Edukacja

Rozumienie Teorii Blanchard: Omówienie Modelu Blancharda i Modelu Kena Blancharda

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska30.11.20236 min.
Rozumienie Teorii Blanchard: Omówienie Modelu Blancharda i Modelu Kena Blancharda

Blanchard teoria przywództwa to zbiór koncepcji opracowanych przez Kena Blancharda i jego współpracowników, które opisują różne style przywództwa i ich zastosowanie w zależności od poziomu dojrzałości i zaangażowania pracowników. Teorie Blancharda stanowią praktyczne narzędzie dla menedżerów i liderów, pomagające dopasować styl przywództwa do konkretnej sytuacji, aby zmaksymalizować efektywność zespołu i osiągnąć cele organizacji.

Kluczowe wnioski:
 • Teorie Blancharda opisują różne style przywództwa i sposoby ich efektywnego stosowania w organizacji.
 • Model Situational Leadership II i Model Leadership Group to główne koncepcje Blancharda wyjaśniające dostosowywanie stylu przywództwa do poziomu dojrzałości pracowników.
 • Zrozumienie i stosowanie teorii Blancharda może pomóc menedżerom i liderom zespołów zwiększyć efektywność organizacji.
 • Dopasowanie odpowiedniego stylu przywództwa do sytuacji jest kluczowe dla sukcesu przywódcy i całej firmy.
 • Teorie Blancharda dostarczają wskazówek jak rozwijać umiejętności przywódcze i budować wysoce produktywne zespoły.

Modele Blancharda

Modele Blancharda to zbiór koncepcji i teorii dotyczących przywództwa, stworzonych przez amerykańskiego psychologa organizacji Kena Blancharda. Opisują one różne style przywództwa oraz sposoby ich efektywnego dostosowywania do konkretnych sytuacji, a także do poziomu dojrzałości i zaangażowania członków zespołu.

Najbardziej znane modele Blancharda to Situational Leadership II (przywództwo sytuacyjne) oraz Leadership Group (przywództwo grupowe). Zostały one opracowane na przestrzeni kilkudziesięciu lat pracy Blancharda jako konsultanta i trenera przywództwa.

Modele te stanowią niezwykle praktyczne narzędzie dla menedżerów i liderów, którzy chcą lepiej zrozumieć dynamikę funkcjonowania zespołu oraz poprawić swoje umiejętności przywódcze. Pozwalają także firmom budować wydajniejsze i bardziej zmotywowane zespoły pracowników.

Historia modeli Blancharda

Zainteresowanie stylem przywództwa i jego wpływem na efektywność organizacji zaczęło się u Blancharda podczas studiów psychologicznych na Cornell University. Po ukończeniu nauki pracował jako wykładowca, a także prowadził badania nad przywództwem.

W 1969 roku, Blanchard spotkał Paula Herseya, z którym stworzył pierwszą wersję modelu sytuacyjnego. Model ten zakładał, że skuteczni liderzy potrafią dostosować swój styl zarządzania do poziomu dojrzałości podwładnych. W kolejnych latach model był udoskonalany, co zaowocowało powstaniem Situational Leadership II.

Zastosowanie modeli Blancharda

Modele Blancharda z powodzeniem wykorzystywane są przez firmy na całym świecie do szkolenia menedżerów, liderów zespołów oraz wszystkich osób pełniących role przywódcze. Pozwalają lepiej zrozumieć złożoną dynamikę funkcjonowania zespołu i potrzeby jego członków.

Dostarczają również konkretnych wskazówek, jak najlepiej motywować pracowników, delegować zadania oraz budować produktywne relacje w zespole. Tym samym umożliwiają budowanie bardziej efektywnych i satysfakcjonujących miejsc pracy.

Firmy wykorzystujące modele Blancharda dostrzegły wiele korzyści, między innymi większe zaangażowanie pracowników, lepszą komunikację czy spadek rotacji personelu. To z kolei przekłada się na konkretne zyski - badania pokazały, że zastosowanie tych idei może zwiększyć zyski nawet o 82%.

Kluczowe obszary zastosowań

Modele Blancharda znajdują szerokie zastosowanie w następujących obszarach funkcjonowania organizacji:

 • Szkolenia dla menedżerów i liderów zespołów
 • Coaching indywidualny dla osób na stanowiskach managerskich
 • Budowanie zaangażowania i motywacji pracowników
 • Poprawa komunikacji i atmosfery w zespole
 • Delegowanie zadań i uprawnień w organizacji

Czytaj więcej: Staż na Mianowanego: Awans i Mianowanie dla Nauczyciela Mianowanego

Style przywództwa Blancharda

Modele Blancharda opisują cztery podstawowe style przywództwa, które powinien stosować skuteczny lider, w zależności od poziomu kompetencji i zaangażowania jego podwładnych. Są to:

Nie ma uniwersalnego, idealnego stylu przywództwa. Każda sytuacja i każdy zespół wymagają indywidualnego podejścia, stąd tak duże znaczenie giętkości i elastyczności lidera.
Kierowanie (directing) Doradzanie (coaching)
Wspieranie (supporting) Delegowanie (delegating)

Styl kierowania polega na precyzyjnym określaniu zadań i sposobów ich realizacji przez lidera, przy niewielkim zaangażowaniu podwładnych. Z kolei wspieranie to towarzyszenie podwładnym i zachęcanie ich do samodzielności.

Doradzanie koncentruje się na budowaniu kompetencji zespołu poprzez szkolenia, coaching i mentoring. Delegowanie oznacza powierzanie zadań i uprawnień podwładnym, przy ograniczonym nadzorze lidera.

Model Situational Leadership II

Rozumienie Teorii Blanchard: Omówienie Modelu Blancharda i Modelu Kena Blancharda

Situational Leadership II jest udoskonaloną wersją pierwszego modelu sytuacyjnego Blancharda. Pokazuje, w jaki sposób liderzy powinni dostosowywać swój styl zarządzania do poziomu rozwoju podwładnych, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

Model ten wyróżnia cztery poziomy rozwoju pracowników - od D1 (najniższy poziom umiejętności i motywacji) do D4 (najwyższy poziom). Każdemu poziomowi przypisane są odpowiednie style przywództwa - od mocno nakazowego na poziomie D1, po całkowite delegowanie zadań na poziomie D4.

Siłą tego podejścia jest uznanie, że żaden pojedynczy styl zarządzania nie jest najlepszy we wszystkich sytuacjach. Liderzy muszą elastycznie dopasowywać swój styl do zmieniających się potrzeb zespołu i poszczególnych osób.

Model Leadership Group Blancharda

Leadership Group to koncepcja Blancharda opisująca nowoczesne podejście do przywództwa, oparte na partnerstwie i empowermencie członków zespołu. W myśl tej idei, skuteczni liderzy dzielą się władzą, budując zaufanie i angażując inne osoby w rolę przywódców.

Aby to było możliwe, liderem grupy powinna być osoba o odpowiednich, wysoko rozwiniętych kompetencjach przywódczych. Do jej zadań będzie należało modelowanie pożądanych postaw, budowanie wizji wspólnego sukcesu i celów oraz wzmacnianie innych członków zespołu.

Dzięki takiemu podejściu możliwe jest znaczne zwiększenie efektywności i innowacyjności zespołu. Ponadto, Leadership Group zakłada dzielenie się sukcesem całego zespołu, co znacznie wzmacnia motywację i zaangażowanie poszczególnych osób.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły