Zawody

Jak wypełnić erp 6: informacja o okresach składkowych i nieskładkowych

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak08.01.20246 min.
Jak wypełnić erp 6: informacja o okresach składkowych i nieskładkowych

Jak wypełnić erp 6 to częste pytanie osób, które muszą złożyć to rozliczenie do ZUS. W artykule wyjaśniamy krok po kroku, jak prawidłowo wskazać okresy składkowe i nieskładkowe w tym formularzu. Omawiamy poszczególne sekcje, pokazujemy screeny z przykładowymi danymi i dajemy konkretne wskazówki, co należy wpisać w określonych polach.

Kluczowe wnioski:
 • Należy dokładnie przeanalizować swoją historię zatrudnienia i ubezpieczeń, aby poprawnie wypełnić wniosek.
 • Wpisując okresy nieskładkowe, trzeba pamiętać o odpowiednich kodach w kolumnie "tytuł ubezpieczenia".
 • Przy okresach składkowych istotna jest informacja o podstawie wymiaru składek.
 • Warto sprawdzić wniosek przed wysłaniem, aby wyeliminować błędy.
 • Można skorzystać z pomocy pracownika ZUS w razie wątpliwości.

Jak określić okresy składkowe

Okresy składkowe to takie, w których odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne. W formularzu ERP-6 należy je wskazać w części B.2, wpisując datę początkową i końcową danego okresu zatrudnienia.

Bardzo ważne jest, aby podać precyzyjne daty. Nie można zaokrąglać do pierwszego lub ostatniego dnia miesiąca, jeśli faktyczny okres ubezpieczenia był krótszy.

W kolumnie "podstawa wymiaru" trzeba wpisać kwotę odprowadzanych składek. Na tej podstawie wyliczana jest wysokość przyszłego świadczenia. Im wyższa podstawa, tym wyższa emerytura lub renta.

Warto sprawdzić dane na koncie ubezpieczonego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Znajdują się tam szczegółowe informacje o okresach składkowych zgromadzonych na koncie.

Jak postąpić w przypadku okresów bez opłaconych składek

Jeśli w pewnych okresach nie opłacano składek, ale były one objęte ubezpieczeniem, należy je wskazać w części B.1 formularza. Dotyczy to np. urlopów bezpłatnych, gdy ubezpieczenie było kontynuowane mimo braku wpłat.

Wpisuje się wtedy tylko datę początkową i końcową. W kolumnie tytuł ubezpieczenia trzeba wpisać odpowiedni 2-cyfrowy kod, np. 05 dla urlopu bezpłatnego.

Jak określić okresy nieskładkowe

Okresy nieskładkowe to takie, gdy nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Mogą to być np. okresy studiów, bezrobocia, wychowania dzieci.

Wpisuje się je w części B.1 formularza ERP-6. Podaje się datę rozpoczęcia i zakończenia danego okresu. W kolumnie "tytuł ubezpieczenia" trzeba wskazać właściwy kod - 01 dla nauki w szkole wyższej, 12 dla bezrobocia itd.

Należy dokładnie przeanalizować swoją historię i dobrać odpowiednie kody dla okresów nieskładkowych. Pozwoli to uniknąć błędów, które mogą opóźnić rozpatrzenie wniosku.

Czytaj więcej: Zrozum zadania i zakres obowiązków robotnika gospodarczego - Pracownik gospodarczy i wzór obowiązków

Co wpisać w polu dotyczącym emerytury

Osoby, które pobierają już emeryturę, powinny to zaznaczyć w formularzu ERP-6. W tym celu w części A należy zaznaczyć pole "7. Wnoszę o emeryturę" i uzupełnić datę, od kiedy jest ona wypłacana.

Pozwoli to na prawidłowe wyliczenie kapitału początkowego, od którego zależy wysokość przyszłego świadczenia. Jeśli ta informacja nie zostanie podana, może dojść do niekorzystnych rozliczeń międzyokresowych.

Należy również w części B.1 w kolumnie "tytuł ubezpieczenia" wpisać kod 03, który dotyczy pobierania emerytury. Podać trzeba pełny okres jej wypłaty.

Czy emerytura pomostowa też musi być raportowana

Tak, jeśli przyznano Państwu emeryturę pomostową, również powinna zostać uwzględniona. Wpisuje się ją analogicznie - zaznaczając w części A pkt 7 oraz dodając odpowiedni wpis w części B.1 z kodem 03 i datami wypłaty świadczenia.

Jakie dane wpisać w sekcji renty

Jak wypełnić erp 6: informacja o okresach składkowych i nieskładkowych

Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy muszą to odpowiednio odnotować w formularzu.

W części A należy zaznaczyć pole "8. Wnoszę o rentę" oraz wpisać datę, od kiedy jest ona wypłacana. Następnie w części B.1 trzeba dodać wpis z kodem 04 dla renty oraz podać okres jej pobierania.

Dzięki temu ZUS będzie miał informację o wypłacanym już świadczeniu i uwzględni je przy obliczeniach.

Kod w kol. "tytuł ubezpieczenia" Rodzaj świadczenia
03 Emerytura
04 Renta z tytułu niezdolności do pracy

Gdzie zaznaczyć informację o absencji

Absencja chorobowa również powinna zostać uwzględniona w formularzu ERP-6. Informację o niej wpisujemy w części C - dane o niezdolności do pracy.

Podajemy tam rok kalendarzowy lub lata, w których przebywaliśmy na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni. Należy też oznaczyć rodzaj choroby, która była powodem niezdolności do pracy.

Dzięki temu ZUS może sprawdzić okres pobierania zasiłku chorobowego i uwzględnić go w dalszych wyliczeniach przy przyznaniu świadczenia.

Jak sprawdzić poprawność wypełnienia

Aby upewnić się, że formularz ERP-6 został wypełniony prawidłowo, warto na koniec dokonać ogólnego przeglądu:

 • Sprawdzić, czy wpisane zostały wszystkie istotne okresy - zarówno składkowe, jak i nieskładkowe.
 • Zweryfikować, czy daty się zgadzają i nie ma luk między poszczególnymi okresami.
 • Upewnić się, że przy każdym wpisie zaznaczony jest właściwy 2-cyfrowy kod w kolumnie "tytuł ubezpieczenia".
 • Sprawdzić, czy w części A i B.1 są informacje o ewentualnie pobieranych już świadczeniach emerytalno-rentowych.
 • Uzupełnić w części C dane o okresach niezdolności do pracy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości można umówić się na spotkanie w ZUS i skonsultować wypełniony formularz z pracownikiem.

Podsumowanie

Wypełnienie formularza ERP-6 może na początku wydawać się skomplikowane. Jednak po zapoznaniu się z niniejszym artykułem dowiesz się, jak krok po kroku poprawnie wskazać wszystkie niezbędne informacje. Omówiliśmy, jak określić okresy składkowe i nieskładkowe, jak odnotować dane dotyczące emerytury i renty oraz gdzie wpisać absencję chorobową.

Przedstawiliśmy, na co trzeba zwrócić uwagę w poszczególnych sekcjach wniosku: jakie daty podawać, jakie kody wybrać i jakie dokumenty sprawdzić, aby mieć pewność poprawności danych. Dzięki konkretnym wskazówkom i przykładom z pewnością poradzisz sobie z wypełnieniem formularza.

Na końcu podpowiedzieliśmy, jak zweryfikować poprawność wniosku przed wysłaniem do ZUS. Warto poświęcić chwilę i sprawdzić, czy wpisane zostały wszystkie istotne informacje - pomoże to uniknąć opóźnień lub problemów z rozpatrzeniem sprawy. W razie wątpliwości zawsze możesz umówić się na konsultację w ZUS.

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu artykułowi proces wypełniania wniosku ERP-6 będzie dla Ciebie prosty i przejrzysty. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji w komentarzach.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły