Prawo

Co wchodzi w skład spadku i co nie wchodzi?

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka22.12.20236 min.
Co wchodzi w skład spadku i co nie wchodzi?

Co wchodzi w skład spadku to jedno z kluczowych pytań, na które muszą sobie odpowiedzieć osoby zainteresowane dziedziczeniem. W skład masy spadkowej po zmarłym wchodzą wszelkie prawa majątkowe, które przysługiwały spadkodawcy. Są to na przykład: nieruchomości, oszczędności, dzieła sztuki, biżuteria, akcje i udziały w spółkach. Nie wszystko jednak wchodzi w skład spadku.

Kluczowe wnioski:
 • W skład spadku wchodzi cały majątek należący do zmarłego w momencie śmierci.
 • Wyjątkami są prawa i obowiązki ściśle związane z osobą spadkodawcy.
 • Nie dziedziczy się więc na przykład renty inwalidzkiej czy odszkodowania za uszkodzenie ciała.
 • W skład spadku nie wchodzą też prawa, które zgodnie z przepisami są niezbywalne, jak na przykład prawo do lokalu spółdzielczego.
 • Aby wiedzieć, co dokładnie wchodzi w skład konkretnego spadku, warto skorzystać z porady prawnika.

Majątek wchodzący w skład spadku

W skład masy spadkowej, czyli tego co można odziedziczyć po zmarłej osobie, wchodzą wszelkie prawa majątkowe, które przysługiwały spadkodawcy w chwili śmierci. Są to między innymi:

 • nieruchomości (mieszkania, domy, działki),
 • rzeczy ruchome (meble, biżuteria, dzieła sztuki),
 • oszczędności (gotówka, akcje, obligacje),
 • wierzytelności (należności, które były należne zmarłemu).

W skład spadku wchodzą także prawa autorskie oraz patenty i wynalazki. Jeśli zmarły prowadził działalność gospodarczą, to w spadku znajdzie się również jego przedsiębiorstwo lub udziały w spółce.

Wyjątki od zasady

Są pewne wyjątki od ogólnej zasady, że cały majątek osoby zmarłej wchodzi w skład spadku. Dotyczy to na przykład świadczeń osobistych związanych nierozerwalnie ze zmarłym. Nie odziedziczymy więc po kimś renty inwalidzkiej, odszkodowania za wypadek czy ubezpieczenia na życie.

Kto może dziedziczyć po zmarłym

Prawo do dziedziczenia mają osoby najbliższe zmarłemu. W pierwszej kolejności są to małżonek oraz dzieci. Jeśli ich nie ma, to spadek dziedziczą rodzeństwo oraz rodzice osoby zmarłej.

Spadek może przypaść również dalszym krewnym (ciotki/wujkowie, kuzyni) lub gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W końcu jeśli nikt się nie zgłasza, spadek przejmuje Skarb Państwa.

Testament i zapis windykacyjny

Oprócz ustawowego dziedziczenia istnieje także możliwość sporządzenia testamentu. Wtedy to zmarły sam decyduje, kto odziedziczy jego majątek po śmierci. Może to być zarówno krewny, jak i osoba niespokrewniona, a nawet organizacja charytatywna.

Specjalną formą rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci jest również zapis windykacyjny. Polega on na przekazaniu konkretnej rzeczy lub prawa wskazanej osobie.

Czytaj więcej: Jak załatwić ubezwłasnowolnienie? Dowiedz się jak długo trwa proces i ile czeka się na decyzję sądu

Jak przyjąć lub odrzucić spadek

Aby wejść w prawa do spadku, jego potencjalny spadkobierca musi dokonać czynności przyjęcia spadku. Standardowo dzieje się to przez złożenie oświadczenia w sądzie lub u notariusza, choć czasem wystarczy samo objęcie w posiadanie spadku (np. wprowadzenie się do odziedziczonego domu).

Należy pamiętać, że wraz z przyjęciem spadku przejmujemy zarówno aktywa, jak i długi spadkodawcy.

Możliwe jest również odrzucenie spadku lub przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza, co chroni przed nadmiernymi roszczeniami wierzycieli. W takiej sytuacji spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko do wysokości przyjętego spadku.

Rodzaje majątku nieobjęte spadkiem

Co wchodzi w skład spadku i co nie wchodzi?

Jak już wspomniano wcześniej, są pewne składniki majątku zmarłego osoby, których nie obejmuje spadek. Należą do nich:

 • świadczenia z tytułu ubezpieczeń osobowych i odszkodowań o charakterze osobistym (np. renta inwalidzka, odszkodowanie za wypadek),
 • uprawnienia nierozerwalnie związane z osobą spadkodawcy (np. prawo do dożywotniego użytkowania lokalu),
 • prawa, które według przepisów szczególnych nie wchodzą w skład spadku (np. prawo do lokalu spółdzielczego).
Rodzaj majątku Czy wchodzi w skład spadku?
Nieruchomości Tak
Prawa autorskie Tak
Renta inwalidzka Nie

Powyższa tabela ilustruje przykłady majątku wchodzącego i niewchodzącego w skład spadku.

Zasady dziedziczenia ustawowego

Jeśli nie ma ważnego testamentu, do spadku dochodzi na podstawie przepisów ustawy. Wówczas obowiązują następujące zasady:

W pierwszej kolejności powołani są zstępni spadkodawcy, czyli przede wszystkim jego dzieci. Dziedziczą oni w częściach równych. Gdy dziecka już nie ma, jego udział przechodzi na wnuki.

Jeśli nie ma zstępnych, do spadku dochodzi małżonek. Dziedziczy on całość spadku, o ile nie ma żyjących jeszcze rodziców spadkodawcy. Wówczas małżonkowi przypada połowa spadku, a druga połowa rodzicom (lub żyjącemu rodzicowi) zmarłego.

Postępowanie spadkowe krok po kroku

Aby prawnie przejąć spadek, należy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Obejmuje ono kilka głównych etapów:

 1. Zgłoszenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku do sądu lub notariusza
 2. Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia
 3. Spis inwentarza i oszacowanie wartości spadku
 4. Spłata długów spadkowych
 5. Podział spadku pomiędzy uprawnionych spadkobierców

Samo postępowanie spadkowe nie jest skomplikowane, jednak aby uniknąć błędów, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Podsumowanie

Artykuł omawia kwestię tego, co wchodzi w skład masy spadkowej, czyli majątku pozostałego po osobie zmarłej. Przedstawia on m.in. jakie składniki aktywów można odziedziczyć, począwszy od nieruchomości, poprzez rzeczy ruchome,Gotówkę czy wierzytelności. Wyjaśnia także, kto może być spadkobiercą - czy to na podstawie testamentu czy według reguł dziedziczenia ustawowego.

Artykuł zwraca jednak również uwagę, że nie cały majątek osoby zmarłej podlega dziedziczeniu. Pewne prawa są ściśle związane ze zmarłym i wygasają wraz z jego śmiercią, jak np. renta inwalidzka. Dodatkowo omawia procedurę prawną, jaką trzeba przejść, by spadek objąć bądź odrzucić.

Tekst dostarcza czytelnikowi kompleksowych informacji na temat spadku - zarówno jego składu, jak i procesu jego nabycia. Porusza kluczowe kwestie związane z tym, co wchodzi w skład spadku oraz wyjątkami od tej reguły. Dzięki niemu można zrozumieć podstawowe zasady prawa spadkowego.

Mimo obszernej tematyki, artykuł podchodzi do niej w przystępny sposób i prowadzi czytelnika za rękę od podstaw aż do konkretnych wskazówek. Stanowi zatem solidne kompendium wiedzy dla każdego zainteresowanego zagadnieniem tego, co z mocy prawa odziedziczymy po bliskich.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.50 Liczba głosów: 2

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Usługi zwolnione z VAT - lista, warunki, dokumentacja
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Ochrona danych osobowych pracowników - O czym pamiętać?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.