Rodzina

Rozumienie konsekwencji rozwodu z orzeczeniem o winie i jak to wygrać - skutki, znaczenie i więcej

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki30.11.20235 min.
Rozumienie konsekwencji rozwodu z orzeczeniem o winie i jak to wygrać - skutki, znaczenie i więcej

Rozwód z orzeczeniem o winie konsekwencje niesie za sobą wiele negatywnych skutków dla strony uznanej za winną. Osoba taka traci nie tylko partnera, ale także część majątku, możliwość sprawowania opieki nad dziećmi czy prawo do alimentów. Co więcej, winowajca musi się wyprowadzić ze wspólnego lokum i może mieć utrudniony kontakt z pociechami. Warto zatem zastanowić się nad konsekwencjami swoich czynów nim dojdzie do rozstania.

Kluczowe wnioski:
  • Orzeczenie o winie powoduje utratę majątku wspólnego oraz wyższe alimenty.
  • Winowajca traci prawo do sprawowania opieki i dziedziczenia po byłym małżonku.
  • Strona winna musi opuścić dotychczas zajmowane mieszkanie.
  • Utrudniony kontakt z dziećmi oraz niemożność bycia mediatorem.
  • Warto rozważyć konsekwencje zanim dojdzie do rozstania.

Rozwód z winą - konsekwencje finansowe

Orzeczenie rozwodu z winy jednej ze stron pociąga za sobą poważne konsekwencje finansowe. Przede wszystkim winowajca traci prawo do majątku wspólnego, który w całości przypada drugiemu małżonkowi. Dotyczy to zarówno nieruchomości, jak i ruchomości nabytych w trakcie trwania związku.

Co więcej, strona winna zobowiązana jest do płacenia wyższych alimentów. Ich wysokość ustala sąd, biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe małżonka winnego. Mogą one stanowić nawet do 60% jego dochodów.

Utrata praw do spadku

Kolejnym finansowym skutkiem rozwodu z orzeczeniem o winie jest całkowita utrata praw do dziedziczenia po byłym współmałżonku. Oznacza to, że winowajca - w przeciwieństwie do niewinnego rozwodnika - nie może ubiegać się o zachowek czy też dziedziczyć na podstawie testamentu.

Te dolegliwe sankcje mają zniechęcić małżonków do złożenia pochopnego pozwu rozwodowego i skłonić ich do głębszej refleksji nad konsekwencjami takiej decyzji.

Znaczenie winy w ustalaniu kontaktów z dziećmi

Orzekając rozwód z winy jednego z rodziców, sąd bierze ten fakt pod uwagę również przy ustalaniu sposobu kontaktów małoletnich dzieci z obojgiem rodziców. Z reguły ogranicza się możliwość spotkań winowajcy z dziećmi i zmniejsza zakres jego uprawnień rodzicielskich.

Rodzic uznany za niewinnego rozwodnika otrzymuje prawo do wyłącznej opieki nad dziećmi. Może zatem sam decydować o ich miejscu pobytu, edukacji czy leczeniu. Winowajca zaś może jedynie domagać się kontaktów z dziećmi, których zakres i częstość określa sąd.

Orzeczenie winy w rozwodzie prowadzi więc do ograniczenia praw rodzicielskich strony uznanej za sprawcę rozpadu małżeństwa.

Obowiązek opuszczenia mieszkania

Kolejnymi konsekwencjami rozwodu z orzeczeniem o winie są natury organizacyjno-bytowej. Przede wszystkim winowajca musi opuścić wspólnie zajmowane z małżonkiem mieszkanie - nawet jeśli jest jego właścicielem lub współwłaścicielem!

Sąd orzeka bowiem o uprawnieniu niewinnej strony rozwodu do dalszego zamieszkiwania we wspólnym lokum. Winowajca otrzymuje zatem nakaz eksmisji, co wiąże się z kosztami wynajęcia nowego mieszkania lub adaptacji innej nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Czytaj więcej: Alimenty na pełnoletnie dziecko nie uczące się: do kiedy płacić i jak sprawdzić obowiązek alimentacyjny

Brak możliwości bycia mediatorem

W sytuacji gdy między rozwodnikami występuje głęboki konflikt uniemożliwiający polubowne ustalenie warunków rozwodu, sąd może skierować ich do mediacji. Jest to dobrowolna próba pojednania i wypracowania konsensusu przy pomocy bezstronnego mediatora.

Jednak w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie osoba uznana za winną nie może pełnić funkcji mediatora. Traci bowiem cechę bezstronności i obiektywizmu konieczną do tej roli. Tym samym winowajca zostaje pozbawiony wpływu na mediację i warunki ugody rozwodowej.

Konsekwencje rozwodu z winą Strona wygrywająca
Utrata majątku wspólnego Strona niewinna
Wyższe alimenty Strona niewinna + dzieci
Ograniczenie praw rodzicielskich Strona niewinna

Podsumowując, rozwód z orzeczeniem o winie jednej ze stron wiąże się z surowymi konsekwencjami natury finansowej, mieszkaniowej i rodzinnej. Dlatego warto zastanowić się dwa razy zanim wniesie się pozew obarczający winą drugą osobę.

Podsumowanie

Rozwód z orzeczeniem o winie jednej ze stron oznacza, że sąd uznał, iż to właśnie ta osoba jest winowajcą rozpadu małżeństwa. Co daje takie orzeczenie z punktu widzenia prawa? Przede wszystkim dotkliwe konsekwencje finansowe dla winnej strony.

Winowajca traci bowiem prawo do majątku wspólnego i musi płacić wyższe alimenty na rzecz drugiego małżonka oraz dzieci. Ponadto sąd ogranicza mu kontakty z pociechami i zmusza do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania.

Z drugiej strony, małżonek niewinny uznany za "wygrywającego" rozwód zyskuje wyłączne prawo do opieki nad dziećmi, spadku po byłym partnerze i zachowania dotychczasowego lokum. Dlatego oskarżenie współmałżonka o winę warto dobrze przemyśleć.

Podsumowując, rozwód z orzeczeniem winy to nie tylko rozstanie dwojga ludzi, ale też wyraźne wskazanie strony poszkodowanej i krzywdzącej. Stąd mnogość negatywnych konsekwencji dla tej drugiej w kwestiach majątkowych i rodzinnych.

Najczęstsze pytania

Rodzic uznany winnym rozwodu otrzymuje zwykle jedynie ograniczone prawa do opieki nad dziećmi - najczęściej w postaci prawa do okresowych kontaktów pod nadzorem. Wyłączną opiekę sprawuje rodzic niewinny.

Tak, osoba uznana winną traci zwykle znaczną część majątku wspólnego zgromadzonego podczas małżeństwa. Sąd przy rozdziale dóbr kieruje się bowiem zasadą słuszności, faworyzując małżonka niewinnego.

Całość kosztów postępowania rozwodowego – w tym opłaty sądowe, koszty pomocy prawnej czy opinii biegłych – ponosi małżonek uznany za winnego rozpadu małżeństwa.

Kluczowe są wiarygodne dowody – zeznania świadków, pisma, nagrania z monitoringu czy opinie biegłych, które jednoznacznie obciążają drugą stronę odpowiedzialnością za rozkład pożycia.

Tak, istnieje możliwość zaskarżenia niekorzystnego wyroku i próba udowodnienia swojej niewinności z wykorzystaniem nowych dowodów przed sądem wyższej instancji. Jednak w praktyce bardzo trudno zmienić już wydane orzeczenie.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
  2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
  3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
  4. Nadgodziny w porze nocnej - Najlepsze praktyki i porady
  5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły