Prawo

Podział majątku po śmierci małżonka - Wskazówki i procedury

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska16.01.20247 min.
Podział majątku po śmierci małżonka - Wskazówki i procedury

Podział majątku po śmierci małżonka to skomplikowany i bolesny proces, z którym muszą zmierzyć się osoby w żałobie. W artykule znajdziesz praktyczne wskazówki, jak przejść przez formalności prawne i podział dobytku tak, by chronić swoje interesy i prawa. Dowiesz się m.in. jak ustalić skład masy spadkowej, kto może zgłaszać roszczenia, jak dzielić majątek i mieszkanie, co zrobić z długami zmarłego oraz gdzie szukać pomocy.

Kluczowe wnioski:
 • Należy jak najszybciej sporządzić spis inwentarza, by ustalić skład majątku do podziału.
 • Wspólne mieszkanie można sprzedać lub przejąć, uiszczając spłatę.
 • Z długami zmarłego trzeba się uporać, inaczej mogą przejść na spadkobierców.
 • Warto skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże rozwiązać skomplikowane kwestie.
 • Należy dochować terminów, aby nie utracić praw do spadku.

Jak ustalić skład majątku?

Podział majątku po śmierci małżonka wymaga najpierw dokładnego ustalenia, z czego ten majątek się składa. Służy do tego sporządzenie spisu inwentarza, który jest rodzajem bilansu otwarcia masy spadkowej. W spisie trzeba ująć wszystkie składniki majątkowe należące do zmarłego.

W skład spadku wchodzą m.in.:

 • nieruchomości (mieszkania, domy, działki),
 • oszczędności na rachunkach bankowych,
 • papiery wartościowe (akcje, obligacje),
 • gotówka w domu,
 • biżuteria i inne cenne ruchomości,
 • umeblowanie i sprzęty domowe.

Wszystkie te składniki majątku trzeba dokładnie spisać z ich wartością w dniu otwarcia spadku, czyli w dniu śmierci małżonka. Pomocne mogą być do tego wyciągi z kont bankowych, akty notarialne, umowy sprzedaży i faktury zakupu różnych dóbr.

Kto powinien sporządzić spis inwentarza?

Spis inwentarza co do zasady sporządza notariusz na wniosek spadkobierców lub osoby, która zarządza spadkiem. Można jednak samemu przygotować taką listę na własną rękę, zanim zwrócimy się o pomoc do notariusza.

Warto też skontaktować się z bankiem zmarłego małżonka, aby uzyskać historie rachunków i informacje o aktywach. Pomoże to sporządzić dokładny spis.

Kto może zgłosić roszczenia do spadku?

Z roszczeniami do spadku po zmarłym małżonku mogą wystąpić różne osoby. Przede wszystkim są to spadkobiercy ustawowi, czyli małżonek (o ile nie było rozwodu) i dzieci. Roszczenia przysługują im z mocy prawa.

Poza tym o część spadku mogą się ubiegać:

 • współwłaściciele nieruchomości, którzy chcą sprzedaży mieszkania i podziału kwoty ze sprzedaży,
 • osoby, którym zmarły coś obiecał za życia w zamian za opiekę czy pomoc (tzw. zapisy lub polecenia),
 • wierzyciele domagający się spłaty długów zmarłego z jego spadku.

Wszystkie te osoby mogą zgłaszać pretensje w postępowaniu spadkowym. Dlatego tak ważne jest ustalenie pełnego spisu inwentarza, by wiedzieć, jakie aktywa i pasywa wchodzą w skład spadku.

AKTYWA - to, co zmarły PASYWA - to, co zmarły
pozostawił był winien
mieszkania, samochody, oszczędności, biżuteria długi, zaległości podatkowe, zobowiązania kredytowe

Czytaj więcej: Kto dziedziczy po osobie niezamężnej, bezdzietnej oraz po bezdzietnym bracie kawalerze?

Jak podzielić majątek po zmarłym małżonku?

W pierwszej kolejności należy oddzielić majątek osobisty zmarłego od majątku wspólnego małżonków, nabytego w trakcie trwania związku małżeńskiego. Ten drugi podlega podziałowi między żyjącego małżonka i innych spadkobierców.

Jeśli małżonkowie mieli rozdzielność majątkową zapisaną w umowie majątkowej, wtedy cały spadek traktuje się jako osobisty majątek zmarłego i dzieli między spadkobierców.

Najczęstszymi składnikami wspólnego majątku do podziału są:

 • wspólne mieszkanie lub dom,
 • rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,
 • samochód będący na oboje małżonków.

Co zrobić ze wspólnym mieszkaniem?

Co do zasady żyjący małżonek ma prawo do połowy wartości mieszkania, a druga połowa wchodzi w skład spadku. Możliwe opcje to:

 1. Sprzedaż mieszkania i podział kwoty ze sprzedaży.
 2. Przejęcie całego mieszkania przez żyjącego małżonka za spłatą pozostałych spadkobierców.

Najczęściej spadkobiercy i małżonek dochodzą do porozumienia, aby uniknąć konieczności sprzedaży mieszkania z licytacji komorniczej.

Kiedy wypłaca się zaliczkę na poczet udziału?

Podział majątku po śmierci małżonka - Wskazówki i procedury

Na etapie dzielenia spadku możliwe jest otrzymanie zaliczki na poczet przyszłego udziału. Ma to na celu zaspokojenie bieżących potrzeb spadkobierców, którzy w wyniku śmierci bliskiej osoby znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Zaliczkę na poczet udziału spadkowego wypłaca się najczęściej z pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym zmarłego małżonka. Warunki jej otrzymania to:

 • ustalenie kręgu spadkobierców i wysokości przyszłych udziałów,
 • wyrażenie zgody na wypłatę przez wszystkich uprawnionych do spadku.

Zaliczka stanowi zwykle do 50% wartości przyszłego udziału spadkowego.

Co zrobić z długami zmarłego małżonka?

Nieuregulowane zobowiązania zmarłego, takie jak kredyty, pożyczki czy zaległości podatkowe mogą spaść na spadkobierców i mocno skomplikować proces dziedziczenia.

Dlatego warto jak najszybciej zdiagnozować sytuację finansową osoby zmarłej:

 1. Sprawdzić zadłużenie w BIK.
 2. Skontaktować się z wierzycielami, aby potwierdzić wysokość i rodzaj zobowiązań.
 3. Poinformować ich o śmierci dłużnika i rozpoczęciu postępowania spadkowego.

Gdy wartość spadku jest wyższa niż długi, wystarczy je spłacić z masuy spadkowej. Gorzej, gdy aktywa spadkowe nie wystarczają - wtedy trzeba negocjować z wierzycielami układ, umorzenie części długów lub rozłożenie spłaty na raty.

Gdzie szukać pomocy prawnej przy podziale?

Podział majątku po zmarłym małżonku to skomplikowana procedura, warto więc skorzystać z profesjonalnej pomocy. Oto gdzie jej szukać:

 • U notariusza – pomoże w kwestiach formalno-prawnych, sporządzi dokumenty.
 • U adwokata lub radcy prawnego – zapewni pomoc przy roszczeniach spadkowych, podziale majątku, spłacie długów.
 • W sądzie – można zwrócić się o rozstrzygnięcie spornych kwestii przez sędziego.
 • U mediatora – pomoże w drodze ugody rozwiązać konflikty między spadkobiercami.

Kluczowe jest dochowanie wszelkich terminów przewidzianych prawem spadkowym, aby nie dopuścić do utraty praw do spadku ani do przedawnienia roszczeń.

Podsumowanie

Podział majątku po śmierci męża lub jednego z małżonków to z pewnością trudny i skomplikowany proces. Często brakuje wiedzy, jak się do niego zabrać i na co zwrócić uwagę. Dlatego w artykule staraliśmy się kompleksowo przybliżyć najważniejsze kwestie związane ze spadkiem po zmarłym współmałżonku.

Na początku wyjaśniliśmy, jak ustalić dokładny skład masy spadkowej, sporządzając spis inwentarza ze wszystkimi aktywami i pasywami. Następnie omówiliśmy, kto może zgłaszać roszczenia do spadku i na jakiej podstawie. Szczegółowo opisaliśmy także zasady podziału majątku wspólnego oraz osobistego, wraz z przykładami dotyczącymi np. wspólnego mieszkania.

W dalszej części wyjaśniliśmy kwestie zaliczek na poczet udziału spadkowego, które pomagają przetrwać trudny finansowo okres po stracie bliskiej osoby. Omówiliśmy również problem nieuregulowanych zobowiązań zmarłego małżonka oraz możliwe sposoby radzenia sobie z tym. Na koniec wskazaliśmy, gdzie i jakiej pomocy prawnej szukać na różnych etapach skomplikowanego procesu spadkowego.

Mamy nadzieję, że informacje te pomogą osobom stojącym przed wyzwaniem podziału majątku po zmarłym mężu lub żonie. Pozwolą lepiej zrozumieć cały proces, chronić swoje interesy oraz uniknąć kosztownych błędów. W razie wątpliwości zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej.

Najczęstsze pytania

Należy to zrobić w terminie 6 miesięcy od daty zgonu. W tym czasie trzeba dokonać stosownych zgłoszeń, złożyć wnioski spadkowe i wystąpić o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Po upływie terminu można utracić prawo do dziedziczenia.

Tak, spadek jest opodatkowany podatkiem od spadków i darowizn. Jego wysokość zależy m.in. od wartości spadku i stopnia pokrewieństwa ze zmarłym. Dla małżonka i dzieci obowiązuje zerowa stawka podatku do określonej kwoty zwolnienia.

Ustawowo połowa wartości mieszkania wchodzi w skład spadku. Możliwe jest jednak jej przejęcie przez żyjącego współmałżonka - trzeba wtedy spłacić pozostałych spadkobierców lub dojść z nimi do porozumienia.

Nie. Małżonkowi przysługuje zachowek, czyli minimalny udział w spadku ustalany przez prawo (25-50% spadku). Wydziedziczenie małżonka jest możliwe tylko w ściśle określonych sytuacjach.

Koszty pogrzebu pokrywane są w pierwszej kolejności z masy spadkowej. Jeśli aktywa spadkowe są niewystarczające, koszty te obciążają osoby, które wzięły na siebie obowiązek pochowania zmarłego małżonka.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły