Biznes

Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego: Wzór i rejestracja w urzędzie skarbowym po terminie

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska27.05.20246 min.
Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego: Wzór i rejestracja w urzędzie skarbowym po terminie

Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu jest obowiązkiem, który często bywa bagatelizowany lub pomijany przez wynajmujących. Jednocześnie jest to formalność, której zaniedbanie może się wiązać z poważnymi konsekwencjami finansowymi w postaci wysokich kar. Dlatego tak ważne jest, aby poznać zasady dotyczące tej procedury, a zwłaszcza wzór formularza oraz termin, w jakim należy go złożyć w urzędzie skarbowym.

Kluczowe wnioski:
 • Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego jest obowiązkowe dla każdego wynajmującego lokal na okres do 6 miesięcy. Niespełnienie tego obowiązku wiąże się z karami.
 • Formularz zgłoszenia ma ściśle określony wzór, który należy wypełnić prawidłowo i kompletnie, aby uniknąć problemów.
 • Termin na złożenie zgłoszenia w urzędzie skarbowym jest bardzo krótki - wynosi tylko 14 dni od dnia zawarcia umowy najmu.
 • W przypadku przekroczenia terminu możliwe jest jednak skuteczne zgłoszenie zawarcia umowy, ale wiąże się to z opłatą dodatkową.
 • Zgłoszenie składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości będącej przedmiotem najmu.

Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu - obowiązek

Zgłoszenie do us najmu okazjonalnego jest obowiązkowe dla każdego, kto wynajmuje lokal na okres krótszy niż 6 miesięcy. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem przez urząd skarbowy wysokich kar finansowych. Dlatego tak ważne jest, aby każdy wynajmujący wiedzę, jakie formalności musi dopełnić.

Obowiązek ten wynika wprost z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Najem okazjonalny zgłoszenie do urzędu skarbowego ma na celu poinformowanie fiskusa o uzyskaniu dochodu z tytułu najmu. Pozwala to na prawidłowe rozliczenie podatku.

W praktyce zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego odbywa się poprzez złożenie specjalnego formularza w urzędzie skarbowym. Obowiązek ten dotyczy również przypadków, gdy najem jest zwolniony z podatku dochodowego.

Pamiętaj, że niedopełnienie tego obowiązku może się wiązać z poważnymi konsekwencjami. Urząd skarbowy może nałożyć na wynajmującego karę grzywny, która jest równa 21% określonej przez fiskusa kwoty dochodu z tytułu najmu.

Wzór zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu

Zgłoszenie najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego wzór jest ściśle określony. Należy złożyć formularz NZ-1, który znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Można go również otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym.

Formularz zgłoszenie najmu okazjonalnego wzór zawiera kilka istotnych części. W pierwszej należy podać swoje dane osobowe oraz dokładny adres nieruchomości wynajmowanej w drodze najmu okazjonalnego. Kolejna część dotyczy określenia czasu trwania najmu oraz wysokości przysługującego czynszu.

Formularz zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego wzór wymaga także podania danych najemcy oraz określenia, czy został wybrany ryczałt dla przychodów z najmu prywatnego. Na końcu składane jest oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

Wypełniając zgłoszenie najmu okazjonalnego do us wzór należy zachować szczególną staranność. Nawet drobne błędy mogą skutkować koniecznością ponownego składania wniosku, a także naliczeniem opłaty za zgłoszenie po terminie.

Czytaj więcej: Kalkulator działalności gospodarczej 2022: Jak obliczyć koszty?

Termin zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu

Jedną z najważniejszych kwestii dotyczących zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego jest termin jego złożenia. Określają go jasno przepisy podatkowe - wynosi on zaledwie 14 dni od daty zawarcia umowy najmu okazjonalnego.

Krótki termin ma na celu szybkie poinformowanie urzędu o uzyskaniu dochodu z najmu. Dzięki temu fiskus może na bieżąco monitorować te przychody i pobierać należny podatek.

Niestety, przekroczenie 14-dniowego terminu na zgłoszenie najmu okazjonalnego do us wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Na wynajmującego zostanie nałożona kara opłaty dodatkowej, której wysokość jest dość wysoka.

 • Warto pamiętać, że długość okresu najmu nie ma znaczenia dla terminu zgłoszenia. Dotyczy on zarówno najmu na 1 miesiąc, jak i na 6 miesięcy.
 • Jeżeli mieszkanie lub lokal były wynajmowane kilkukrotnie, obowiązek zgłoszenia dotyczy każdej z tych umów najmu okazjonalnego.

Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu po terminie

Co jednak w sytuacji, gdy z różnych przyczyn zgłoszenie najmu okazjonalnego po terminie staje się koniecznością? Na szczęście przepisy przewidują taką możliwość, choć wiąże się ona z pewnymi następstwami finansowymi.

W przypadku opóźnienia w złożeniu zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego można tego dokonać z opóźnieniem. Urząd skarbowy przyjmie takie zgłoszenie, jednak naliczona zostanie specjalna opłata dodatkowa.

Wysokość opłaty za zgłoszenie najmu okazjonalnego po terminie jest stała i wynosi aktualnie 279 zł. Obowiązuje ona za każdy najem zgłoszony po upływie ustawowego terminu 14 dni.

Warto jednocześnie pamiętać, że poniesienie takiej opłaty jest znacznie korzystniejsze finansowo niż zupełne zaniechanie zgłoszenia najmu okazjonalnego. W takim przypadku fiskus nałoży znacznie wyższą karę pieniężną.

Opłata za zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu

Oprócz sytuacji, gdy zgłoszenie następuje po terminie, obowiązek poniesienia określonej opłaty powstaje także przy samej rejestracji umowy najmu w urzędzie skarbowym. Jej wysokość jest jednak znacznie niższa niż kara za spóźnione zgłoszenie.

Zgodnie z aktualnymi przepisami opłata za zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego złożone w terminie 14 dni wynosi 8,80 zł. Jest to stawka stała, niezależna od wartości najmu.

 • Ważne, aby kwota tej niewielkiej opłaty została uiszczona w momencie składania zgłoszenia NZ-1 w urzędzie skarbowym.
 • Sposób wniesienia opłaty jest dowolny - gotówką w kasie urzędu lub przelewem na właściwy rachunek organu podatkowego.

Podsumowanie

Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego jest obowiązkiem prawnym, który spoczywa na każdym wynajmującym lokal. Zgłoszenie najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego wzór określa formularz NZ-1, który należy prawidłowo wypełnić i złożyć w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Niedopełnienie tego obowiązku grozi wysokimi karami finansowymi naliczanymi przez fiskusa.

Nawet jeśli zgłoszenie najmu okazjonalnego do us zostanie dokonane po terminie, można uniknąć najwyższej kary rejestrując najem okazjonalny zgłoszenie do urzędu skarbowego i wnosząc opłatę dodatkową. Kluczowe jest jednak, aby pamiętać o obowiązku rejestracji umowy najmu w urzędzie skarbowym i nie lekceważyć stosownych przepisów. Zabezpieczy to przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły