Prawo

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne druki oraz Wniosek ZNP 7

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak16.01.20246 min.
Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne druki oraz Wniosek ZNP 7

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne to formularz, który należy złożyć, aby ubiegać się o pomoc finansową na cele rehabilitacyjne. Może on dotyczyć zarówno osób indywidualnych, jak i wniosków składanych przez ZNP w imieniu nauczycieli i pracowników oświaty. Prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku jest kluczowe, aby otrzymać wsparcie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wyjazd na turnus czy koszty dojazdu na rehabilitację.

Kluczowe wnioski:
 • Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne może złożyć osoba niepełnosprawna lub ZNP w jej imieniu
 • Należy go prawidłowo wypełnić, podać wszystkie wymagane informacje i dołączyć odpowiednie załączniki
 • Wniosek składa się do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do ZNP
 • Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja formalna i merytoryczna
 • Pieniądze z refundacji mogą zostać przeznaczone na cele rehabilitacyjne

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne - kto może złożyć

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne mogą złożyć osoby niepełnosprawne, które chcą ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z rehabilitacją. Mogą to być zarówno dorośli, jak i dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

O świadczenie rehabilitacyjne mogą wnioskować:

 • osoby niepełnosprawne
 • rodzice lub opiekunowie prawni dzieci niepełnosprawnych
 • ZNP w imieniu nauczycieli i pracowników oświaty

Nie ma ograniczeń co do liczby składanych wniosków. Można więc ubiegać się o pomoc finansową na cele rehabilitacyjne raz lub kilka razy w roku.

Kiedy ZNP może złożyć wniosek

Związek Nauczycielstwa Polskiego pomaga nauczycielom i innym pracownikom oświaty w ubieganiu się o świadczenia rehabilitacyjne. Wniosek ZNP 7 dotyczy konkretnie dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

ZNP może złożyć wniosek w imieniu uprawnionego pracownika oświaty na podstawie odpowiedniego upoważnienia. Wymagane jest również orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Prawidłowe wypełnienie wniosku to podstawa do otrzymania dofinansowania. Warto więc poświęcić czas na dokładne i czytelne uzupełnienie wszystkich wymaganych pól.

Na wniosku powinny znaleźć się następujące informacje:

 • dane osobowe wnioskodawcy
 • dane przedstawiciela ustawowego w przypadku osoby niepełnoletniej
 • rodzaj niepełnosprawności
 • cel wykorzystania środków z dofinansowania
 • wnioskowana kwota dofinansowania

Należy pamiętać o czytelnym podpisie i własnoręcznym wypełnieniu wniosku. To ułatwi jego szybką weryfikację.

Gdzie znaleźć formularz wniosku

Gotowe formularze wniosków o świadczenie rehabilitacyjne można znaleźć w wielu miejscach:

 • na stronie internetowej powiatowego centrum pomocy rodzinie
 • na stronie internetowej urzędu gminy lub miasta
 • na stronie ZUS
 • na stronie ZNP
 • w wersji papierowej w siedzibie PCPR lub ZNP

Dzięki temu łatwo pobrać odpowiedni formularz i go wydrukować przed złożeniem wniosku.

Czytaj więcej: Jak Złożyć Oświadczenie o Odrzuceniu Spadku w Imieniu Małoletniego: Wniosek, Zgoda i Wzór

Co powinien zawierać wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Aby wniosek o świadczenie rehabilitacyjne przeszedł pozytywną weryfikację, powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy.

Są to między innymi:

 1. dane personalne wnioskodawcy;
 2. rodzaj niepełnosprawności;
 3. cel wykorzystania środków;
 4. wysokość wnioskowanej pomocy;
 5. termin i okres, na jaki ma być przyznane świadczenie rehabilitacyjne;
 6. informację o wcześniej przyznanych środkach publicznych.

Oprócz tego należy dołączyć wymagane załączniki, np. kopię orzeczenia o niepełnosprawności, oferty cenowe na sprzęt rehabilitacyjny, zaświadczenie lekarskie.

Przykładowy wniosek

Poniżej zamieszczamy przykładowy wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, dzięki któremu łatwiej zrozumieć jego budowę i wymagane elementy.

Imię i nazwisko wnioskodawcy Jan Kowalski
PESEL 83051512345
Adres zamieszkania ul. Słoneczna 5, 01-100 Warszawa

[dalej w tabeli umieszczamy pozostałe dane i informacje]

Kiedy można ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne ZNP

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne druki oraz Wniosek ZNP 7

Związek Nauczycielstwa Polskiego udziela pomocy socjalnej osobom uprawnionym na podstawie ustawy o związkach zawodowych. W ramach tej działalności ZNP przyznaje świadczenia rehabilitacyjne dla nauczycieli, wychowawców i innych pracowników oświaty.

Świadczenia ZNP mają formę częściowego refundowania poniesionych kosztów rehabilitacji.

O taką pomoc można ubiegać się przez cały rok, jednak zazwyczaj ZNP wyznacza 2 terminy składania wniosków w danym roku szkolnym. Są to:

 • od 1 do 30 września
 • od 1 lutego do 31 marca

Warto zapoznać się z regulaminem przyznawania takich świadczeń przez terenową jednostkę ZNP, aby znać dokładne terminy obowiązujące w danym regionie.

Co może obejmować refundacja

Ze środków ZNP można otrzymać dofinansowanie m.in.:

 • zakupu leków i wyrobów medycznych
 • zabiegów rehabilitacyjnych i kuracji
 • wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne
 • przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

Maksymalna wysokość dofinansowania zależy od możliwości finansowych danej jednostki ZNP.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o świadczenie rehabilitacyjne

Wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego należy przedstawić wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zasadność prośby o pomoc finansową.

Są to przede wszystkim:

 1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 2. zaświadczenie lekarskie określające stan zdrowia
 3. kosztorys lub faktury wystawione na zakupione wyroby medyczne lub usługi rehabilitacyjne
 4. oferty cenowe na sprzęt rehabilitacyjny, który ma być dofinansowany

Jeśli wniosek składa ZNP, dodatkowo potrzebne jest upoważnienie udzielone organizacji związkowej przez osobę uprawnioną do pomocy.

Im więcej załączników potwierdzających zasadność prośby o świadczenie rehabilitacyjne, tym sprawniej przebiegnie weryfikacja wniosku i tym większe szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Podsumowanie

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne to szansa na uzyskanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na cele związane z rehabilitacją zdrowotną. Można ubiegać się o takie świadczenie samodzielnie lub za pośrednictwem ZNP, składając tzw. wniosek ZNP 7. Niezbędne jest spełnienie kryteriów uprawniających do starania się o takie wsparcie.

Kluczowe jest prawidłowe wypełnienie odpowiedniego formularza wniosku i przedstawienie wymaganych załączników, np. aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Zarówno osoby indywidualne, jak i ZNP muszą stosować się do wytycznych programu. Warto zapoznać się ze szczegółowymi zasadami ubiegania się o środki.

Świadczenia rehabilitacyjne mogą obejmować dofinansowanie m.in. wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, zakupu sprzętu czy leków. Refundacją objęta jest zazwyczaj część poniesionych kosztów, stąd istotny jest wkład własny osoby uprawnionej. Program ma na celu poprawę jakości życia osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Wnioskowanie o pomoc finansową na cele rehabilitacyjne jest procesem wieloetapowym. Należy uważnie przejść przez kolejne kroki, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Może to przynieść konkretne korzyści w postaci dofinansowania koniecznego leczenia czy sprzętu rehabilitacyjnego.

Najczęstsze pytania

O świadczenie rehabilitacyjne mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające odpowiednie orzeczenie lub stopień niepełnosprawności. W przypadku dzieci wniosek składają rodzice lub opiekunowie prawni.

Świadczenie rehabilitacyjne może refundować m.in. wydatki na turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, zabiegi rehabilitacyjne, kuracje czy leki. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa się w powiatowym centrum pomocy rodzinie lub w terenowej jednostce ZNP, jeśli składany jest za pośrednictwem związku zawodowego.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, oferty cenowe na sprzęt rehabilitacyjny, który ma być dofinansowany.

Po złożeniu wniosku jest on weryfikowany formalnie i merytorycznie. Jeśli brakuje jakichś dokumentów, wnioskodawca jest wzywany do ich uzupełnienia. Następnie podejmowana jest decyzja o przyznaniu świadczenia.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Usługi zwolnione z VAT - lista, warunki, dokumentacja
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Ochrona danych osobowych pracowników - O czym pamiętać?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.