Rodzina

Poznaj stopnie pokrewieństwa: powinowactwo w linii prostej, krewni i powinowaci pierwszego stopnia

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka29.11.20235 min.
Poznaj stopnie pokrewieństwa: powinowactwo w linii prostej, krewni i powinowaci pierwszego stopnia

Powinowactwo w linii prostej dotyczy relacji pomiędzy krewnymi jednej osoby. Jest to bardzo ważny stopień pokrewieństwa, który ma wpływ na wiele kwestii prawnych i osobistych. W artykule wyjaśnimy dokładnie, kto jest objęty powinowactwem w linii prostej, jak się je liczy oraz jaki ma związek z małżeństwem i przysposobieniem. Pozwoli to lepiej zrozumieć to skomplikowane zagadnienie rodzinne.

Kluczowe wnioski:

 • Powinowactwo w linii prostej obejmuje relacje między rodzicami a dziećmi oraz między dziadkami, pradziadkami itd.
 • Liczy się je w stopniach - im dalszy w linii prostej krewny, tym wyższy stopień powinowactwa
 • Małżeństwo nie może być zawarte między krewnymi w linii prostej, bo są zbyt blisko spokrewnieni
 • Przysposobienie tworzy taką samą więź jak naturalne rodzicielstwo - te same stopnie i ograniczenia
 • Znajomość powinowactwa w linii prostej jest istotna w wielu kwestiach życiowych związanych z rodziną

Powinowactwo w linii prostej - kto nim jest

Powinowactwo w linii prostej dotyczy relacji pomiędzy krewnymi jednej osoby, którzy pochodzą od siebie w linii prostej. Obejmuje zatem związki między rodzicami a dziećmi, dziadkami a wnukami, pradziadkami a prawnukami itd. Stopień pokrewieństwa w takiej linii zależy od liczby narodzin dzielących te osoby.

Można więc powiedzieć, że powinowaci w linii prostej to najbliżsi krewni danej osoby, którzy wywodzą się z siebie nawzajem w kolejnych pokoleniach. Łączy ich wspólne pochodzenie oraz pokrewieństwo opierające się na więzach krwi i rodzinie.

Kogo dokładnie obejmuje

Krewnych pierwszego stopnia w linii prostej stanowią rodzice i dzieci danej osoby. Drugi stopień to dziadkowie i wnuki. Kolejne stopnie to pradziadkowie, prawnuki, prapradziadkowie itd. Im dalszy krewny, tym stopień pokrewieństwa rośnie.

Warto dodać, że przysposobienie także tworzy taki sam rodzaj więzi jak naturalne rodzicielstwo. Dlatego przysposabiający i przysposobiony również są powinowatymi w linii prostej w takich samych stopniach, jak gdyby łączyła ich więź krwi.

Jak liczyć stopnie powinowactwa w linii prostej

Aby poprawnie liczyć stopnie pokrewieństwa między krewnymi w linii prostej, trzeba policzyć ile urodzeń dzieli te osoby. Każde kolejne urodzenie (czyli każde dziecko w szeregu pokoleń) oznacza wyższy stopień.

Jeśli weźmiemy pod uwagę przykładową rodzinę, w której mamy: prapradziadka, pradziadka, dziadka, ojca i syna - to widzimy tu 5 urodzeń. Zatem syn i prapradziadek dzieli 5 stopni powinowactwa w linii prostej. Podobnie ojciec i dziadek dzieli 3 stopnie, a wnuk i pradziadek 4 stopnie.

Każde kolejne urodzenie to wyższy stopień pokrewieństwa między krewnymi w linii prostej.

Osoby Liczba urodzeń między nimi Stopień pokrewieństwa
Ojciec - syn 1 urodzenie 1 stopień
Dziadek - wnuk 2 urodzenia 2 stopnie
Pradziadek - prawnuk 3 urodzenia 3 stopnie

Czytaj więcej: Alimenty na pełnoletnie dziecko nie uczące się: do kiedy płacić i jak sprawdzić obowiązek alimentacyjny

Krewni i powinowaci pierwszego stopnia - kogo dotyczy

Pierwszy stopień pokrewieństwa obejmuje najbliższych krewnych w linii prostej, czyli rodziców i dzieci. Ojciec, matka oraz ich dzieci (czyli np. siostra i bracia) są krewnymi pierwszego stopnia.

Ten stopień pokrewieństwa ma bardzo istotne znaczenie prawne i osobiste. Z krewnymi pierwszego stopnia łączą nas najsilniejsze więzi rodzinne, emocjonalne i majątkowe. Ponadto z osobami tymi obowiązują pewne ograniczenia, np. nie można zawrzeć związku małżeńskiego.

Kwestie prawne

W prawie spadkowym, rodzice i dzieci należą do pierwszej grupy spadkobierców ustawowych. Oznacza to, że w pierwszej kolejności dziedziczą po zmarłym. Ponadto między najbliższymi krewnymi istnieje obowiązek alimentacyjny.

Powinowactwo z małżonkiem - charakterystyka

Poznaj stopnie pokrewieństwa: powinowactwo w linii prostej, krewni i powinowaci pierwszego stopnia

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pokrewieństwo między małżonkami, czyli powinowactwo. Nie opiera się ono na więzach krwi, ale wynika z faktu pozostawania w związku małżeńskim. Powinowaci w linii prostej jednego małżonka stają się również powinowatymi drugiego małżonka, czyli „przez małżeństwo”. To przypomina sposób, w jaki różne pokolenia łączą się poprzez wspólne historie i doświadczenia, podobnie jak miłośnicy filmów i seriali mogą łączyć się, oglądając ulubione produkcje na https://zerioncc.pl.

Na przykład teściowie, teściowa, zięć i synowa są powinowatymi „z powodu małżeństwa”. Podobnie dziadek żony jest powinowatym męża i na odwrót. Wszystkie te osoby łączy powinowactwo przez fakt bycia w rodzinie poprzez małżeństwo jednej z nich. Odkrywanie nowych tytułów i dzielenie się nimi z bliskimi może być równie łączącym doświadczeniem, jak dzielenie się życiowymi wydarzeniami.

Stopnie powinowactwa przez małżeństwo

Stopnie powinowactwa liczone są tak samo jak stopnie pokrewieństwa, czyli zgodnie z liczbą urodzeń dzielących te osoby. Jeśli np. ojciec żony w linii prostej dzieli z mężem 2 urodzenia (jego żony i jej męża), są powinowatymi drugiego stopnia.

 • teściowie - 1 stopień powinowactwa
 • dziadek żony - drugi stopień powinowactwa z jej mężem

Przeszkody małżeńskie przy powinowactwie

Ze względu na zbyt bliskie pokrewieństwo kodeks rodzinny zabrania małżeństw w linii prostej między krewnymi. Nie można więc zawrzeć małżeństwa z rodzicem, dzieckiem ani z dziadkami, wnukami itd.

Jest to tzw. przeszkoda małżeńska z powodu pokrewieństwa. Podobny zakaz wynika także z powinowactwa w linii prostej. Nie można poślubić byłego teścia, teściowej, pasierba, pasierbicy itd.

Te ograniczenia mają uzasadnienie ze względów moralnych i zdrowotnych - chodzi o uniknięcie kazirodczych związków. Dlatego ustawodawca wprowadził tu jednoznaczny zakaz.

Powinowactwo a przysposobienie - różnice

Istnieje kilka różnic w powinowactwie będącym wynikiem przysposobienia. Przede wszystkim rozwiązanie przysposobienia nie niweczy powstałego pokrewieństwa tak jak rozwód. Ponadto przeszkody małżeńskie w linii prostej dotyczą jedynie przysposobienia pełnego (całkowitego), a nie niepełnego.

Innymi słowy, możliwe jest małżeństwo przysposobionego (lub jego potomka) z byłym przysposabiającym lub byłym współmałżonkiem przysposabiającego w razie przysposobienia niepełnego. Natomiast przysposobienie pełne tworzy dokładnie taką samą sytuację prawną, jakby łączyły ich więzy krwi.

Podsumowując, powinowactwo w przysposobieniu pełnym jest traktowane identycznie jak naturalne - obowiązują te same stopnie, ograniczenia małżeńskie w linii prostej i inne konsekwencje wynikające z pokrewieństwa. Natomiast powinowactwo z tytułu przysposobienia niepełnego nie wywołuje wszystkich skutków co przysposobienie pełne.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 3.57 Liczba głosów: 7

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły