Rodzina

Alimenty na pełnoletnie dziecko nie uczące się: do kiedy płacić i jak sprawdzić obowiązek alimentacyjny

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka29.11.20235 min.
Alimenty na pełnoletnie dziecko nie uczące się: do kiedy płacić i jak sprawdzić obowiązek alimentacyjny

Alimenty na dziecko pełnoletnie nie uczące się to temat, który budzi wiele wątpliwości. Wielu rodziców zastanawia się, jak długo mają obowiązek łożyć na utrzymanie dorosłego już dziecka i na jakich warunkach. W tym artykule wyjaśnimy, do kiedy trzeba płacić alimenty na pełnoletnie dziecko, jak sprawdzić, czy ono się uczy i jakie są konsekwencje zaprzestania płacenia. Poruszymy również kwestię możliwości przedłużenia alimentów mimo osiągnięcia pełnoletności przez dziecko.

Kluczowe wnioski:
 • Obowiązek alimentacyjny wygasa z chwilą ukończenia przez dziecko 18 lat lub w trakcie nauki 25 lat.
 • Można przedłużyć wypłacanie alimentów, jeśli dziecko nadal się uczy i potrzebuje wsparcia finansowego.

Alimenty na dziecko pełnoletnie

Zgodnie z prawem, obowiązek alimentacyjny rodziców wygasa, gdy dziecko osiągnie pełnoletność, czyli ukończy 18. rok życia. Jednak w pewnych przypadkach rodzice nadal są zobowiązani do łożenia na utrzymanie pełnoletniego już potomka.

Alimenty trzeba nadal płacić na dziecko pełnoletnie, jeśli kontynuuje ono naukę - na przykład w szkole średniej lub na studiach. Wówczas obowiązek alimentacyjny przedłuża się i wygasa dopiero z chwilą ukończenia nauki, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 25. roku życia.

Kiedy kończy się obowiązek płacenia alimentów?

Podsumowując, ostateczny termin wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka to:

 • ukończenie 18 lat jeśli dziecko nie kontynuuje nauki,
 • zakończenie nauki, ale nie później niż do 25. urodzin.

Oznacza to, że jeśli pełnoletnie dziecko przerywa lub kończy edukację, przestaje kwalifikować się do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych od rodziców. Wyjątkiem są sytuacje, gdy młody dorosły ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

Jak sprawdzić czy dziecko się uczy?

Aby sprawdzić czy pełnoletnie dziecko nadal pobiera naukę, a tym samym nadal kwalifikuje się do alimentów, rodzice mają prawo zażądać przedstawienia przez dziecko odpowiednich zaświadczeń:

 • zaświadczenia o pobieraniu nauki (np. z uczelni wyższej),
 • zaświadczenia o studiowaniu (np. legitymacji studenckiej).

Dokumenty te jednoznacznie poświadczą, że pełnoletnie dziecko kontynuuje naukę i może nadal liczyć na wsparcie finansowe ze strony rodziców. Odmowa przedstawienia zaświadczenia przez dziecko może skutkować zaprzestaniem wypłacania alimentów.

Przedłużenie alimentów mimo pełnoletności

W pewnych okolicznościach możliwe jest przedłużenie obowiązku alimentacyjnego w stosunku do pełnoletniego, nie uczącego się już dziecka. Tak dzieje się wtedy, gdy młody dorosły ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać i nadal potrzebuje wsparcia finansowego.

Do takich sytuacji zalicza się między innymi:

1) długotrwała choroba, 2) niezdolność do pracy z powodu niepełnosprawności.

Na przykład jeśli pełnoletnie już dziecko jest chore na cukrzycę i nie może podjąć zatrudnienia, rodzice mogą być zobowiązani do dalszego płacenia na jego utrzymanie. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy dziecko uległo wypadkowi i porusza się na wózku inwalidzkim.

Przedłużenie alimentów jest możliwe tylko wtedy, gdy stan zdrowia uniemożliwia samodzielną egzystencję młodemu dorosłemu.

Czytaj więcej: Poznaj stopnie pokrewieństwa: powinowactwo w linii prostej, krewni i powinowaci pierwszego stopnia

Co zrobić gdy dziecko nie podejmuje nauki?

Zdarza się, że mimo osiągnięcia pełnoletności dziecko nie decyduje się na kontynuowanie nauki ani podjęcie pracy. Czy w takim przypadku rodzice nadal muszą płacić alimenty?

Jeśli pełnoletnie dziecko dobrowolnie rezygnuje z dalszej edukacji i nie wykazuje chęci usamodzielnienia się, ustaje obowiązek alimentacyjny ze strony rodziców. Oznacza to, że mogą oni przestać wypłacać świadczenia na rzecz dorosłego już dziecka.

Warto jednak podkreślić, iż w polskim prawie nie ma regulacji nakazujących pełnoletniemu dziecku podjęcie nauki lub pracy. Dlatego samo zaniechanie dalszego kształcenia się przez młodego dorosłego nie zwalnia automatycznie rodziców z obowiązku łożenia na jego utrzymanie.

Jak ubiegać się o alimenty dla dziecka?

Jeśli pełnoletnie dziecko nie otrzymuje należnych mu świadczeń alimentacyjnych, może wystąpić na drogę sądową, aby uzyskać od rodziców odpowiednie fundusze. W tym celu należy złożyć pozew o alimenty wraz z uzasadnieniem potrzeby ich otrzymywania.

Konieczne będzie wykazanie przed sądem jednej z poniższych przesłanek:

 • kontynuowanie nauki w szkole lub na uczelni,
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji z powodu stanu zdrowia.

Sąd na rozprawie zweryfikuje sytuację dziecka i podejmie decyzję, czy zasądzić alimenty na jego rzecz. Jeśli pozew zostanie uznany, rodzice zostaną zobowiązani do wypłacania świadczeń według ustalonej kwoty.

Podsumowanie

Alimenty na pełnoletnie dziecko nie uczące się: do kiedy płacić i jak sprawdzić obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny rodziców wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, czyli ukończenia 18 lat. Jednak jeśli pełnoletnie już dziecko nadal się uczy, np. w szkole średniej lub na studiach, rodzice muszą nadal płacić na jego utrzymanie. Wówczas alimenty przysługują aż do zakończenia nauki lub do ukończenia 25 lat.

Aby sprawdzić, czy pełnoletnie dziecko kwalifikuje się do dalszego otrzymywania świadczeń, rodzice mogą zażądać przedstawienia przez nie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki. Jeśli dziecko przerwie lub zakończy edukację, można zaprzestać wypłacania mu alimentów.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy pełnoletni już młody dorosły ze względu na zły stan zdrowia nie jest jeszcze gotowy do samodzielności. Wówczas na drodze sądowej może dochodzić przedłużenia alimentów poza wiek 25 lat i do uzyskania możliwości utrzymania się samodzielnie.

Podsumowując, obowiązek alimentacyjny rodziców wygasa najpóźniej, gdy dziecko kończy 25 lat. Jedynie szczególne, udokumentowane okoliczności pozwalają na przedłużenie tego terminu w drodze postępowania sądowego.

Najczęstsze pytania

Obowiązek alimentacyjny wygasa zasadniczo z chwilą ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli jednak dziecko nadal się uczy, np. w szkole średniej lub na studiach, alimenty przysługują do czasu zakończenia nauki lub do ukończenia 25 lat.

Tak, rodzice mają prawo zażądać od dziecka przedstawienia zaświadczenia o pobieraniu nauki, np. z uczelni wyższej. Taki dokument poświadcza kontynuację nauki i uprawnia do dalszego otrzymywania alimentów.

Jeśli pełnoletnie już dziecko ze względu na zły stan zdrowia nie jest zdolne samodzielnie się utrzymać, możliwe jest przedłużenie alimentów poza wiek 25 lat. Musi to jednak zostać udowodnione przed sądem.

Jeśli pełnoletnie dziecko dobrowolnie rezygnuje z nauki i nie podejmuje pracy, rodzice mogą zaprzestać wypłacania alimentów. Nie ma bowiem przepisu nakazującego dalsze kształcenie się.

Jeśli rodzice uchylają się od obowiązku alimentacyjnego, pełnoletnie dziecko może złożyć pozew o alimenty do właściwego sądu rejonowego. Sąd rozpatrzy sprawę i podejmie decyzję o ewentualnym zasądzeniu alimentów.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 3.50 Liczba głosów: 4

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

1 Komentarze

Alimenty

Co w przypadku jeżeli rodzic chce zaświadczenia czy dziecko się dalej uczy a dziecko nie chce przedstawić takiego zaświadczenia tak samo jak matka co w takiej sytuacji drogi rodzic powinien zrobić z alimentami.

Polecane artykuły