Biznes

Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego: Wzór i rejestracja w urzędzie skarbowym po terminie

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska29.11.20237 min.
Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego: Wzór i rejestracja w urzędzie skarbowym po terminie

Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu jest obowiązkowe w celu opodatkowania przychodów z najmu. W artykule wyjaśniono kiedy, gdzie i jak zgłosić taką umowę. Omówiono również sytuację zgłoszenia po terminie wraz z możliwymi konsekwencjami. Dodatkowo zamieszczono przydatny wzór zgłoszenia do pobrania.

Kluczowe wnioski:
 • Zgłoszenia najmu okazjonalnego należy dokonać w ciągu 14 dni od zawarcia umowy
 • Zgłoszenie składa się we właściwym urzędzie skarbowym na formularzu ON-RM
 • Brak zgłoszenia umowy może skutkować karą grzywny do 720 stawek dziennych
 • Terminowe zgłoszenie pozwala uniknąć dodatkowych opłat i odsetek podatkowych
 • W artykule znajduje się wzór kompletnego zgłoszenia umowy

Kto i kiedy powinien zgłosić umowę najmu okazjonalnego

Zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego dokonuje wynajmujący w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych wynajmujących lokal (mieszkanie, dom, pokój) dla celów innych niż działalność gospodarcza. Umowę należy zgłosić nawet jeśli czynsz nie przekracza limitu zwolnienia z podatku dochodowego.

Najem okazjonalny to umowa cywilnoprawna, w której właściciel lokalu oddaje go do używania osobie fizycznej na okres nieprzekraczający 10 lat. Przychody z takiego najmu podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Stąd konieczność zgłoszenia umowy najmu do urzędu skarbowego.

Kogo nie dotyczy obowiązek zgłoszenia

Zgłoszeniu nie podlegają umowy najmu zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz umowy najmu instytucjonalnego. Z obowiązku zwolnieni są też cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce mniej niż łącznie 183 dni w roku podatkowym.

Ponadto, jeśli łączne przychody z najmu okazjonalnego nie przekraczają w roku podatkowym kwoty zwolnienia z podatku dochodowego (obecnie 85 528 zł), nie ma obowiązku zgłaszania takiej umowy najmu. Niemniej warto to zrobić z uwagi na bezpieczeństwo podatkowe.

Jak prawidłowo wypełnić zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego

Zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego należy złożyć na urzędowym formularzu ON-RM w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania wynajmującego. Można to zrobić osobiście, pocztą tradycyjną lub przez e-deklaracje.

Zgłoszenie na formularzu ON-RM jest jednocześnie oświadczeniem o wyborze opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł lub 12,5% od nadwyżki ponad tę kwotę.

W zgłoszeniu należy podać dane osobowe wynajmującego i najemcy, adres wynajmowanego lokalu oraz informacje o umowie najmu (data zawarcia, okres najmu, wysokość czynszu). Konieczne jest też wskazanie rachunku bankowego do wpłat podatku oraz oświadczenie o formie opodatkowania.

Co zrobić gdy zgłoszenie zawiera błędy

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym zgłoszeniu najmu okazjonalnego, urząd skarbowy wezwie do ich usunięcia lub uzupełnienia braków w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje, że zgłoszenie umowy najmu zostanie pozostawione bez rozpoznania.

W takiej sytuacji trzeba ponownie złożyć prawidłowo wypełnione zgłoszenie najmu. Jeśli od dnia zawarcia umowy upłynęło już 14 dni, będzie to zgłoszenie po terminie.

Czytaj więcej: Kalkulator Wysokości Zasiłku Chorobowego – Oblicz Pensję na Zwolnieniu Lekarskim i Wypłatę z L4

Rejestracja umowy najmu po terminie - procedura

Zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego po terminie 14 dni od jej zawarcia jest możliwe, choć wiąże się z konsekwencjami. Procedura rejestracji umowy po terminie jest analogiczna, jak w przypadku zgłoszenia w terminie.

Należy złożyć formularz ON-RM do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wynajmującego. We wniosku trzeba podać faktyczną datę rozpoczęcia najmu oraz dołączyć uzasadnienie przyczyny opóźnienia.

Urząd skarbowy ma prawo zweryfikować zasadność przedstawionych wyjaśnień opóźnienia. Jeśli nie zostaną uznane za niewystarczające, zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego zostanie przyjęte mimo złożenia po terminie.

Zgłoszenie umowy najmu w terminie 14 dni Bez dodatkowych konsekwencji
Zgłoszenie umowy najmu po terminie 14 dni Możliwe po uzasadnieniu przyczyny opóźnienia

Zgłoszenie umowy najmu po terminie - konsekwencje

Brak zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego lub zgłoszenie po terminie bez uzasadnionej przyczyny wiąże się z konsekwencjami. Organ podatkowy może wymierzyć karę grzywny za niedopełnienie obowiązków podatkowych.

Zgłoszenie umowy najmu po terminie (po 14 dniach od jej zawarcia) skutkuje także tym, że za okres od dnia rozpoczęcia najmu do dnia zgłoszenia umowy:

 • Nie można skorzystać z opodatkowania ryczałtowego (8,5% lub 12,5%)
 • Należy rozliczyć przychody z najmu na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej 18% i 32%

Ponadto urząd skarbowy może dodatkowo ustalić zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę, jeśli nie zostaną w terminie przekazane zaliczki na podatek za poszczególne miesiące.

Wzór zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego

Kompletny wzór formularza zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego (ON-RM) jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów do pobrania w wersji edytowalnej. Pozwala to łatwo i szybko złożyć zgłoszenie online.

We wzorze ON-RM wystarczy uzupełnić pola dotyczące stron umowy, adresu wynajmowanego lokalu, warunków najmu oraz formy opodatkowania. Zgłoszenie należy podpisać, zeskanować i wysłać przez e-deklaracje lub pocztą tradycyjną.

W razie wątpliwości przy wypełnianiu formularza, warto skorzystać z pomocy księgowego lub biura rachunkowego. Pomoże to uniknąć błędów, które mogą opóźnić rejestrację umowy najmu okazjonalnego.

Opłata skarbowa od umowy najmu okazjonalnego

Warto pamiętać, że od zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego pobierana jest opłata skarbowa. Jej wysokość wynosi 5 zł, jeśli zgłoszenie jest składane w wersji papierowej. Natomiast od zgłoszeń elektronicznych przez e-deklaracje opłata skarbowa nie jest pobierana.

Opłatę skarbową uiszcza się gotówką w kasie urzędu skarbowego lub przelewem na rachunek organu podatkowego. W tytule przelewu należy wskazać, że dotyczy on opłaty skarbowej od zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego.

Brak wniesienia 5 zł opłaty skarbowej w przypadku zgłoszenia papierowego spowoduje wezwanie przez urząd skarbowy do jej uregulowania w terminie 7 dni. Nieopłacenie w wyznaczonym terminie będzie podstawą dla organu podatkowego do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.

Podsumowanie

Artykuł omawia szczegółowo zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego - kto i kiedy ma taki obowiązek, gdzie i jak zarejestrować umowę najmu, co zrobić gdy formularz zgłoszeniowy zawiera błędy. Wyjaśniono również, jak wygląda rejestracja umowy po terminie 14 dni i z czym się to wiąże.

Ponadto w artykule zamieszczono kompletny wzór zgłoszenia najmu okazjonalnego (formularz ON-RM), gotowy do wypełnienia przez wynajmującego. Dowiesz się jak uzupełnić poszczególne pola dotyczące najmu. Omówiono także konieczność wniesienia opłaty skarbowej od zgłoszenia w wysokości 5 zł.

Przeczytasz o tym, jakie są konsekwencje braku zgłoszenia umowy najmu lub zgłoszenia po terminie - możliwe kary grzywny, wyższe opodatkowanie czy odsetki podatkowe. Poznasz zasady rozliczania przychodów z najmu okazjonalnego.

Artykuł napisany został przystępnym językiem, co pozwoli Ci łatwiej zorientować się w temacie obowiązków związanych ze zgłoszeniem umowy najmu lokalu od osoby prywatnej i uniknąć konsekwencji z tym związanych.

Najczęstsze pytania

Umowę najmu okazjonalnego lokalu należy zgłosić w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin ten liczy się od daty faktycznego rozpoczęcia najmu lokalu na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zgłoszenie najmu okazjonalnego lokalu należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wynajmującego urzędzie skarbowym, na urzędowym formularzu ON-RM.

W formularzu ON-RM trzeba podać dane osobowe stron umowy najmu, adres wynajmowanego lokalu, informacje o umowie (okres najmu, wysokość czynszu), numer rachunku bankowego i formę opodatkowania.

Tak, zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego lokalu po terminie jest możliwe po uzasadnieniu przyczyny opóźnienia. Wiąże się to jednak z konsekwencjami - wyższym opodatkowaniem i odsetkami podatkowymi.

Od zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego lokalu w formie papierowej pobiera się 5 zł opłaty skarbowej. Nie ma opłaty przy zgłoszeniu elektronicznym przez e-deklaracje.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Nadgodziny w porze nocnej - Najlepsze praktyki i porady
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
BiznesWyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku

Poznaj krok po kroku zasady wyliczania wynagrodzenia brutto i netto pracownika. Dowiedz się jak prawidłowo naliczać poszczególne składniki, jakie dokumenty są potrzebne oraz jak obliczać zaliczki na podatek.