Prawo

Druk ERPO - Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak22.01.20246 min.
Druk ERPO - Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Druk ERPO to formularz, za pomocą którego można złożyć wniosek o ponowne przeliczenie wysokości emerytury. Jest to przydatne narzędzie pozwalające zweryfikować, czy otrzymywana emerytura została prawidłowo wyliczona i czy przysługują nam dodatkowe świadczenia. Wniosek należy złożyć do właściwego oddziału ZUS, który ponownie przeliczy nam emeryturę. Warto pamiętać o kilku kluczowych kwestiach:

Kluczowe wnioski:
 • Druk ERPO pozwala sprawdzić wysokość emerytury i waloryzację świadczeń
 • Wniosek składa się osobiście lub pocztą do oddziału ZUS
 • ZUS ma 3 miesiące na ponowne przeliczenie emerytury
 • Można domagać się wyrównania do 5 lat wstecz
 • Prawidłowo wypełniony wniosek przyspiesza procedurę

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Emerytura jest świadczeniem, które otrzymujemy po osiągnięciu odpowiedniego wieku i stażu pracy. Jej wysokość zależy od wielu czynników, m.in. od kwoty odprowadzanych składek emerytalnych. Czasami jednak z różnych przyczyn emerytura zostaje źle wyliczona. W takiej sytuacji można złożyć wniosek o jej ponowne przeliczenie.

Do przeliczenia emerytury służy druk ERPO. Wypełniając formularz i wysyłając go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, możemy sprawdzić, czy nasze świadczenie zostało wyliczone prawidłowo, a także czy nie przysługują nam dodatkowe kwoty czy świadczenia.

Kiedy złożyć wniosek ERPO

Wniosek na druku ERPO o ponowne przeliczenie emerytury można złożyć w kilku sytuacjach:

 • gdy uważamy, że wysokość naszej emerytury jest zaniżona
 • gdy osiągnęliśmy wiek emerytalny i chcemy go weryfikacji
 • po zakończeniu danego roku w celu aktualizacji rocznych składek emerytalnych

Dodatkowo co 5 lat ZUS aktualizuje wysokość wypłacanych emerytur. Wniosek ERPO pozwala sprawdzić, czy nasza emerytura została zwaloryzowana zgodnie z przepisami.

Jak prawidłowo wypełnić druk ERPO

Wniosek ERPO należy wypełnić czytelnie, zgodnie z instrukcją znajdującą się w formularzu. Podajemy w nim swoje dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, adres) oraz informacje o wysokości otrzymywanej emerytury.

Należy również określić z jakiego powodu składamy wniosek. Może to być np. osiągnięcie wieku emerytalnego, korekta błędnie naliczonej emerytury czy też weryfikacja po zakończeniu danego roku.

Na druku zaznaczamy także okres, za jaki wnioskujemy o przeliczenie emerytury - maksymalnie 5 lat wstecz. Im dłuższy okres wskazany we wniosku, tym większa dokładność przeliczenia.

Dane potrzebne do wypełnienia wniosku

Aby poprawnie wypełnić druk ERPO o przeliczenie emerytury, potrzebne będą:

 • dane osobowe, w tym PESEL
 • informacje o obecnej emeryturze (kwota świadczenia, data przyznania)
 • dokumenty potwierdzające wysokość odprowadzonych składek (o ile to możliwe)

Dzięki temu ZUS będzie mógł zweryfikować nasz wniosek i nanieść ewentualne poprawki w wysokości naszej emerytury.

Czytaj więcej: Scheda spadkowa a zachowek: Kompleksowe informacje o wyłączeniu darowizny z masy spadkowej

Kroki składania wniosku na druku ERPO

Wypełniony wniosek można złożyć na dwa sposoby - osobiście lub pocztą. Osobiście należy udać się z wnioskiem do placówki ZUS w swoim mieście. Przy składaniu wniosku należy okazać dokument tożsamości.

Drugą opcją jest wysłanie wniosku pocztą na adres właściwej jednostki terenowej ZUS. Warto wówczas potwierdzić nadanie przesyłki, aby mieć dowód jej złożenia.

Sposób złożenia wniosku ERPO Wymagane dokumenty
Osobiście w placówce ZUS - wypełniony wniosek
- dokument tożsamości
Pocztą na adres placówki ZUS - wypełniony wniosek
- potwierdzenie nadania

Niezależnie od wybranej opcji, złożony wniosek zostanie zweryfikowany, a emerytura - ponownie przeliczona. Cała procedura trwa zwykle około 3 miesięcy.

Co można zweryfikować składając ERPO

Druk ERPO - Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Składając wniosek ERPO o przeliczenie emerytury możemy sprawdzić, czy otrzymywana przez nas emerytura została wyliczona prawidłowo. Dotyczy to zarówno podstawowej kwoty świadczenia, jak i ewentualnych dodatków.

Ponowna weryfikacja pozwala zwłaszcza sprawdzić, czy:

 • emerytura została wyliczona z uwzględnieniem wszystkich lat składkowych
 • zostały doliczone okresy nieskładkowe (np. urlopy wychowawcze)
 • zostały uwzględnione zaniżone podstawy wymiaru składek
 • wysokość emerytury została zaktualizowana po osiągnięciu wieku emerytalnego
 • wysokość emerytury jest zgodna z wymaganą wysokością minimalnej emerytury

Dzięki wnioskowi ERPO można więc wychwycić wiele potencjalnych nieprawidłowości i domagać się ich poprawienia.

Kiedy należy złożyć wniosek na druku ERPO

Choć wniosek na druku ERPO możemy złożyć w dowolnym momencie, warto to zrobić w kilku kluczowych sytuacjach:

 1. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, aby sprawdzić, czy ZUS poprawnie przeliczył wysokość świadczenia.
 2. Gdy zauważymy nieprawidłowości w otrzymywanej emeryturze np. zaniżoną podstawę wymiaru.
 3. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, aby uwzględnić wpłacone w danym roku składki emerytalne.
 4. Co 5 lat, ponieważ ZUS ma obowiązek waloryzacji świadczeń co 60 miesięcy.
Najlepiej złożyć wniosek ERPO od razu po przyznaniu emerytury oraz powtarzać co roku lub dwa, aby mieć pewność, że otrzymujemy należne świadczenie.

Gdzie pobrać i złożyć druk ERPO

Formularz ERPO jest dostępny do pobrania ze strony internetowej ZUS w zakładce "Wnioski i odwołania". Można go również otrzymać bezpośrednio w placówce ZUS.

Wypełniony wniosek o ponowne przeliczenie emerytury składamy natomiast w jednostce terenowej ZUS właściwej ze względu na nasze miejsce zamieszkania.

Dane teleadresowe oddziałów ZUS znajdziemy na stronie internetowej zus.pl. Możemy tam sprawdzić jaki jest adres do korespondencji lub gdzie złożyć wniosek osobiście.

Prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku ERPO o przeliczenie emerytury pozwoli upewnić się, że otrzymujemy należne nam świadczenie emerytalne bez błędów i zaległości.

Podsumowanie

Artykuł omawiał kwestię składania wniosku o ponowne przeliczenie emerytury na druku ERPO. Jest to przydatne narzędzie, które pozwala zweryfikować, czy nasza emerytura jest prawidłowo naliczona oraz czy nie przysługują nam dodatkowe świadczenia.

W formularzu ERPO podajemy swoje dane personalne oraz informacje o aktualnej emeryturze. Określamy także powód złożenia wniosku, np. osiągnięcie wieku emerytalnego lub chęć skorygowania błędnie naliczonego świadczenia. Na tej podstawie ZUS dokonuje ponownego przeliczenia.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury można złożyć osobiście w placówce ZUS lub przesłać pocztą. Cała procedura trwa zazwyczaj około 3 miesięcy. Dzięki wnioskowi na druku ERPO możemy mieć pewność, że otrzymujemy prawidłowo wyliczone świadczenie emerytalne.

Warto więc wiedzieć, kiedy i jak wypełnić wniosek o ponowne przeliczenie emerytury ERPO. Pozwoli to uniknąć błędów w wysokości przysługującej nam emerytury i zapewni otrzymywanie wszystkich świadczeń, które się nam należą z tytułu ubezpieczenia emerytalnego.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 3.25 Liczba głosów: 4

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.