potrącenia (np. wychowywanie dziecka czy wypadek przy pracy).

Warto też zwrócić uwagę, czy wraz z zasiłkiem chorobowym nie były wypłacane jakieś dodatkowe świadczenia wymienione na początku artykułu, które w ogóle nie podlegają potrąceniom komorniczym.

Zawsze należy dokładnie sprawdzać podstawę i wysokość potrąceń komorniczych, aby upewnić się, że zostały dokonane zgodnie z prawem.

Gdzie szukać pomocy w przypadku nieprawidłowego potrącenia?

Jeśli okaże się, że potrącenie komornicze z zasiłku chorobowego zostało dokonane niezgodnie z prawem, można szukać pomocy na kilka sposobów:

 • zwrócić się do samego komornika z wnioskiem o ponowne przeliczenie i dokonanie zwrotu nienależnie potrąconych kwot,
 • złożyć skargę do sądu rejonowego, przy którym działa dany komornik,
 • zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do rzecznika praw obywatelskich lub rzecznika praw pacjenta.

Warto pamiętać o przysługujących prawach i obowiązujących terminach odwoławczych. W niektórych przypadkach niepodjęcie kroków prawnych skutkuje utratą możliwości podważenia czy kwestionowania potrąceń.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym artykule pozwolą uniknąć nieprawidłowości przy potrąceniach komorniczych z zasiłku chorobowego i ułatwią dochodzenie swoich praw w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.

Podsumowanie

Potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego przykład pokazują, że jest to możliwe, ale z pewnymi ograniczeniami. Komornik może potrącić maksymalnie 60% wysokości zasiłku chorobowego, a niektóre świadczenia są w ogóle wyłączone spod egzekucji. Dobrze jest sprawdzić, czy potrącenie zostało wykonane prawidłowo i zgodnie z literą prawa. Przysługują określone środki odwoławcze w przypadku nieprawidłowego zajęcia komorniczego zasiłku.

W artykule wyjaśniono dokładnie, jakie potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego są dopuszczalne, a jakie niedozwolone. Przedstawiono przykładowe wyliczenia wysokości potrąceń oraz sytuacje, gdy komornik nie może nic z zasiłku zabrać. Wskazano także jak weryfikować prawidłowość potrąceń oraz gdzie szukać pomocy prawnej gdy okażą się błędne.

Artykuł dostarcza czytelnikowi wyczerpujących i praktycznych informacji na temat tego, czego może, a czego nie może dokonać komornik przy egzekucji z zasiłku chorobowego. Pozwoli ocenić zgodność z prawem dokonanych potrąceń oraz skutecznie dochodzić swoich praw w razie nieprawidłowości.

Zawarte w tekście porady są uniwersalne i przydatne dla każdego, kto choćby hipotetycznie mógł mieć do czynienia z zajęciem komorniczym wypłacanego aktualnie zasiłku. Ich znajomość pozwoli uniknąć nieuzasadnionego uszczuplenia i tak niewielkich świadczeń chorobowych. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z niniejszą publikacją.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.