Umowy

Zrzeczenie się dziedziczenia czy zachowek - jak złożyć rezygnację z zachowku notarialnie?

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka30.11.20235 min.
Zrzeczenie się dziedziczenia czy zachowek - jak złożyć rezygnację z zachowku notarialnie?

Rezygnacja z zachowku jest ważną decyzją majątkową, która wpływa na prawa spadkowe. W artykule wyjaśniamy, jak prawidłowo złożyć rezygnację z zachowku w formie aktu notarialnego, kto może z niej skorzystać, czy jest ostateczna i jakie są jej skutki. Przedstawiamy krok po kroku, jak przebiega procedura rezygnacji przed notariuszem.

Kluczowe wnioski:
 • Rezygnację z zachowku można złożyć wyłącznie przed notariuszem w formie aktu notarialnego
 • Z prawa do rezygnacji może skorzystać każdy uprawniony do zachowku - zstępni, małżonek, rodzice
 • Rezygnacja z zachowku jest ostateczna i nieodwołalna, wiąże również ewentualnych spadkobierców osoby rezygnującej
 • Rezygnacja z zachowku wpływa na wysokość udziałów w spadku innych uprawnionych do zachowku
 • Rezygnacja z zachowku nie wyklucza dziedziczenia z ustawy lub z testamentu

Rezygnacja z zachowku przed notariuszem

Rezygnacja z prawa do zachowku jest czynnością o doniosłym znaczeniu majątkowym. Dlatego ustawodawca wymaga, aby oświadczenie o zrzeczeniu się zachowku zostało złożone w formie aktu notarialnego. Tylko wówczas taka rezygnacja jest skuteczna.

Sporządzenie aktu notarialnego wymaga osobistego stawiennictwa przed notariuszem osoby rezygnującej z prawa do zachowku. Notariusz spisuje protokół, w którym stwierdza, że strona została pouczona o skutkach prawnych takiego oświadczenia. Następnie osoba składająca rezygnację podpisuje akt notarialny.

Treść oświadczenia o rezygnacji z zachowku

W akcie notarialnym konieczne jest jednoznaczne sformułowanie woli rezygnacji z prawa do zachowku. Oświadczenie powinno brzmieć: "zrzekam się zachowku w stosunku do spadku po (imię i nazwisko spadkodawcy), niezależnie od tego, czy spadkodawca sporządził testament, czy też nie."

Jeśli spadkodawca już nie żyje, w akcie rezygnacji podaje się datę jego śmierci. W przypadku gdy dana osoba chce zrzec się zachowku za życia przyszłego spadkodawcy, w akcie zamieszcza się sformułowanie "po jego śmierci".

Kto może zrezygnować z zachowku?

Z prawa do rezygnacji z zachowku może skorzystać każda osoba, której ustawa przyznaje uprawnienie do zachowku. Są to:

 • zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki),
 • małżonek spadkodawcy,
 • rodzice spadkodawcy.

Rezygnacja z zachowku przed notariuszem nie wymaga zgody żadnych innych osób, nawet współmałżonka. Jest to osobiste uprawnienie każdego uprawnionego.

Rezygnację z zachowku może złożyć zarówno pełnoletnia, jak i niepełnoletnia osoba uprawniona. W przypadku małoletniego konieczna jest dodatkowa zgoda sądu opiekuńczego.

Skutki rezygnacji z zachowku

Rezygnacja z prawa do zachowku wywołuje skutek wyłącznie po śmierci spadkodawcy. Co istotne, jest ona nieodwołalna - raz złożone oświadczenie nie może być cofnięte. Dotyczy to również ewentualnych spadkobierców osoby, która zrzekła się prawa do zachowku.

Rezygnacja wpływa na wysokość udziałów spadkowych pozostałych osób uprawnionych do zachowku. Jeśli na przykład jedno z dzieci spadkodawcy zrzeknie się zachowku, udziały pozostałego rodzeństwa z tytułu zachowku wzrosną.

Czytaj więcej: Wniosek o Wypłatę Wynagrodzenia do Rąk Własnych - Jak Uzyskać Gotówkę z Płacy?

Czy rezygnacja z zachowku jest ostateczna?

Rezygnacja z zachowku przed notariuszem jest ostateczna. Raz złożone w formie aktu notarialnego oświadczenie o rezygnacji nie może być cofnięte ani zmienione. Nie ma żadnej możliwości wzruszenia skutków prawnych takiej rezygnacji.

Rezygnacja z zachowku przed notariuszem: jest ostateczna i nieodwołalna
Wiąże również ewentualnych spadkobierców osoby rezygnującej nie może być cofnięta ani zmieniona

Co istotne, rezygnacja z prawa do zachowku jest skuteczna niezależnie od tego, czy spadkodawca sporządził testament, czy też nie. Nie ma też znaczenia, jaką wartość będzie miała masa spadkowa.

Komu przysługuje zachowek po rezygnacji?

Zrzeczenie się dziedziczenia czy zachowek - jak złożyć rezygnację z zachowku notarialnie?

Rezygnacja jednej z osób uprawnionych do zachowku oznacza, że jej udział w zachowku przypadnie pozostałym uprawnionym. Na przykład, jeśli córka spadkodawcy zrzeknie się zachowku, a uprawnieni do niego są jeszcze dwaj synowie, ich udziały z tytułu zachowku ulegną zwiększeniu.

Rodzice spadkodawcy otrzymują zachowek wtedy, gdy spadek odziedziczyły osoby niebędące zstępnymi spadkodawcy. Jeżeli zatem wnuki spadkodawcy zrzekną się zachowku, zwiększy się udział rodziców spadkodawcy w zachowku.

Rezygnacja małżonka a zachowek zstępnych

Inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku rezygnacji małżonka spadkodawcy. Udziały zstępnych w zachowku nie ulegają wówczas zmianie pomimo rezygnacji małżonka. Zachowek przeznaczony dla małżonka zasila natomiast spadek i powiększa udziały spadkobierców dziedziczących z ustawy lub z testamentu.

Rezygnacja z zachowku a dziedziczenie

Istotną kwestią jest fakt, że rezygnacja z prawa do zachowku nie wyłącza uprawnień spadkowych wynikających z ustawy lub testamentu. Oznacza to, że osoba, która zrzekła się zachowku, nadal może dziedziczyć jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy.

W tym przypadku z mocy ustawy zachowek nie będzie się należał. Nie trzeba składać dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. Wyjątkiem są tu małżonkowie - pomimo rezygnacji z zachowku w dalszym ciągu przysługuje im zachowek w wysokości połowy udziału, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym.

Najczęstsze pytania

Tak, rezygnację z zachowku można złożyć również za życia przyszłego spadkodawcy. Wymaga to złożenia stosownego oświadczenia przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Taka rezygnacja stanie się skuteczna dopiero z chwilą śmierci spadkodawcy.

Nie, rezygnacja z zachowku złożona przed notariuszem jest ostateczna i nie można jej cofnąć. Raz złożone oświadczenie jest wiążące bez względu na późniejszą zmianę okoliczności czy wolę osoby rezygnującej.

Nie ma takiego obowiązku. Rezygnacja z zachowku nie wymaga zgody ani powiadomienia członków rodziny czy innych osób uprawnionych do zachowku. Jest to osobista i niezależna decyzja osoby rezygnującej.

Tak, rezygnacja z prawa do zachowku nie wyłącza możliwości dziedziczenia z ustawy lub testamentu jako spadkobierca. Zachowek nie będzie się jednak należał.

Nie, rezygnacja z zachowku może dotyczyć wyłącznie całości przysługującego uprawnienia. Ustawa nie przewiduje możliwości zrzeczenia się zachowku tylko w określonej części.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Usługi zwolnione z VAT - lista, warunki, dokumentacja
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Ochrona danych osobowych pracowników - O czym pamiętać?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły