Prawo

Dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy - Przegląd i Porady

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska17.01.20246 min.
Dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy - Przegląd i Porady

Dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą to częsty przypadek. Pracownicy decydują się na podpisanie drugiej umowy, aby zwiększyć zarobki lub elastyczność czasu pracy. Jednak konsekwencje prawne i podatkowe mogą być dla nich niekorzystne. W poniższym poradniku wyjaśniamy zasady zawierania dwóch umów z jednym pracodawcą, prawa i obowiązki pracownika, konsekwencje dla ZUS i urlopu.

Kluczowe wnioski:
 • Dwie umowy są legalne, ale tylko gdy nie naruszają Kodeksu pracy.
 • Należy sprawdzić, czy obie umowy nie powodują nadmiernego obciążenia pracą.
 • Z dwóch umów nalicza się podwójne składki na ubezpieczenia społeczne.
 • Przysługują dwa odrębne urlopy, ale trzeba uważać na ich zsumowanie.
 • Warto skonsultować z pracodawcą konsekwencje dwóch umów przed podpisaniem.

Dwie umowy o pracę - kiedy są legalne

Podpisanie dwóch umów o pracę z tym samym pracodawcą jest legalne, pod warunkiem że nie narusza przepisów Kodeksu pracy. Nie może prowadzić do obejścia przepisów o czasie pracy czy wynagrodzeniu. Umowy muszą dotyczyć innego rodzaju pracy lub stanowiska.

Np. pracownik może mieć jedną umowę na stanowisku sprzedawcy, a drugą jako magazynier. Albo też na jednej umowie pracuje w pełnym wymiarze czasu, a na drugiej w niepełnym lub dorywczo.

Kiedy dwie umowy są niedozwolone

Dwie umowy z tym samym pracodawcą są niezgodne z prawem, jeśli:

 • dotyczą tego samego rodzaju pracy i stanowiska
 • powodują przekroczenie tygodniowego limitu czasu pracy
 • prowadzą do obejścia przepisów o wynagrodzeniu (np. zaniżając je na jednej umowie)

W takich przypadkach dwie umowy mogą być uznane za fikcyjne, a pracodawca narazi się na konsekwencje.

Jak uniknąć problemów z ZUS przy dwóch umowach

Osoba zatrudniona na dwóch umowach o pracę u tego samego pracodawcy musi liczyć się z konsekwencjami związanymi ze składkami ZUS.

Z każdej umowy są bowiem odprowadzane odrębne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Oznacza to podwójne obciążenie dla pracownika.

Jakie składki ZUS przy dwóch umowach

Przy dwóch umowach pobierane są następujące składki:

 • emerytalna - 19,52% od każdej umowy
 • rentowa - 8% od każdej umowy
 • wypadkowa - zazwyczaj 1,67% od łącznego wynagrodzenia
 • zdrowotna - 9% od łącznych dochodów

Łącznie daje to znaczne kwoty odprowadzane każdego miesiąca do ZUS. Dlatego warto wcześniej przeliczyć, czy dwie umowy nam się opłacają.

Czytaj więcej: Dowiedz się kto dziedziczy gdy nie ma dzieci: zasady dziedziczenia po mężu bez dzieci i szczegóły zachówku po babci

Ograniczenia czasu pracy przy podwójnym etacie

Mimo dwóch umów, ograniczenia czasu pracy są takie same, jak przy jednym etacie. Nie wolno bowiem przekraczać limitów określonych w Kodeksie pracy.

Tygodniowy czas pracy z obu umów nie może przekraczać 48 godzin (w okresie rozliczeniowym), a dobowy - 8 godzin (z wyjątkami).

Jak ustalić wymiar etatu przy dwóch umowach

Aby obliczyć maksymalny wymiar etatu przy dwóch umowach, sumujemy godziny pracy z obu umów i dzielimy przez 40 (tygodniowy czas pracy na pełen etat).

Np. pierwsza umowa na 20 godz. tygodniowo, druga na 12 godzin. Łącznie 32 godziny. Po podzieleniu przez 40 daje to 0,8 etatu.

Pracownik może pracować łącznie nawet na 2 pełne etaty, ale z zachowaniem norm czasu pracy z Kodeksu pracy.

Wynagrodzenie i urlop przy dwóch umowach o pracę

Dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy - Przegląd i Porady

Przy dwóch umowach o pracę u tego samego pracodawcy przysługują dwa odrębne wynagrodzenia i urlopy. Nie są one sumowane.

Pracodawca wypłaca osobno wynagrodzenie z każdej umowy - z reguły też w innych terminach. Z kolei urlopy są udzielane niezależnie do każdej umowy.

Umowa 1 Umowa 2
Wynagrodzenie 1 Wynagrodzenie 2
Urlop 1 (np. 26 dni) Urlop 2 (np. 20 dni)

Jednak na wniosek pracownika urlopy mogą być sumowane i wykorzystane jednorazowo.

Zalety i wady dwóch etatów u jednego pracodawcy

Decydując się na dwie umowy o pracę, warto rozważyć zalety i wady takiego rozwiązania.

Z jednej strony można liczyć na wyższe zarobki. Poza tym umowy mogą dotyczyć elastycznego czasu pracy, co jest wygodne dla pracownika.

Jednak są też minusy: większe składki ZUS do opłacenia co miesiąc czy ryzyko przekroczenia norm czasu pracy. Konieczność rozliczania podwójnych zeznań podatkowych i dokumentów ZUS też jest niedogodnością.

Kiedy dwie umowy się opłacają

Mimo wad, dwie umowy o pracę często się bardziej opłacają, gdy:

 • druga umowa dotyczy niewielkiej liczby godzin
 • jest to umowa-zlecenie, a nie o pracę
 • zarobki z obu umów pozwalają zrekompensować większe składki ZUS

Dwie umowy - jak rozliczać podatek i składki ZUS

Osoba z dwiema umowami o pracę musi odrębnie rozliczać podatek PIT i składki ZUS z każdej z nich.

Pracodawca potrąca zaliczki na podatek oraz składki społeczne i zdrowotne z wynagrodzenia z każdej umowy.

Natomiast pracownik co roku składa dwa odrębne zeznania PIT-11 lub PIT-40, deklarując dochody z każdej umowy.

Podobnie jest ze składaniem deklaracji rozliczeniowych ZUS - też osobno dla każdej umowy o pracę.

Wymaga to większej uwagi i zachowania wszystkich dokumentów rozliczeniowych przez pracownika.

Podsumowanie

Podpisanie dwóch umów o pracę z tym samym pracodawcą jest częstą praktyką. Pracownicy decydują się na to rozwiązanie, aby zwiększyć dochody lub elastyczność czasu pracy. Jednak taka sytuacja rodzi szereg konsekwencji, z których trzeba zdawać sobie sprawę.

Przede wszystkim dwie umowy muszą dotyczyć innego rodzaju pracy lub stanowiska. Nie mogą też łamać norm czasu pracy określonych w Kodeksie pracy. Ponadto generują podwójne obciążenie składkami ZUS i konieczność rozliczania odrębnych zeznań podatkowych.

Z drugiej strony, osoba na dwóch umowach o pracę może liczyć na wyższe dochody. Przysługują jej także dwa oddzielne urlopy wypoczynkowe. Warto jednak wcześniej dokładnie przeanalizować wszystkie konsekwencje prawne i finansowe, aby podjąć świadomą decyzję.

Miejmy nadzieję, że informacje zawarte w powyższym artykule pozwolą lepiej zorientować się w zasadach i skutkach posiadania dwóch umów o pracę u jednego pracodawcy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły