Prawo

Ile czasu na podważenie testamentu: Czy i jak podważyć testament notarialny?

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska30.11.20237 min.
Ile czasu na podważenie testamentu: Czy i jak podważyć testament notarialny?

Ile czasu na podważenie testamentu to kluczowe pytanie dla osób, które chcą zakwestionować ostatnią wolę bliskiej osoby. Testament notarialny uważany jest za najtrwalszy prawnie, jednak nawet on może zostać podważony, jeśli został sporządzony z naruszeniem prawa. W artykule wyjaśnimy, jakie są podstawy i procedury do unieważnienia testamentu notarialnego oraz jaki jest termin na złożenie powództwa.

Kluczowe wnioski:
 • Testament można podważyć, powołując się na wady oświadczenia woli spadkodawcy lub naruszenie przepisów.
 • Na złożenie powództwa jest 6 miesięcy od ogłoszenia testamentu.
 • Kwestionowanie testamentu wymaga udowodnienia zarzutów przed sądem.
 • Warto skorzystać z pomocy prawnika przy podważaniu ważności testamentu.
 • Sąd ostatecznie orzeknie, czy argumenty wnioskodawcy są wystarczające do uznania testamentu za nieważny.

Ile czasu podważenie ważności testamentu

Testament jest jednostronnym oświadczeniem woli, które zazwyczaj nie wymaga zatwierdzenia innych osób. Jednak w pewnych sytuacjach możliwe jest podważenie testamentu i uznanie go za bezskuteczny. Istnieje kilka podstaw prawnych, które pozwalają kwestionować ważność ostatniej woli spadkodawcy.

Przede wszystkim testament może być dotknięty różnego rodzaju wadami oświadczenia woli. Może to być na przykład:

 • Wydanie testamentu pod wpływem błędu
 • Wydanie testamentu pod wpływem groźby
 • Niezdolność spadkodawcy do świadomego albo swobodnego powzięcia decyzji i wyrażenia woli

W takich przypadkach osoba mająca interes prawny może żądać uznania testamentu za nieważny. Jednak musi udowodnić przed sądem, że rzeczywiście doszło do konkretnej wady oświadczenia woli.

Termin na zakwestionowanie testamentu

Na złożenie powództwa o uznanie testamentu za nieważny jest 6 miesięcy od dnia, w którym osoba mająca w tym interes prawny dowiedziała się o przyczynie nieważności testamentu. W każdym razie termin ten nie może rozpocząć biegu później niż z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.

Dlatego warto jak najszybciej zweryfikować, czy nie zachodzą przesłanki do podważenia testamentu. Im wcześniej zostanie wniesione powództwo, tym łatwiej będzie zebrać i przeprowadzić dowody na poparcie swoich zarzutów.

Procedura unieważnienia ostatniej woli

Procedura podważenia testamentu notarialnego składa się z kilku kroków. Po pierwsze, należy zbadać, czy w ogóle istnieją podstawy do kwestionowania ważności testamentu. Może to zrobić radca prawny lub adwokat.

Kolejnym etapem jest sformułowanie konkretnego powództwa wraz z uzasadnieniem, dlaczego zdaniem powoda testament jest dotknięty określoną wadą prawną. Ważne jest przytoczenie przepisów, z których wynika możliwość uznania testamentu za bezskuteczny.

Następnie powództwo trafia do sądu, który bada zebrane dowody i argumenty stron, by ostatecznie zdecydować o losie testamentu.

Jeśli sąd uzna testament za nieważny, traci on moc prawną. W takiej sytuacji do dziedziczenia dochodzi na zasadach ustawowych lub według wcześniejszych testamentów, o ile takie były sporządzone.

Koszty procesu

Należy pamiętać, że wniesienie powództwa o uznanie testamentu za nieważny wiąże się z kosztami. Obejmują one m.in. opłatę sądową, wynagrodzenie pełnomocnika procesowego oraz ewentualne koszty postępowania dowodowego.

Dlatego przed wniesieniem powództwa warto dokładnie przeanalizować szanse powodzenia i potencjalne koszty. Pomoże w tym doświadczony prawnik.

Czytaj więcej: Szczegółowy wzór odpowiedzi na pismo urzędowe, wniosek oraz wezwanie od sądu

Moc prawna testamentu notarialnego

Testament sporządzony w formie aktu notarialnego cechuje się największą mocą prawną spośród innych form testamentów. Jest on podpisywany przez spadkodawcę w obecności notariusza, który dodatkowo potwierdza, że oświadczenie woli jest zgodne z prawem.

Jednak nie oznacza to, że testament notarialny w ogóle nie może być podważony. Możliwe jest wykazanie, że mimo formalnej poprawności, treść testamentu jest sprzeczna z przepisami.

Podstawa prawna Przykłady
Naruszenie zasady równego traktowania spadkobierców Pominięcie w testamencie zstępnych spadkodawcy bez podania ku temu ważnych powodów
Naruszenie uprawnień do zachowku Całkowite pominięcie w testamencie osoby uprawnionej do zachowku

W takich przypadkach również przysługuje roszczenie o uznanie testamentu za bezskuteczny, na zasadach omówionych wcześniej. Wyrok sądu pozbawia testament mocy prawnej w całości lub części.

Kiedy można zakwestionować testament

Ile czasu na podważenie testamentu: Czy i jak podważyć testament notarialny?

Najczęściej podstawą do podważenia testamentu są różnego rodzaju wady oświadczenia woli, np. wydanie testamentu pod wpływem błędu, groźby czy choroby psychicznej. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy osoba mająca interes prawny chce zakwestionować testament z innych powodów.

Może to nastąpić np. wtedy, gdy spadkodawca sporządził nowy testament nie informując o tym wcześniejszych spadkobierców. Wówczas po śmierci spadkodawcy mogą oni próbować podważyć nowy testament powołując się na precedensowe orzeczenia sądów.

Innym powodem może być ujawnienie nieznanych wcześniej faktów dotyczących na przykład rzeczywistych powiązań rodzinnych spadkodawcy. Jeśli okaże się, że w testamencie pominięto bliskich krewnych, których istnienia nie znano, mogą oni zaskarżyć postanowienia testamentu do sądu.

W każdym przypadku kwestionowania testamentu kluczowe jest zebranie i przedstawienie wiarygodnych dowodów na poparcie swoich zarzutów. Inaczej sąd nie uwzględni powództwa o uznanie testamentu za bezskuteczny.

Jakie są podstawy do zakwestionowania

Aby skutecznie podważyć testament przed sądem, należy powołać się na konkretne podstawy prawne. Do najczęstszych należą:

 • Wady oświadczenia woli (np. błąd, groźba)
 • Niezdolność do testowania
 • Niezgodność z zasadą równości spadkobierców
 • Naruszenie uprawnień do zachowku
 • Niezgodność treści z przepisami prawa
 • Niedopełnienie wymogów formalnych przy sporządzaniu testamentu

W powództwie o uznanie testamentu za nieważny należy dokładnie wskazać, które konkretnie podstawy prawne zostały naruszone. Nie wystarczy ogólnikowe powoływanie się na nieścisłości czy wady testamentu.

Ponadto trzeba pamiętać o przedstawieniu wiarygodnych dowodów, które potwierdzą fakt zaistnienia danej podstawy prawnej. Inaczej sąd oddali powództwo jako bezzasadne.

Co zrobić by podważyć testament

Aby mieć realne szanse na podważenie testamentu przed sądem, należy podjąć następujące kroki:

 1. Zbadać treść testamentu i okoliczności jego sporządzenia pod kątem ewentualnych wad prawnych
 2. Zgromadzić dowody na poparcie zarzutów kwestionujących testament
 3. Zlecić analizę prawną testamentu profesjonalnemu pełnomocnikowi
 4. Wnieść powództwo wraz z uzasadnieniem i dowodami w ustawowym terminie
 5. Brać aktywny udział w postępowaniu sądowym mającym na celu podważenie testamentu

Nawet najlepiej udokumentowane powództwo może jednak zostać oddalone przez sąd, jeśli argumenty strony przeciwnej okażą się mocniejsze. Dlatego kluczowe jest profesjonalne wsparcie doświadczonego adwokata lub radcy prawnego.

Podsumowanie

Testament notarialny uważany jest za najtrwalszy prawnie, jednak możliwe jest jego podważenie, jeśli został sporządzony z naruszeniem prawa. Istnieje kilka podstaw do kwestionowania testamentu - mogą to być różnego rodzaju wady oświadczenia woli spadkodawcy lub niezgodność testamentu z przepisami.

Na złożenie powództwa o uznanie testamentu za nieważny jest 6 miesięcy od ogłoszenia testamentu. Procedura podważenia testamentu wymaga przygotowania uzasadnionego wniosku, zebrania dowodów oraz udziału w postępowaniu sądowym mającym wykazać zasadność stawianych zarzutów.

Kluczowe jest odpowiednie umocowanie prawne stawianych zarzutów podważających testament - powołanie się na konkretne przepisy i zasady, które zostały naruszone. Samo wskazanie nieścisłości czy wad testamentu może okazać się niewystarczające dla sądu.

Mimo że podważenie testamentu notarialnego jest możliwe, to jednak w praktyce nie jest łatwe. Wymaga znacznego wysiłku od wnioskodawcy oraz wsparcia profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego interesy klienta przed sądem.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie - porady dla rodziców
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Ustawa o PIT - Najważniejsze zasady opodatkowania
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.