Prawo

Co wchodzi w skład spadku i co nie - wyjaśnienie mas spadkowych

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska30.12.20237 min.
Co wchodzi w skład spadku i co nie - wyjaśnienie mas spadkowych

Co wchodzi w skład spadku to jedno z kluczowych pytań, na które muszą sobie odpowiedzieć spadkobiercy zmarłego. W skład masy spadkowej wchodzą wszelkie przedmioty materialne i niematerialne, które należały do zmarłego w momencie jego śmierci. Warto jednak pamiętać, że nie wszystko, co formalnie należało do spadkodawcy, będzie podlegało dziedziczeniu.

Kluczowe wnioski:
 • Do spadku wchodzą rzeczy ruchome i nieruchomości należące do zmarłego.
 • W skład spadku wchodzą również długi spadkodawcy, które przechodzą na spadkobierców.
 • Spadkobiercy dziedziczą prawa autorskie oraz majątkowe zmarłego.
 • Ze spadku wyłączone są np. świadczenia z ubezpieczeń czy odprawa pośmiertna.
 • Należy dokładnie sprawdzić, co wchodzi w skład masy spadkowej, by uniknąć nieporozumień.

Co wchodzi w skład spadku po zmarłym

Śmierć bliskiej osoby to zawsze trudny moment. Oprócz żałoby i smutku, musimy zająć się także formalnościami związanymi ze spadkiem. Warto wiedzieć, co wchodzi w skład spadku, aby sprawnie przeprowadzić proces spadkowy.

W skład masy spadkowej wchodzą wszelkie prawa majątkowe, które przysługiwały zmarłemu. Są to między innymi:

 • nieruchomości (mieszkania, domy, działki),
 • ruchomości (meble, biżuteria, samochody),
 • oszczędności (gotówka, akcje, obligacje),
 • wierzytelności (należności innych osób wobec zmarłego).

Spadkobiercy przejmują również długi spadkodawcy. Oznacza to konieczność spłaty zaciągniętych przez niego kredytów czy pożyczek.

Wyjątki

Istnieją jednak składniki majątku, które nie wchodzą w skład spadku. Należą do nich na przykład:

 • świadczenia z ubezpieczeń na życie,
 • odprawa pośmiertna z zakładu pracy,
 • renty, emerytury, zasiłki.

Te pieniądze otrzymują bezpośrednio uprawnione do tego osoby, a nie spadkobiercy.

Rzeczy należące do spadkodawcy w momencie śmierci

Kluczowe znaczenie przy ustalaniu co wchodzi w skład spadku ma moment śmierci spadkodawcy. To wtedy "zamraża się" stan jego majątku. Wszystko co posiadał w chwili zgonu (nieruchomości, rzeczy ruchome, pieniądze, akcje itd.) wchodzi w skład spadku.

Czasem zdarzają się sytuacje, gdy spadkodawca tuż przed śmiercią podarował komuś np. samochód lub przepisał mieszkanie. Wówczas te rzeczy nie wchodzą już w skład spadku, bo przestały być jego własnością przed zgonem.

Przykłady

Oto kilka przykładów majątku wchodzącego i niewchodzącego w skład spadku:

Wchodzi w skład spadku Nie wchodzi w skład spadku
- dom, w którym mieszkał zmarły - polisa ubezpieczeniowa na życie
- samochód będący jego własnością - wypłata z III filaru emerytalnego
- rachunek bankowy z oszczędnościami - odprawa pośmiertna od pracodawcy

Widać więc wyraźnie, że nie wszystko co było związane ze zmarłym trafia do masy spadkowej. Ustalenie dokładnego składu spadku bywa kłopotliwe, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika.

Czytaj więcej: Jak Złożyć Oświadczenie o Odrzuceniu Spadku w Imieniu Małoletniego: Wniosek, Zgoda i Wzór

Długi i zobowiązania składają się na masę spadkową

Masa spadkowa obejmuje nie tylko mienie, ale również wszelkie zobowiązania, które ciążyły na spadkodawcy. Są to między innymi:

 • kredyty i pożyczki,
 • niezapłacone rachunki,
 • zaległości podatkowe lub alimentacyjne,
 • inne niespłacone zobowiązania.

Te długi i zaległości przechodzą na spadkobierców, którzy są odpowiedzialni za ich spłatę. Nie można np. przyjąć spadku, ale odrzucić spłaty kredytu hipotecznego zmarłego. Trzeba brać wszystko lub nic.

Dokładne określenie składu spadku i obciążających go zobowiązań jest kluczowe dla podjęcia decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku.

Z tego względu warto poznać dokładny stan majątkowy zmarłego przed podjęciem wiążących decyzji spadkowych. Najlepiej skorzystać w tym celu z profesjonalnej pomocy prawnika.

Świadczenia z ubezpieczeń wchodzące w skład spadku

Co wchodzi w skład spadku i co nie - wyjaśnienie mas spadkowych

Zgodnie z prawem, świadczenia z umów ubezpieczenia na życie nie wchodzą w skład spadku. Są one wypłacane bezpośrednio uposażonym (beneficjentom), których wskazał za życia ubezpieczony.

Inaczej wygląda to w przypadku ubezpieczeń majątkowych np. na wypadek pożaru czy kradzieży. Ze środków uzyskanych z takich polis powstaje tzw. ograniczona masa spadkowa. Trafia ona do spadkobierców spadkodawcy.

Podobnie jest ze środkami zgromadzonymi w ramach III filaru emerytalnego (IKE/IKZE) - wchodzą one w skład spadku. Tak samo jak pieniądze na rachunkach bankowych czy akcje należące do zmarłego.

Wszystkie te składniki majątku powiększają masę spadkową i są dziedziczone na ogólnych zasadach przez uprawnionych spadkobierców.

Co nie wchodzi w skład spadku?

Jak już wspomniano, poza spadkiem znajdują się przede wszystkim:

 • świadczenia z umów ubezpieczenia na życie - trafiają one bezpośrednio do uposażonych,
 • odprawa pośmiertna od pracodawcy,
 • renty, emerytury i zasiłki, które wygasały wraz ze śmiercią uprawnionego.

Te kwoty nie są dziedziczone, tylko wypłacane konkretnym osobom zgodnie z zawartymi za życia umowami lub przepisami.

Prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na spadkobierców

Oprócz składników materialnych, spadek obejmuje także prawa niemajątkowe i obowiązki, które ciążyły na zmarłym. Przykładowo są to:

 • prawa autorskie do napisanych książek lub namalowanych obrazów,
 • członkostwo w organizacjach lub stowarzyszeniach,
 • zobowiązania wynikające z umów np. dzierżawy,
 • obowiązek zapłaty odszkodowania za wyrządzoną komuś szkodę.

Te prawa i obowiązki również dziedziczą spadkobiercy, o ile przyjęli spadek. Dlatego warto dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zobowiązaniami spadkodawcy przed podjęciem decyzji o przyjęciu spadku.

Podsumowując, masa spadkowa jest pojęciem bardzo szerokim, obejmującym wiele składników materialnych i niematerialnych. Dokładne poznanie jej składu pozwoli spadkobiercom podjąć świadomą decyzję o przyjęciu spadku oraz sprawnie przeprowadzić proces spadkowy.

Podsumowanie

Ustalenie, co wchodzi w skład spadku, a co nie, jest kluczowe dla spadkobierców. Pozwala podjąć świadomą decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku i zorganizować skuteczny proces spadkowy. Masa spadkowa obejmuje cały majątek należący do zmarłego w chwili śmierci. Należą do niego rzeczy ruchome, nieruchomości, oszczędności, akcje, wierzytelności. Dziedziczy się jednak nie tylko aktywa, ale też wszelkie długi i zobowiązania spadkodawcy.

Istnieją składniki majątku, które nie wchodzą w skład spadku, jak np. świadczenia z polis ubezpieczeniowych, odprawa pośmiertna czy renty i emerytury. Prawa do tych środków wygasają wraz ze śmiercią, więc nie są one dziedziczone. Na spadkobiercach spoczywa natomiast obowiązek spłaty wszelkich długów i kredytów, które zaciągnął za życia spadkodawca.

Masa spadkowa to zatem zarówno aktywa (mienie, pieniądze, nieruchomości itp.), jak i pasywa (zobowiązania finansowe, składki alimentacyjne itd.) należące do spadkodawcy w chwili jego śmierci. Ich dokładne poznanie pozwoli spadkobiercom świadomie zdecydować, czy spadek opłaca się przyjąć, czy też lepiej z niego zrezygnować.

Podsumowując, w skład spadku wchodzi zasadniczo cały majątek osoby zmarłej z wyłączeniem polis ubezpieczeniowych, odprawy pośmiertnej i świadczeń emerytalno-rentowych. Należy jednak uwzględnić długi, które również spoczywają na spadkobiercach. Poznanie dokładnego składu masy spadkowej ma więc kardynalne znaczenie.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły