Emerytura

Wniosek o Podjęcie Wypłaty Emerytury - Wzór i Druk, Jak Prawidłowo Wypełnić?

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki30.11.20235 min.
Wniosek o Podjęcie Wypłaty Emerytury - Wzór i Druk, Jak Prawidłowo Wypełnić?

Wniosek o podjęcie wypłaty emerytury to dokument, od którego złożenia zależy przyznanie świadczenia emerytalnego. W artykule wyjaśnimy, jak prawidłowo go wypełnić, gdzie pobrać formularz, jakie dokumenty dołączyć i kiedy można złożyć wniosek. Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, dzięki czemu unikniesz błędów i opóźnień w przyznaniu emerytury.

Kluczowe wnioski:
 • Wniosek o emeryturę można pobrać z ZUS lub KRUS albo wydrukować z sieci
 • Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające staż pracy i wysokość wynagrodzenia
 • Wypełniając wniosek, należy podać dokładne dane osobowe i adres zamieszkania
 • Złożyć wniosek można najwcześniej na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego
 • Prawidłowo wypełniony wniosek przyśpiesza przyznanie emerytury

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o emeryturę

Wniosek o podjęcie wypłaty emerytury to kluczowy dokument, od którego prawidłowego wypełnienia zależy, czy otrzymasz przyznane świadczenie i kiedy trafi ono na Twoje konto. W artykule przedstawimy krok po kroku, jak wypełnić druk wniosku o podjęcie wypłaty emerytury, by uniknąć błędów.

Przede wszystkim pobierz odpowiedni formularz z ZUS-u, KRUS-u lub wydrukuj z sieci. Do wyboru masz:

 • Wniosek o emeryturę (ZUS ERP-6)
 • Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS ERP-7)
 • Wniosek o rentę rodzinną (ZUS Rp-2)

Następnie uważnie przeczytaj wszystkie rubryki i wypełnij druk czytelnie, najlepiej pismem drukowanym. Pamiętaj o podaniu dokładnych i aktualnych danych osobowych i teleadresowych, gdyż od tego zależy sprawna komunikacja z ZUS/KRUS.

Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku

Oto co powinieneś wpisać w poszczególnych rubrykach formularza:

1. Dane osobowe Imię (imiona), nazwisko, PESEL, NIP, data i miejsce urodzenia
2. Dane kontaktowe Adres zamieszkania, telefon, e-mail
3. Wnoszę o Zaznacz "emeryturę", "rentę z tytułu niezdolności do pracy" lub "rentę rodzinną"

W dalszej części wniosku musisz dokładnie opisać swój przebieg zatrudnienia lub innych okresów składkowych i nieskładkowych. Ważne jest potwierdzenie dokumentami okresów zaliczanych ci do emerytury czy renty. Dołącz więc świadectwa pracy, zaświadczenia z uczelni, karty przebiegu służby z wojska itp.

Nie zapomnij podpisać wniosku i złożyć go we właściwej dla siebie jednostce organizacyjnej ZUS lub placówce KRUS. Możesz to zrobić osobiście lub wysłać pocztą. Pilnuj terminów!

Gdzie pobrać formularz wniosku emerytalnego

Jak już wspomnieliśmy, wniosek emerytalny lub rentowy możesz ściągnąć bezpośrednio ze strony internetowej ZUS lub KRUS. Dokumenty są dostępne w wersji PDF gotowej do wydrukowania i uzupełnienia.

Druki wniosków ZUS znajdziesz pod adresem: www.zus.pl/baza-wiedzy/wzory-formularzy/emerytury-i-renty. Gotowe formularze KRUS dostępne są natomiast tutaj: www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/druki/wnioski_emerytalno_-_rentowe.zip.

Możesz też udać się bezpośrednio do wybranych oddziałów tych instytucji i poprosić o wydanie odpowiedniego formularza. Pamiętaj tylko o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości.

Czytaj więcej: Oświadczenie Rodzica o Niekorzystaniu z Urlopu Rodzicielskiego - Jak To Zrobić?

Co zrobić po wypełnieniu i złożeniu wniosku

Po złożeniu kompletnego wniosku o podjęcie wypłaty emerytury wraz z wymaganymi załącznikami pozostaje oczekiwanie na decyzję. ZUS lub KRUS przeanalizuje dokumentację i wyda postanowienie – idealnie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Jeśli twoje dokumenty są kompletne, a staż pracy czy okresy nieskładkowe prawidłowo udokumentowane, otrzymasz pozytywną decyzję o przyznaniu emerytury lub renty. Wówczas w ciągu kilku tygodni ZUS przekaże pierwszą wypłatę na Twoje konto.

Pamiętaj jednak, że zdarzają się sytuacje wymagające wyjaśnień czy uzupełnienia dokumentacji. Dlatego ważne jest, abyś na bieżąco monitorował swoją skrzynkę pocztową i odbierał korespondencję z ZUS/KRUS.

Jak odwołać się od negatywnej decyzji

Masz prawo złożyć odwołanie, jeśli nie zgadzasz się z treścią otrzymanej decyzji. Możesz:

 • złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – wówczas ta sama jednostka organizacyjna ZUS/KRUS przeanalizuje ją jeszcze raz
 • złożyć odwołanie do sądu okręgowego – sprawą zajmie się wtedy niezależny sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Szczegółowe informacje o trybie odwoławczym znajdziesz w uzasadnieniu otrzymanej decyzji lub na stronie internetowej danej instytucji.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku emerytalnego

Aby wniosek emerytalny czy rentowy został rozpatrzony pozytywnie, musisz dostarczyć dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, które chcesz zaliczyć do ustalenia prawa do świadczenia.

Przede wszystkim dołącz wzór wniosku o podjęcie wypłaty emerytury lub renty wypełniony czytelnie i podpisany. Następnie sprawdź w swojej historii zatrudnienia i ubezpieczeń, jakie jeszcze zaświadczenia będą Ci potrzebne. Mogą to być np.:

 • świadectwa pracy
 • zaświadczenia z uczelni
 • książeczka wojskowa
 • legitymacja ubezpieczeniowa
 • akt nadania stopnia nauczyciela
 • dokumenty stwierdzające inwalidztwo

Dostarcz wyłącznie kopie – oryginały zostaw dla siebie. Pamiętaj też, że wszelkie oświadczenia wymagają podpisu i daty. W razie wątpliwości skontaktuj się z pracownikiem ZUS/KRUS, który doradzi w kwestii dokumentacji.

Kiedy można złożyć wniosek o emeryturę

Ustawowy wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wniosek o przyznanie emerytury możesz złożyć już na 30 dni przed osiągnięciem wymaganego wieku emerytalnego.

Wcześniejsze emerytury przysługują np. służbom mundurowym, górnikom czy nauczycielom. Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne nie są natomiast uzależnione od wieku, lecz od innych przesłanek.

Najlepiej jednak skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem ZUS lub KRUS w celu ustalenia, od kiedy możesz ubiegać się o przyznanie świadczenia. On udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji i wskaże właściwy termin złożenia wniosku.

Najczęstsze pytania

Formularz wniosku o emeryturę jest dostępny w placówkach ZUS lub KRUS. Można go również pobrać ze strony internetowej tych instytucji lub platformy PUE ZUS. Osoby ubezpieczone w ZUS powinny złożyć wniosek ERP-6.

Do wniosku należy dołączyć m.in. dowód osobisty, dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia), a w przypadku rolników - dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego.

Gotowy wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście lub przesłać pocztą do placówki terenowej ZUS lub KRUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

W razie negatywnej decyzji ZUS lub KRUS przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni. Warto skorzystać z pomocy prawnika.

W odwołaniu należy wskazać konkretne zarzuty do decyzji, powołać się na przepisy prawa, literaturę, orzecznictwo oraz załączyć dodatkowe dowody na poparcie swoich argumentów. Zwiększy to szansę na uwzględnienie odwołania.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Nadgodziny w porze nocnej - Najlepsze praktyki i porady
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Udostępnij post

Napisz komentarz