Praca

Jak Obliczyć Wynagrodzenie za Godziny Nadliczbowe: Przykład, Wyliczenie Stawki i Rozliczenie Nadgodzin

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak29.11.20235 min.
Jak Obliczyć Wynagrodzenie za Godziny Nadliczbowe: Przykład, Wyliczenie Stawki i Rozliczenie Nadgodzin

Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przykład - to jedno z kluczowych pytań dla każdego pracownika oraz pracodawcy. W niniejszym poradniku wyjaśnimy, jak prawidłowo naliczać dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kluczowe wnioski:
 • Nadgodziny to godziny przepracowane ponad normę czasu pracy określoną w Kodeksie pracy lub w umowie.
 • Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek w wysokości 100% stawki godzinowej lub godzinowej stawki osobistego zaszeregowania.
 • Nadgodziny rozliczane są w okresach miesięcznych i wliczane do miesięcznego wynagrodzenia pracownika.
 • Pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika, w tym nadgodzin.
 • Prawidłowe rozliczenie nadgodzin to podstawa naliczenia prawidłowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny krok po kroku

Obliczenie wynagrodzenia za nadgodziny nie należy do skomplikowanych zadań, jednak warto znać podstawowe zasady, aby przeprowadzić je poprawnie. Poniżej przedstawiamy krok po kroku instrukcję jak policzyć nadgodziny i właściwie rozliczyć je na listach płac.

Najpierw musimy określić, kiedy mamy do czynienia z nadgodzinami. Zgodnie z polskim prawem, nadgodziny to czas pracy przekraczający obowiązujące danego pracownika normy czasu pracy, np. 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Wszystkie przepracowane godziny powyżej tego limitu to właśnie nadgodziny.

Kolejnym krokiem jest ustalenie stawki godzinowej lub stawki osobistego zaszeregowania dla pracownika. Służą one do obliczenia podstawy dodatku za nadgodziny.

Jak ustalić właściwą stawkę za nadgodziny

Stawkę za nadgodzinę wyliczamy dzieląc miesięczne wynagrodzenie zasadnicze przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. Jeśli pracownik ma określoną stawkę osobistego zaszeregowania, dzielimy ją przez liczbę 168 - czyli miesięczny wymiar czasu pracy za który przysługuje ta stawka.

Dla przykładu pod uwagę bierzemy wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynoszące 3500 zł brutto oraz czas pracy 176 godzin. Wówczas stawka za 1 godzinę pracy wynosi: 3500 / 176 = 19,89 zł

Stawki za nadgodzinę są odpowiednio wyższe niż zwykłe stawki godzinowe. Według prawa za każdą nadgodzinę przysługuje dodatek 100% stawki godzinowej lub stawki osobistego zaszeregowania.

Zatem stawka za nadgodzinę tego pracownika wynosi 19,89 zł x 2 = 39,78 zł. To kwota, jaką należy mu wypłacić dodatkowo za każdą przepracowaną nadgodzinę.

Jak naliczyć nadgodziny w miesięcznym rozliczeniu wynagrodzeń

Nadgodziny rozlicza się zazwyczaj raz na miesiąc, przy okazji standardowego rozliczania czasu i wypłaty wynagrodzeń. Aby prawidłowo je naliczyć, należy:

 1. Zebrać informacje o liczbie przepracowanych nadgodzin w danym miesiącu na podstawie ewidencji czasu pracy lub kart rozliczeniowych
 2. Ustalić stawkę za nadgodziny dla każdego pracownika osobno
 3. Pomnożyć liczbę nadgodzin przez stawkę i w ten sposób obliczyć należny za nie dodatek
 4. Doliczyć kwotę dodatku za nadgodziny do standardowego miesięcznego wynagrodzenia

Jeśli np. pracownik przepracował w miesiącu 5 nadgodzin, a jego stawka za nadgodziny wynosi 39,78 zł, wówczas naliczamy mu dodatek w kwocie:

5 nadgodzin x 39,78 zł (stawka za nadgodzinę) = 198,90 zł

Tę sumę dodajemy do miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego lub stawki osobistego zaszeregowania danego pracownika.

Liczba przepracowanych nadgodzin 5
Stawka brutto za 1 nadgodzinę 39,78 zł
Dodatek za nadgodziny 198,90 zł

Czytaj więcej: Zasady Zatrudniania Pracownika z Urzędu Pracy: Jak zatrudnić pracownika przez urząd pracy?

Ile wynosi dodatek za pracę w nadgodzinach - przykłady

Jak wynika z przepisów, wysokość dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych zależy od dwóch zmiennych - liczby przepracowanych nadgodzin oraz stawki godzinowej lub stawki osobistego zaszeregowania danego pracownika.

Przykład 1

 • Liczba nadgodzin: 8
 • Stawka godzinowa: 21 zł

Stawka za nadgodzinę wynosi 21 zł x 2 = 42 zł

Dodatek za 8 nadgodzin = 8 x 42 zł = 336 zł

Przykład 2

 • Liczba nadgodzin: 12
 • Stawka osobistego zaszeregowania: 3900 zł (przy 168 godzinach pracy w miesiącu)

Stawka za nadgodzinę = 3900 / 168 = 23,21 zł x 2 = 46,42 zł

Dodatek za 12 nadgodzin = 12 x 46,42 zł = 557,04 zł

Jak widać na powyższych przykładach, dodatek za nadgodziny rośnie wraz ze wzrostem liczby nadgodzin oraz indywidualnej stawki godzinowej lub stawki zaszeregowania pracownika.

Jakie są zasady rozliczania nadgodzin według Kodeksu pracy

Jak Obliczyć Wynagrodzenie za Godziny Nadliczbowe: Przykład, Wyliczenie Stawki i Rozliczenie Nadgodzin

Kodeks pracy reguluje najważniejsze zasady rozliczania nadgodzin. Oto kilka najistotniejszych:

 • Pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% stawki godzinowej lub stawki osobistego zaszeregowania za każdą godzinę nadliczbową
 • Tygodniowy czas pracy łącznie z nadgodzinami nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym
 • Nadgodziny są rozliczane w okresach miesięcznych i wliczane do miesięcznego wynagrodzenia
 • Liczba nadgodzin w rozliczeniu miesięcznym nie może przekroczyć 416 godzin w roku kalendarzowym

Bardzo ważna jest również prawidłowa dokumentacja czasu pracy, w tym każdej nadgodziny. Tylko na tej podstawie można rozliczyć nadgodziny zgodnie z przepisami.

Jak udokumentować nadgodziny pracownika w firmie

Pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy każdego pracownika. Musi ona zawierać wykaz przepracowanych:

 • Godzin nadliczbowych
 • Godzin w porze nocnej
 • Godzin w niedziele i święta

Najlepiej, jeśli ta ewidencja będzie prowadzona w ujęciu dziennym, co pozwoli dokładnie określić liczbę nadgodzin w każdym miesiącu. Do tego celu można stosować np. karty ewidencji czasu pracy.

Oprócz tego pracownik powinien każdorazowo potwierdzać na piśmie odbycie nadgodzin. Można do tego wykorzystać specjalne wnioski o zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych, podpisywane przed rozpoczęciem tych godzin.

Tak udokumentowane nadgodziny będzie można właściwie rozliczyć i wypłacić pracownikom należne dodatki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Najczęstsze pytania

Aby obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny, należy: 1) Ustalić liczbę przepracowanych nadgodzin w miesiącu; 2) Określić stawkę za nadgodzinę danego pracownika (100% jego stawki godzinowej lub stawki zaszeregowania); 3) Pomnożyć liczbę nadgodzin przez stawkę za nadgodzinę.

Dodatek za każdą nadgodzinę wynosi 100% stawki godzinowej lub stawki osobistego zaszeregowania danego pracownika. Im więcej nadgodzin i im wyższa stawka pracownika, tym wyższy dodatek.

Nadgodziny rozlicza się w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Należy: 1) Zebrać informacje o liczbie nadgodzin z ewidencji czasu pracy; 2) Ustalić stawki za nadgodziny poszczególnych pracowników; 3) Obliczyć dodatki za nadgodziny; 4) Dodać dodatki do miesięcznego wynagrodzenia.

Praca w nadgodzinach jest regulowana przepisami Kodeksu Pracy. Limit nadgodzin to 416 rocznie. Ponadto łączny czas pracy z nadgodzinami nie może przekroczyć 48 godzin tygodniowo.

Pracodawca musi prowadzić dzienną ewidencję czasu pracy, w tym nadgodzin każdego pracownika. Pracownik powinien ponadto potwierdzać na piśmie przepracowanie każdej nadgodziny przed jej rozpoczęciem (na wniosku o zgodę na nadgodziny).

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Usługi zwolnione z VAT - lista, warunki, dokumentacja
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Ochrona danych osobowych pracowników - O czym pamiętać?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły