Prawo

Jak Złożyć Oświadczenie o Odrzuceniu Spadku w Imieniu Małoletniego: Wniosek, Zgoda i Wzór

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak29.11.20235 min.
Jak Złożyć Oświadczenie o Odrzuceniu Spadku w Imieniu Małoletniego: Wniosek, Zgoda i Wzór

Odrzucenie spadku małoletniemu jest procedurą, która wymaga spełnienia kilku formalności. Należy pamiętać, że sam małoletni nie może samodzielnie złożyć takiego oświadczenia, dlatego robi to w jego imieniu opiekun prawny. Procedura obejmuje złożenie stosownego wniosku do sądu, uzyskanie zgody sędziego i złożenie formalnego oświadczenia o odrzuceniu spadku. W dalszej części artykułu wyjaśnimy krok po kroku jak przeprowadzić taką procedurę - jakie dokumenty przygotować, gdzie je złożyć i na co zwrócić uwagę. Poznasz również gotowy wzór oświadczenia do wykorzystania.

Kluczowe wnioski:
 • Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wymaga zgody sądu opiekuńczego.
 • We wniosku do sądu należy uzasadnić, dlaczego odrzucenie spadku leży w interesie małoletniego.
 • Przygotowanie wniosku i reprezentowanie małoletniego w sądzie można zlecić profesjonalnemu pełnomocnikowi.
 • Sąd wydaje postanowienie zezwalające lub odmawiające złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.
 • W przypadku pozytywnej decyzji sądu, należy złożyć formalne oświadczenie u notariusza.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku przez małoletniego

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego to procedura, która wymaga spełnienia kilku formalności. Kluczowe jest, że sam małoletni nie może samodzielnie złożyć takiego oświadczenia - robi to za niego opiekun prawny.

Procedura obejmuje następujące kroki:

 • Złożenie wniosku do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku
 • Uzyskanie postanowienia sądu zezwalającego na złożenie oświadczenia
 • Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed notariuszem

W dalszej części artykułu szczegółowo wyjaśnimy, jak przebiega cała procedura. Podpowiemy jak przygotować wniosek, jakie dokumenty dołączyć, gdzie złożyć i na co zwrócić uwagę.

Kiedy warto rozważyć odrzucenie spadku?

Zrzeczenie się spadku w imieniu małoletniego dziecka warto rozważyć, gdy np. spadek jest zadłużony lub obciążony innymi zobowiązaniami. Odrzucenie go chroni wówczas interesy oraz majątek małoletniego.

Jak złożyć wniosek o odrzucenie spadku małoletniemu

Kluczowym krokiem całej procedury jest złożenie wniosku do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego.

We wniosku należy:

 • wskazać dane małoletniego i wnioskodawcy
 • uzasadnić, dlaczego leży to w interesie małoletniego
 • wskazać składniki spadku ze wskazaniem ich wartości

Do wniosku załączamy także:

 • odpis aktu zgonu spadkodawcy
 • dokument potwierdzający pokrewieństwo z małoletnim

Wniosek składamy we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego sądzie rejonowym, w wydziale rodzinnym i nieletnich.

Czytaj więcej: Jak podzielić majątek i kredyt po rozwodzie - Rozwód, kredyty hipoteczne i podział majątku

Wymagana zgoda sądu na odrzucenie spadku małoletniemu

Sąd opiekuńczy bada wniosek i wydaje postanowienie, w którym albo:

 • zezwala na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego
 • odmawia zgody na odrzucenie spadku

Podstawą odmowy może być np. uznanie, że odrzucenie spadku nie leży w interesie małoletniego lub brak uzasadnienia wniosku.

Jakie dokumenty otrzymamy z sądu?

W przypadku pozytywnej decyzji sąd wyda nam:

 • postanowienie zezwalające na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku
 • zaświadczenie stwierdzające jego prawomocność

Dokumenty te będą potrzebne do złożenia oświadczenia przed notariuszem.

Krok po kroku odrzucenie spadku osoby małoletniej

Otrzymanie zgody sądu to dopiero połowa drogi. Końcowym krokiem jest faktyczne złożenie oświadczenia i zrzeczenie się spadku w imieniu małoletniego.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się w formie aktu notarialnego.

Należy udać się do notariusza z postanowieniem sądu opiekuńczego i złożyć formalne oświadczenie. Notariusz dokona jego przyjęcia i poświadczenia.

Warto zabrać ze sobą również dodatkowo np. akt zgonu spadkodawcy oraz dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa małoletniego ze zmarłym.

Co zawiera wniosek o odrzucenie spadku małoletniemu

Podstawowe elementy, jakie powinien zawierać wniosek do sądu opiekuńczego to:

1. Dane wnioskodawcy (opiekuna prawnego) oraz małoletniego imiona, nazwiska, adresy zamieszkania
2. Określenie spadku w tym składników majątku ze wskazaniem ich szacunkowej wartości
3. Przedstawienie powodów dlaczego zrzeczenie się spadku leży w interesie małoletniego

Ponadto dołączamy stosowne dokumenty, np. odpis aktu zgonu spadkodawcy.

Wzór oświadczenia o odrzuceniu spadku małoletniemu

Jeżeli nie mamy pomysłu jak sformułować treść oświadczenia, możemy posłużyć się gotowym wzorem. Przykładowa treść:

"Oświadczam, że w imieniu [imię i nazwisko małoletniego] odrzucam spadek po [imię i nazwisko spadkodawcy] zmarłym w dniu [data] w [miejscowość]. Oświadczam, że działam w imieniu małoletniego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia [data] (sygn. akt [sygnatura])."

Takie oświadczenie, złożone przed notariuszem, kończy procedurę odrzeczenia się spadku w imieniu osoby małoletniej.

Najczęstsze pytania

Tak, rodzic lub opiekun prawny małoletniego może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka. Jest to jednak możliwe tylko za zgodą sądu opiekuńczego, który bada, czy leży to w najlepszym interesie małoletniego.

Do sądu należy złożyć wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku przez małoletniego, oświadczenie o odrzuceniu spadku, dokumenty potwierdzające przedstawicielstwo ustawowe oraz dowody uzasadniające celowość odrzucenia spadku.

Typowymi powodami są: zadłużenie spadku, trudności w zarządzaniu odziedziczonymi aktywami, nikła wartość spadku, koszty związane z utrzymaniem majątku spadkowego itp.

Tak, w wyjątkowych okolicznościach sąd na wniosek małoletniego może uznać złożone oświadczenie za bezskuteczne, np. gdy doszło do naruszenia prawa przy jego składaniu.

Małoletni bezpowrotnie traci prawo do majątku spadkowego - zarówno aktywów, jak i pasywów. Przestaje też być spadkobiercą, więc nie odpowiada za ewentualne długi spadkowe.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Nadgodziny w porze nocnej - Najlepsze praktyki i porady
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Umowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć
PrawoUmowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć

Umowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć o zatrudnieniu na podstawie zlecenia i umowy o dzieło. Jakie rodzaje i zalety? Na czym polegają, jak je rozliczać i opodatkować? Poznaj ich definicję, różnice, wady oraz kiedy najlepiej z nich skorzystać.

Umowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża
PrawoUmowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża

Jak umowa o pracę na czas określony wpływa na sytuację zawodową kobiety w ciąży? Czy pracodawca może rozwiązać umowę próbną z pracownicą oczekującą dziecka? Sprawdź, jakie zmiany zachodzą w umowie terminowej po stwierdzeniu ciąży.