Prawo

Wniosek o przyspieszenie wpisu do KW - Jak to zrobić?

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka08.01.20246 min.
Wniosek o przyspieszenie wpisu do KW - Jak to zrobić?

Wniosek o przyspieszenie wpisu do KW to procedura, dzięki której można przyspieszyć rejestrację nieruchomości w księdze wieczystej. Często zdarza się, że wpisy do KW są opóźnione, a to może poważnie utrudniać np. zakup mieszkania. Na szczęście istnieje sposób, by temu zapobiec.

Kluczowe wnioski:
 • Złożenie wniosku o przyspieszenie wpisu do KW pozwala skrócić czas oczekiwania na rejestrację nieruchomości.
 • Wniosek należy złożyć w tym samym sądzie, gdzie toczy się postępowanie wieczystoksięgowe.
 • We wniosku trzeba wskazać przyczyny, dla których wpis powinien zostać dokonany bez zbędnej zwłoki.
 • Sąd rozpatrzy wniosek w ciągu 7 dni i podejmie decyzję o przyspieszeniu wpisu bądź odrzuceniu wniosku.
 • W razie pozytywnej decyzji, wpis do KW powinien nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Wpisanie do KW bez zwłoki

wniosek o przyspieszenie wpisu do kw może być złożony, gdy zależy nam na jak najszybszym wpisaniu naszej nieruchomości do księgi wieczystej. Częste opóźnienia w dokonywaniu wpisów do KW mogą poważnie utrudniać np. finalizację transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości.

Typowym przypadkiem jest oczekiwanie na wpis hipoteki, co blokuje uruchomienie kredytu hipotecznego. Innym problemem może być przeciągająca się rejestracja aktu notarialnego przenoszącego własność domu lub mieszkania. Opóźnienie wpisu oznacza brak pewności prawnej i paraliżuje wiele procesów związanych z obrotem nieruchomościami.

Jak działa wniosek o przyspieszenie?

Złożenie wniosku o przyspieszenie wpisu do KW uruchamia szybszą ścieżkę rejestracyjną. Sąd wieczystoksięgowy ma 7 dni na jego rozpatrzenie, a w razie pozytywnej decyzji, wpis musi nastąpić w ciągu miesiąca.

Jest to zatem skuteczny sposób na skrócenie czasu oczekiwania na wpis, który w trybie standardowym może się niepotrzebnie przedłużać. Warunkiem jest uprawdopodobnienie we wniosku, że dalsza zwłoka wpisu wyrządziłaby wnioskodawcy istotną szkodę.

Wniosek o przyspieszenie złożony

wniosek o przyspieszenie wpisu hipoteki składa się w tym samym sądzie, w którym toczy się postępowanie wieczystoksięgowe. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • bezpośrednio w biurze podawczym sądu
 • przez e-sąd - portal informacyjny wymiaru sprawiedliwości

Należy pamiętać o wniesieniu opłaty sądowej w wysokości 40 zł. Można ją wnieść gotówką, kartą lub przelewem bankowym na rachunek sądu.

Wymagania formalne

wniosek o przyspieszenie wpisu do kw wzór nie jest ściśle określony, jednak trzeba w nim obligatoryjnie podać: oznaczenie sądu, imię i nazwisko wnioskodawcy, PESEL, NIP lub REGON oraz adres do doręczeń wraz z numerem telefonu. We wniosku wskazuje się też numer KW i sygnaturę akt.

Kluczowe jest opisanie we wniosku okoliczności, które uzasadniają przyśpieszenie wpisu oraz szczegółowe uzasadnienie, że zwłoka w dokonaniu wpisu w konkretnej sprawie może spowodować niepowetowaną szkodę materialną lub niematerialną. Im bardziej przekonujące uzasadnienie, tym większa szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Nie wolno zapomnieć o własnoręcznym podpisie na wniosku.

Czytaj więcej: Przedawnienie Darowizny a Zachowek - Poznaj Skutki Darowizny Po 30 Latach

Zasady przyspieszonego wpisu

Uwzględnienie wniosku o przyspieszenie wpisu do kw obliguje sąd do dokonania wpisu w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia wniosku. Oznacza to znaczne przyśpieszenie w stosunku do zwykłego trybu wpisów do KW.

Tryb zwykły 3-6 miesięcy
Tryb przyspieszony 1 miesiąc

Sąd powinien wyznaczyć dodatkowy termin na dokonanie czynności wpisu zawartego we wniosku. Prezes sądu może też wyznaczyć na ten czas dodatkowego pracownika do prowadzenia sprawy.

Powody opóźnień wpisów w KW

Wniosek o przyspieszenie wpisu do KW - Jak to zrobić?

Najczęstsze przyczyny przedłużających się wpisów do KW to przede wszystkim:

- ogromne obciążenie pracą referendarzy sądowych prowadzących księgi wieczyste

- skomplikowane przypadki wymagające dodatkowych wyjaśnień

- błędy formalne w dokumentach źródłowych

- braki kadrowe i organizacyjne w sądach.

Wszystko to sprawia, że wiele spraw czeka w tzw. kolejce wpisów do KW, co przekłada się bezpośrednio na czas ich rozpoznania. Stąd pomysł na wniosek o przyspieszenie wpisu do KW, by przynajmniej w uzasadnionych przypadkach można było tę procedurę maksymalnie skrócić.

Krok po kroku składanie wniosku

Podsumowując, oto co trzeba zrobić aby złożyć skuteczny wniosek o przyspieszenie wpisu do KW:

 1. Sporządzić wniosek zgodnie z wymaganiami formalnymi
 2. Szczegółowo uzasadnić potrzebę przyspieszenia wpisu
 3. Uiścić opłatę sądową w wysokości 40 zł
 4. Złożyć wniosek wraz z dowodem opłaty w sądzie bądź przez e-sąd
 5. Cierpliwie oczekiwać na pozytywne rozpatrzenie :)

Miejmy nadzieję, że dzięki wnioskowi o przyspieszenie wpisu do KW uda się szybciej uporządkować nasze sprawy wieczystoksięgowe!

Podsumowanie

Procedura wniosku o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej może być nieoceniona, gdy zależy nam na ekspresowej rejestracji nieruchomości. wniosek o przyspieszenie wpisu do kw uruchamia szybszą ścieżkę wpisu, dzięki czemu zamiast czekać miesiącami, wpis może nastąpić w ciągu 30 dni.

Kluczowe jest, aby we wniosku o przyspieszenie wpisu hipoteki lub innego wpisu do KW przedstawić wiarygodne dowody, że dalsza zwłoka będzie szkodliwa. Im mocniej uargumentujemy potrzebę przyśpieszenia, tym większe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez sąd.

Na wniosek o przyspieszenie wpisu do kw wzór nie jest sformalizowany, należy jednak pamiętać o kilku Obligatoryjnych elementach takich jak dane wnioskodawcy, numer KW czy opłata sądowa. Warto sprawdzić te wymogi przed złożeniem wniosku, by nie popełnić błędów formalnych.

Podsumowując, wniosek o przyspieszenie wpisu do KW to skuteczny sposób walki z opóźnieniami w rejestracji nieruchomości. Co ważne, nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, a jedynie ze standardową opłatą sądową w wysokości 40 zł. Warto więc rozważyć tę opcję w sytuacji, gdy na finalizację naszej transakcji nie możemy już dłużej czekać.

Najczęstsze pytania

Wniosek o przyspieszenie wpisu do KW najlepiej złożyć, gdy standardowy czas oczekiwania na wpis (3-6 miesięcy) uniemożliwiałby finalizację ważnej dla nas transakcji lub wyrządziłby nam znaczną szkodę materialną bądź niematerialną.

Koszt wniosku o przyspieszenie wpisu do KW to standardowa opłata sądowa w wysokości 40 zł. Można ją wnieść gotówką w kasie sądu lub dokonać przelewu bankowego.

Tak, wniosek o przyspieszenie wpisu do KW można złożyć także online - za pośrednictwem systemu e-sąd dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

We wniosku o przyspieszenie wpisu do KW trzeba podać swoje dane (imię, nazwisko, PESEL, adres), oznaczenie sądu, numer KW oraz przedstawić okoliczności uzasadniające przyspieszenie.

Sąd ma 7 dni na rozpoznanie wniosku o przyspieszenie wpisu do KW, natomiast w przypadku pozytywnej decyzji, sam wpis musi nastąpić w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły