Prawo

Spadek po bracie żonatym bezdzietnym: Czy siostra dziedziczy, jak to wygląda z bratem mającym dzieci?

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska30.11.20237 min.
Spadek po bracie żonatym bezdzietnym: Czy siostra dziedziczy, jak to wygląda z bratem mającym dzieci?

Spadek po bracie żonatym bezdzietnym budzi wiele wątpliwości, szczególnie w sytuacji, gdy brat pozostawił żonę lub rodzeństwo. Kwestie dziedziczenia reguluje prawo spadkowe, jednak jego zapisy bywają skomplikowane. Warto zatem zastanowić się, kto ma pierwszeństwo w dziedziczeniu - czy żona, czy siostra zmarłego bezdzietnego brata. Przeanalizujmy zasady dziedziczenia ustawowego i testamentowego w takiej sytuacji.

Kluczowe wnioski:
 • W pierwszej kolejności spadek dziedziczą dzieci zmarłego, a w przypadku braku dzieci - żona
 • Siostra może odziedziczyć majątek, jeśli brat nie pozostawił żony ani dzieci
 • Wszystko zależy od obecności lub braku testamentu
 • Szczegóły dziedziczenia są skomplikowane i warto skorzystać z porady prawnej
 • Najważniejsze jest polubowne załatwienie spraw spadkowych w rodzinie

Kto dziedziczy po bracie bezdzietnym

Spadek po zmarłym bracie, który nie pozostawił po sobie dzieci, budzi wiele wątpliwości wśród członków rodziny. Po śmierci każdej osoby bez testamentu majątek przechodzi na jej bliskich według zasad ustawowego dziedziczenia. Ustalenie kręgu spadkobierców jest w takim przypadku kluczowe, aby poznać swoje prawa do spadku.

Bezdzietny mężczyzna zostawia po sobie żonę lub rodzeństwo - to najczęstsze przypadki. Jeśli brak jest żony i wstępnych, spadek przechodzi na rodziców, a dalej na dziadków, wnuki, prawnuki. W grę wchodzi też dziedziczenie przez tak zwane osoby powołane do dziedziczenia, czyli pasierbów czy teściów.

Siostra a spadek po bracie

Siostra bezdzietnego, zmarłego brata może dziedziczyć jego majątek na zasadach ogólnych. Wszystko zależy jednak od tego, czy brat pozostawił żonę, oraz czy sporządził testament.

Jeśli mężczyzna nie miał żony ani potomstwa, wchodzi w grę dziedziczenie ustawowe. Wówczas majątek dzielony jest po równo między rodzeństwo zmarłego. Tak więc siostra bezdzietnego brata odziedziczy po nim połowę spadku - druga połowa przypadnie ewentualnie innemu rodzeństwu.

Żona a siostra - kto ma pierwszeństwo?

Jeśli zmarły brat pozostawił żonę, sytuacja się komplikuje dla siostry. Zgodnie bowiem z przepisami żona dziedziczy przed rodzeństwem. A dokładnie - dziedziczy cały spadek, o ile brak jest zstępnych, czyli dzieci zmarłego.

Oznacza to, że jeśli brak jest potomstwa, pierwszeństwo w dziedziczeniu po bezdzietnym bracie ma jego żona. Siostra wówczas zostaje całkowicie pominięta w dziedziczeniu ustawowym. Może jedynie wnioskować o zachowek.

Kiedy siostra odziedziczy spadek po bracie

Skoro żona wyprzedza siostrę w kolejności dziedziczenia ustawowego, nasuwa się pytanie - czy i kiedy siostra może odziedziczyć majątek po zmarłym bracie? Jest ku temu kilka możliwości.

Po pierwsze, siostra dziedziczy cały spadek, jeśli jej brat był kawalerem, czyli nie pozostawił żony. Wówczas rodzeństwo jest pierwsze w kolejności do odziedziczenia majątku.

Po drugie, szanse na odziedziczenie majątku po bracie zwiększają się, gdy siostra zostanie wpisana do testamentu. Jeśli bowiem bezdzietny mężczyzna sporządził ważny testament, w którym powołał do spadku siostrę, majątek przechodzi na nią z pominięciem zasad ustawowych.

W końcu możliwe jest także odziedziczenie spadku na zasadzie dziedziczenia na podstawie umowy. Umowa o dziedziczenie pozwala bowiem na swobodne rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Dzięki niej brat mógł wyznaczyć siostrę jako jedyną spadkobierczynię.

Odpowiednie rozporządzenie majątkiem jeszcze za życia, na przykład w formie umowy o dziedziczenie, pozwala zagwarantować byt finansowy najbliższym po śmierci - niezależnie od tego, co przewidują sztywne zapisy prawa spadkowego.

Wydziedziczenie siostry z kręgu spadkobierców

Co do zasady dziedziczenie ustawowe opiera się na więzach pokrewieństwa i relacjach rodzinnych. Jednak w pewnych określonych przypadkach prawo pozwala na wyłączenie kogoś z kręgu spadkobierców ustawowych, czyli na wydziedziczenie.

Wydziedziczenie dotyczy zarówno zstępnych, rodzeństwa, jak i małżonka. Przesłanki wydziedziczenia są ściśle określone w Kodeksie cywilnym. Przykładowo, możliwe jest wydziedziczenie siostry za naganne postępowanie względem spadkodawcy.

Czytaj więcej: Kara za Alimenty: Jak Uniknąć, Co Grozi za Niepłacenie, Kiedy Więzienie Czeka?

Jak wygląda dziedziczenie przez żonę

Wspomnieliśmy już, że żona ma pierwszeństwo przed rodzeństwem przy dziedziczeniu ustawowym. Odziedziczenie majątku po zmarłym mężu jest jej prawem z mocy ustawy. Jak w praktyce wygląda proces dziedziczenia po małżonku bez testamentu?

Aby żona weszła w prawa do spadku po mężu, musi złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie. Sąd w postanowieniu ogłosi ją spadkobiercą i tym samym przejmie ona cały majątek po zmarłym.

Jeśli mąż sporządził testament, a żona została w nim pominięta, może ona złożyć wniosek o zachowek. Przysługuje jej bowiem udział w majątku niezależnie od woli testatora.

Wielkość zachowku dla żony połowa udziału spadkowego, jaki by jej przypadał przy dziedziczeniu ustawowym
Przykład Jeśli żona dziedziczyłaby cały majątek (brak dzieci), zachowek wynosi połowę spadku

Primo loco dziedziczą rodzice brata

Spadek po bracie żonatym bezdzietnym: Czy siostra dziedziczy, jak to wygląda z bratem mającym dzieci?

Zdarza się, że bezdzietny i bezżenny brat nie pozostawia po sobie rodzeństwa. Wówczas w pierwszym rzędzie do spadku powołani zostają rodzice zmarłego. Dziedziczą oni w częściach równych - każde z rodziców otrzymuje po połowie majątku.

Rodzice brata bez testamentu dziedziczą jego majątek z ustawy - nie jest wymagane składanie wniosków do sądu. Jednak warto dla porządku złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, gdyż wówczas otrzyma się dokument potwierdzający prawo do dziedziczenia.

Jeśli ojciec lub matka brata zmarli wcześniej, w ich miejsce wstępują ich dzieci. A więc rodzeństwo zmarłego dziedziczy nie po bracie, lecz po swoich rodzicach. Tym samym majątek pozostaje w kręgu najbliższej rodziny.

Kto ma pierwszeństwo w dziedziczeniu

Dziedziczenie ustawowe opiera się na systemie hierarchii dziedziczenia. Według przepisów istnieje określona kolejność powoływania spadkobierców. Kto zatem ma pierwszeństwo w dziedziczeniu?

Bezwzględne pierwszeństwo mają zstępni spadkodawcy, czyli jego dzieci. W ich braku spadek przypada małżonkowi spadkodawcy w całości. Rodzice i rodzeństwo dziedziczą dopiero gdy brak jest współmałżonka. Wreszcie pozostałe grupy krewnych i powinowatych dziedziczą po bezdzietnym kawalerze.

Zasady pierwszeństwa można jednak zmienić, sporządzając testament. Wola spadkodawcy wyrażona w testamencie ma bowiem pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Wyjątkiem jest zachowek, który przysługuje najbliższej rodzinie bez względu na treść testamentu.

Co z majątkiem po bracie beztestamentowo

Smutek po stracie bliskiej osoby łączy się niejednokrotnie ze stresem związanym z kwestiami spadkowymi i majątkowymi. Często w grę wchodzą skomplikowane przepisy i emocje rodzinne. Jak radzić sobie z tym obciążeniem?

Najprostszym sposobem jest polubowne załatwienie spraw spadkowych. Można spotkać się z rodziną, przedyskutować sytuację i wspólnie podjąć decyzję o podziale majątku. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych konfliktów.

Dla pewności warto też skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej - porady prawnika lub radcy prawnego. Pomoże to ustalić dokładne zasady i kolejność w dziedziczeniu. A także przygotować ewentualne wnioski do sądu o stwierdzenie nabycia spadku.

 • Na dziedziczenie spadku wpływa wiele zmiennych, między innymi obecność żony, dzieci czy testamentu
 • Najważniejsza jest życzliwa rozmowa w gronie rodzinnym, aby dojść do porozumienia co do podziału majątku

Najczęstsze pytania

W pierwszej kolejności spadek po bezdzietnym bracie przypada jego żonie, o ile ją pozostawił. W przeciwnym razie dziedziczy rodzeństwo, a gdy go brak - rodzice brata. Jeśli brat sporządził testament, dziedziczą osoby w nim wskazane.

Tak, siostra może dziedziczyć po zmarłym bracie na zasadach ogólnych. Wszystko zależy jednak od tego, czy brat pozostawił żonę i czy sporządził testament. Jeśli brak żony i testamentu - siostra dziedziczy połowę spadku.

Żona ma bezwzględne pierwszeństwo przed siostrą przy dziedziczeniu ustawowym po mężu. Oznacza to, że jeśli bezdzietny mąż zostawił żonę, cały spadek przypada jej, z pominięciem siostry.

Aby siostra odziedziczyła majątek, bezdzietny brat musi sporządzić testament, w którym powoła ją do spadku. Wskazanie siostry jako jedynej spadkobierczyni wyłączy działanie przepisów o dziedziczeniu ustawowym.

Najlepiej polubownie ustalić zasady podziału spadku w gronie rodzinnym. Warto skorzystać z porady prawnika, aby podział był zgodny z przepisami. Można też zawrzeć ugodę przed notariuszem lub w postępowaniu spadkowym.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 3.33 Liczba głosów: 3

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły