Praca

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego - Wzór i prośba o urlop bezpłatny

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska18.01.20246 min.
Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego - Wzór i prośba o urlop bezpłatny

Wniosek o bezpłatny urlop to dokument, który pracownik składa do pracodawcy, aby uzyskać zgodę na nieodpłatną przerwę w wykonywaniu obowiązków służbowych. W artykule wyjaśnimy, czym jest urlop bezpłatny, kiedy można go otrzymać, jak poprawnie napisać wniosek o udzielenie bezpłatnego urlopu oraz jakie dokumenty należy do niego dołączyć.

Kluczowe wnioski:
 • Urlop bezpłatny to przerwa w pracy udzielana na prośbę pracownika.
 • Wniosek o urlop bezpłatny należy złożyć na piśmie do pracodawcy.
 • We wniosku trzeba podać powód ubiegania się o urlop.
 • Do wniosku dobrze dołączyć dokumenty potwierdzające powód urlopu.
 • Pracodawca nie ma obowiązku udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego.

Jak poprawnie napisać wniosek o bezpłatny urlop

Aby poprawnie napisać wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jego formę i treść. Wniosek musi zawierać konkretne informacje pozwalające pracodawcy podjąć decyzję.

We wniosku o urlop bezpłatny powinny znaleźć się następujące elementy:

 • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, stanowisko),
 • dane pracodawcy,
 • prośba o udzielenie urlopu bezpłatnego na określony czas (daty),
 • uzasadnienie prośby,
 • data i podpis wnioskodawcy.

Wniosek należy napisać w oficjalnym, kulturalnym tonie. Nie powinien być zbyt rozwlekły, lecz zwięzły i na temat.

Uzasadnienie wniosku o bezpłatny urlop

Kluczowym elementem wniosku o urlop bezpłatny jest uzasadnienie prośby. To od niego w dużej mierze zależy, czy pracodawca zgodzi się udzielić pracownikowi nieodpłatnej przerwy w pracy.

Najczęstsze powody ubiegania się o urlop bezpłatny to:

 • ważne sprawy rodzinne,
 • problemy zdrowotne – leczenie, rehabilitacja,
 • sprawowanie opieki nad chorym członkiem rodziny,
 • wyjazd za granicę w celach prywatnych lub zdrowotnych.

W uzasadnieniu wniosku o urlop bezpłatny warto powołać się na odpowiednie przepisy prawa pracy. Można też dołączyć dokumenty potwierdzające przyczynę prośby, np. zaświadczenie lekarskie.

Kiedy wnioskować o bezpłatny urlop pracownika

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego pracownik powinien złożyć odpowiednio wcześniej, aby pracodawca miał czas na jego rozpatrzenie i podjęcie decyzji. Nie ma tu sztywnych terminów określonych w Kodeksie pracy.

Warto jednak pamiętać o kilku zasadach:

- urlop trwający do 1 miesiąca - wniosek należy złożyć z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem
- urlop powyżej 1 miesiąca do 1 roku - wniosek z miesięcznym wyprzedzeniem

Im dłuższy urlop bezpłatny planuje pracownik, tym wcześniej powinien o niego wystąpić do pracodawcy.

Czytaj więcej: Efektywne metody na napisanie oferty pracy - o czym pamiętać, przykład, ogłoszenie o pracę

Wzór wniosku o udzielenie bezpłatnego urlopu

Wzór wniosku o urlop bezpłatny może przybrać dowolną formę, ponieważ Kodeks pracy nie precyzuje tu żadnych sztywnych wytycznych co do treści czy formy. Niemniej jednak warto trzymać się pewnych zasad, aby ułatwić pracodawcy procedurę i zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie prośby.

Najlepiej posłużyć się gotowym szablonem wniosku o urlop bezpłatny, uzupełniając go jedynie o swoje dane, termin urlopu i powód ubiegania się o niego.

Szablon takiego dokumentu znajdziemy w internecie. Może mieć on formę pisma skierowanego do dyrektora firmy lub bezpośredniego przełożonego. Zawiera wszystkie niezbędne informacje, które powinny znaleźć się we wniosku o urlop bezpłatny.

Gdzie znaleźć wzór wniosku o urlop bezpłatny

Gotowe wzory wniosków o urlop bezpłatny dostępne są m.in. na stronach:

 • biznes.gov.pl
 • poradnikprzedsiebiorcy.pl

Często wzory takich pism zamieszczone są też na firmowych stronach internetowych. Warto więc sprawdzić, czy nasz pracodawca nie udostępnił już gotowego formularza wniosku, z którego możemy skorzystać.

Co powinien zawierać wniosek o urlop bezpłatny

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego - Wzór i prośba o urlop bezpłatny

Aby wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego spełniał swoją rolę, powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje potrzebne pracodawcy do podjęcia decyzji.

Oprócz danych osobowych wnioskodawcy oraz pracodawcy, we wniosku muszą znaleźć się:

 • Termin, na jaki pracownik wnioskuje o urlop bezpłatny – daty od-do.
 • Powód ubiegania się o urlop – uzasadnienie wniosku.
 • Data i podpis pracownika.

Dobrą praktyką jest też powołanie się na podstawę prawną prośby, czyli art. 174 Kodeksu pracy regulujący zasady udzielania urlopów bezpłatnych.

Podstawa prawna wniosku o urlop bezpłatny

Podstawą prawną ubiegania się przez pracownika o urlop bezpłatny jest art. 174 kp stanowiący, że z takiego urlopu udziela się w celu „załatwienia spraw osobistych”.

Wskazanie tego przepisu we wniosku o urlop bezpłatny podkreśla nasze uprawnienie do wystąpienia z taką prośbą. Jednocześnie zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie podania przez pracodawcę.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o urlop

Wniosek o urlop bezpłatny nie wymaga dołączania żadnych dodatkowych dokumentów. Jednak w niektórych przypadkach ich załączenie zwiększa szansę na udzielenie nam takiego urlopu przez pracodawcę.

Przede wszystkim, jeśli powodem prośby o urlop bezpłatny są:

 • problemy zdrowotne – do wniosku dołączamy zaświadczenie lekarskie, kartę informacyjną z pobytu w szpitalu lub inną dokumentację medyczną
 • ważne sprawy rodzinne, np. konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny – możemy dostarczyć odpowiednie zaświadczenia lekarskie potwierdzające tę sytuację.

Jakie są konsekwencje bezpłatnego urlopu

Decydując się na urlop bezpłatny, musimy mieć świadomość jego konsekwencji zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy.

Najważniejsze z nich to:

 • Brak wynagrodzenia za czas urlopu bezpłatnego.
 • Przerwa w naliczaniu wszystkich świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, jak urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe czy odprawy.
 • Możliwe opóźnienie awansu i wzrostu wynagrodzenia.
 • Konieczność zapewnienia zastępstwa przez pracodawcę.

Mimo tych konsekwencji, urlop bezpłatny może być jedynym wyjściem w ważnych życiowych sytuacjach. Dlatego warto dobrze przemyśleć i uzasadnić wniosek o taki urlop składany do pracodawcy.

Podsumowanie

We wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o możliwość nieodpłatnej przerwy w wykonywaniu obowiązków służbowych. Aby taki wniosek został rozpatrzony pozytywnie, powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, a przede wszystkim precyzyjne wskazanie terminu urlopu oraz merytoryczne uzasadnienie prośby.

Pracownik mający zamiar wystąpić z wnioskiem o urlop bezpłatny, powinien zrobić to odpowiednio wcześniej. W przypadku krótkich, kilkudniowych urlopów wystarczy dwutygodniowe wyprzedzenie. Jeśli jednak chcemy wnioskować o dłuższą, kilkumiesięczną przerwę w pracy, wniosek należy złożyć z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

We wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego dobrą praktyką jest powołanie się na podstawę prawną, czyli art. 174 Kodeksu Pracy regulujący tę kwestię. W niektórych przypadkach warto również dołączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające zasadność prośby, np. zaświadczenie lekarskie.

Mimo że urlop bezpłatny wiąże się z pewnymi konsekwencjami, jak brak wynagrodzenia czy przerwa w naliczaniu świadczeń urlopowych, może być jedynym rozwiązaniem w ważnych życiowych sytuacjach. Dlatego przygotowując wniosek, warto dobrze go uzasadnić i przedstawić jako najlepsze wyjście zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły