Praca

Wzór wniosku o urlop wypoczynkowy - wniosek urlopowy pdf, wzór wniosku urlopowego, wniosek o urlop wzór do druku

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka21.01.20247 min.
Wzór wniosku o urlop wypoczynkowy - wniosek urlopowy pdf, wzór wniosku urlopowego, wniosek o urlop wzór do druku

Wzór wniosku o urlop wypoczynkowy jest niezbędnym dokumentem dla każdego pracownika, który chce uzyskać zgodę pracodawcy na zaplanowany odpoczynek. Prawidłowe sporządzenie i złożenie wniosku urlopowego gwarantuje, że nie będzie problemów z uzyskaniem urlopu w wybranym terminie.

Kluczowe wnioski:
 • Wniosek o urlop wypoczynkowy powinien zawierać dane pracownika, wnioskowany okres urlopu oraz podpis.
 • Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi przysługującego mu urlopu w danym roku kalendarzowym.
 • Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego terminu złożenia wniosku przed planowanym urlopem.
 • Odmowa udzielenia urlopu przez pracodawcę jest możliwa tylko w szczególnych przypadkach.
 • Wzór wniosku urlopowego warto pobrać z Internetu, by mieć pewność jego poprawności.

Wzór wniosku o urlop wypoczynkowy w 2023 roku

Rok 2023 niewątpliwie przyniesie wiele wyzwań, jednak warto pamiętać o tym, aby znaleźć czas także na odpoczynek i regenerację sił. Jednym ze sposobów na to jest wykorzystanie przysługującego nam urlopu wypoczynkowego. Aby móc w pełni z niego skorzystać, należy odpowiednio wcześniej złożyć u pracodawcy stosowny wniosek urlopowy.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy?

Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego powinien być złożony najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem urlopu. Oczywiście w sytuacjach nagłych czy nieprzewidzianych termin ten może ulec skróceniu, jednak zazwyczaj lepiej jest z wyprzedzeniem zaplanować swój wypoczynek i odpowiednio wcześnie poinformować o nim pracodawcę.

Pozwoli to uniknąć ewentualnych komplikacji i nieporozumień, a także spokojnie wszystko zaplanować. Dobrą praktyką jest składanie wniosków już na początku roku, aby móc potem bez problemu odebrać należny odpoczynek.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o urlop wypoczynkowy?

Wniosek o urlop wypoczynkowy jest prosty w swojej formie, jednak warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów, aby był poprawnie wypełniony. Przede wszystkim powinien zawierać następujące informacje:

 • dane personalne pracownika (imię, nazwisko, stanowisko),
 • wnioskowany okres urlopu (data od - do),
 • liczba dni urlopu,
 • podpis pracownika,
 • miejsce i data złożenia wniosku.

W niektórych firmach trzeba także wskazać, czy wnioskowany urlop wypada w dni robocze, czy weekendy lub święta. Ważna jest również akceptacja wniosku przez przełożonego, który zatwierdza termin urlopu.

Gdzie znaleźć gotowy formularz wniosku urlopowego?

Jeśli nie mamy pod ręką odpowiedniego druku firmowego, gotowy wzór wniosku o urlop wypoczynkowy znajdziemy w Internecie. Można go łatwo pobrać, wydrukować i uzupełnić ręcznie lub na komputerze. Są to uniwersalne, proste formularze, które wystarczy wypełnić w odpowiednich miejscach.

W razie wątpliwości warto oczywiście skonsultować wzór z działem kadrowo-płacowym lub przełożonym, aby mieć pewność, że wniosek jest prawidłowy i zawiera wszystkie wymagane informacje zgodne z wewnętrznymi procedurami firmy.

Czytaj więcej: Wypadek z pracy do domu: prawa pracownika, wynagrodzenie i skutki dla pracodawcy

Wymagane elementy wniosku urlopowego

Jak już wspomniano, podstawowymi elementami, które powinien zawierać wniosek o urlop, są:

Dane osobowe pracownika Imię, nazwisko, stanowisko, wydział/dział
Termin urlopu Data rozpoczęcia i zakończenia urlopu
Liczba dni urlopu Ile dni urlopu wnioskowane jest w podanym terminie
Podpis pracownika Czytelny podpis wnioskodawcy
Data i miejsce złożenia Kiedy i gdzie złożono wniosek
Zgoda przełożonego Podpis przełożonego akceptującego wniosek

W niektórych firmach konieczne mogą być także dodatkowe informacje jak np. kontakt do pracownika na czas urlopu czy wybrana osoba na zastępstwo. Najlepiej to skonsultować w swoim miejscu pracy.

Urlop wypoczynkowy - liczba dni w zależności od stażu pracy

Wzór wniosku o urlop wypoczynkowy - wniosek urlopowy pdf, wzór wniosku urlopowego, wniosek o urlop wzór do druku

Zgodnie z Kodeksem pracy, liczba dni urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi zależy od jego stażu pracy i wynosi:

 • 20 dni - przy stażu pracy do 10 lat,
 • 26 dni - przy stażu powyżej 10 lat.

Dodatkowo należy doliczyć dni ustawowo wolne od pracy w danym roku kalendarzowym.

Jak obliczyć przysługującą liczbę dni urlopu?

Aby obliczyć, ile dokładnie dni urlopu nam przysługuje w danym roku, musimy uwzględnić:

 • nasz staż pracy (do 10 lat lub powyżej 10 lat),
 • liczbę dni ustawowo wolnych w br.,
 • ewentualne dodatkowe dni urlopu przysługujące z tytułu np. niepełnosprawności.

Dopiero suma tych składników da nam faktyczną liczbę dni urlopu wypoczynkowego.

Wzór wniosku o urlop na żądanie pracownika

Oprócz standardowego urlopu wypoczynkowego, pracownikowi przysługuje również 4 dni urlopu na żądanie w każdym roku kalendarzowym. Aby z nich skorzystać, również należy napisać wniosek do pracodawcy.

Urlop na żądanie to dodatkowe 4 dni wolne od pracy, z których pracownik może skorzystać w dowolnym, wybranym przez siebie terminie. Nie wliczają się one do limitu urlopu wypoczynkowego.

We wniosku o urlop na żądanie wystarczy podać, w jakim terminie chcemy skorzystać z tego urlopu (1 dzień lub więcej) oraz dołączyć stosowny wniosek do pozostałych dokumentów kadrowych. Tak jak w przypadku standardowego urlopu, wniosek powinien zostać podpisany przez pracownika i zatwierdzony pieczątką oraz podpisem przełożonego lub pracodawcy.

Urlop bezpłatny - jak poprawnie wypełnić wniosek?

Jeśli z jakiegoś powodu potrzebujemy dłuższego okresu wolnego od pracy, który wykracza poza limit urlopu wypoczynkowego, możemy wystąpić do pracodawcy o udzielenie urlopu bezpłatnego. Jak w tym przypadku powinien wyglądać wniosek?

Przede wszystkim musi zawierać dokładne uzasadnienie, dlaczego wnioskujemy o urlop bezpłatny i w jakim okresie chcielibyśmy z niego skorzystać. Należy również dołączyć ewentualne dodatkowe dokumenty potwierdzające naszą sytuację.

We wniosku o urlop bezpłatny obowiązkowo powinny się znaleźć takie informacje, jak:

 • dane personalne pracownika,
 • okres wnioskowanego urlopu bezpłatnego (od kiedy do kiedy),
 • powód ubiegania się o taki urlop,
 • uzasadnienie konieczności otrzymania urlopu bezpłatnego,
 • podpis pracownika.

Pracodawca nie ma obowiązku udzielenia nam takiego urlopu, dlatego solidne uzasadnienie jest bardzo ważne.

Kiedy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu?

Zgodnie z prawem pracy, pracodawca co do zasady nie może odmówić udzielenia pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym. Jednak w pewnych szczególnych sytuacjach taka odmowa jest możliwa.

Do okoliczności, które mogą stanowić podstawę do odrzucenia wniosku urlopowego należą między innymi:

 • urlop w terminie uniemożliwiającym normalne funkcjonowanie firmy,
 • nieobecność kluczowych pracowników w tym samym czasie,
 • ważny projekt w firmie, który wymaga obecności pracownika,
 • zbyt późne złożenie wniosku urlopowego.

Warto jednak pamiętać, że pracodawca i tak będzie musiał udzielić nam tego urlopu w innym, możliwym terminie.

Podsumowanie

Urlop wypoczynkowy jest niezbędny, aby móc odpocząć od obowiązków zawodowych i nabrać sił do dalszej pracy. Aby skorzystać z przysługującego nam urlopu, musimy złożyć u pracodawcy formalny wniosek urlopowy. Powinien on zawierać takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu, liczba dni urlopu oraz podpis. Dobrze jest skorzystać z gotowego wzoru wniosku o urlop, który z łatwością znajdziemy w Internecie.

Przepisy określają minimalną liczbę dni urlopu wypoczynkowego w zależności od stażu pracy. Standardowo wynosi ona 20 lub 26 dni. Poza tym pracownikowi przysługują również 4 dni urlopu na żądanie rocznie. Jeśli potrzebujemy dłuższego urlopu, możemy starać się o urlop bezpłatny, przedstawiając odpowiednie uzasadnienie.

Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego, ale w pewnych wyjątkowych sytuacjach jest to dopuszczalne. Dlatego lepiej odpowiednio zaplanować swój odpoczynek i z wyprzedzeniem złożyć prawidłowo wypełniony wniosek urlopowy, co zminimalizuje ryzyko komplikacji.

Korzystając z urlopu wypoczynkowego, pamiętajmy o tym, aby zadbać o siebie i nabrać sił przed dalszą pracą. To się opłaca zarówno nam, jak i pracodawcy.

Najczęstsze pytania

Podstawowe elementy, które powinien zawierać wniosek o urlop wypoczynkowy to: dane personalne pracownika, daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu, liczba dni urlopu, podpis pracownika, data i miejsce złożenia wniosku oraz akceptacja przełożonego.

Gotowe, bezpłatne wzory wniosków o urlop wypoczynkowy można znaleźć w Internecie. Wystarczy wpisać frazę "wzór wniosku o urlop" w wyszukiwarce.

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi przysługuje: 20 dni urlopu przy stażu pracy do 10 lat lub 26 dni urlopu przy stażu powyżej 10 lat. Dodatkowo należy doliczyć dni ustawowo wolne.

Nie, w przypadku 4 dni urlopu na żądanie wystarczy podać we wniosku, kiedy chcemy wykorzystać ten urlop. Nie musimy niczego uzasadniać.

Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu np. gdy wnioskowany termin uniemożliwia normalne funkcjonowanie firmy, przy późnym złożeniu wniosku czy nieobecności kluczowych pracowników.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie - porady dla rodziców
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Ustawa o PIT - Najważniejsze zasady opodatkowania
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły