Prawo

Pracodawca nie płaci zus - co zrobić, gdy pracodawca zalega z opłatami zus

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki17.01.20248 min.
Pracodawca nie płaci zus - co zrobić, gdy pracodawca zalega z opłatami zus

Pracodawca nie płaci ZUS - to problem, z którym coraz częściej muszą zmierzyć się pracownicy w Polsce. Niestety zjawisko zaległości pracodawców w opłacaniu składek emerytalnych jest nagminne i może mieć poważne konsekwencje dla przyszłych świadczeń emerytalnych. Co zatem zrobić, gdy twoja firma zalega z płatnościami do ZUS? Jakie masz prawa i możliwości, by odzyskać należne składki? Odpowiadamy na najważniejsze pytania i wątpliwości związane z sytuacją, gdy szef przestaje regularnie odprowadzać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kluczowe wnioski:
 • Należy jak najszybciej sprawdzić, czy pracodawca opłaca składki ZUS w twoim imieniu - inaczej grożą negatywne konsekwencje.
 • Pracodawcy, którzy zalegają ze składkami ZUS, grożą dotkliwe kary finansowe i konsekwencje prawne.
 • Pracownik ma prawo domagać się od pracodawcy uregulowania zaległych składek emerytalnych.
 • Można odzyskać część nieopłaconych składek ZUS w ramach renty lub emerytury.
 • W skrajnych przypadkach warto rozważyć złożenie doniesienia do prokuratury lub zmianę pracy.

Kiedy pracodawca przestaje płacić składki ZUS

pracodawca nie płaci zus - to sytuacja, z którą coraz częściej spotykają się pracownicy w Polsce. Niestety, część firm decyduje się na nieodprowadzanie należnych składek emerytalnych do ZUS w celu obniżenia kosztów prowadzenia działalności. Jak rozpoznać, że twój pracodawca zalega ze składkami? Oto kilka symptomów wskazujących na problem:

 • Brak comiesięcznych wpłat na twoje indywidualne konto w ZUS
 • Nieprawidłowości lub brak wpisów na formularzu RMUA
 • Nagłe problemy firmy z płynnością finansową

Niestety wielu pracowników dowiaduje się o zaległościach pracodawcy w opłacaniu składek ZUS zbyt późno, kiedy już narosły one do wysokich kwot. Dlatego warto regularnie kontrolować swoje konto w ZUS i żądać comiesięcznych wydruków formularzy RMUA od pracodawcy.

Jak sprawdzić stan konta w ZUS?

Aby na bieżąco monitorować opłacanie składek przez pracodawcę, warto regularnie sprawdzać swój indywidualny rachunek w ZUS. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • Logując się na swoje konto na PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych)
 • Dzwoniąc do infolinii ZUS
 • Osobiście w najbliższej placówce ZUS

Pracownik powinien kontrolować konto co miesiąc i weryfikować, czy wpływa na nie wymagana kwota składek. Pomoże to szybko wykryć ewentualne nieprawidłowości ze strony pracodawcy.

Jak sprawdzić czy pracodawca opłaca składki ZUS

Co jeśli pracodawca nie płaci zus za pracownika? Jak zweryfikować, że firma terminowo i prawidłowo odprowadza należne składki? Oprócz sprawdzania stanu konta na bieżąco, warto żądać od pracodawcy comiesięcznych wydruków z ZUS potwierdzających opłacanie składek.

Szczególnie przydatne są tu formularze RMUA. Pracodawca ma obowiązek przedstawić je na każde żądanie pracownika. Formularz RMUA zawiera dokładne dane o wysokości i terminach opłacania składek emerytalnych do ZUS.

Analizując comiesięczne formularze RMUA można szybko zorientować się w przypadku opóźnień lub zaniżania wpłat dokonywanych przez pracodawcę.

Dzięki temu pracownik może z wyprzedzeniem zareagować i wezwać firmę do uregulowania należności. Warto również zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy - organ ten ma obowiązek wyjaśnić ewentualne nieprawidłowości pracodawcy.

Czytaj więcej: Testament notarialny wzór - Ostatnia wola i wzory testamentu notarialnego oraz własnoręcznego

Konsekwencje dla pracownika gdy pracodawca nie płaci ZUS

Co grozi pracownikowi, jeśli odkryje, że jego pracodawca nie odprowadza składek emerytalnych do ZUS? Niestety są to poważne konsekwencje, które mogą negatywnie odbić się na wysokości przyszłej emerytury. Do najważniejszych należą:

Brak zapisów o składkach emerytalnych na koncie w ZUS Obniżenie podstawy wymiaru przyszłego świadczenia
Konieczność samodzielnego dokonania wyrównania składek Ryzyko przekroczenia terminu przedawnienia

Długotrwałe zaleganie pracodawcy ze składkami emerytalnymi może spowodować, że ZUS odmówi wypłaty części lub całości przysługującej emerytury. Dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej wykryć problem i wezwać szefa do uregulowania należności.

Wyrównanie zaległych składek ZUS

Co w przypadku dłuższych zaległości pracodawcy w opłacaniu składek ZUS? Wtedy konieczne może być samodzielne wyrównanie brakujących wpłat przez pracownika, aby "uratować" swoją przyszłą emeryturę. Niestety wiąże się to z dodatkowymi kosztami po stronie pracownika.

Kary dla pracodawcy za zaleganie ze składkami na ZUS

Pracodawca nie płaci zus - co zrobić, gdy pracodawca zalega z opłatami zus

Pracodawcy, którzy nie płacą składek ZUS za swoich pracowników, muszą liczyć się z dotkliwymi sankcjami. Przepisy prawa przewidują szereg kar pieniężnych i środków egzekucyjnych, które mogą być zastosowane wobec nierzetelnej firmy. Do najważniejszych należą:

 • Odsetki od zaległości w opłacaniu składek
 • Dodatkowa opłata prolongacyjna - 20% zaległości
 • Kary pieniężne nakładane przez PIP
 • Windykacja należności z majątku i kont bankowych firmy
 • Skierowanie sprawy z urzędu do prokuratury

Tego typu działania ze strony organów państwowych mogą doprowadzić do poważnych problemów finansowych przedsiębiorstwa, a nawet jego upadłości. Dlatego lepiej unikać sytuacji, gdy pracodawca zaczyna zalegać ze składkami pracowników do ZUS.

Jak odzyskać niezapłacone składki emerytalne przez pracodawcę

Co zrobić, by odzyskać nieopłacone składki zus przez pracodawcę? Pracownik, który odkrył nieprawidłowości ma kilka możliwości, aby skutecznie domagać się zaległych wpłat od pracodawcy:

 1. Wezwanie pracodawcy do uregulowania należności pod rygorem skierowania sprawy do sądu
 2. Złożenie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy
 3. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury
 4. Wytoczenie powództwa cywilnego przeciwko pracodawcy o zaległe składki ZUS

Najskuteczniejszą metodą jest pozew sądowy przeciwko firmie - sąd może nakazać pracodawcy uregulowanie należności pod rygorem wykonania wyroku. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże odzyskać pieniądze.

Co zrobić by otrzymać rentę lub emeryturę mimo braku składek ZUS

Co w przypadku, gdy mimo wezwań i działań prawnych, pracodawca nadal nie płaci składek emerytalnych do ZUS? Czy pracownik ma wówczas szanse na otrzymanie renty lub emerytury pomimo brakujących wpłat na koncie?

Na szczęście, w myśl obowiązujących przepisów, możliwe jest przyznanie świadczeń emerytalnych, mimo że część składek nie została opłacona z powodu działań byłego pracodawcy. Konieczne jest wówczas udowodnienie w sądzie winy firmy i bezskuteczności działań windykacyjnych.

Pomocne jest tu uzyskanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji należności od byłego pracodawcy. Przy składaniu wniosku emerytalnego do ZUS, pozwoli to na przyznanie świadczenia pomimo nieopłaconych składek.

Podsumowanie

pracodawca nie płaci zus - to problem coraz częściej dotykający pracowników w Polsce. Co zrobić, gdy odkryjemy, że nasz szef nie odprowadza terminowo należnych składek emerytalnych? Przede wszystkim należy jak najszybciej zweryfikować stan swojego konta w ZUS i zażądać od firmy comiesięcznych wydruków dokumentów RMUA. Pozwoli to monitorować opłacanie składek i na bieżąco reagować w razie nieprawidłowości.

Konsekwencją zaległości pracodawcy w płaceniu ZUS jest najczęściej obniżenie podstawy wymiaru naszej przyszłej emerytury. Dłuższe nieprawidłowości mogą skutkować nawet odmową wypłaty świadczenia. Dlatego tak istotne jest jak najszybsze wezwanie firmy do uregulowania zaległości i skorzystanie z pomocy prawnej, by odzyskać należne składki.

Pracodawcy nie powinni bagatelizować problemu nieopłaconych składek zus. Grożą im za to dotkliwe kary finansowe nakładane przez ZUS i PIP. Konsekwencją mogą być także poważne problemy finansowe firmy oraz odpowiedzialność karna. Dlatego lepiej unikać sytuacji zalegania ze składkami pracowników.

Na szczęście, nawet jeśli działania wobec nierzetelnego pracodawcy okażą się bezskuteczne, możliwe jest otrzymanie emerytury lub renty, mimo brakujących wpłat na koncie. Wymaga to jednak udowodnienia winy byłego szefa przed sądem. Warto więc zawczasu zadbać o odpowiednią dokumentację wspierającą naszą sprawę.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły