Etyka

Jak postąpić gdy ojciec nie płaci alimentów - odpowiedzi na ważne pytania

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska30.11.20238 min.
Jak postąpić gdy ojciec nie płaci alimentów - odpowiedzi na ważne pytania

Gdy nie płaci alimentów, to zarówno dla dziecka, jak i rodzica opiekującego się nim, jest to bardzo trudna sytuacja. W wielu przypadkach druga strona nie wywiązuje się ze swoich obowiązków ze złej woli, lecz z powodu problemów finansowych lub życiowych. Jednak bez względu na powód, brak alimentów negatywnie wpływa na życie dziecka. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć jak sobie radzić w takiej sytuacji i jakie kroki można podjąć, aby uzyskać należne świadczenie dla dziecka.

Kluczowe wnioski:
 • Należy jak najszybciej wszcząć postępowanie przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu w sądzie.
 • Można starać się o zaliczkę alimentacyjną z opieki społecznej, jeśli spełnia się kryteria dochodowe.
 • Komornik ma obowiązek prowadzić egzekucję alimentów zgodnie z nakazem sądu.
 • Od zaległych alimentów naliczane są odsetki, więc ich suma rośnie z każdym miesiącem.
 • Warto korzystać z pomocy prawników i organizacji wspierających w takich sprawach.

Skutki braku alimentów

Brak regularnych alimentów od drugiego z rodziców może mieć bardzo negatywne skutki dla dziecka. Przede wszystkim co zrobić gdy ojciec nie płaci alimentów, wpływa na sytuację materialną i bytową małoletniego. Jeśli rodzic samotnie wychowujący potomstwo nie posiada wystarczających środków na utrzymanie, dziecko może być pozbawione podstawowych potrzeb.

Ponadto nieregularne alimenty lub ich brak oznacza chroniczny stres i poczucie krzywdy u dziecka. Może to negatywnie rzutować na jego rozwój emocjonalny i społeczny. Dziecko może czuć się mniej wartościowe, opuszczone i niekochane.

W końcu brak alimentów oznacza także ciężar finansowy po stronie rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem. Musi on udźwignąć koszty utrzymania dziecka sam, co może prowadzić do problemów materialnych i spiralnego zadłużania się.

Konsekwencje zdrowotne

Oprócz wymiaru psychologicznego i materialnego, zaniedbania ze strony jednego z rodziców mogą mieć również konsekwencje zdrowotne. Z powodu braku środków finansowych dziecko może być gorzej odżywiane, co wpływa na jego rozwój fizyczny.

Ponadto stres związany z trudną sytuacją materialną i brakiem wsparcia drugiego rodzica odbija się na odporności dziecka. W efekcie częściej choruje ono na infekcje i boryka się z dolegliwościami psychosomatycznymi.

Postępowanie przeciwko dłużnikowi

Jeśli ojciec nie placi alimentow, należy podjąć kroki prawne mające na celu wyegzekwowanie należnych świadczeń. Pierwszym etapem jest złożenie pozwu o alimenty przeciwko drugiemu rodzicowi do właściwego sądu rejonowego.

W pozwie trzeba dokładnie określić roszczenie – wysokość alimentów, których się domagamy zgodnie z potrzebami dziecka. Sąd wydaje następnie wyrok zasądzający alimenty na rzecz dziecka i zobowiązujący drugiego rodzica do płacenia ustalonej kwoty co miesiąc.

Kolejne kroki prawne

Jeśli mimo wyroku sądu dłużnik nadal nie płaci alimentów, drugi rodzic może:

 • Złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej w celu przymusowego ściągnięcia należności od dłużnika
 • Złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa niealimentacji
 • Złożyć pozew o podwyższenie zasądzonych alimentów, jeśli kwota nie wystarcza już na potrzeby dziecka

Dzięki temu rodzic może zwiększyć skuteczność działań mających na celu wyegzekwowanie należnych świadczeń alimentacyjnych dla dziecka od uchylającego się rodzica.

Czytaj więcej: Jak zostać tłumaczem przysięgłym: Przejdź przez potrzebne studia i kroki stania się profesjonalistą

Wniosek o zaliczkę alimentacyjną

co zrobić gdy ojciec nie płaci alimentów i zaległości oraz brak bieżących wpłat poważnie odbijają się na sytuacji materialnej rodziny? W takim przypadku można ubiegać się o pomoc finansową z opieki społecznej w postaci zaliczki alimentacyjnej. Jest to comiesięczne świadczenie wypłacane przez gminy.

Zaliczka alimentacyjna w 2023 r. wynosi maksymalnie 500 zł miesięcznie w przypadku dzieci do ukończenia 5. roku życia i 600 zł dla starszych dzieci.

Aby otrzymać zaliczkę alimentacyjną, trzeba złożyć wniosek w ośrodku pomocy rodzinie w swojej gminie wraz z wymaganymi dokumentami. Są to między innymi:

- wyrok sądu zasądzający alimenty na rzecz dziecka - zaświadczenia o dochodach rodziny z ostatnich 3 miesięcy
- dokumenty potwierdzające bezskuteczność egzekucji alimentów - zaświadczenia ze szkoły lub uczelni o kontynuowaniu nauki przez dziecko

Zaliczka nie przysługuje, jeśli dochód rodziny przekracza 725 zł (netto) na osobę. Dodatkowo muszą być spełnione warunki zamieszkiwania i nauki dziecka w Polsce.

Egzekucja komornicza

Kolejnym etapem po uzyskaniu wyroku zasądzającego alimenty, ale nieotrzymywaniu pieniędzy od dłużnika alimentacyjnego, jest egzekucja komornicza. Polega na przymusowym ściągnięciu należności z dochodów, rachunków i majątku dłużnika przez komornika sądowego.

Aby wszcząć egzekucję alimentów należy:

 1. Złożyć wniosek o egzekucję do komornika sądowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika
 2. Do wniosku załączyć tytuł wykonawczy w postaci wyroku sądu zasądzającego alimenty
 3. Wpłacić opłatę egzekucyjną (30-40 zł w większości przypadków)

Komornik ma ustawowy obowiązek podjąć czynności egzekucyjne w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. W praktyce postępowanie może jednak trwać nawet kilka miesięcy.

Działania komornika

Komornik poszukuje majątku i źródeł dochodu dłużnika, które mogą podlegać zajęciu. Następnie kieruje do niego wezwanie do dobrowolnej wpłaty zaległości pod rygorem egzekucji. Gdy dłużnik nadal uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, komornik przystępuje do czynności egzekucyjnych.

Dopłaty z funduszu alimentacyjnego

Jeśli egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna, a sytuacja materialna rodziny jest trudna, można starać się o comiesięczne dopłaty z funduszu alimentacyjnego. Jest to forma pomocy dla dzieci alimentowanych z budżetu państwa w przypadku całkowitego lub częściowego braku alimentów od rodzica.

co zrobić gdy ojciec nie płaci alimentów? Aby uzyskać dopłaty trzeba spełnić kryteria dochodowe (na osobę w rodzinie nie więcej niż 725 zł netto) oraz złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta wraz z wymaganymi załącznikami. Są nimi:

 • wyrok sądu orzekający alimenty
 • zaświadczenia komornika o bezskutecznej egzekucji
 • zaświadczenia z PUP o statusie bezrobotnego egzekwowanego rodzica

Wysokość comiesięcznej dopłaty to zryczałtowana kwota, która aktualnie wynosi maksymalnie 500 zł na dziecko. Dopłaty wypłacane są do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat lub w przypadku kontynuowania nauki do 25. roku życia.

Odsetki za opóźnienie w zapłacie

Oprócz bieżących alimentów koniecznych do utrzymania dziecka, często od drugiego rodzica należą się również zaległe alimenty oraz odsetki za opóźnienie w płatnościach. Te ostatnie liczone są od każdej zaległej raty alimentacyjnej, jeśli opóźnienie w zapłacie wynosi co najmniej miesiąc.

Wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych jest różna w zależności od okresu. Aktualnie wynoszą one 13% w skali roku. Oznacza to w uproszczeniu, że za każdy miesiąc opóźnienia nalicza się 1,08% odsetek od kwoty zaległości.

Odsetki od nieuregulowanych alimentów rosną więc z każdym miesiącem i mogą osiągać wysokie wartości przy długotrwale zalegających zobowiązaniach alimentacyjnych. Dlatego tak ważne jest jak najszybsze występowanie na drogę sądową celem wyegzekwowania należności.

Podsumowanie

Brak alimentów od drugiego rodzica to bardzo trudna sytuacja dla dziecka i opiekuna. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć co zrobić gdy ojciec nie płaci alimentów. Przede wszystkim trzeba jak najszybciej podjąć kroki prawne, składając pozew o alimenty dla dziecka do sądu rodzinnego. Gdy mimo wyroku ojciec nie placi alimentow, można skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika.

Jeśli wszystkie próby wyegzekwowania alimentów od dłużnika są bezskuteczne, można starać się o pomoc finansową z opieki społecznej. Są to zaliczka alimentacyjna wypłacana przez gminę lub comiesięczne dopłaty z funduszu alimentacyjnego. Warunkiem ich otrzymania jest trudna sytuacja materialna rodziny i spełnienie kryteriów dochodowych.

Oprócz bieżących alimentów, od drugiego rodzica można dochodzić również wypłaty zaległych rat, od których naliczane są odsetki za każdy miesiąc opóźnienia. Im szybciej złoży się pozew o alimenty, tym niższe będą ewentualne zaległości do uregulowania w przyszłości przez dłużnika.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym artykule pomogą Ci podjąć odpowiednie kroki prawne, aby zapewnić dziecku należne mu świadczenie alimentacyjne od drugiego rodzica.

Najczęstsze pytania

W przypadku problemów z regularnym otrzymywaniem alimentów lub ich całkowitym braku, należy jak najszybciej wystąpić na drogę sądową, składając pozew o alimenty. Im dłużej czekamy, tym wyższe mogą być zaległości i trudniejsza sytuacja materialna dziecka.

Należy przedstawić wyrok sądu orzekający alimenty na rzecz dziecka oraz wszelkie dokumenty świadczące o nieuregulowanych płatnościach. Mogą to być potwierdzenia przelewów, historie operacji na rachunku bankowym czy zaświadczenia komornika o bezskuteczności egzekucji.

Nie. Alimenty są prawem dziecka, a nie rodzica sprawującego opiekę. Tylko sąd może zwolnić lub ograniczyć obowiązek alimentacyjny rodzica, jeśli strony same się na to godzą.

Odsetki naliczane są od każdej raty alimentacyjnej, której płatność jest opóźniona o co najmniej miesiąc. Ich wysokość uzależniona jest od aktualnych przepisów i okresu opóźnienia liczonego w miesiącach.

Można zwrócić się o bezpłatną poradę do ośrodków pomocy społecznej, poradni prawnych lub organizacji wspierających osoby ubiegające się o alimenty (np. fundacje samotnych matek).

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Nadgodziny w porze nocnej - Najlepsze praktyki i porady
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły