Prawo

Przerwa w wykonywaniu i odbywaniu kary - Co to oznacza?

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska26.12.20237 min.
Przerwa w wykonywaniu i odbywaniu kary - Co to oznacza?

Przerwa w wykonywaniu kary to instytucja prawna, która pozwala skazanemu na tymczasowe zawieszenie odbywania kary pozbawienia wolności. Ma ona zastosowanie w sytuacjach, gdy stan zdrowia skazanego lub ważne względy rodzinne uzasadniają takie rozwiązanie. W niniejszym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest przerwa w wykonywaniu kary, kiedy można się o nią ubiegać i jakie niesie za sobą konsekwencje.

Kluczowe wnioski:
 • Przerwa w wykonywaniu kary to instytucja prawna pozwalająca na tymczasowe zawieszenie odbywania kary pozbawienia wolności.
 • Przerwa może być udzielona ze względu na stan zdrowia skazanego lub ważne względy rodzinne.
 • O przerwę może wnioskować sam skazany lub inne uprawnione osoby.
 • Udzielenie przerwy nie powoduje umorzenia kary - po jej zakończeniu skazany wraca do zakładu karnego.
 • Nadużycie przerwy przez skazanego może skutkować jej odwołaniem przez sąd.

Przerwa w wykonywaniu kary a zawieszenie

Przerwa w wykonywaniu kary jest często mylona z inną instytucją prawną - zawieszeniem wykonania kary. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych różnic między nimi.

Otóż zawieszenie wykonania kary dotyczy sytuacji, gdy sąd zawiesza obowiązek odbycia kary przez skazanego od razu po jej wymierzeniu. Następuje to zazwyczaj wtedy, gdy sąd uznaje, że pomimo popełnienia przestępstwa nie zachodzi konieczność bezzwłocznego osadzenia skazanego w zakładzie karnym. Zawieszenie może objąć zarówno karę pozbawienia wolności, jak i grzywny.

Z kolei przerwa w wykonywaniu kary ma miejsce już po osadzeniu skazanego w zakładzie karnym. Polega na tymczasowym zwolnieniu go z obowiązku dalszego odbywania kary w trakcie jej trwania. Przerwa dotyczy więc jedynie kary pozbawienia wolności, która została już rozpoczęta.

Kluczowe różnice

Podsumowując najważniejsze różnice:

 • Zawieszenie wykonania kary następuje zaraz po jej wymierzeniu, a przerwa w trakcie odbywania kary
 • Zawieszenie może dotyczyć także kary grzywny, a przerwa tylko kary pozbawienia wolności
 • W przypadku zawieszenia skazany w ogóle nie trafia do zakładu karnego, przy przerwie najpierw tam przebywa

Kiedy sąd może zarządzić przerwę w odbywaniu kary?

Zgodnie z art. 153 par. 1 kodeksu karnego wykonawczego, sąd penitencjarny może udzielić skazanemu przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności tylko wtedy, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 1. Występują ważne względy rodzinne lub osobiste
 2. Przemawiają one za tymczasowym zwolnieniem skazanego z zakładu karnego

Ustawa nie precyzuje, co dokładnie oznaczają "ważne względy rodzinne lub osobiste". Najczęściej sąd bierze pod uwagę takie sytuacje, jak:

 • Ciężka choroba członka rodziny wymagająca opieki i pielęgnacji
 • Śmierć osoby bliskiej
 • Urodzenie dziecka przez żonę skazanego

Są to tylko przykłady. Sąd każdy przypadek rozpatruje indywidualnie.

Czytaj więcej: Odwołanie do Sądu Pracy Wzór Pisma: Jak Napisać Odwołanie od Wypowiedzenia Umowy o Pracę?

Jakie skutki niesie za sobą przerwa w wykonywaniu kary?

Udzielenie przerwy w wykonywaniu kary rodzi szereg skutków zarówno dla samego skazanego, jak i dla biegu kary pozbawienia wolności. Najważniejsze z nich to:

 • Okres, na jaki sąd udzielił przerwy, nie wlicza się do odbytego wymiaru kary
 • Skazany ma obowiązek utrzymywania stałego kontaktu z kuratorem sądowym
 • Na skazanym nadal ciążą nałożone na niego obowiązki związane z wykonywaniem kary, np. powstrzymywanie się od używania alkoholu czy środków odurzających
 • Sąd może w każdej chwili odwołać przerwę, jeśli stwierdzi niewypełnianie nałożonych na skazanego obowiązków

Warto podkreślić, że przerwa w wykonywaniu kary nie jest równoznaczna z umorzeniem reszty kary. Po upływie okresu przerwy skazany ma obowiązek zgłosić się do zakładu karnego w celu dokończenia odbywania kary pozbawienia wolności. Niewypełnienie tego obowiązku będzie traktowane jako ucieczka.

Czy przerwa wydłuża okres kary pozbawienia wolności?

Zgodnie z przytoczonym wcześniej przepisem kodeksu karnego wykonawczego, okres przerwy w wykonywaniu kary nie jest zaliczany na poczet odbytej kary pozbawienia wolności. Oznacza to, że faktyczny okres pozbawienia wolności skazanego ulega wydłużeniu o czas trwania przerwy. Przykładowo, jeśli sąd penitencjarny udzielił skazanemu 3-miesięcznej przerwy przy orzeczonej karze pozbawienia wolności na okres 1 roku, to rzeczywisty okres spędzony przez skazanego w zakładzie karnym wyniesie 15 miesięcy.

Oryginalny wymiar kary 1 rok
Okres przerwy 3 miesiące
Faktyczny wymiar kary po zakończeniu przerwy 1 rok i 3 miesiące

Kto wnioskuje o przerwę w wykonywaniu kary?

Z wnioskiem o przerwę w wykonywaniu kary do sądu penitencjarnego może zwrócić się sam skazany. Jest to sytuacja najczęściej spotykana w praktyce. Ale pamiętajmy, że z takim wnioskiem mogą również wystąpić:

 • Członkowie rodziny skazanego (np. żona, mąż, dzieci)
 • Obrońca skazanego
 • Prokurator
 • Dyrektor zakładu karnego

Każdy z wymienionych podmiotów, jeśli tylko uzasadni potrzebę udzielenia przerwy ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi, ma prawo złożyć stosowny wniosek do sądu penitencjarnego.

Kiedy przerwa w wykonywaniu kary się kończy?

Udzielona przez sąd penitencjarny przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności może zakończyć się przed upływem terminu, na jaki ją przyznano z kilku powodów:

 1. Sąd uzna, że ustały już ważne względy rodzinne lub osobiste, które uzasadniały przerwę i ją odwoła.
 2. Skazany narusza nałożone na niego w trakcie przerwy obowiązki np. nadużywa alkoholu czy nie utrzymuje kontaktu z kuratorem.
 3. Skazany popełnia w trakcie przerwy nowe przestępstwo, za co zostaje tymczasowo aresztowany lub dostaje wyrok pozbawienia wolności.

W każdym z powyższych przypadków sąd penitencjarny wydaje postanowienie o odwołaniu przerwy i zarządza zatrzymanie skazanego w celu ponownego osadzenia go w zakładzie karnym w celu dalszego wykonywania kary.

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności jest zatem rozwiązaniem, z którego mogą skorzystać skazani w szczególnych, uzasadnionych sytuacjach życiowych. Jednak z drugiej strony skazany musi liczyć się z tym, że przerwa ta wydłuża mu rzeczywisty okres pozbawienia wolności. Tym bardziej więc należy dokładnie rozważyć zasadność składania wniosku o jej udzielenie.

Podsumowanie

Przerwa w wykonywaniu kary to ciekawe rozwiązanie prawne, z którego w określonych sytuacjach mogą skorzystać osoby odbywające karę pozbawienia wolności. Co istotne, przerwa ta różni się od zawieszenia wykonania kary, które orzeka się jeszcze przed osadzeniem skazanego w zakładzie karnym.

Kluczowe jest, aby pamiętać, że przerwa w wykonywaniu kary nie powoduje umorzenia reszty kary. Osoba, której udzielono przerwy, po jej zakończeniu wraca do zakładu karnego na dokończenie odbywania kary. Dodatkowo okres przerwy nie jest zaliczany na poczet odbytej kary.

Z wnioskiem o przerwę do sądu penitencjarnego może zwrócić się sam skazany, ale także członkowie jego rodziny lub inne uprawnione podmioty. Sąd udzieli przerwy tylko wtedy, gdy występują ku temu ważne względy rodzinne lub osobiste.

Miejmy nadzieję, że informacje zawarte w artykule pozwolą lepiej zorientować się, czym jest przerwa w wykonywaniu kary i kiedy można się o nią ubiegać w sądzie. To rozwiązanie warte rozważenia w określonych sytuacjach życiowych.

Najczęstsze pytania

Przerwa w wykonywaniu kary to instytucja prawna pozwalająca na tymczasowe zwolnienie skazanego z obowiązku dalszego odbywania kary pozbawienia wolności w trakcie jej trwania. Ma zastosowanie, gdy zdrowie skazanego lub ważne względy rodzinne uzasadniają takie rozwiązanie.

Z wnioskiem o przerwę do sądu penitencjarnego może zwrócić się sam skazany, ale również członkowie jego rodziny, obrońca, prokurator czy dyrektor zakładu karnego.

Nie. Przerwa dotyczy dopiero sytuacji, gdy skazany już odbywa karę pozbawienia wolności. Zawieszenie wykonania kary ma miejsce jeszcze przed osadzeniem skazanego w zakładzie karnym.

Nie. Po zakończeniu okresu przerwy skazany ma obowiązek powrócić do zakładu karnego w celu odbycia reszty kary. Okres przerwy nie jest też zaliczany na poczet odbytej kary.

Tylko wtedy, gdy występują ku temu ważne względy rodzinne lub osobiste, np. choroba członka rodziny wymagającego opieki, czy śmierć kogoś bliskiego.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Zabezpieczenie Potrzeb Rodziny - Pozew o Zaspokojenie Potrzeb Rodziny Wzór
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Umowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć
PrawoUmowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć

Umowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć o zatrudnieniu na podstawie zlecenia i umowy o dzieło. Jakie rodzaje i zalety? Na czym polegają, jak je rozliczać i opodatkować? Poznaj ich definicję, różnice, wady oraz kiedy najlepiej z nich skorzystać.

Umowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża
PrawoUmowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża

Jak umowa o pracę na czas określony wpływa na sytuację zawodową kobiety w ciąży? Czy pracodawca może rozwiązać umowę próbną z pracownicą oczekującą dziecka? Sprawdź, jakie zmiany zachodzą w umowie terminowej po stwierdzeniu ciąży.