Biznes

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej - Zmiana wpisu po spadku, akt poświadczenia dziedziczenia

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki30.11.20236 min.
Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej - Zmiana wpisu po spadku, akt poświadczenia dziedziczenia

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej jest kluczowym dokumentem, który należy złożyć po śmierci właściciela nieruchomości, aby dokonać zmiany wpisu własności w księdze wieczystej.

Kluczowe wnioski:
 • Aby spadkobiercy mogli stać się prawnymi właścicielami nieruchomości, konieczne jest złożenie wniosku o nowy wpis do księgi wieczystej.
 • Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające nabycie spadku, a także uiścić stosowną opłatę sądową.
 • Sam proces wpisu spadkobierców do księgi wieczystej trwa zwykle od 2 do 6 miesięcy.
 • Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże przygotować dokumenty i prawidłowo wypełnić wniosek.
 • Dopiero po dokonaniu wpisu spadkobiercy mogą swobodnie rozporządzać odziedziczoną nieruchomością, np. ją sprzedać.

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej po zgonie właściciela nieruchomości

Po śmierci właściciela nieruchomości, aby dokonać zmiany wpisu w księdze wieczystej, konieczne jest złożenie przez spadkobierców wniosku o nowy wpis.

Jest to kluczowy dokument, od którego zależy prawidłowe przejęcie praw do nieruchomości przez osoby uprawnione. Poniżej wyjaśniamy, jak przygotować kompletny wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej po zgonie dotychczasowego właściciela.

Zawartość wniosku o wpis spadkobierców do księgi wieczystej

We wniosku należy dokładnie określić, kto ubiega się o wpis oraz wskazać dane nieruchomości, której wniosek dotyczy (adres, nr księgi wieczystej). Trzeba również precyzyjnie sprecyzować treść żądanego wpisu do działów II i III księgi wieczystej.

Jak przygotować kompletny wniosek o wpis do księgi wieczystej dla spadkobierców?

Aby wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej był kompletny, oprócz prawidłowego wypełnienia formularza, należy dołączyć odpowiednie dokumenty.

Są to przede wszystkim:

 • odpis aktu zgonu spadkodawcy,
 • dokument potwierdzający nabycie spadku (np. akt poświadczenia dziedziczenia),
 • dowody uiszczenia należnych opłat.

Ponadto do wniosku trzeba załączyć odpowiednią liczbę jego odpisów dla pozostałych uczestników postępowania.

Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej spadkobierców

Jeśli wniosek składa pełnomocnik ustanowiony przez spadkobierców, należy dodać również pełnomocnictwo z podpisami wszystkich wnioskodawców.

Czytaj więcej: Spis Inwentarza Formularz - Wypełnij Praktyczny Wykaz Inwentarza Wzór Bezproblemowo

Procedura uzyskania wpisu spadkobierców do księgi wieczystej po śmierci właściciela

Uzyskanie wpisu spadkobierców do księgi wieczystej po śmierci dotychczasowego właściciela nieruchomości składa się z następujących etapów:

 1. Złożenie przez spadkobierców kompletnego wniosku do właściwego miejscowo sądu rejonowego, wydział ksiąg wieczystych.
 2. Sprawdzenie wniosku przez sąd i w razie konieczności wezwanie do uzupełnienia braków.
 3. Wydanie postanowienia o wpisie i dokonanie zmian w księdze wieczystej.
 4. Zawiadomienie spadkobierców o dokonanym wpisie.

Cała procedura wpisu spadkobierców do księgi wieczystej trwa zwykle od 2 do 6 miesięcy od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Problem ze zgodą współwłaścicieli na wpis

Jeśli nieruchomość była objęta współwłasnością, pozostali współwłaściciele muszą wyrazić pisemną zgodę na wpisanie spadkobierców zmarłego współwłaściciela.

W przypadku braku zgody, spadkobierca może żądać przyznania mu udziału w nieruchomości w postępowaniu sądowym lub zbycia nieruchomości w drodze licytacji.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej przez spadkobierców

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej - Zmiana wpisu po spadku, akt poświadczenia dziedziczenia

Spadkobiercy składający wniosek o wpis do księgi wieczystej są zobowiązaniuiścić następujące opłaty:

150 zł - opłata sądowa od wniosku
250 zł - opłata za dokonanie wpisu własności w księdze
150 zł - opłata za wykreślenie prawa dożywocia

Dodatkowo mogą przysługiwać zniżki, zwolnienia lub opłaty wynikające ze szczególnych przepisów.

Kto ponosi opłaty związane z wpisem spadkobierców?

Obowiązek poniesienia opłat związanych z dokonaniem wpisu do księgi wieczystej spoczywa na wnioskodawcach, czyli spadkobiercach ubiegających się o wpis.

Opłaty sądzą się na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających wniesienie należnych opłat (dowód zapłaty, wyciąg bankowy).

Wzór wniosku o wpis spadkobierców do księgi wieczystej po zgonie właściciela

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej należy złożyć na urzędowym formularzu, który jest dostępny w sądzie lub do pobrania w internecie.

Wzór takiego wniosku znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce: dokumenty do pobrania.

Należy go szczegółowo wypełnić, podając dane nieruchomości, dane spadkodawcy i spadkobierców oraz treść żądanego wpisu.

Błędy we wniosku o wpis

Najczęstsze błędy popełnianie we wnioskach o wpis spadkobierców do księgi wieczystej to:

 • brak dokładnego określenia treści żądanego wpisu,
 • błędy i nieścisłości w danych spadkobierców lub spadkodawcy,
 • niewskazanie lub błędne podanie nr księgi wieczystej i adresu nieruchomości.

Dlatego przed złożeniem wniosku warto zasięgnąć pomocy profesjonalisty.

Kiedy można złożyć wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej? Terminy

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej po śmierci właściciela nieruchomości można złożyć niezwłocznie po uzyskaniu dokumentów stwierdzających nabycie spadku.

Nie ma żadnego ustawowego terminu na złożenie takiego wniosku, jednak z praktycznego punktu widzenia najlepiej dokonać tej czynności jak najszybciej.

Przedawnienie roszczeń do spadku

Po upływie 10 lat od otwarcia spadku wygasają roszczenia spadkobierców do osób trzecich w posiadaniu rzeczy należących do spadku.

Dlatego warto jak najszybciej złożyć wniosek i uzyskać wpis do księgi wieczystej, co ułatwi dochodzenie roszczeń.

Podsumowanie

Aby dokonać zmiany wpisu w księdze wieczystej po śmierci właściciela nieruchomości, konieczne jest złożenie przez spadkobierców wniosku o nowy wpis wraz z odpowiednimi dokumentami. Jest to formalność, bez której spadkobiercy nie staną się pełnoprawnymi właścicielami nieruchomości objętej spadkiem.

Kluczowym dokumentem potrzebnym do ubiegania się o wpis spadkobierców jest akt poświadczenia dziedziczenia. Zawiera on informacje kto jest spadkobiercą, wysokość udziałów w spadku i skład masy spadkowej.

Sam wniosek o wpis do księgi wieczystej musi zostać złożony na urzędowym formularzu udostępnionym przez sąd. Oprócz tego trzeba dołączyć wymagane dokumenty i uiścić opłaty sądowe.

Cała procedura wpisu spadkobierców do księgi wieczystej trwa zwykle od 2 do 6 miesięcy. W tym czasie sąd sprawdza wniosek, wzywa do ewentualnego uzupełnienia braków, po czym wydaje postanowienie o nowym wpisie.

Najczęstsze pytania

Wniosek mogą złożyć sami spadkobiercy lub osoba przez nich upoważniona (pełnomocnik) - np. radca prawny lub adwokat. Osoby te muszą mieć odpowiednie dokumenty potwierdzające bycie spadkobiercą.

Podstawowe dokumenty to: odpis aktu zgonu spadkodawcy, odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia oraz dowód opłacenia opłaty sądowej w wysokości 200 zł.

Bezpośredni koszt to 200 zł opłaty sądowej od wniosku. Niekiedy trzeba też zapłacić podatek od spadków - zależy to od decyzji urzędu skarbowego.

Przy kompletnym wniosku postępowanie o wpis do księgi wieczystej trwa zwykle około 1 miesiąca. Może się jednak wydłużyć, gdy potrzebne jest uzupełnienie wniosku.

Tak, ale jest to utrudnione. Konieczne jest wówczas załączenie dodatkowych dokumentów potwierdzających dziedziczenie. Prościej i szybciej dokonać wpisu spadkobierców.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 3

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Usługi zwolnione z VAT - lista, warunki, dokumentacja
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Ochrona danych osobowych pracowników - O czym pamiętać?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły