Biznes

Wzór wypowiedzenia umowy B2B - Rozwiązanie umowy b2b wzór

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka05.01.20246 min.
Wzór wypowiedzenia umowy B2B - Rozwiązanie umowy b2b wzór

Wzór wypowiedzenia b2b to dokument, który musisz przygotować, gdy chcesz rozwiązać umowę zawartą z kontrahentem. Może się zdarzyć, że współpraca nie układa się tak, jak założyliście, a więc najlepszym rozwiązaniem będzie zakończenie kontraktu. Ważne jednak, aby zrobić to zgodnie z prawem i zapisami umowy. W tym artykule dowiesz się, jak prawidłowo wypowiedzieć umowę B2B i jakimi zasadami się przy tym kierować.

Kluczowe wnioski:
 • Wypowiedzenie umowy B2B musi zawierać określone informacje i zostać wysłane w odpowiedniej formie.
 • Terminy wypowiedzenia umowy B2B zależą od zapisów w kontrakcie lub przepisów prawa.
 • W niektórych sytuacjach możliwe jest wypowiedzenie umowy B2B ze skutkiem natychmiastowym.
 • Podstawy prawne wypowiedzenia umowy B2B regulują kodeks cywilny oraz inne akty prawne.
 • Przy wypowiadaniu umowy B2B warto zasięgnąć porady prawnika, aby uniknąć błędów.

Wzory wypowiedzenia umowy B2B na różne okoliczności

Każda umowa B2B powinna zawierać zapisy dotyczące sposobu jej rozwiązania. Niekiedy strony decydują się na współpracę na czas nieokreślony, wówczas wzór wypowiedzenia umowy b2b będzie kluczowy. W innych przypadkach kontrakt jest zawarty na określony okres i nie wymaga wypowiadania. Jednak życie składa się z nieprzewidzianych sytuacji, w których może zajść potrzeba wcześniejszego zakończenia współpracy.

Dlatego warto mieć przygotowane różne wzory wypowiedzenia umowy b2b, które będą dopasowane do konkretnych okoliczności. Np. gdy nie jesteś usatysfakcjonowany z jakości świadczonych przez kontrahenta usług, możesz skorzystać ze wzoru wypowiedzenia z powodu nienależytego wykonywania umowy. Może się też zdarzyć, że potrzebujesz rozwiązać kontrakt natychmiast - wtedy przyda ci się wzór wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

Posiadanie gotowych wzorów wypowiedzeń umów B2B z różnymi przyczynami rozwiązania ułatwi ci sprawne zakończenie współpracy. Pamiętaj jednak, żeby każde pismo było odpowiednio przygotowane i wysłane zgodnie z zapisami kontraktu oraz przepisami prawa.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy B2B?

Niezależnie od tego, z jakiego powodu zdecydujesz się na wypowiedzenie umowy B2B, twoje pismo musi spełniać określone wymogi formalne. Przede wszystkim powinno zawierać jasne i jednoznaczne oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Używaj zwrotów nie pozostawiających wątpliwości, np. "wypowiadam umowę" czy "rozwiązuję ze skutkiem natychmiastowym umowę".

Następnie musisz podać podstawę prawną wypowiedzenia. Może to być np. konkretny zapis z zawartej umowy albo przepis prawa, który daje ci możliwość jednostronnego rozwiązania kontraktu. Bez wskazania tej podstawy twoje wypowiedzenie b2b wzór może zostać zakwestionowane.

We wzorze nie może również zabraknąć szczegółowych danych obu stron umowy, tj. pełnych nazw firm, adresów, numerów NIP i REGON. Ponadto powinno się znaleźć wskazanie przyczyny wypowiedzenia - opisz zwięźle, co było powodem podjęcia takiej decyzji.

Na końcu wzoru wypowiedzenia umowy b2b określ również termin jej rozwiązania. Może to być data zgodna z zapisami kontraktu lub przepisami prawa, np. dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Możliwe jest także rozwiązanie umowy b2b wzór ze skutkiem natychmiastowym, o czym przeczytasz w dalszej części artykułu.

Czytaj więcej: Kody celne - Jak znaleźć właściwy w wyszukiwarce?

Jakie są terminy wypowiedzenia umowy B2B?

Zasady dotyczące terminów wypowiedzenia umowy B2B mogą być określone w samej umowie lub wynikać z przepisów prawa. Jeśli kontrakt zawiera zapisy na ten temat, strony muszą się do nich stosować. Przykładowo w umowie może być mowa o 30-dniowym wypowiedzeniu lub rocznym okresie wypowiedzenia.

Gdy umowa milczy na temat terminów, wówczas obowiązują regulacje prawne. Zgodnie z art. 764 Kodeksu Cywilnego, jeżeli termin wypowiedzenia nie został oznaczony, stosuje się trzymiesięczny termin wypowiedzenia przypadający na koniec kwartału kalendarzowego.

 • Oznacza to, że jeśli wypowiesz umowę B2B w marcu, to kontrakt wygaśnie z końcem czerwca.
 • Jeżeli jednak złożysz wypowiedzenie w kwietniu, umowa zakończy się dopiero z końcem września.

Warto pamiętać, że okresy wypowiedzenia umów B2B na czas określony są często krótsze niż w przypadku kontraktów na czas nieokreślony. Wszystko zależy od konkretnych zapisów umownych i postanowień prawa.

Podstawy prawne wypowiedzenia umowy B2B

Zdjęcie Wzór wypowiedzenia umowy B2B - Rozwiązanie umowy b2b wzór

Jak już wspomnieliśmy, wzór wypowiedzenia umowy b2b musi zawierać podstawę prawną rozwiązania kontraktu. Przepisy regulujące tę kwestię znajdziemy w Kodeksie Cywilnym.

Przede wszystkim ważny będzie art. 764, który stanowi, że umowę zawartą na czas nieoznaczony można wypowiedzieć na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego. Ponadto art. 765 daje możliwość wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu w sytuacjach wskazanych w kodeksie lub umowie.

Z kolei art. 543 pozwala na odstąpienie od umowy wzajemnej, jeśli jedna ze stron dopuściła się zwłoki z wykonaniem całości lub części świadczenia. Należy jednak uprzednio wyznaczyć dodatkowy termin, a po jego bezskutecznym upływie można odstąpić od umowy.

W niektórych branżach, np. usługach księgowych, obowiązują również przepisy szczególne, np. ustawa o rachunkowości. Podstawą wypowiedzenia umowy mogą być również zapisy w umowach wewnętrznych, np. regulaminie firmy.

Wypowiedzenie umowy B2B ze skutkiem natychmiastowym

Zazwyczaj po złożeniu wypowiedzenia umowa B2B wygasa z upływem określonego terminu. Zdarza się jednak, że zaistniałe okoliczności wymagają natychmiastowego rozwiązania kontraktu. Kodeks cywilny przewiduje taką możliwość w art. 755, czyli w przypadku ważnych przyczyn.

Co uznaje się za ważną przyczynę? Mogą to być poważne uchybienia kontrahenta, np. rażące naruszenie obowiązków umownych, utrata zaufania między stronami czy niewypłacalność partnera biznesowego. Masz także prawo do rozwiązania umowy b2b wzór ze skutkiem natychmiastowym, jeśli kontrakt wyraźnie wskazuje takie przesłanki.

Wypowiadając umowę B2B ze skutkiem natychmiastowym, oprócz wszystkich wymaganych elementów wzoru musisz uzasadnić, dlaczego konkretna przyczyna uzasadnia tak daleko idącą decyzję. Nie może to być błaha kwestia.

Podsumowanie

Niezależnie od przyczyny, dla której chcesz rozwiązać umowę B2B, musisz to zrobić w odpowiedni sposób. Przygotowując wzór wypowiedzenia umowy b2b lub rozwiązanie umowy b2b wzór, należy zwrócić uwagę na wszystkie wymagane elementy, takie jak podstawa prawna, termin wypowiedzenia i dane stron. Kluczowe jest również zachowanie formy pisemnej i wysłanie wypowiedzenia b2b wzór zgodnie z zapisami umowy.

W niektórych sytuacjach możliwe jest natychmiastowe rozwiązanie kontraktu, jednak przesłanki do tego muszą być rzeczywiście ważne i uzasadnione. Ogólnie rzecz biorąc, proces wypowiadania umów B2B jest skomplikowany i wymaga staranności. Dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika, aby uniknąć ewentualnych problemów i konsekwencji związanych z nieprawidłowym wypowiedzeniem.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły