Prawo

Wzór zwolnienia dyscyplinarnego i wypowiedzenie umowy o pracę

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka20.01.20245 min.
Wzór zwolnienia dyscyplinarnego i wypowiedzenie umowy o pracę

Zwolnienie dyscyplinarne wzór pdf jest potrzebny w sytuacji, gdy pracodawca chce zwolnić pracownika z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Jest to bardzo poważna decyzja, dlatego pracodawca musi dochować szeregu wymogów formalnych i proceduralnych. W artykule omówione zostaną zasady i wzory pism związane ze zwolnieniem dyscyplinarnym oraz wypowiedzeniem umowy o pracę.

Kluczowe wnioski:
 • Zwolnienie dyscyplinarne wymaga dochowania odpowiedniej procedury i terminów.
 • Wypowiedzenie umowy o pracę również regulowane jest przepisami prawa pracy.
 • Pracownik ma prawo odwołać się od decyzji o zwolnieniu do sądu pracy.
 • Pracodawca musi mieć podstawy do zwolnienia pracownika.
 • Warto skorzystać ze wzoru pisma przy zwolnieniu dyscyplinarnym.

Zwolnienie dyscyplinarne - definicja i przyczyny

Zwolnienie dyscyplinarne to jednostronne rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z winy pracownika. Do zwolnienia dyscyplinarnego dochodzi wtedy, gdy pracownik rażąco naruszył swoje obowiązki pracownicze.

Najczęstszymi przyczynami zwolnienia dyscyplinarnego są:

 • kradzież mienia pracodawcy lub współpracowników,
 • opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia,
 • spożywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków w pracy,
 • ujawnianie tajemnic pracodawcy,
 • mobbing lub molestowanie seksualne.

Zanim pracodawca zdecyduje się na zwolnienie dyscyplinarne pracownika, powinien najpierw przeprowadzić czynności wyjaśniające i postępowanie dyscyplinarne.

Czynności wyjaśniające i postępowanie dyscyplinarne

Kluczowe jest prawidłowe udokumentowanie naruszeń ze strony pracownika. Może temu służyć prowadzenie przesłuchań świadków, zgromadzenie materiałów dowodowych czy monitoring w miejscu pracy. Bez tego zwolnienie dyscyplinarne może zostać uznane przez sąd za bezzasadne.

Jeśli udokumentowane zostaną przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy dyscyplinarnie, pracodawca wszczyna postępowanie dyscyplinarne. Ma ono na celu wysłuchanie pracownika i jego wyjaśnień przed wydaniem decyzji.

zwolnienie dyscyplinarne wzór - Jak napisać zwolnienie dyscyplinarne w pdf - Jak napisać zwolnienie dyscyplinarne w pdf

Aby prawidłowo rozwiązać umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym, pracodawca musi zachować odpowiednią formę pisma. Najprościej skorzystać ze zwolnienia dyscyplinarnego wzór pdf.

Zwolnienie dyscyplinarne powinno zawierać:

 • dane pracodawcy i pracownika,
 • datę zwolnienia (nie wcześniejszą niż data wydania pisma),
 • podanie przyczyn uzasadniających zwolnienie dyscyplinarne,
 • pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy.

Warto również załączyć kopie dokumentów potwierdzających naruszenia ze strony pracownika. Zwolnienie dyscyplinarne doręcza się pracownikowi za potwierdzeniem odbioru.

Czytaj więcej: Spadek po bracie żonatym bezdzietnym: Czy siostra dziedziczy, jak to wygląda z bratem mającym dzieci?

Procedura zwolnienia pracownika dyscyplinarnie

Procedura zwolnienia dyscyplinarnego wygląda następująco:

 1. Czynności wyjaśniające mające na celu zebranie dowodów o naruszeniach.
 2. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i wysłuchanie pracownika.
 3. Wydanie pisemnego zwolnienia dyscyplinarnego wzór i jego doręczenie pracownikowi.
 4. Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia (w razie ciężkiego naruszenia).

Procedura ta musi przebiegać zgodnie z przepisami prawa pracy, w przeciwnym razie zwolnienie dyscyplinarne może być niezgodne z prawem.

Zachowanie okresu wypowiedzenia Brak okresu wypowiedzenia (zwolnienie natychmiastowe)
Lżejsze wykroczenia pracownika Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków

Wypowiedzenie umowy o pracę przyczyny i terminy

Wzór zwolnienia dyscyplinarnego i wypowiedzenie umowy o pracę

Oprócz zwolnienia dyscyplinarnego, pracodawca może także wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę z innych przyczyn.

Najczęstsze przypadki wypowiedzenia umowy o pracę to:

 • Zmiany organizacyjne (np. likwidacja stanowiska pracy).
 • Nieodpowiednie kwalifikacje lub niezadowalające wyniki pracy.
 • Długotrwała choroba uniemożliwiająca pracę.

Terminy wypowiedzenia umowy o pracę są zależne od stażu pracy i wynoszą od 2 tygodni do 3 miesięcy.

Odprawa pieniężna przy zwolnieniu dyscyplinarnym

W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego pracownik nie otrzymuje odprawy. Jest tak, ponieważ do rozwiązania umowy doszło z jego winy.

Odprawę otrzymują natomiast pracownicy, z którymi umowa o pracę została wypowiedziana z przyczyn niedotyczących pracowników (np. likwidacja stanowiska pracy).

Skutki nieuzasadnionego zwolnienia dyscyplinarnego

Jeżeli pracownik uważa, że jego zwolnienie dyscyplinarne było bezzasadne, może dochodzić swoich roszczeń w sądzie pracy. Może żądać m.in.:

 • Uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia do pracy.
 • Odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy.

Dlatego tak ważne jest prawidłowe udokumentowanie podstaw do zwolnienia dyscyplinarnego przez pracodawcę.

Podsumowanie

Zwolnienie dyscyplinarne to zawsze trudna decyzja zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Warto jednak pamiętać, że jest ono dopuszczalne w ściśle określonych przypadkach ciężkiego naruszenia obowiązków ze strony zatrudnionego. Pracodawca powinien bezwzględnie przestrzegać procedury, a przede wszystkim zadbać o prawidłową dokumentację. Tylko to zminimalizuje ryzyko uznania zwolnienia dyscyplinarnego za nieuzasadnione przez sąd pracy.

Niezbędne jest zachowanie formy pisemnej zwolnienia. W internecie znaleźć można gotowe wzory i szablony zgodne z przepisami takie jak zwolnienie dyscyplinarne wzór pdf. Pozwolą one uniknąć błędów formalnych przy rozwiązaniu umowy.

Oprócz zwolnienia dyscyplinarnego, pracodawca dysponuje również możliwością wypowiedzenia umowy o pracę. Dotyczy to sytuacji takich jak zmiany organizacyjne czy też niezadowalające wyniki pracy. Również w tym przypadku konieczne jest zachowanie odpowiedniej procedury i terminów określonych w kodeksie pracy.

Miejmy nadzieję, że powyższe wskazówki pozwolą uniknąć nieporozumień i sporów na linii pracodawca-pracownik przy zakończeniu współpracy w trybie zwolnienia dyscyplinarnego lub wypowiedzenia umowy o pracę. W razie wątpliwości warto skorzystać z porady prawnej.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.