Prawo

Roszczenie o zachowek – kiedy i jak się przedawnia?

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska28.12.20236 min.
Roszczenie o zachowek – kiedy i jak się przedawnia?

Roszczenie o zachowek przedawnienie następuje po upływie 5 lat od otwarcia spadku. Jest to ważny termin, który warto znać, aby nie stracić prawa do zachowku. W artykule wyjaśnimy, kiedy dokładnie takie roszczenie się przedawnia, jak obliczać ten okres i jak go przerwać. Podpowiemy również, jak uniknąć przedawnienia.

Kluczowe wnioski:
 • Roszczenie o zachowek przedawnia się zasadniczo po 5 latach od otwarcia spadku.
 • Bieg przedawnienia można przerwać np. przez złożenie pozwu sądowego.
 • Należy pamiętać o terminach, aby nie dopuścić do przedawnienia swoich roszczeń.
 • W niektórych sytuacjach termin przedawnienia może ulec wydłużeniu.
 • Porada prawna pomoże ustalić konkretny termin przedawnienia w danej sprawie.

Przedawnienie roszczeń o zachowek

Roszczenie o wypłatę zachowku przedawnia się z upływem 5 lat od daty otwarcia spadku. Jest to dość krótki okres, dlatego warto znać dokładne zasady, aby nie dopuścić do sytuacji, w której straci się prawo do domagania się należnej kwoty tytułem zachowku.

Otwarcie spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy. Od tego momentu zaczyna biec termin przedawnienia roszczeń z tytułu zachowku. Przepisy przewidują jednak pewne wyjątki, kiedy termin ten jest liczony w nieco odmienny sposób.

Wyjątki od standardowego terminu przedawnienia

Kodeks cywilny przewiduje, że jeśli spadkobierca nie wiedział o tym, że zostało po nim otwarte spadku, bieg terminu przedawnienia roszczenia o zachowek rozpoczyna się dopiero od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tym fakcie.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy spadkobierca nie wiedział, że zostało dokonane rozporządzenie przez spadkodawcę przekraczające 3/4 całego spadku. Wówczas termin przedawnienia zaczyna biec od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o takim rozporządzeniu.

Jak liczyć termin przedawnienia zachowku

Co do zasady, termin przedawnienia wynosi 5 lat od daty śmierci spadkodawcy, czyli otwarcia spadku. Jednak w pewnych sytuacjach termin ten może być inaczej liczony.

 • Jeśli spadkobierca nie wiedział o otwarciu spadku - termin liczy się od dnia uzyskania tej informacji.
 • Gdy spadkobierca nie wiedział o rozporządzeniu spadkiem przekraczającym 3/4 całości - termin liczy się od powzięcia tej wiedzy.

W niektórych przypadkach sąd może także przywrócić termin przedawnienia roszczenia o zachowek. Dzieje się tak, gdy upływ terminu był skutkiem szczególnych okoliczności - np. siły wyższej.

Czytaj więcej: Czy Wnuki Dziedziczą po Dziadkach: Kluczowe Informacje o Spadku i Dziedziczeniu po Babci czy Dziadku

Czy można przerwać przedawnienie zachowku

Tak, istnieje kilka możliwości przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zachowku. Do przerwania przedawnienia dochodzi w razie:

 • zgłoszenia przez uprawnionego żądania pozasądowego uwzględnienia jego roszczeń;
 • wszczęcia mediacji;
 • wszczęcia postępowania przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju;
 • uznania roszczenia.

W każdym z tych przypadków, po przerwaniu biegu przedawnienia, rozpoczyna swój bieg na nowo. Oznacza to, że mamy kolejne 5 lat na dochodzenie roszczenia o zachowek przed sądem.

Zasady dotyczące przedawnienia zachowku

Roszczenie o zachowek – kiedy i jak się przedawnia?

Przedawnienie zachowku jest instytucją mającą na celu dyscyplinowanie uprawnionych do terminowego realizowania swoich roszczeń. Dlatego warto zapamiętać kilka podstawowych zasad związanych z tym zagadnieniem:

- termin przedawnienia wynosi zasadniczo 5 lat od otwarcia spadku
- bieg terminu można przerwać np. przez złożenie pozwu do sądu
- po przerwaniu termin zaczyna biec na nowo, od początku

Pamiętając o tych regułach, łatwiej będzie dochować terminów i zadbać o realizację przysługującego nam zachowku.

Czy zachowek może się przedawnić?

Zgodnie z przepisami, roszczenie o wypłatę należnego zachowku przedawnia się po 5 latach od daty otwarcia spadku. Jeśli w tym czasie spadkobierca uprawniony do zachowku nie wystąpi na drogę sądową o jego zasądzenie, traci możliwość uzyskania go.

Dlatego bardzo ważne jest, aby pamiętać o tym terminie i w odpowiednim momencie podjąć kroki prawne zmierzające do otrzymania przysługującej nam części spadku tytułem zachowku.

Skutki przedawnienia roszczeń o zachowek

Skutkiem przedawnienia jest utrata możliwości dochodzenia roszczenia przed sądem lub innym organem rozstrzygającym. Innymi słowy, jeśli nie złożymy pozwu przed upływem terminu przedawnienia, z mocy prawa tracimy uprawnienia do otrzymania zachowku.

Nie oznacza to jednak, że dłużnik (np. spadkobierca, który otrzymał więcej niż mu się należało) zostaje zwolniony z długu. Nadal formalnie istnieje on w zakresie stosunku między wierzycielem i dłużnikiem.

W praktyce jednak, jeśli dłużnik powoła się na zarzut przedawnienia przed sądem, ten oddali powództwo. Dlatego tak ważne jest dochodzenie roszczeń przed upływem terminu przedawnienia.

Sposoby na uniknięcie przedawnienia

Aby uniknąć skutków przedawnienia w postaci utraty możliwości uzyskania zachowku na drodze sądowej, należy:

 • monitorować upływ terminu przedawnienia;
 • zgłosić żądanie zapłaty przed upływem terminu (przerywa jego bieg);
 • złożyć pozew do sądu przed końcem terminu przedawnienia.

Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami, przedawnienie przerywa także wszczęcie mediacji. Daje to dodatkowe możliwości polubownego załatwienia sprawy przed skierowaniem jej na drogę postępowania sądowego.

Podsumowanie

Roszczenie o zachowek przedawnia się po 5 latach od daty śmierci spadkodawcy, czyli otwarcia spadku. Jest to stosunkowo krótki okres, dlatego należy pamiętać o tym terminie i podjąć odpowiednie kroki, aby go nie przegapić. W przeciwnym razie można bezpowrotnie stracić prawo do dochodzenia należnego zachowku na drodze sądowej.

Przepisy przewidują kilka sposobów na przerwanie biegu terminu przedawnienia. Można to zrobić np. przez zgłoszenie żądania zapłaty, wszczęcie mediacji lub złożenie pozwu do sądu przeciwko osobie zobowiązanej do wypłaty zachowku. Pamiętajmy jednak, że po przerwaniu termin zaczyna biec na nowo od początku.

Aby uniknąć przykrych skutków przedawnienia w postaci niemożności dochodzenia należnych środków przed sądem, należy monitorować upływ terminu przedawnienia i odpowiednio wcześnie wystąpić z roszczeniem. Może to uchronić nas przed utratą części spadku, która nam się prawnie należy.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym artykule pozwolą lepiej zrozumieć zasady przedawnienia roszczeń o zachowek i skutecznie dochodzić przysługujących nam praw.

Najczęstsze pytania

Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od daty otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Termin ten jednak może być inaczej liczony w pewnych szczególnych sytuacjach.

Tak, przepisy przewidują kilka sposobów na przerwanie biegu przedawnienia, np. przez złożenie pozwu do sądu, zgłoszenie roszczenia czy wszczęcie mediacji. Po przerwaniu termin zaczyna biec na nowo.

W takiej sytuacji, z mocy prawa traci się możliwość dochodzenia roszczenia o zachowek na drodze sądowej. Innymi słowy - sąd oddali powództwo o wypłatę zachowku po upływie terminu przedawnienia.

Aby zapobiec skutkom przedawnienia, należy monitorować upływ terminu i odpowiednio wcześnie wystąpić z roszczeniem - np. wysłać wezwanie do zapłaty lub wnieść pozew do sądu.

Co do zasady - nie. Jedyne co można zrobić, to w niektórych wyjątkowych sytuacjach wystąpić o przywrócenie terminu przedawnienia przez sąd. Jest to jednak trudne do uzyskania.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły