Prawo

Przerwa w wykonywaniu kary - co to oznacza i jakie są konsekwencje?

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki18.12.20236 min.
Przerwa w wykonywaniu kary - co to oznacza i jakie są konsekwencje?

Przerwa w wykonywaniu kary to sytuacja, gdy skazany przestaje odbywać karę pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności z różnych przyczyn. Ma to istotne konsekwencje prawne. Warto zatem wiedzieć, czym dokładnie jest przerwa w karze, kiedy może wystąpić i jakie niesie ze sobą skutki.

Kluczowe wnioski:
 • Przerwa w karze może być spowodowana np. chorobą skazanego lub zbiegiem kar.
 • Przerwa może trwać od kilku dni do kilku lat, zależnie od przyczyny.
 • W czasie przerwy karz się nie odbywa, więc ulega ona wydłużeniu o ten okres.
 • Jeśli przerwa jest zbyt długa, może dojść do przedawnienia wykonania kary.
 • Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, warto jak najszybciej powrócić do odbywania kary po ustaniu przyczyn przerwy.

Przerwa w wykonywaniu kary - definicja

Przerwa w wykonywaniu kary to sytuacja, w której osoba skazana na karę pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności przestaje tę karę odbywać na pewien okres.

Może to być spowodowane różnymi czynnikami, np. stanem zdrowia skazanego uniemożliwiającym dalsze odbywanie kary w zakładzie karnym czy też zbiegiem kilku orzeczonych kar.

Niezależnie od przyczyny, przerwa w odbywaniu kary pociąga za sobą określone konsekwencje prawne, o czym warto pamiętać.

Przerwa w wykonywaniu kary dotyczy zarówno kary pozbawienia wolności, czyli pobytu w zakładzie karnym, jak i kary ograniczenia wolności odbywanej poza więzieniem np. w formie prac społecznie użytecznych.

Kiedy może dojść do przerwy w karze?

Do przerwy w odbywaniu kary może dojść z kilku powodów, między innymi gdy:

 • Stan zdrowia skazanego wymaga leczenia szpitalnego lub sanatoryjnego.
 • U kobiety skazanej wystąpiła ciąża lub urodziło się dziecko.
 • Zaistniał przypadek siły wyższej, który uniemożliwia kontynuowanie kary (np. klęska żywiołowa).
 • Zbiegły się 2 lub więcej orzeczonych kar (np. pozbawienia wolności i ograniczenia wolności).

W każdym z tych przypadków sąd może zdecydować o przerwaniu aktualnie odbywanej kary na określony czas. Dotyczy to zarówno osób przebywających w zakładzie karnym, jak i odbywających karę ograniczenia wolności.

Jak długo może trwać przerwa w karze?

Długość przerwy w wykonywaniu kary jest różna w zależności od jej przyczyn. Może to być zarówno kilka dni np. gdy chodzi o krótkotrwałą chorobę skazanego, jak i nawet kilka lat.

Przykładowo w razie długotrwałej ciężkiej choroby uniemożliwiającej pobyt w zakładzie karnym, przerwa może trwać przez cały okres leczenia i rekonwalescencji. Podobnie, jeśli skazana urodziła dziecko lub ma małe dziecko wymagające opieki.

Przyczyna przerwy w karze Max. długość przerwy
Choroba skazanego Do czasu wyleczenia
Ciąża lub małe dziecko Do 3 lat
Siła wyższa Przez czas jej trwania
Zbieg kar Do wykonania wcześniejszej kary

Jak widać, okres przerwy w karze może być bardzo zróżnicowany - od kilkudniowego do kilkuletniego.

Czytaj więcej: Jak Złożyć Oświadczenie o Odrzuceniu Spadku w Imieniu Małoletniego: Wniosek, Zgoda i Wzór

Jakie skutki niesie za sobą przerwa w karze?

Podstawowym skutkiem przerwania kary jest wstrzymanie jej biegu (wykonywania) na pewien czas. Oznacza to, że okres przerwy nie jest zaliczany do odbycia kary.

Innymi słowy, jeśli np. skazany na 2 lata więzienia "wyszedł" na pół roku przerwy z powodu choroby, to po powrocie do zakładu karnego będzie musiał nadal odbyć pełne 2 lata kary. Okres przerwy (pół roku) nie jest uznawany za odbytą karę.

Należy podkreślić, że przerwa w wykonywaniu kary nie oznacza umorzenia ani zmniejszenia wymiaru kary. Po ustaniu przyczyn uniemożliwiających odbywanie kary, skazany ma obowiązek do niej powrócić w pełnym zakresie.

Co więcej, zbyt długotrwała przerwa w karze może doprowadzić do jej przedawnienia. Dzieje się tak, gdy okres przerwy przekroczył maksymalny dopuszczalny czas i zgodnie z przepisami kara ulega przedawnieniu.

Dlatego po zakończeniu np. leczenia czy opieki nad dzieckiem, które były powodem przerwy w karze, skazany powinien jak najszybciej wrócić do jej odbywania. Pozwoli mu to uniknąć negatywnych konsekwencji przedawnienia kary.

Kiedy następuje przedawnienie przerwanej kary?

Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym, przedawnieniu ulega kara pozbawienia wolności, jeżeli od przerwania jej wykonywania upłynęło:

 • 10 lat - w razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności,
 • 5 lat - w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
 • 3 lata - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat.

W przypadku kary ograniczenia wolności okres przedawnienia jest krótszy i wynosi 2 lata od przerwania jej wykonywania, niezależnie od pierwotnego wymiaru.

Oznacza to, że jeśli np. z powodu choroby nastąpiła 2-letnia przerwa w odbywaniu orzeczonej kary 5 lat pozbawienia wolności, to skazany po wyzdrowieniu ma maksymalnie kolejne 3 lata na dobrowolny powrót do więzienia. W przeciwnym razie karę uzna się za przedawnioną.

Podsumowanie

Przerwa w wykonywaniu kary - co to oznacza i jakie są konsekwencje?

Przerwa w wykonywaniu kary to czasowe wstrzymanie odbywania kary pozbawienia lub ograniczenia wolności z różnych, niezależnych od skazanego przyczyn. Może to być choroba, opieka nad dzieckiem czy zbieg kar. Choć przerwa nie oznacza umorzenia kary, warto wrócić do jej odbywania po ustaniu przeszkód, aby uniknąć przedawnienia.

Okres przerwy w karze jest zróżnicowany w zależności od jej przyczyny – od kilku dni do nawet kilku lat. Jednak ten czas nie jest zaliczany jako odbyta kara. Oznacza to konieczność powrotu do odbywania pełnego pierwotnego wymiaru kary po ustaniu przyczyn przerwy.

Negatywną konsekwencją zbyt długiej przerwy w karze może być jej przedawnienie, czyli wygaśnięcie obowiązku dalszego odbywania kary. Dlatego po ustąpieniu choroby, zakończeniu opieki nad dzieckiem etc. należy jak najszybciej wrócić do odbywania pozostałej kary.

Przepisy określają maksymalne terminy, po których - w przypadku niepodjęcia przerwanej kary - dochodzi do jej przedawnienia. Dla kary pozbawienia wolności jest to od 3 do 10 lat, a dla kary ograniczenia wolności 2 lata od przerwania jej wykonywania.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.