Praca

Wymiar urlopu na pół etatu - Ile dni i godzin urlopu przysługuje pracownikowi na pół etatu?

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka30.11.20236 min.
Wymiar urlopu na pół etatu - Ile dni i godzin urlopu przysługuje pracownikowi na pół etatu?

Wymiar urlopu na pół etatu jest zagadnieniem, które często budzi wiele wątpliwości. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy mają bowiem prawo do urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do wymiaru ich etatu. W artykule wyjaśniam, jak należy obliczać dni urlopu oraz ile conajmniej musi wynosić urlop pracownika zatrudnionego na pół etatu.

Kluczowe wnioski:
 • Pracownik na pół etatu ma prawo do minimum 20 dni urlopu wypoczynkowego rocznie.
 • Wymiar urlopu zależy od stażu pracy oraz wymiaru czasu pracy.
 • Urlop nalicza się proporcjonalnie, biorąc pod uwagę ilość przepracowanych godzin.
 • Prawo do pierwszego urlopu zyskuje się po roku pracy na pół etatu..
 • Urlop na pół etatu różni się od urlopu proporcjonalnego.

Ile dni urlopu przysługuje na pół etatu

Pracownik zatrudniony na pół etatu ma prawo do urlopu wypoczynkowego ustalanego proporcjonalnie do wymiaru jego etatu. Co do zasady, przysługuje mu conajmniej 20 dni roboczych urlopu w skali roku.

Dokładny wymiar urlopu na pół etatu jest obliczany w oparciu o przepracowaną liczbę godzin. Przyjmuje się tutaj taką samą zasadę, jak w przypadku osób zatrudnionych na część etatu - urlop nalicza się proporcjonalnie do czasu faktycznie przepracowanego.

Jak oblicza się dni urlopu przy 1⁄2 etatu?

Aby obliczyć, ile dni urlopu przysługuje na pół etatu, należy:

 • ustalić pełny wymiar czasu pracy obowiązujący u danego pracodawcy,
 • ustalić faktyczny wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na 1⁄2 etatu,
 • porównać te wartości i wyliczyć urlop proporcjonalnie.

Przyjmijmy dla przykładu, że u pracodawcy obowiązuje 8-godzinny dzień pracy. Osoba zatrudniona na pół etatu będzie więc pracowała 4 godziny dziennie. Jeśli pracownikowi z pełnym wymiarem etatu przysługuje 26 dni urlopu, to pracownik na pół etatu będzie miał prawo do 13 dni urlopu w skali roku (połowa z 26 dni).

Zasady udzielania urlopu pracownikom na pół etatu

Podobnie jak wszyscy inni pracownicy, osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin mają prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca udziela takiego urlopu zgodnie z ustalonym na dany rok kalendarzowy planem urlopów.

Pracownik na pół etatu nie może zrzec się prawa do urlopu. Niewykorzystany zgodnie z planem urlop przechodzi na następny rok kalendarzowy. W razie niewykorzystania go z powodu rozwiązania umowy o pracę, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Kto ustala termin urlopu?

Termin urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na 1⁄2 etatu ustala pracodawca w porozumieniu z pracownikiem. Uwzględnia przy tym wnioski podwładnego oraz konieczność zapewnienia normalnego biegu pracy.

Pracodawca ma obowiązek udzielić na żądanie pracownika urlopu w terminie przez niego wskazanym w wymiarze do 4 dni, jeżeli pracownik złoży wniosek o udzielenie urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Czytaj więcej: Jak Obliczyć Wynagrodzenie za Godziny Nadliczbowe: Przykład, Wyliczenie Stawki i Rozliczenie Nadgodzin

Kiedy nabywa się prawo do pierwszego urlopu w pracy na pół etatu

Pracownik podejmujący pracę na pół etatu nabywa prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca, który upłynął od momentu zawarcia umowy. Oznacza to, że pierwszy raz może wykorzystać urlop dopiero po przepracowaniu pełnych 12 miesięcy.

Okres zatrudnienia Przysługujący urlop na pół etatu
do 1 roku 1/12 wymiaru urlopu za każdy przepracowany miesiąc
1-10 lat 20 dni roboczych

Jak wynika z tabeli, po roku pracy na pół etatu pracownikowi przysługuje 20 dni roboczych urlopu. W każdym kolejnym roku zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin wymiar urlopu wynosi 20 dni, aż do 10 roku pracy włącznie.

Urlop na pół etatu a urlop proporcjonalny - różnice

Wymiar urlopu na pół etatu - Ile dni i godzin urlopu przysługuje pracownikowi na pół etatu?

Urlop proporcjonalny jest to urlop, do którego pracownik nabywa prawo z chwilą podjęcia pracy, a jego wymiar uzależniony jest od ilości przepracowanych dni w danym roku kalendarzowym.

Natomiast urlop na pół etatu przysługuje pracownikowi stale zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy. Przy zatrudnieniu na 1⁄2 etatu pracownikowi przysługuje standardowo 20 dni roboczych urlopu, a nie urlop proporcjonalny.

Kiedy stosuje się urlop proporcjonalny?

Urlop proporcjonalny przysługuje w sytuacji gdy:

 • pracownik podejmuje lub kończy pracę w trakcie roku kalendarzowego,
 • pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego,
 • następuje zmiana wymiaru czasu pracy lub rodzaju umowy o pracę.

Nie dotyczy to osoby stale zatrudnionej od stycznia do grudnia danego roku na pół etatu.

Wymiar urlopu na pół etatu w poszczególnych latach pracy

Wymiar przysługującego urlopu na pół etatu zależy od okresu zatrudnienia. Im dłużej pracownik pozostaje w stosunku pracy, tym większą liczbę dni wolnych może wykorzystać na wypoczynek. Obejmuje to również osoby na emeryturze lub rencie, które podjęły dodatkowe zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Okres zatrudnienia Wymiar urlopu na pół etatu
1-10 lat pracy 20 dni roboczych
powyżej 10 lat pracy 26 dni roboczych

Jak widać z powyższego zestawienia, wraz ze stażem pracy wzrasta również limit dni wolnych przysługujących na pół etatu. Po przekroczeniu 10 lat zatrudnienia pracownik otrzymuje dodatkowe 6 dni urlopu.

Podsumowanie

Pracownik zatrudniony na pół etatu ma prawo do urlopu wypoczynkowego ustalanego proporcjonalnie do wymiaru jego etatu. Najczęściej ile dni urlopu przysługuje na pół etatu to 20 dni roboczych w skali roku. Dokładny wymiar urlopu zależy jednak od konkretnego przypadku i jest wyliczany na podstawie przepracowanych godzin.

Urlop na pół etatu jest udzielany na takich samych zasadach jak urlop pracowników pełnoetatowych. Pracodawca ustala termin w porozumieniu z pracownikiem, uwzględniając jego wnioski i potrzeby firmy. Nie można zrzec się prawa do urlopu, a niewykorzystany przechodzi na kolejny rok.

Po roku nieprzerwanej pracy na pół etatu przysługuje 20 dni roboczych urlopu. Jest to standardowy wymiar urlopu, a nie urlop proporcjonalny. Ten ostatni ma zastosowanie przy zmianie wymiaru etatu lub podjęciu/zakończeniu pracy w trakcie roku kalendarzowego.

Im dłuższy staż pracy na pół etatu, tym więcej dni urlopu. Po 10 latach zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin pracownik otrzymuje dodatkowe 6 dni wolnego, co daje urlop na pół etatu w wymiarze 26 dni roboczych rocznie.

Najczęstsze pytania

Pracownikom zatrudnionym na pół etatu przysługuje połowa liczby dni urlopu wynikających z pełnego wymiaru czasu pracy u danego pracodawcy. Najczęściej jest to 10-15 dni roboczych urlopu w skali roku. Dokładna liczba zależy m.in. od stażu pracy.

Wynagrodzenie za urlop oblicza się tak samo jak w przypadku osób pracujących na pełen etat. Różnica polega jedynie na tym, że wysokość dziennego wynagrodzenia urlopowego jest proporcjonalna do skróconego, półetatowego wymiaru czasu pracy.

Tak, pracownikom zatrudnionym na pół etatu przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni urlopu. Jest on wypłacany na takich samych zasadach, jak osobom pracującym w pełnym wymiarze godzin.

Tak, jeśli pracownikom pełnoetatowym przysługuje urlop dłuższy niż 20 dni (ustawowe minimum), to proporcjonalnie więcej dni urlopu przysługuje również osobom zatrudnionym na 1/2 etatu.

Najlepiej wykorzystać urlop na pół etatu w tym samym okresie, w którym urlopują pracownicy pełnoetatowi. Ułatwi to pracodawcy planowanie zastępstw. Termin urlopu na pół etatu ustala się na takich samych zasadach, jak przy pełnym wymiarze czasu pracy.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie - porady dla rodziców
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Ustawa o PIT - Najważniejsze zasady opodatkowania
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły