Biznes

Upoważnienie do odbioru pieniędzy - wzór i druk

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska21.12.20236 min.
Upoważnienie do odbioru pieniędzy - wzór i druk

Upoważnienie do odbioru pieniędzy jest dokumentem, który pozwala innej osobie odebrać gotówkę lub przekaz pieniężny w naszym imieniu. Może być przydatne, gdy nie mamy możliwości osobistego stawienia się w banku, na poczcie lub w innej instytucji finansowej.

Kluczowe wnioski:
 • Upoważnienie powinno zawierać dane osoby upoważniającej i upoważnianej.
 • Należy określić, do odbioru jakiej kwoty pieniężnej upoważniamy.
 • Dobrze jest podać, z jakiego tytułu mają być odebrane pieniądze.
 • Upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważniającą.
 • Instytucja finansowa może wymagać dodatkowych danych lub dokumentów przy realizacji upoważnienia.

Upoważnienie do odbioru gotówki

Upoważnienie do odbioru gotówki to dokument, który pozwala innej osobie odebrać pieniądze w banku lub na poczcie w naszym imieniu. Jest niezbędny, gdy nie możemy osobiście stawić się w placówce, aby odebrać należną nam kwotę.

W upoważnieniu muszą się znaleźć dokładne dane osoby, która wystawia dokument (imię, nazwisko, numer PESEL i dowodu osobistego, adres) oraz osoby, która będzie upoważniona do odbioru środków. Należy też określić, jaka dokładnie kwota ma zostać wypłacona z naszego konta lub przekazana upoważnionemu.

Zakres upoważnienia do odbioru

W upoważnieniu można wskazać, czy osoba ma prawo do jednorazowego odebrania określonej kwoty, czy też upoważnienie obejmuje odbiór pieniędzy przez dłuższy czas. Warto również napisać, z jakiego tytułu mają być wypłacone pieniądze – czy to emerytura, zasiłek, odsetki od lokaty, wypłata z konta itp.

Niektóre banki oraz urzędy pocztowe przygotowują gotowe formularze upoważnień do odbioru środków. Wystarczy je pobrać ze strony internetowej lub bezpośrednio w placówce i wypełnić stosowne rubryki.

Jak napisać upoważnienie do odbioru?

Aby upoważnienie było ważne, musi zawierać kilka kluczowych elementów:

 • Dane osoby upoważniającej (imię, nazwisko, PESEL, dowód osobisty)
 • Dane osoby upoważnianej (imię, nazwisko, PESEL, dowód osobisty lub paszport)
 • Wysokość kwoty oraz tytuł wypłaty
 • Cel wypłaty
 • Okres ważności upoważnienia
 • Podpis wystawiającego

Upoważnienie musi być w całości wypełnione pismem odręcznym, a podpis złożony w obecności pracownika banku lub urzędu. Niektóre placówki dodatkowo wymagają poświadczenia podpisu przez notariusza bądź potwierdzenia przez pracownika obecności obu stron. Po wypłacie gotówki pracownik instytucji finansowej oznacza na dokumencie, że środki zostały odebrane.

Czytaj więcej: Jak radzić sobie z toksyczną osobą w pracy i unikać konfliktów z toksycznym współpracownikiem

Wzór upoważnienia do odbioru pieniędzy

Gotowy druk upoważnienia do odbioru pieniędzy można wykorzystać, aby przygotować profesjonalny dokument. Należy go wypełnić danymi osób upoważniającej i upoważnianej oraz dokładnie go podpisać. Zręcznym rozwiązaniem jest zabezpieczenie go pieczęcią.

Imię i Nazwisko osoby upoważniającej [Jan Kowalski]
PESEL osoby upoważniającej [12345678910]

Wzór upoważnienia zawiera wszystkie niezbędne elementy i rubryki do wypełnienia takie jak: dane osobowe, cel wypłaty, kwota, okres ważności i miejsce na podpis. Ułatwia przygotowanie dokumentu zgodnego z wymaganiami banku lub poczty.

Kto może odebrać pieniądze za kogoś?

Upoważnienie do odbioru pieniędzy - wzór i druk

Upoważnić do odbioru pieniędzy można zasadniczo dowolną osobę, której ufamy i która będzie mogła stawić się zamiast nas z dokumentem tożsamości w banku lub na poczcie. Najczęściej są to członkowie rodziny lub bliscy znajomi.

Jedynym ograniczeniem jest wiek osoby upoważnianej - osoba pełnoletnia może odebrać pieniądze w imieniu osoby małoletniej, ale nie na odwrót. Instytucja finansowa może odmówić również w przypadku, gdy ma zastrzeżenia co do autentyczności dokumentu upoważnienia.

Gdzie złożyć upoważnienie do odbioru?

Należy złożyć oryginał pisanego własnoręcznie upoważnienia wraz z dokumentem tożsamości osoby upoważnianej w placówce banku lub na poczcie, która ma wypłacić pieniądze.

Dokument można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną, jednak w tym przypadku konieczne jest notarialne poświadczenie podpisu. Placówka może zatrzymać upoważnienie i przechowywać je wraz z innymi dokumentami klienta.

Pamiętajmy również, aby upoważnienie było aktualne. Placówka ma prawo odmówić realizacji, gdy jego ważność wygasła.

Ważność upoważnienia do odbioru środków

Zazwyczaj upoważnienia mają ograniczony czas ważności, np. do jednego odbioru kwoty w danym dniu lub w określonym przedziale czasu (tydzień, miesiąc). Po tym okresie, aby ponownie ktoś inny mógł odebrać pieniądze w naszym imieniu, konieczne jest złożenie nowego dokumentu.

Upoważnienie traci ważność również w momencie śmierci osoby, która je podpisała. Z tego powodu ważne jest, aby informować placówki finansowe, w których je zostawiliśmy, o wszelkich zmianach lub wycofywać upoważnienia, których już nie potrzebujemy.

Podsumowanie

Upoważnienie do odbioru pieniędzy to niezwykle przydatny dokument, który pozwala na zlecenie wypłaty gotówki lub innej należności zaufanemu bliskiemu w sytuacji, gdy nie możemy osobiście stawić się w banku czy na poczcie. Powinno zawierać szereg danych niezbędnych do identyfikacji osoby upoważniającej i upoważnianej.

Aby upoważnienie było w pełni skuteczne, musi być sporządzone w formie pisemnej w całości pismem odręcznym i opatrzone własnoręcznym podpisem osoby upoważniającej. Niekiedy wymagane jest dodatkowe poświadczenie podpisu lub obecności stron przez notariusza bądź pracownika banku.

W artykule przedstawiono praktyczne wskazówki, jakie dane powinno zawierać upoważnienie, jak je napisać, które osoby mogą zostać upoważnione oraz jak długo i gdzie dokument jest ważny. Zamieszczono również przykładowy wzór gotowego druku upoważnienia do wykorzystania.

Upoważnienie do odbioru środków pieniężnych to wygodne i bezpieczne rozwiązanie pozwalające załatwić sprawy finansowe nawet podczas naszej dłuższej nieobecności. Warto zatem wiedzieć, jak skutecznie przygotować taki dokument.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły