Prawo

Dowiedz się kto dziedziczy gdy nie ma dzieci: zasady dziedziczenia po mężu bez dzieci i szczegóły zachówku po babci

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka30.11.20237 min.
Dowiedz się kto dziedziczy gdy nie ma dzieci: zasady dziedziczenia po mężu bez dzieci i szczegóły zachówku po babci

Kto dziedziczy gdy nie ma dzieci to jedno z najczęściej zadawanych pytań w kontekście prawa spadkowego. W przypadku zgonu osoby bezdzietnej, zastosowanie znajdują szczególne zasady dziedziczenia, które regulują hierarchię osób uprawnionych do spadku. Niniejszy poradnik omawia kluczowe kwestie związane z odziedziczeniem majątku po zmarłym bez dzieci - czy to mężu, żony, babci czy dziadka. Znajdziesz tu między innymi informacje dotyczące dziedziczenia ustawowego, testamentowego, zapisu windykacyjnego, wydziedziczenia czy zachowku.

Kluczowe wnioski:
 • W pierwszej kolejności spadek dziedziczą małżonek oraz rodzice zmarłego bezdzietnego
 • Możliwe jest dziedziczenie testamentowe, ale z uwzględnieniem zachowku dla najbliższej rodziny
 • Rodzeństwo, dziadkowie i dalsi krewni dziedziczą, gdy brak bliższych spadkobierców
 • Spadek bezdziedziczny przypada gminie lub Skarbowi Państwa
 • Szczegółowe zasady dziedziczenia reguluje kodeks cywilny

Kto odziedziczy majątek bezdzietnego

W sytuacji, gdy osoba zmarła nie pozostawiła po sobie żadnych dzieci, zastosowanie mają szczególne regulacje prawne dotyczące dziedziczenia. Kwestie te precyzuje kodeks cywilny, który określa hierarchię osób uprawnionych do dziedziczenia po krewnych zmarłych bezpotomnie.

W pierwszej kolejności dziedziczenie po mężu bez dzieci przysługuje żonie lub mężowi zmarłego. Jeśli małżonek również nie żyje lub zrzekł się praw do spadku, to majątek bezdzietnego przechodzi na jego rodziców - w częściach równych lub w całości na żyjącego z nich. Gdy brak jest małżonka i rodziców, spadek dziedziczą rodzeństwo zmarłego oraz ich dzieci.

Prawo spadkowe przewiduje dalszą kolejność spadkobierców obejmującą dziadków, pasierbów, macochę i ojczyma. Jeśli i ci krewni nie żyją lub zrzekli się spadku, mamy do czynienia ze spadkiem bezdziedzicznym, który przypada właściwej terytorialnie gminie lub Skarbowi Państwa.

Zasady dziedziczenia ustawowego

Dziedziczenie po osobach zmarłych bez dzieci odbywa się przede wszystkim na zasadach ustawowych. Oznacza to, że spadek przechodzi na spadkobierców wymienionych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego. W toku postępowania spadkowego sąd stwierdza nabycie spadku przez osoby powołane do dziedziczenia z mocy prawa.

Jednak oprócz dziedziczenia ustawowego, możliwe jest także dziedziczenie testamentowe. Wówczas spadkodawca sporządza testament, w którym sam decyduje, kto odziedziczy jego majątek. Niemniej przy bezdzietnych zmarłych, osobom najbliższym przysługuje zachowek.

Co z majątkiem osoby bezpotomnej

Dziedziczenie majątku po bezdzietnych nie zawsze jest oczywiste i wymaga znajomości przepisów prawa spadkowego. Niejednokrotnie po śmierci krewnego bez potomstwa rodzi się wiele pytań dotyczących tego, co się stanie z jego mieniem.

W takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego w celu ustalenia kręgu spadkobierców. Sąd na jego podstawie wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Dokument ten precyzuje, kto finalnie odziedziczył majątek i w jakich udziałach.

Bez względu na formę dziedziczenia, osobom najbliższym zmarłego bezdzietnego przysługuje zachowek. Jest to część spadku, z której spadkodawca nie może ich wydziedziczyć.

Zachowek po dziadkach przysługuje wnukom, jeśli w chwili śmierci dziadka ich rodzic już nie żył. Podobnie zachowek po babci otrzymuje wnuk, gdy zmarła jego matka. Wysokość gwarantowanej prawem części spadku dla wnuków po bezdzietnych dziadkach wynosi połowę tego, co otrzymaliby, gdyby dziedziczyli na zasadach ogólnych.

Czytaj więcej: Kara za Alimenty: Jak Uniknąć, Co Grozi za Niepłacenie, Kiedy Więzienie Czeka?

Kto otrzyma spadek po bezdzietnym

W przypadku zgonu osoby, która nie doczekała się potomstwa, zawsze powstaje pytanie, kto finalnie odziedziczy jej majątek. Jak już wspomniano, zasady te precyzuje kodeks cywilny, wskazując krąg spadkobierców ustawowych w określonej kolejności.

Pierwszeństwo w dziedziczeniu mają małżonek i rodzice zmarłego bez dzieci. Dalej uprawnieni są rodzeństwo i ich potomkowie, a następnie dziadkowie. Gdy nie ma wymienionych krewnych, szansę na spadek mają jeszcze pasierbowie. W ostateczności mamy do czynienia ze spadkiem bezdziedzicznym.

Kolejność dziedziczenia po bezdzietnym Osoby uprawnione do spadku
Pierwsza kolejność Małżonek, rodzice
Druga kolejność Rodzeństwo, dzieci rodzeństwa
Trzecia kolejność Dziadkowie
Czwarta kolejność Pasierbowie

Warto jednak pamiętać, że oprócz dziedziczenia ustawowego istnieje również możliwość sporządzenia testamentu przez osobę bezdzietną. Testament może zmienić ustawowy porządek dziedziczenia, ale przy zachowaniu uprawnień do zachowku dla najbliższej rodziny.

Zasady dziedziczenia po bezdzietnym

Dowiedz się kto dziedziczy gdy nie ma dzieci: zasady dziedziczenia po mężu bez dzieci i szczegóły zachówku po babci

Dziedziczenie majątku po zmarłych bez dzieci następuje według ściśle określonych reguł zawartych w przepisach kodeksu cywilnego. Przede wszystkim obowiązuje zasada, że w pierwszej kolejności powołani są do spadku małżonek i rodzice osoby zmarłej bezpotomnie.

Kolejną grupę stanowią rodzeństwo spadkodawcy i ich dzieci. Prawo spadkowe przewiduje dalszą hierarchię spadkobierców obejmującą dziadków, pasierbów, macochę czy ojczyma. Odziedziczenie majątku po krewnym bezdzietnym może mieć zarówno charakter ustawowy, jak i testamentowy.

 • Dziedziczenie ustawowe oparte jest na zasadzie pokrewieństwa z osobą zmarłą bezpotomnie.
 • Dziedziczenie testamentowe umożliwia wskazanie przez spadkodawcę konkretnych osób, które odziedziczą jego majątek.

Niezależnie od obowiązującej formy, osobom najbliższym zmarłego przysługuje zachowek. Jest to gwarantowana część spadku, z której spadkodawca nie może ich wydziedziczyć. Zachowek chroni interesy najbliższej rodziny zmarłego bezdzietnego.

Co z majątkiem po zmarłym bez spadkobierców

W sytuacji, gdy po osobie bezdzietnej nie pozostał żaden krewny uprawniony do dziedziczenia jej majątku, mamy do czynienia ze spadkiem bezdziedzicznym. Taki spadek przypada w całości gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarbowi Państwa.

Gmina lub Skarb Państwa wchodzą w prawa spadkowe z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że stają się właścicielami całego mienia osoby zmarłej bezdziedzicznie. Nabywają w ten sposób nie tylko aktywa, ale również przejmują wszelkie długi i zobowiązania, które ciążyły na bezdzietnym zmarłym.

W praktyce oznacza to, że w przypadku niewypłacalności zmarłego, gmina lub Skarb Państwa mogą zaspokoić jego wierzycieli tylko do wysokości odziedziczonego majątku. Nie odpowiadają za długi własnym majątkiem, ponad wartość spadku.

Podsumowując, majątek osoby bezdzietnej, po której nie pozostał żaden spadkobierca ustawowy, przejmuje bezpłatnie odpowiednia jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa.

Bezdzietni a prawo spadkowe

Przypadek zgonu osoby bezdzietnej zawsze rodzi liczne wątpliwości dotyczące kwestii dziedziczenia pozostawionego przez nią majątku. Tymczasem zasady te precyzyjnie reguluje polskie prawo spadkowe zawarte w kodeksie cywilnym.

Przepisy przewidują hierarchię osób powołanych do dziedziczenia po zmarłych bez dzieci. W pierwszej kolejności uprawniony jest małżonek. Dalej dziedziczą rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i pasierbowie. W ostateczności spadek przypada gminie lub Skarbowi Państwa.

Kodeks cywilny ogranicza jednak swobodę testowania przez bezdzietnych na rzecz osób im najbliższych. Chodzi o ochronę interesów małżonka, rodziców i dziadków poprzez zagwarantowanie im zachowku. Jest to udział w spadku, którego spadkodawca nie może ich pozbawić.

Reasumując, dziedziczenie po osobach bezdzietnych musi uwzględniać regulacje dotyczące kolejności spadkobierców ustawowych i wysokości należnego zachowku. Pozwala to uniknąć wielu nieporozumień przy podziale spadku po zmarłych bez dzieci.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły