Life coaching

Wykorzystanie hipnozy niedyrektywnej i generatywnej w pracy z klientem - Life coaching.

  • Czym charakteryzuje się podejście integralne i transpersonalne w psychologii oraz w coachingu?
  • Jak korzystać z hipnozy generatywnej w zaawansowanym coachingu?
  • W jaki sposób oddziałuje hipnoza? Na czym polega dyrektywność i nie dyrektywność w pracy z transem?
  • Czym różni się hipnoza klasyczna, dyrektywna od hipnozy towarzyszącej?
  • Na czym polegają klasyczne metody pracy z transem? Czym różnią się od współczesnych – niedyrektywnych, generatywnych oraz integrujących?
  • Z jakiego powodu zmiana pod wpływem hipnozy generatywnej może następować szybciej i efektywniej niż przy zastosowaniu innych techniki i modeli?
  • Jak należy stosować hipnozę w pracy coachingowej z zachowaniem zasad etyki coachingowej?

Kurs zaprojektował oraz w całości realizuje dyrektor i założyciel Instytutu Kognitywistyki Maciej Bennewicz. W procesie uczestniczą również trenerzy oraz stażyści Instytutu Kognitywistyki.

Maciej Bennewicz poznawał i stosował z powodzeniem metodę niedyrektywnej pracy hipnotycznej przez całe dekady, począwszy od 1989 roku. Bennewicz uczył się metody i technik niedyrektywnych m.in. u polskich specjalistów dr. Andrzeja Rogiewicza (ucznia prof. Stanislava Kratochvila), dr. Grażyny Malatyńskiej – twórców Ośrodka Komorów oraz u takich postaci jak Arnold Mindell, Steven Gilligan (uczeń Miltona H. Ericksona) a także prof. Joaqiun Parra Marujo oraz dr. Bożena Figarska.

Na czym polega metoda? Hipnoza i jej nowoczesne zastosowanie

Słowo hipnoza oznacza potocznie system oddziaływań i technik wprowadzających klienta w stan transu, któremu mogą towarzyszyć szczególne reakcja takie jak: relaks, wspomnienia, przypominające sen wizje, a także znieczulenie, niepamięć lub przywołanie zatartych wspomnień.

Stan transu oznacza szczególny stan umysłu polegający na koncentracji z jednoczesnym silnym zrelaksowaniem. Hipnoza, jako nauka tajemna owiana była przez wieki nie tylko aurą tajemniczości, ale również niedostępności i magii. Do dziś dnia hipnoza jako model oddziaływania nie ma swojej usystematyzowanej metodologii. Nie łatwo też spotkać miejsca, szkolenia, nauczycieli, od których można się tego rodzaju kompetencji nauczyć w sposób odpowiedzialny i kompetentny, zaś w obszarze coachingu takich kursów praktycznie nie ma, z wyjątkiem Instytutu Kognitywistyki.

Potoczna wiedza na temat hipnozy i transu jest niewielka, niemniej wokół tego tematu narodziło się wiele mitów, przekłamań, nieporozumień. Hipnoza, jak wiele innych dziedzin odniosła szkodę poprzez działalność hipnotyzerów scenicznych, mentalistów, oszustów i manipulatorów w rodzaju zawodowych uwodzicieli. Nie brakuje zatem nadużyć i wątpliwych technik. Tymczasem hipnoza jest uznaną, skuteczną metodą terapeutyczną a także techniką umożlwiająca dostępu do nieświadomych zasobów, jest również metodą relaksacji stosowaną z powodzeniem w wielu gabinetach i ośrodkach. W podejściu generatywnym, niedyrektywnym może służyć skutecznie w pracy coachingowej z użyciem podobnych technik jakie stosuje się w pracy coachingowej bez hipnozy.

Zastosowanie metody hipnozy generatywnej

Umysł skoncentrowany generatywnie jest umysłem osoby medytującej lub kontemplującej, który harmonizuje się z otoczeniem oraz umysłem partnera relacji. Staje się umysłem w równowadze, często nazywany jest: umysłem świętego. Stan tego rodzaju spójności wewnętrznej i wyciszenia sprzyja regeneracji, wspiera procesy rehabilitacji osób po przebytych traumach a nawet osób z rozpoznaniem padaczki (powstrzymuje kolejne ataki). Bywa skuteczny przy łagodzeniu objawów depresji, uporczywych lęków, uzależnień, przewlekłego stresu i w wielu innych problemach. Techniki medytacyjne i wynikające z nich modele hipnotyczno-relaksacyjne powszechnie stosuje się w położnictwie, geriatrii, medycynie anestezjologicznej, rehabilitacji, a także chirurgii – jako przygotowanie do zabiegów. Coraz częściej także hipnoza i medytacja pomagają w resocjalizacji i edukacji młodzieży trudnej – tego rodzaju projekty z powodzeniem są realizowane np. w Izraelu, Korei i Japonii.

Na podobnych zasadach co sugestie hipnotyczne i post hipnotyczne działa zjawisko placebo. Jest znakomicie przebadane i z powodzeniem wykorzystywane w pracy terapeutycznej jako metoda wsparcia motywacji wewnętrznej. Osoba poddaje się sugestiom hipnotycznym w tym samym stopniu w jakim poddaje się, lub nie, ćwiczeniu coachingowemu. W coachingu wykorzystującym metodę hipnozy generatywnej poddanie się transowi zawsze jest aktem woli ze strony klienta. Mitem, jest argument o ubezwłasnowolnieniu klienta, który obalimy w czasie szkolenia.

Life coaching z powodzeniem może wykorzystywać techniki transowe i wizualizacyjne na swoje potrzeby podobnie jak to robią szkoły językowe, metody mindfullnes, czy sport. Znakomitym przykładem skuteczności pracy hipnotycznej są odkrycia dokonane przy użyciu tomografii pozytronowej (PET) . Mózg a następnie mięśnie reagują podobnie na prawdziwy wysiłek sportowca (np. jazda rowerze stacjonarnym, bieg po mechanicznej bieżni) jak na wizualizację takiego biegu (bieg w wyobraźni).

Jak przebiega kurs?

W czasie dwudniowego kursu (16 h szkoleniowych) uczestnicy zapoznają się z podejściem life coachingowym wykorzystującym hipnozę niedyrektywną i generatywną. Program powstał w oparciu o autorski model Macieja Bennewicza oraz doświadczenia naukowe Instytutu Kognitywistyki. Szkolenie odbywa się z wykorzystaniem krótkich sesji, demonstracji wybranych technik. W ciągu obu dni szkoleniowych odbędą się niedługie sesje indywidualne na tle grupy (demonstracje technik transowych) oraz ćwiczenia podstawowe a także ćwiczenia grupowe, w których wezmą udział wszyscy obecni. Omówione zostaną również mechanizmy ćwiczeń transowych oraz modele ich skutecznego oddziaływania. Z uwagi na rozwój metody oraz prowadzone sesje naukowe w Instytucie Kognitywistyki w każdej edycji będą pojawiały się nowe modele i warianty ćwiczeń.

Do kogo skierowany jest kurs?

Szkolenie skierowane jest do coachów, mentorów a także terapeutów i lekarzy oraz profesjonalistów pracujących w obszarach zawodowego wspierania innych osób m.in w procesie ich zdrowienia oraz rozwoju (fizjoterapeutów, specjalistów resocjalizacji, pedagogów, nauczycieli i innych). Prowadzący zastrzega sobie odmowę realizacji sesji indywidualnej z konkretnym uczestnikiem bez podania przyczyn. Istnieje możliwość dalszej pracy indywidualnej po szkoleniu na osobnych sesjach indywidualnych. Nabór na szkolenie poprzedza obowiązkowa, indywidualna rozmowa rekrutacyjna z każdym z uczestników szkolenia.

Program warsztatu oparty jest na światowych osiągnięciach w zakresie pracy z transem i hipnozą a także na modelach psychologii transpersonalne oraz integralnej. Stanowi kompletny model pracy w life coachingu transpersonalnym z wykorzystaniem hipnozy niedyrektywnej i generatywnej. W cenie są przerwy kawowe, lunchu oraz materiały z ćwiczeniami. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne wraz z ćwiczeniami do wykorzystywania po szkoleniu

Po dwóch dniach kursu uczestnicy uzyskają:

Certyfikat Specjalizacji Instytutu Kognitywistyki.
Hipnoza niedyrektywna i generatywna w Life Coachingu.
Coaching Transpersonalny.

Polecane firmy szkoleniowe:

Coaching szkolenia

Coaching - literatura

Poniżej przedstawiamy literaturę obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych tematyką coachingu.

Coaching i mentoring w praktyce

Kontakt:

Jeżeli masz pytania związane z coachingiem, serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego .

Kontakt

Jeżeli masz pytania odnośnie coachingu zapraszamy do kontaktu z nami.

tel. +48 667 951 750

Copyright

2017 © Copyright by coachingdao.pl. Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione.