Praca

Wniosek urlop na żądanie - Jak wypełnić druk, przykładowy wzór

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka18.12.20237 min.
Wniosek urlop na żądanie - Jak wypełnić druk, przykładowy wzór

Urlop na żądanie to dodatkowy urlop pracowniczy przysługujący na mocy kodeksu pracy. Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie należy odpowiednio przygotować i złożyć pracodawcy. W artykule dowiesz się, jak poprawnie wypełnić formularz wniosku o urlop na żądanie, jakie dane powinien zawierać oraz zobaczysz przykładowy wzór takiego pisma.

Kluczowe wnioski:
 • Urlop na żądanie przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy.
 • Wniosek musi zawierać dane pracownika, datę rozpoczęcia urlopu i liczbę dni urlopu.
 • Pracodawca ma 7 dni na ustosunkowanie się do wniosku o urlop na żądanie.
 • Odmowa udzielenia urlopu na żądanie przez pracodawcę wymaga uzasadnienia.
 • Przykładowy wzór wniosku ułatwi przygotowanie własnego pisma urlopowego.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek

Wniosek o urlop na żądanie jest pismem składanym pracodawcy, w którym pracownik prosi o wyrażenie zgody na skorzystanie z przysługującego mu urlopu na żądanie. Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, należy pamiętać o kilku zasadach jego wypełniania.

Przede wszystkim wniosek musi zawierać dane identyfikujące pracownika - imię i nazwisko, stanowisko, wymiar etatu. Konieczne jest również wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu na żądanie, a także liczby dni urlopu, o które pracownik wnioskuje.

Dodatkowo, wskazane jest podanie przyczyny, dla której pracownik chce skorzystać z urlopu na żądanie. Może to pomóc w pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez pracodawcę, zwłaszcza gdy dotyczy nagłej, nieprzewidzianej sytuacji.

Pracownik powinien także wskazać, czy będzie wnioskował o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w danym roku. Dzięki temu pracodawca będzie mógł zaplanować wypłatę takiego ekwiwalentu z odpowiednim wyprzedzeniem.

Uwagi dodatkowe

Oprócz danych identyfikujących pracownika i wskazujących termin urlopu na żądanie, wniosek może zawierać także dodatkowe adnotacje. Mogą się tam znaleźć na przykład informacje, kto będzie zastępował pracownika podczas jego nieobecności lub uwagi dotyczące przekazania bieżących spraw.

Dobrą praktyką jest także zaznaczenie, czy będzie to pierwszy, drugi czy kolejny urlop na żądanie wykorzystywany w danym roku kalendarzowym. Ułatwi to pracodawcy kontrolę limitu dni urlopu na żądanie przysługującego pracownikowi.

Rodzaje urlopu na żądanie

Urlop na żądanie dzieli się na dwa rodzaje - płatny i bezpłatny. Pierwszy rodzaj przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 1/2 etatu, który przepracował minimum 6 miesięcy. Liczba dni takiego urlopu jest określona w Kodeksie pracy i wynosi 4 dni w roku kalendarzowym (przy umowie na pełen etat).

Urlop na żądanie zapewnia elastyczność i możliwość załatwienia nagłych spraw życiowych, przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia.

Drugim rodzajem jest urlop na żądanie bezpłatny. Przysługuje on pracownikom bez względu na staż pracy czy wymiar etatu. Liczba dni takiego urlopu nie jest limitowana przez Kodeks pracy. Pracownikowi przysługuje jedynie prawo do wnioskowania o taki urlop, ale pracodawca może go nie udzielić.

Różnice

Kluczowa różnica między urlopem na żądanie płatnym i bezpłatnym polega więc na tym, że ten pierwszy musi zostać udzielony przez pracodawcę na wniosek pracownika. Natomiast urlop bezpłatny pracodawca może, ale nie musi udzielić.

Inną istotną różnicą jest fakt, że za czas urlopu na żądanie płatnego pracownik zachowuje prawo do normalnego wynagrodzenia. Natomiast urlop bezpłatny jest nieodpłatny.

Czytaj więcej: Najlepsze oferty pracy za granicą bez znajomości języka - praca zagranica bez języka dla Polaków

Jak liczy się wymiar urlopu na żądanie

Wymiar urlopu na żądanie zależy od dwóch czynników - wymiaru zatrudnienia pracownika oraz jego stażu pracy u danego pracodawcy.

Okres zatrudnienia Urlop na żądanie
6 miesięcy - 1 rok 1 dzień (przy pełnym etacie)
1-10 lat 4 dni (przy pełnym etacie)
powyżej 10 lat 6 dni (przy pełnym etacie)

Jak widać w tabeli, pracownik zatrudniony na pełen etat, który przepracował u danego pracodawcy od 6 miesięcy do 1 roku, ma prawo do 1 dnia urlopu na żądanie. Jeśli jest zatrudniony na 1/2 etatu, liczba dni urlopu wyniesie 0,5.

Natomiast przy stażu pracy 1-10 lat przysługują 4 dni urlopu (przy pełnym etacie), czyli 2 dni przy 1/2 etatu. Analogicznie liczone są dni urlopu przy stażu powyżej 10 lat.

Kiedy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie

Wniosek urlop na żądanie - Jak wypełnić druk, przykładowy wzór

Pracodawca może odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie tylko w ściśle określonych przypadkach.

 • Gdy liczba pracowników przebywających już na urlopach pozbawiałaby pracodawcę możliwości prowadzenia działalności w sposób niezakłócony i efektywny.
 • Gdy wniosek pracownika został złożony zbyt późno, przez co nie ma możliwości zapewnienia zastępstwa na czas urlopu.
 • Gdy konieczność udzielenia urlopu w danym terminie spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.
 • Gdy pracownik przekroczył już dopuszczalną liczbę dni urlopu na żądanie w danym roku kalendarzowym.

W każdym z powyższych przypadków pracodawca musi pisemnie uzasadnić odmowę udzielenia urlopu na żądanie, powołując się na odpowiednie argumenty.

Termin złożenia wniosku o urlop na żądanie

Kodeks pracy określa termin, w jakim najpóźniej pracownik powinien wystąpić z wnioskiem o udzielenie mu urlopu na żądanie. Jest to 7 dni kalendarzowych przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia tego urlopu.

Oznacza to, że jeśli np. pracownik chciałby rozpocząć urlop na żądanie 15 maja, to najpóźniej do 8 maja powinien złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy.

Warto jednak pamiętać, że wcześniejsze złożenie takiego wniosku zwiększa szanse na jego pozytywne rozpatrzenie i udzielenie urlopu przez pracodawcę.

Przykładowy wzór wniosku o urlop na żądanie

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór wniosku o udzielenie urlopu na żądanie, który pomoże w przygotowaniu własnego pisma urlopowego.

Imię i nazwisko pracownika
Jan Kowalski
Miejscowość i data
Warszawa, 1 maja 2023 r.

Nazwa firmy
XYZ Sp. z o.o.
ul. Przykładowa 8
00-123 Warszawa

Dotyczy: wniosek o udzielenie urlopu na żądanie

W związku z zaistniałą sytuacją rodzinną zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu na żądanie w dniach 15-17 maja 2023 roku, w łącznym wymiarze 3 dni.

Jest to mój pierwszy wniosek o urlop na żądanie w bieżącym roku kalendarzowym.

W czasie mojej nieobecności zastępstwo pełnić będzie Pan Tomasz Nowak.

Będę wdzięczny za pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku.

Z poważaniem

Jan Kowalski
Specjalista ds. marketingu

Podsumowanie

Urlop na żądanie to dodatkowy rodzaj urlopu przysługujący pracownikom. Aby z niego skorzystać, należy złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy. W artykule wyjaśniono, jakie dane powinien zawierać wniosek o urlop na żądanie oraz omówiono dwa rodzaje takiego urlopu - płatny i bezpłatny.

Ponadto wskazano, jak oblicza się wymiar przysługującego pracownikowi urlopu na żądanie w zależności od stażu pracy i wymiaru etatu. Przedstawiono również sytuacje, kiedy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu wraz z koniecznością przedstawienia uzasadnienia.

Istotny jest także 7-dniowy termin, w jakim pracownik powinien złożyć wniosek o urlop na żądanie przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Na koniec artykuł zawiera przykładowy wzór wniosku urlopowego, który pomoże przygotować własne pismo o urlop na żądanie.

Zaprezentowane informacje pozwolą lepiej zrozumieć zasady dotyczące urlopu na żądanie i przygotować się do złożenia formalnie poprawnego wniosku o taki urlop do pracodawcy.

Najczęstsze pytania

Z urlopu na żądanie może skorzystać każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który ma co najmniej 6-miesięczny staż pracy. Urlop na żądanie przysługuje zatem zarówno na pełnym, jak i na część etatu.

Liczba dni urlopu na żądanie zależy od stażu pracy u danego pracodawcy. Przy stażu 6 miesięcy - 1 rok przysługuje 1 dzień. Przy stażu 1-10 lat jest to 4 dni. Natomiast powyżej 10 lat pracy stażu pracownikowi przysługują już 6 dni urlopu na żądanie w roku kalendarzowym.

Tak, urlop na żądanie można wykorzystać również w dni ustawowo wolne od pracy, np. święta. Nie jest to zabronione przez Kodeks pracy. Należy jednak pamiętać, że te dni wliczają się do limitu 4, 6 dni urlopu na żądanie w roku kalendarzowym.

Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie tylko z ważnych powodów - np. gdy wniosek został złożony za późno lub liczba urlopów pracowniczych zakłóciłaby tok pracy firmy. Musi jednak uzasadnić taką decyzję.

Kodeks pracy określa, że wniosek o udzielenie urlopu na żądanie musi być złożony najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia urlopu. Im wcześniej pracownik wystąpi z takim wnioskiem, tym większe ma szanse na uzyskanie zgody.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Usługi zwolnione z VAT - lista, warunki, dokumentacja
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Ochrona danych osobowych pracowników - O czym pamiętać?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły