Business i life coaching. Konstelacje archetypowe

Coaching Transpersonalny

  • Jak wykorzystywać w coachingu grupowym oraz indywidulanym konstelacje czyli ustawienia sytuacji grupowej?
  • W jaki sposób współczesne ustawienia, czyli mapy relacji i grup społecznych stały się racjonalną metodą dystansująca się od magii i pseudanauki?
  • Z jakiego powodu konstelacje archetypowe to nie jest psychodrama, teatr ani metafora?
  • Jak racjonalnie i profesjonalnie wykorzystywać konstelacje w coachingu?
  • Czym są archetypy i jak możne je wykorzystywać w coachingu?
  • Na czym polega skuteczność konstelacji w coachingu?
  • W jaki sposób archetypy oddziałują na życie współczesnego człowieka?

Metoda pracy z konstelacjami

Narzędzia oraz zamysł programu powstawały w procesie wieloletniej praktyki terapeutycznej, coachingowej, mentoringowej oraz doświadczeń menedżerskich Macieja Bennewicza. Program został rozwinięty i zmodyfikowany w Instytucie Kognitywistyki z wykorzystaniem współczesnej wiedzy naukowej. Podstawy programowe lecz również niektóre ćwiczenia można znaleźć w książkach Bennewicza m.in Coaching Tao, Tao i samoświadomość (ukaże się w 2017) Coaching na Wyspach szczęśliwych; Zabić coacha. O miłości i nienawiści do autorytetów w Polsce; oraz Bogactwo i szczęście.

Program przeznaczony jest dla trenerów, coachów, mentorów oraz praktyków pracujących z grupami a także dla osób, które są zainteresowane rozwojem osobistym. Również dla tych osób, które planują dokonać zmiany w swoich relacjach interpersonalnych oraz zamierzają poznać narzędzia pracy z konstelacjami. Przy pomocy konstelacji możliwe jest zrozumienie i przedefiniowanie m.in. sytuacji w grupie, procesów zarządzania zespołem, relacji w grupie i z grupą, relacji interpersonalnej np. z rodziną, współpracownikami, klientami. Możliwe jest także przedefiniowanie relacji dotyczących ważnych aspektów życiowych, opartych na pojęciach archetypowych, takich jak: zarabianie pieniędzy, zdrowie, pojęcie sukcesu, małżeństwo, rodzicielstwo, kariera zawodowa i innymi.

Przebieg kursu

W czasie kursu, dzięki zaprezentowanej, racjonalnej metodzie pracy coachingowej, obalone zostaną mity i nieprozumienia na temat konstelacji. Prezentowana przez Macieja Bennewicza oraz zespół Instytutu Kognitywistyki metoda jest szczegółowym, praktycznym modelem pracy odwołującym się do racjonalnych i przewidywanych mechanizmów. Dzięki temu podejściu możliwa jest realna zmiana lecz również jasne stają się mechanizmy, które do niej prowadzą. Całość zajęć prowadzi M. Bennewicz.

Uczestnicy poznają kluczowe pojęcia psychologii integralnej C.G. Junga (nieświadomość zbiorowa, cień, archetypy) oraz pojęcie panoramy społecznej (S. Andreas, L. Derks) a także założenia psychologii procesu A. Mindella (proces grupowy) oraz transpersonalnej integracji – psychologia integralna(K. Wilber). Wiedza będzie przekazywana w trakcie ćwiczeń (kolejnych konstelacji) oraz na podstawie ich omówieni.

Kurs trwa dwa dni (16 h szkoleniowych z przerwami). Przebieg zajęć podzielony jest na przeprowadzanie kolejnych konstelacji z uczestnikami zgłaszającymi swoje tematy, oraz na omówienie zagadnień teoretycznych na podstawie konkretnych ćwiczeń i mechanizmów (silników) ćwiczeń. Nie wszyscy uczestnicy będą mieli swoje osobiste ustawienie – decyduje o tym prowadzący. Kurs odbywa się w kameralnych, małych grupach, maksymalnie 12 osobowych. Dodatkowo mogą być tez obecni stażyści Instytutu Kognitywistyki.

Do kogo skierowane są konstelacje?

Szkolenie jest skierowane do coachów, mentorów, praktykujących terapeutów, menedżerów oraz nauczycieli - jako zaawansowana metoda pracy z klientem. Z kursu skorzystać mogą również pasjonaci z doświadczeniem w procesie osobistej zmiany i rozwoju oraz osoby mające zamiar przedefiniowania swoich relacji . Program stanowi kompletny model pracy z zastosowaniem konstelacji archetypowych jako systemu. W cenie kursu są przerwy kawowe, lunch oraz materiały dydaktyczne. Szkolenie poprzedza obowiązkowa, indywidulana rozmowa rekrutacyjna z uczestnikiem.

Odbiorcy kursu, uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz ćwiczenia do wykonywania po szkoleniu.

Na zakończenie kursu każdy z uczestników otrzyma:

Certyfikat Specjalizacji Coachingowej Instytutu Kognitywistyki.
Konstelacje Archetypowe. Biznes i life coaching.
Coaching Transpersonalny.

Polecane firmy szkoleniowe:

Coaching szkolenia

Coaching - literatura

Poniżej przedstawiamy literaturę obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych tematyką coachingu.

Coaching i mentoring w praktyce

Kontakt:

Jeżeli masz pytania związane z coachingiem, serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego .

Kontakt

Jeżeli masz pytania odnośnie coachingu zapraszamy do kontaktu z nami.

tel. +48 667 951 750

Copyright

2017 © Copyright by coachingdao.pl. Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione.